Biblioteki wydziałowe UW

Wydział Artes Liberales

Biblioteka Wydziału

ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa
tel. 22 55 20 298, wewn. 116, al@uw.edu.pl
http://al.uw.edu.pl/biblioteka/

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 8.30-13

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

 • Do odwołania uruchomiona jest wyłącznie wypożyczalnia, która jest czynna:
  • poniedziałek, czwartek w godz. 9–13.
 • Zamówienia można składać poprzez katalog BUW lub na adres e-mail: chmielak@al.uw.edu.pl.
 • Osoby, które potrzebują skorzystać z materiałów na miejscu (np. z powodu liczby woluminów), proszone są o wcześniejszy kontakt e-mailowy.

Wydział Biologii

Biblioteka Wydziału

ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
tel. (22) 55 42 521, 55 42 522, biblioteka@biol.uw.edu.pl
http://www.biol.uw.edu.pl/library

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9-19
sobota 9-14

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

 • Biblioteka wznowiła tymczasowo wypożyczenia i zwroty książek.
 • W lipcu wypożyczalnia jest czynna:
  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 10-13,
  • piątek w godz. 15 -18.
 • Czytelnia jest zamknięta do odwołania.
 • Kontakt w pilnych sprawach – email: biblioteka@biol.uw.edu.pl, tel. (22) 554-25-22 (21, 20).
 • Terminy zwrotu wypożyczonych książek są automatycznie przedłużone do 30 września 2020 r.
 • Kary za przetrzymanie książek nie będą naliczane.

Wydział Chemii

Biblioteka Wydziału

ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel. (22) 55 26 243, 55 26 247, biblio@chem.uw.edu.pl
 http://www.chem.uw.edu.pl/wydzial/biblioteka-wch/

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9-19
sobota 10-16

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

 • Biblioteka czynna dla czytelników w skróconych godzinach pracy:
  • 1 lipca – 31 sierpnia 2020 r.:
   • poniedziałek – piątek 10–15
   • w soboty – nieczynna
 • Do odwołania – wyłączone zostają z samodzielnego korzystania przez użytkowników wszystkie pomieszczenia biblioteczne – w wolnym dostępie – (korytarz główny biblioteki, czytelnie 1 i 2, stanowiska komputerowe, sala Starej Biblioteki oraz magazyn biblioteczny).
 • Zamawianie książek do wypożyczenia do domu jest możliwe tylko drogą mailową na adres: zamawiamzbiory@chem.uw.edu.pl
 • w zamówieniu mailowym należy podać dokładne dane bibliograficzne książki znajdującej się w zbiorach biblioteki posiadającej aktualnie w Katalogu online BUW status: DOSTĘPNA., np.
  • dla podręcznika akademickiego (z księgozbioru wieloegzemplarzowego):
   • BIELAŃSKI A. – PODSTAWY CHEMII NIEORGANICZNEJ – T. 1 – dział tematyczny: XXVJ
  • dla książki z działu naukowego (najczęściej pojedyncze egzemplarze):
   • SCOOG D.A. – FUNDAMENTALS OF ANALYTICAL CHEMISTRY – sygnatura: 13635, dział tematyczny: VII-5
 • Realizacja zamówienia następuje najpóźniej na drugi dzień po otrzymaniu przez czytelnika potwierdzającego maila zwrotnego z biblioteki.
 • Książki można odbierać w dowolnym czasie w godzinach pracy biblioteki, od poniedziałku do piątku, w ciągu 3 dni od momentu otrzymania maila zwrotnego. Po upływie tego czasu książki wracają z powrotem na półkę.
 • Zwroty książek i prolongaty terminów wypożyczenia pozostałych książek znajdujących się na koncie czytelnika realizowane są na bieżąco.
 • Zwrotów można dokonywać osobiście w bibliotece albo drogą pocztową na koszt własny czytelnika.
 • Wszystkie książki zwracane do biblioteki podlegają obowiązkowej 5-dniowej kwarantannie to znaczy, że nie mogą być od razu wypożyczane kolejnej osobie. Możliwe jest jednak ponowne wypożyczenie ich przez tego samego czytelnika. W katalogu online BUW książki zwracane do biblioteki otrzymują tymczasowy status: KWARANTANNA.
 • Na bieżąco realizowane są również rozliczenia studenckich kart obiegowych w wersji papierowej a drogą elektroniczną e-obiegówek wygenerowanych przez system USOSweb.
 • Kontakt z biblioteką wydziałową możliwy drogą mailową pod adresem: biblio@chem.uw.edu.pl lub telefonicznie: (22) 55-26-243 od poniedziałku do piątku.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Biblioteka Wydziału

ul. Nowy Świat 69, pok. 317, 00-927 Warszawa
tel. (22) 826 61 63, 55 20 270, biblioteka.wdib@uw.edu.pl
http://biblis.lis.uw.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9-19
sobota 9-14 (w dniach zjazdów studentów zaocznych)

Katalog: http://biblis.lis.uw.edu.pl/katalog.htm

Uwaga!

