Dla Darczyńców

List do Darczyńców

Szanowni Państwo,

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW) jest główną biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego, jednym z trzech największych księgozbiorów naukowych i uczelnianych w Polsce i powszechnie uczęszczaną biblioteką publiczną Warszawy. Gmach oddany do użytkowania w 1999 roku, nagradzany w konkursach za spójność walorów architektonicznych i funkcjonalnych, położony w sercu Powiśla blisko kampusu centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, nazywany często „energią stolicy” i „cudem nad Wisłą” – jest przykładem jednej z najbardziej udanych polskich inwestycji ostatnich 25 lat.
Sposób ukształtowania przestrzeni, organizacja zbiorów i usług pozwalają realizować popularną w świecie ideę biblioteki otwartej, gdzie kontakt czytelnika z książką nie jest ograniczony barierami przestrzennymi i organizacyjnymi. Czytelnicy mają bezpośredni, tzw. wolny dostęp do ponad 500 tysięcy woluminów książek i czasopism. Licząca ponad 60 tysięcy studentów i pracowników naukowych społeczność akademicka Uniwersytetu Warszawskiego może kształcić się na ponad stu kierunkach, mając do dyspozycji zbiory liczące ponad 6 mln książek i czasopism (w tym ponad 3 mln zbiorów 43 bibliotek wydziałowych UW) oraz dostęp do bogatych zasobów elektronicznych, w tym zbiorów elektronicznej Biblioteki UW (e-bUW), ponad 175 tys. tytułów książek i czasopism, 130 pełnotekstowych baz danych.
Aby utrzymać na stałym poziomie wysoką jakość usług bibliotecznych, komfort pracy oraz wypoczynku oraz zapewnić ciekawą ofertę wydarzeń kulturalnych, naukowych i popularnonaukowych dla szerokiej publiczności, w szczególności społeczności akademickiej Uniwersytetu, potrzebne są – poza dotacją budżetową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dodatkowe środki finansowe.
Zapraszamy Państwa, zarówno osoby prywatne, jak również firmy i instytucje, do wsparcia realizowanych aktualnie i planowanych przedsięwzięć. Zachęcamy do uczestnictwa w realizacji zarówno działań długoterminowych o charakterze inwestycyjnym dotyczących gmachu, Ogrodów BUW, w zakresie konserwacji zbiorów bibliotecznych, jak również w organizacji bieżących wydarzeń, w tym konferencji, spotkań, wystaw, koncertów, festiwali. Zapraszamy również do uczestnictwa w realizowanych od wielu lat autorskich projektach, tj. w akcji Książka z rekomendacją czy w organizowanych co dwa lata aukcjach sztuki współczesnej na rzecz BUW. Otwarci jesteśmy również na inne zaproponowane przez Państwa zakresy i formy współpracy.
Mamy nadzieję, że współpraca z nami przyniesie obu stronom nie tylko efekty wymierne, ale również ogrom satysfakcji.

Zapraszamy do współpracy!
Dyrekcja i Pracownicy BUW

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).