Darczyńcy

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów wznowił przyjmowanie darów książkowych.
Prosimy o wcześniejszy kontakt: gromadzenie.buw@uw.edu.pl, tel.: 55 25 064.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).