 • Wypożyczalnia jest czynna:
  • poniedziałek – piątek w godz. 9-14.
 • Książki należy zamawiać poprzez email: biblioteka.wdib@uw.edu.pl

Wydział Filozofii i Socjologii

Biblioteka Wydziału

ul. Krakowskie Przedmieście 3, sala 118, 00-047 Warszawa
tel. (22) 55 23 712, biblioteka.wfis@uw.edu.pl
https://polaczonebiblioteki.uw.edu.pl/

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9-20
sobota 10-17 (zamawianie książek do godz. 9)

Katalog: http://ifis.katalog.pan.pl/

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga! Biblioteka wypożycza książki wszystkim studentom i pracownikom UW.
Jednak ze względu na odrębny system, zainteresowani wypożyczaniem muszą osobiście założyć konto w Bibliotece Wydziału Filozofii i Socjologii UW.

Uwaga! Do końca września 2020 r. Biblioteka pracuje w następującym trybie:

 • Wypożyczalnia jest czynna:
  • poniedziałek – piątek w godz. 11-17
 • książki zwrócone do biblioteki przechodzą 5-dniową kwarantannę,
 • czytelnicy obsługiwani są pojedynczo,
 • można składać zamówienia na wszystkie sygnatury, także te stojące w wolnym dostępie.
 • Czytelnia jest zamknięta do odwołania.

Wydział Fizyki

Biblioteka Wydziału

ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
tel. (22) 55 32 438, biblioteka@fuw.edu.pl
http://www.fuw.edu.pl/biblioteki.html

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9-18

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

 • Biblioteka jest czynna od 15 czerwca 2020 r. (wejście do budynku A od ul. Pogorzelskiego):
  • poniedziałek – piątek w godz. 10-14.
 • Bibliotekarze i Czytelnicy zobowiązani są do stosowania zaleceń GIS, przestrzegania Zarządzenia Nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, i stosowania się do „Nowych zasad wchodzenia na Wydział Fizyki UW od 25 maja br.” wydanych przez Dziekana Wydziału Fizyki.
 • Do odwołania działalność Biblioteki będzie ograniczała się do przyjmowania zwrotów oraz wypożyczania elektronicznie zamówionych książek.
 • Użytkownicy nie mają wolnego dostępu do księgozbioru, czytelni, punktu ksero i komputerów.
 • Ważne! Czytelnicy nie posiadający stałych upoważnień do wejścia na Wydział Fizyki zobowiązani do umówienia się z pracownikiem Biblioteki na co najmniej dzień przed wizytą. Kontakt : biblioteka@fuw.edu.pl, tel. 22 55 32 438.
 • Przy wejściu do budynku należy podać swoje nazwisko. Zezwolenie jest ważne tylko na dostęp do Biblioteki.
 • Zamówienia i wypożyczanie książek:
  • Czytelnicy mogą zamawiać książki elektronicznie, zarówno z magazynu jak i z wolnego dostępu.
  • Książki można odbierać w ciągu 5 dni, ale najwcześniej na drugi dzień po zamówieniu.
  • Data zwrotu ustawiona zostaje na dzień 12 października 2020 r.
  • Wyłączona zostaje funkcja rezerwowania książek.
 • Zwroty książek:
  • Zwracane książki będą poddawane pięciodniowej kwarantannie i dopiero po kwarantannie będą usuwane z konta Czytelnika.
  • Książki można również przesłać pocztą na adres Biblioteki na koszt zwracającego.
  • Termin zwrotu książek wypożyczonych przed 11 marca 2020 r. zostaje przesunięty na 12 października 2020 r.
 • Obiegówki realizowane będą na bieżąco.
 • Zablokowane konta przed 11 marca 2020 r. z powodu przetrzymania książek, naliczonych kar będą wyjaśnianie indywidualnie.

 

Biblioteka Instytutu Astronomicznego

Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa
tel. (22) 55 30 507 wew. 118, library@astrouw.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9-16

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Biblioteka Wydziału

ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 649, biblioteka.wgsr@uw.edu.pl
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/wydzial/struktura/biblioteka-i-wydawnictwa/o-bibliotece/

Godziny otwarcia:
Wypożyczalnia:
poniedziałek – środa, piątek 9-16
czwartek 9-18
sobota 9.30-14 (tylko podczas zjazdów studentów zaocznych)

Czytelnia:
poniedziałek, środa, piątek 9-16
wtorek, czwartek 9-18 (przerwa 12-12.30)

Czytelnia Kartograficzna:
wtorek 8-16
czwartek 9-14
piątek 9-16

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

 • Uruchomione są usługi wypożyczania i zwrotów książek:
  • wtorek w godz. 9.30-14,
  • czwartek w godz. 11-16.
 • Realizowane są tylko zamówienia on-line złożone przez katalog online.
 • Odbiory książek należy ustalać mailowo odbiorybiblioteka.wgsr@uw.edu.pl,
 • Książki zwrócone otrzymują status KWARANTANNA (5 dni).
 • Zwiększony jest limit wypożyczeń do 7 książek dla wszystkich studentów.
 • Zwiększony jest limit prolongat do 2 na 30 dni.
 • Czytelnie są nieczynne.
 • Ewentualny kontakt telefoniczny w dni otwarcia wypożyczalni tel. 22-55-20-621.

