Darczyńcy

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów wstrzymuje do odwołania przyjmowanie darów książkowych.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).