Darczyńcy

Uwaga! W związku z zamknięciem BUW uprzejmie informujemy, że przyjmowanie darów (książek i czasopism) od osób prywatnych zostało wstrzymane do czasu ponownego otwarcia biblioteki. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).