Wydział Geologii

Biblioteka Wydziału

ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
tel. (22) 55 40 022, lib.geol@uw.edu.pl
https://www.geo.uw.edu.pl/pl/wydzial/struktura-wydzialu/biblioteka

Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 9-16
środa 9-12

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

 • Biblioteka jest czynna:
  • poniedziałek – piątek w godz. 9-13.
 • Kontakt z biblioteką również drogą mailową: lib.geol@uw.edu.pl i telefoniczną: (+48 22) 55 40 022 (w celu wyjaśnienia sprawy, informacyjnie).

Wydział Historyczny

Biblioteka Instytutu Archeologii

ul. Krakowskie przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 22 833, bibliotekaiauw@uw.edu.pl
http://www.archeologia.uw.edu.pl/biblioteka/biblioteka-instytutu-archeologii/

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9-17
sobota 10-16 (tylko w czasie sesji egzaminacyjnej)
niedziela 10-16 (tylko podczas zjazdów studentów zaocznych)

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Żurawia 4, 00-503 warszawa
tel. (22) 55 31 614, etnolibr.wh@uw.edu.pl
http://www.etnologia.uw.edu.pl/biblioteka-i-archiwum/biblioteka

Godziny otwarcia:
poniedziałek – czwartek 10-17
piątek 10-16

Katalog: https://katalog.etnologia.uw.edu.pl/
   Katalog online bibliotek UW

 

Biblioteka Instytutu Historii Sztuki

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 556, biblioteka.ihs@uw.edu.pl
http://www.ihs.uw.edu.pl/instytut/struktura-instytutu/biblioteka/

Godziny otwarcia:
wtorek, piątek 9-17
środa, czwartek 9-15

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

Tryb pracy Biblioteki do końca września:

 • lipiec: czynna we wtorki i czwartki w godz. 10-14,
 • sierpień: czynna we wtorki i czwartki w godz. 10-14,
 • wrzesień: zamknięta.

 

 • Wypożyczalnia jest czynna:
  • wtorek, czwartek w godz. 10- 14 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
 • Zamówienia na książki i czasopisma przyjmowane są wyłącznie on line lub e-mailowo (infobiblio.ihs@uw.edu.pl).
 • Książki zamówione do poniedziałku  będzie można wypożyczyć we wtorek, a zamówione we wtorek i środę – w czwartek.
 • Dostęp do katalogu kartkowego jest zamknięty. Prośby o sprawdzenie sygnatury lub wyszukanie książki niedostępnej on-line przyjmowane i realizowane jest wyłącznie e-mailowo(ihs@uw.edu.pl).
 • Obowiązują podwyższone limity wypożyczeń:
  • do 20 wol. na 90 dni pracownicy i doktoranci UW,
  • do 10 wol. na 30 dni studenci UW.
 • Ważne: O książki, które mają status „nie wypożycza się” oraz o możliwość skorzystania z czasopism można pytać wyłącznie e-mailowo (ihs@uw.edu.pl).
 • Bibliotekarz każdorazowo rozważy decyzję o zmianie statusu książki lub czasopisma lub doradzi zamówienie skanów fragmentów książki czy artykułu w czasopiśmie.
 • Skany wybranych fragmentów książek czy czasopism będą wykonywane nieodpłatnie, limity zostaną ustalone jeśli ta nowa forma korzystania ze zbiorów będzie cieszyła się dużą popularnością.
 • Zwroty książek:
  • Do 30 maja nie są naliczane kary za przetrzymanie książek.
  • Jeśli nie wyczerpano dotąd trzykrotnego limitu prolongat danej książki samodzielnie można przesunąć termin zwrotu:
   • on line
   • e-mailowo: infobiblio.ihs@uw.edu.pl  (jeśli książka była wypożyczona w tradycyjny sposób na rewers papierowy).
  • Zwroty książek przyjmowane są we wtorki i czwartki w godzinach 10- 14 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
  • Zwrócone książki otrzymają w katalogu on line status „kwarantanna” i nie będą mogły być wypożyczane przez 5 dni, ale będzie można je rezerwować (wyłącznie e-mailowo: infobiblio.ihs@uw.edu.pl) i odebrać w późniejszym terminie.
  • Książki można także przysłać pocztą na własny koszt, na adres: Biblioteka IHS UW ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa. Przy zwrocie brany jest pod uwagę dzień dostarczenia przesyłki do biblioteki, a nie data wysyłki. Książki zwracane pocztą także podlegają kwarantannie.
 • Czytelnia jest zamknięta do odwołania.
 • Inne wizyty niż w Wypożyczalni należy umawiać mailowo z kierownikiem biblioteki IHS (e.dzialo@uw.edu.pl).
 • Wcześniejsze umówienie wizyty jest obowiązkowe.
 • Czytelnicy szczególne zagrożeni zarażeniem mogą się kontaktować telefonicznie we wtorki  i czwartki  w godz. 10-14 (tel. 22 55 20 556) lub mailowo: infobiblio.ihs@uw.edu.pl bądź z kierownikiem biblioteki IHS: e.dzialo@uw.edu.pl).

 

Biblioteka Instytutu Historycznego

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 416, biblioteka.ih@uw.edu.pl
http://biblioteka.ihuw.pl/

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9-20
sobota 10-16

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Instytutu Muzykologii

ul. Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 21 534, bibl.imuz@uw.edu.pl
http://bibl.imuz.uw.edu.pl/

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9-18.30
sobota 10-15

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

 • Uruchomiona jest funkcja zamawiania online dla posiadaczy kart bibliotecznych.
 • Odbiór zamówionych książek w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 11-15,
  • czwartek w godz. 11-17.
 • Wypożyczenia:
  • limit wypożyczeń zwiększony do 15 pozycji (niezależny od BUW),
  • do 7 dni wydłużony okres wypożyczenia CD i DVD,
  • zamówienia są realizowane o pełnych godzinach,
  • umożliwione jest czasowe wypożyczanie zbioru podręcznego.
 • Rezerwacje:
  • do odwołania zostają zawieszone rezerwacje książek już wypożyczonych,
  • wszystkie dotychczasowe rezerwacje zostały usunięte z systemu.
 • Zwroty:
  • daty zwrotu przypadające po 10 marca zostały przesunięte na 30.05.2020 r.,
  • 1 czerwca wznowione jest naliczanie kar,
  • książka po zwróceniu na 5 dni otrzymuje automatyczny status „Kwarantanna”.: 
   • nie może być wypożyczona kolejnym osobom,
   • możliwe jest ponowne wypożyczenie przez tę samą osobę,
   • status „dostępny” wraca automatycznie po 5 dniach.
 • Prolongaty:
  • książki, których termin zwrotu został automatycznie przesunięty na 30 maja można będzie prolongować samodzielnie na kolejne 30 dni, jeśli spełnione są następujące warunki:
   • na koncie nie ma innych przetrzymanych książek, czyli takich, których termin zwrotu minął przed 11 marca 2020 r.,
   • konto nie jest obciążone nieuregulowanymi opłatami z tytułu przetrzymania książek,
   • nie wyczerpano dotąd trzykrotnego limitu prolongat danej książki.
  • Termin zwrotu można prolongować na koncie najpóźniej 30 maja 2020 r.
 • Reprografia:
  • realizowane są zamówienia na skany i nagrania utworów do zaliczeń słuchowych na warunkach uzależnionych od konkretnego przypadku,
  • kontakt mailowy bibl.imuz@uw.edu.pl

 

Biblioteka im. R. Taubenschlaga Papirologii, Prawa Rzymskiego i Antycznego

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 388, bibpapir.archeo@uw.edu.pl
http://www.archeologia.uw.edu.pl/biblioteka/biblioteka-papirologii/

Godziny otwarcia:
wtorek, czwartek, piątek 9-14
środa 12-17

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

 • Biblioteka działa w ograniczonym zakresie:
  • wtorek, czwartek 10-14.
 • Czytelnia jest zamknięta do odwołania.
 • Ewentualne wizyty są możliwe po uprzednim kontakcie drogą mailową: j.jablonowska@uw.edu.pl lub telefonicznie: (22) 55-24-411, 667-43-03-42.

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Biblioteka Wydziału

ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa
tel. (22) 55 34 280, 55 34 250, biblioteka.wls@uw.edu.pl
http://www.biblioteka.wls.uw.edu.pl/

Godziny otwarcia:
Czytelnia:
poniedziałek – czwartek 9-15.30
piątek 9-15
sobota 10-14 (tylko podczas zjazdów studentów zaocznych)
Wypożyczalnia:
poniedziałek – czwartek 10-15.30
piątek 9-15
sobota 10-14 (tylko podczas zjazdów studentów zaocznych)

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

 • Wypożyczalnia jest czynna:
  • poniedziałek, czwartek w godz. 10–14.
 • Zamówienia na książki należy przysyłać na adres biblioteka.wls@uw.edu.pl podając sygnaturę oraz tytuł zamawianej pozycji.
 • Budynek WLS jest zamknięty, należy dzwonić na portiernię (dzwonek po prawej stronie). Portier po sprawdzeniu legitymacji studenckiej i potwierdzeniu informacji o zamówieniu książki, skieruje zamawiającego do wypożyczalni.

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Biblioteka Wydziału

ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa
tel. (22) 55 44 104, biblmim@mimuw.edu.pl
https://www.mimuw.edu.pl/biblioteka

Godziny otwarcia:
poniedziałek – czwartek 9-19
piątek 9-15

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

 • Tymczasowa wypożyczalnia jest czynna:
  • poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 10-14.

Wydział Nauk Ekonomicznych

Biblioteka Wydziału

ul. Długa 44/50, 00-241 warszawa
tel. (22) 55 49 137, 55 49 162, 55 49 187, biblioteka@wne.uw.edu.pl, info.biblioteka@wne.uw.edu.pl
http://biblioteka.wne.uw.edu.pl/pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – czwartek 9-19
piątek 9-17
sobota 9-15

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

 • Biblioteka jest zamknięta do odwołania.
 • Terminy zwrotów książek są przedłużone do 30 czerwca 2020 r.
 • Od 25 maja 2020 r. Biblioteka wznowiła zamawianie książek oraz uruchomiła możliwość zamówienia skanów fragmentów publikacji wyłącznie drogą mailową (info.biblioteka@wne.uw.edu.pl) z deklarowanym, zaplanowanym terminem odbioru osobistego.
 • Odbiór zamówionych książek w Bibliotece – Czytelni Głównej:
  • poniedziałek w godz. 10-14,
  • czwartek w godz. 10-14.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Biblioteka Wydziału

ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa
tel. (22) 55 20 295, biblioteka.wdinp@uw.edu.pl
http://biblioteka.wnpism.uw.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9-18
sobota 10-15

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga! Wypożyczenia i zwroty:

 • poniedziałek, wtorek, środa w godz. 11-16,
 • czwartek 10-18,
 • piątek, sobota, niedziela – nieczynne.

Wydział Neofilologii

Biblioteka Instytutu Anglistyki

ul. Hoża 69 (pok. 113), 00-681 Warszawa
tel. (22) 55 31 428, iabibl@uw.edu.pl
https://ia.uw.edu.pl/badania/biblioteka

Godziny otwarcia:
Czytelnia i Wypożyczalnia:
poniedziałek 10-17
wtorek 11-18
środa 11-18
czwartek 10-15
piątek 10-15
sobota 11.15-15.15

Księgozbiór Dydaktyczny:
poniedziałek – piątek (w zależności od potrzeb wykładowców)

Księgozbiór Pracowni Ośrodka Studiów Brytyjskich:
poniedziałek  10-16
wtorek 11-17
środa zamknięte
czwartek 10-15
piątek 10-15
sobota: dwa razy w miesiącu, wg harmonogramu dostępnego na stronie Księgozbioru Pracowni Ośrodka Studiów Brytyjskich.

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga! Do 31 lipca 2020 r. Biblioteka pracuje w następującym trybie:

 • Wypożyczalnia jest czynna:
  • wtorek, czwartek, sobota w godz. 11-15.
 • Czytelnia jest nieczynna.

 

Biblioteka Instytutu Germanistyki

ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
tel. (22) 55 20 915, biblioteka.ig@uw.edu.pl
https://www.germanistyka.uw.edu.pl/biblioteka/

Godziny otwarcia:
Czytelnia:
poniedziałek – piątek 9-16
sobota 9-13.15 (tylko podczas zjazdów studentów zaocznych)

Wypożyczalnia:
poniedziałek – piątek 11-14
piątek 11-16 (tylko podczas zjazdów studentów zaocznych)
sobota 9-13.15 (tylko podczas zjazdów studentów zaocznych)

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga! Biblioteka pracuje w następującym trybie:

 • Lipiec:
  • Wypożyczalnia jest czynna:
   • poniedziałek, środa, czwartek w godz. 10-14.
  • Czytelnia jest nieczynna.
 • Sierpień – nieczynna.
 • Wrzesień:
  • Wypożyczalnia jest czynna:
   • poniedziałek, środa, czwartek w godz. 10-14.
  • Czytelnia jest nieczynna.
 • Do 30 września 2020 r. wstrzymane jest naliczanie kar z tytułu przetrzymywania książek.
Biblioteka Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki

ul. Oboźna 8, 00-983 Warszawa
tel. (22) 55 21 556, iiber.biblioteka@uw.edu.pl, kital.biblioteka@uw.edu.pl, irom.biblioteka@uw.edu.pl
https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/node/1331/

Godziny otwarcia:
Czytelnia:
poniedziałek – piątek 9-19

Wypożyczalnia:
poniedziałek – piątek 9-17

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

 • Biblioteka jest czynna:
  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10–14.30,
  • środa w godz.11–15.30.
 • Realizowane są jedynie wypożyczenia książek zamówionych wcześniej drogą elektroniczną (nie są realizowane zamówienia na rewersach kartkowych!), po które należy się zgłosić do Czytelni.
 • Zamówienia elektroniczne są realizowane raz dziennie.
 • Książki zamówione po godz. 8.30 są do odbioru dnia następnego.
Biblioteka Katedry Hungarystyki

ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
tel. (22) 55 20 960, h.grzymska@uw.edu.pl
http://www.hungarystyka.uw.edu.pl/index.php/biblioteka-mainmenu-40

Godziny otwarcia:
poniedziałek, 9-14
wtorek 9-17
środa – piątek 9-16
sobota 11-15 (tylko podczas zjazdów studentów zaocznych)

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

 • Wypożyczalnia jest czynna:
  • wtorek, czwartek w godz. 11.30-14.
 • Uwaga! Na dyżur można przyjść po uprzednim umówieniu się drogą emailową biblioteka.hungar@uw.edu.pl przynajmniej dzień przed wizytą.
 • Wiadomość email powinna zawierać następujące informacje:
  • data i godzina wizyty,
  • książki przeznaczone do zwrotu: nr kodu kreskowego (zaczynający się od cyfr 1067… lub 1058… – kody znajdują się na stronie tytułowej i na wewnętrznej stronie okładki z tyłu), sygnaturę (znajduje się na okładce po lewej stronie na górze oraz jest wpisana ołówkiem w prawym górnym rogu pierwszej kartki po okładce), autora i tytuł;
  • książki przeznaczone do wypożyczenia:
   • książki nadal należy zamawiać przez katalog online, a w przypadku trudności z zamówieniem lub gdy książki nie wypożycza się – można skontaktowac się zbiblioteką (w drodze wyjątku takie przypadki będa rozpatrywane indywidualnie).
   • pomimo zamówienia online należy w e-mailu podać informacje, które książki zostały zamówione i podać: nr sygnatury, autora i tytuł.
  • Należy podać też swój numer telefonu. W dniu dyżuru będziemy kontaktować się e-mailowo, aby potwierdzić, że oczekujemy na Państwa i zamówienie jest gotowe do realizacji. Jeśli podadzą Państwo swój numer telefonu, w wyjątkowych przypadkach będziemy mogli się skontaktować szybciej.
 • Książki po zwrocie poddawane będą pięciodniowej kwarantannie przed kolejnym wypożyczeniem. Czytelnik może wypożyczyć drugi raz tę samą książkę bez poddawania jej kwarantannie, o ile wcześniej nie została ona zamówiona przez innego Czytelnika.
 • Zrealizowane zamówienie oczekiwać będzie na Czytelnika w wypożyczalni zapakowane w torebkę foliową opatrzoną jego imieniem i nazwiskiem.
 • Nie można osobiście korzystać z katalogu kartkowego.
 • Czytelnia jest nadal zamknięta.

Wydział Orientalistyczny

Biblioteka Wydziału

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 858, biblioteka.orient@uw.edu.pl
http://biblioteka.orient.uw.edu.pl/

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9-19

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Katedry Języków i Kultur Afryki

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 517, Biblioteka.afrykanistyka@uw.edu.pl
http://www.afrykanistyka.uw.edu.pl/biblioteka

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 10-14

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Katedry Arabistyki i Islamistyki

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 343, b.wrona@uw.edu.pl
http://biblioteka.orient.uw.edu.pl/biblioteka-katedry-arabistyki/

Godziny otwarcia:
poniedziałek 13-16.30
wtorek 14.30-17
środa 10-17
czwartek 10-16
piątek 12.30-17

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Katedry Azji Południowej

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 459, w.marczuk@uw.edu.pl
http://biblioteka.orient.uw.edu.pl/biblioteka-katedry-azji-poludniowej/

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9-15

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Zakładu Wschodu Starożytnego

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 439, m.kapelus@uw.edu.pl
http://biblioteka.orient.uw.edu.pl/biblioteka-zakladu-wschodu-starozytnego/

Godziny otwarcia:
wtorek, środa, czwartek 14.30-17.30

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Zakładu Hebraistyki

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
m.dudzik@uw.edu.pl
http://www.hebraistyka.uw.edu.pl/z_ostatniej_chwili.php

Godziny otwarcia:
środa 14-16
czwartek 11-13

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Sekcji Japonistyki

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 464
http://japonistyka.orient.uw.edu.pl/zaklad/biblioteka/

Godziny otwarcia:
poniedziałek 9.30-16.30
wtorek, środa, piątek 10-16
czwartek 9.30-16

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Sekcji Koreanistyki

ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa
e-mail: aswojako@uw.edu.pl
http://biblioteka.orient.uw.edu.pl/biblioteka-zakladu-koreanistyki/

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 10-14.30

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Zakładu Ludów Azji Środkowej (Mongolistyki i Tybetologii)

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 warszawa
tel. (22) 55 20 513, m.kozlowska@uw.edu.pl
http://mong.biblioteka.orient.uw.edu.pl/

Godziny otwarcia:
poniedziałek 9-13
środa 9-15

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Zakładu Sinologii

ul. Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 22 956, m.piszczek@uw.edu.pl
http://www.sinologia.uw.edu.pl/pods/526_biblioteczne-faq

Godziny otwarcia:
poniedziałek 9-15, 16.30-18
wtorek 9-13.15, 14.45-18
środa 9-13
czwartek 9-10, 11-16.30
piątek 9-11.30, 13-15

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Turkologii i Iranistyki

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 353
http://iranistyka.orient.uw.edu.pl/pl/biblioteka/

Godziny otwarcia:
poniedziałek 9-15
wtorek 8-16
środa – czwartek 9-16
piątek 9-14

Katalog: Katalog bibliotek UW

Wydział Pedagogiczny

Biblioteka Wydziału

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa
tel. (22) 55 30 864, biblio@pedagog.uw.edu.pl
https://www.pedagog.uw.edu.pl/biblioteka-kontakt/

Godziny otwarcia:
Czytelnia:
poniedziałek – czwartek 10-17
piątek 10-15
sobota 10-15 (tylko podczas zjazdów studentów niestacjonarnych)

Wypożyczalnia:
poniedziałek – piątek 10-17
sobota 10-15 (tylko podczas zjazdów studentów niestacjonarnych)
niedziela 10-14 (tylko podczas zjazdów studentów niestacjonarnych)

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

 • Wypożyczalnia jest czynna:
  • wtorek, piątek w godz. 10-16,
  • sobota w godz. 10-14.
 • Zakres udostępnianego księgozbioru jest szczegółowo określony na stronie biblioteki w aktualnościach.
 • Czytelnia i wypożyczalnia międzybiblioteczna nieczynne do odwołania. 
 • Biblioteka nie wykonuje skanów.

Wydział Polonistyki

Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej

ul. Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 145, ifkbiblioteka@uw.edu.pl
http://www.ifk.uw.edu.pl/biblioteka/informacje-ogolne,27.html

Godziny otwarcia:
poniedziałek – czwartek 9-18
piątek 9-16

Katalog: http://bifk.polon.uw.edu.pl/cgi-bin/makwww.exe

Uwaga!

 • Wypożyczalnia jest czynna:
  • środa, czwartek, piątek w godz. 10-13.
 • Zamówienia należy składać mailowo na adres ifkbiblioteka@uw.edu.pl najpóźniej do godziny 9 w dniu pracy Wypożyczalni.
 • Książki zwrócone do biblioteki podlegają obowiązkowej, trzydniowej kwarantannie i nie są przez ten czas wypożyczane kolejnym osobom.

 

Biblioteka Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 549, bibslav.polon@uw.edu.pl
http://slawistyka.uw.edu.pl/pl/biblioteka/

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9-16

Katalog: http://193.0.75.34/cgi-bin/iszip/makwww.exe

 

Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 322, bibl.ijp@uw.edu.pl
http://www.bijp.uw.edu.pl

Godziny otwarcia:
Czytelnia:
poniedziałek – piątek 9-19
sobota 9-16

Wypożyczalnia:
poniedziałek – piątek 8-16

Katalog: http://www.bijp.uw.edu.pl/katalogi.php

 

Biblioteka im. Wacława Borowego

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 572, 55 20 561, borowy.polon@uw.edu.pl
http://www.bilp.uw.edu.pl/

Godziny otwarcia:
Czytelnia:
poniedziałek – piątek 9-19
sobota 9-18

Wypożyczalnia:
poniedziałek – piątek 9.45-11.30, 14.45-16
sobota 13.30-15

Katalog: http://193.0.75.34/cgi-bin/makwww.exe

 

Biblioteka Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 warszawa
tel. (22) 55 21 530, polonicum@uw.edu.pl
http://polonicum.uw.edu.pl/

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9-15

Katalog: Katalog bibliotek UW

Wydział Prawa i Administracji

Biblioteka Wydziału

ul. Oboźna 6, 00-332 Warszawa
tel. (22) 55 21 351, biblio@wpia.uw.edu.pl
http://strony.wpia.uw.edu.pl/biblioteka/

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 8-20
sobota 8-15

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

 • Czynna jest tylko Wypożyczalnia.
 • Czytelnia, Wolny Dostęp i Katalogi nie są dostępne dla Czytelników.
 • Zamówienia na wypożyczenia są realizowane tylko poprzez e-mail: biblio.pomoc@wpia.uw.edu.plFacebook.
 • Realizowane są zamówienia złożone przynajmniej 24h przed najbliższym dyżurem.
 • Odbiór zamówień oraz zwroty w Lektorium – poziom „0”.
 • Zamówione książki można odebrać:
  • poniedziałek, środa, czwartek w godz. 10-15 (przerwa techniczna 13-13.30).
 • Zwiększony jest limit wypożyczeń:
  • dla studentów – do  6 egz.,
  • dla doktorantów – do 10 egz
 • Studenci mogą wypożyczyć na tydzień 1 książkę spoza księgozbioru Dydaktycznego, jeśliw katalogu jest więcej niż jeden jej egzemplarz.
 • Wprowadzamy usługę skanowania książek i czasopism (do 100 stron dla jednej osoby). Zamówienia należy składać na e-mail i Facebook.
 • Zwrócone książki są poddawane 5-dniowej kwarantannie – dopiero po tym czasie można je powtórnie wypożyczyć.

Wydział Psychologii

Biblioteka Wydziału

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
tel. (22) 55 49 723, 55 49 725, bibl@psych.uw.edu.pl
http://www.psych.uw.edu.pl/biblioteka/

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9-20
sobota 9-16

Katalog: Katalog bibliotek UW

 • Uwaga! Od 25 maja 2020 r. Wypożyczalnia jest czynna:
  • poniedziałek – piątek w godz. 10-14.
 • Książki są wypożyczane od poniedziałku do piątku w godz. 11-13 w dniu następnym po złożeniu zamówienia oraz mailowym umówieniu się z bibliotekarzem (bibl@psych.uw.edu.pl), w celu uzyskania upoważnienia na wejście na Wydział.
Laboratorium Technik Diagnostycznych

 • od 28 maja 2020 r. wznawia wypożyczenia.
 • Nie ma ustalonych stałych godzin dyżurów, wypożyczenia są możliwe po wcześniejszym umówieniu się mailowym

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Biblioteka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 112

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9-16

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (22) 55 30 716, biblioteka.ipsir@uw.edu.pl
http://www.ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/biblioteka-ipsir

Godziny otwarcia:
poniedziałek 9-16
wtorek, środa 11-16
czwartek 11-17
piątek 9-16
sobota 10-14 (tylko podczas zjazdów studentów zaocznych)

Wykaz sobót na stronie

Katalog: Katalog bibliotek UW

Wydział Zarządzania

Biblioteka Wydziału

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. (22) 55 34 159, biblioteka@wz.uw.edu.pl
http://www.wz.uw.edu.pl/portale/biblioteka

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9-20
sobota 10-19
niedziela 10-14

Katalog: Katalog bibliotek UW

Pozawydziałowe i międzywydziałowe jednostki organizacyjne

Biblioteka Centrum Europejskiego

al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
tel. (22) 55 33 304
http://www.ce.uw.edu.pl/biblioteka/

Godziny otwarcia:
poniedziałek – czwartek 10-19
piątek 10-15

Katalog: Katalog bibliotek UW

 Biblioteka Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej

Biblioteka Centrum – Księgozbiór angielski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa (piętro III, pok. 332)
tel. (22) 55 313 24, biblioteka.cknjoiee@uw.edu.pl
http://cknjoiee.uw.edu.pl/biblioteka-centrum-uw/

Godziny otwarcia:
poniedziałek, piątek 8.30-19.15
wtorek, środa, czwartek 8.30-16
sobota 9-14 (w czasie zjazdów na studiach niestacjonarnych zaocznych i studiach podyplomowych i w czasie sesji egzaminacyjnych)

Katalog: Katalog bibliotek UW

Biblioteka Centrum – Księgozbiór francuski i niemiecki

al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa (parter, pok. 13)
w Ośrodku Dydaktycznym UW „Ksawerów” na Mokotowie
tel. (22) 55 333 34, m.a.szaro@uw.edu.pl
http://cknjoiee.uw.edu.pl/biblioteka-centrum-uw/

Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa 9-15
czwartek 11.30-15
piątek 14-19

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

 • Biblioteka jest czynna:
  • wtorek, piątek w godz. 10-14.
 • realizowane są tylko wypożyczenia (zamówienia internetowe oraz składane podczas dyżurów),
 • zamówienia internetowe na książki należy przesyłać na adres: biblioteka.cknjoiee@uw.edu.pl – Księgozbiór angielski (Nowy Świat 4), m.a.szaro@uw.edu.pl – Księgozbiór francuski i niemiecki (Al. Niepodległości 22),
 • podwyższone są limity wypożyczanych książek: dla wszystkich studentów do 10 woluminów,
 • terminy zwrotów są przedłużone do 30 czerwca 2020 r.,
 • nie są naliczane kary w tym okresie,
 • Czytelnia jest wyłączona z procedury obsługi biblioteki,
 • zawieszone jest do odwołania udostępnianie prezencyjne, w tym dostęp do regałów bibliotecznych i stanowisk komputerowych.
Biblioteka Ośrodka Kultury Francuskiej

ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
tel. (22) 55 26 064, biblioteka.okf@uw.edu.pl
https://okf.uw.edu.pl/pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek, czwartek 9-17
wtorek, środa 9-15.30
piątek 9-15

Katalog: Katalog bibliotek UW

Biblioteka Ośrodka Studiów Amerykańskich

Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
tel. (22) 55 33 330, biblioteka.osa@uw.edu.pl
http://www.biblioteka.osa.uw.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek 9-16
wtorek 9-19
piątek 9-15

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

 • Czytelnie są zamknięte do odwołania.
 • Wypożyczalnia jest czynna:
  • wtorek w godz. 14-17
  • piątek w godz. 10-14.
 • Czytelnicy nie mają dostępu do półek.
 • Książki można zamawiać wysyłając wiadomość e-mail (biblioteka.osa@uw.edu.pl) lub składając zamówienie w godzinach otwarcia biblioteki.
 • Wszystkie zwrócone książki są poddawane obowiązkowej kwarantannie.
Biblioteka Szkoły Języków Obcych

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 warszawa
tel. (22) 55 20 525, szjobib@uw.edu.pl
http://szjo.uw.edu.pl/biblioteka

Godziny otwarcia:
poniedziałek – czwartek 8.15-15
piątek 9-11, 12.30-15

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

Biblioteka jest nieczynna. Budynek jest zamknięty.

Biblioteka Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
tel. (22) 55 40 701, ucbs@uw.edu.pl
http://test.msos.uw.edu.pl/pl/msos/biblioteki

Godziny otwarcia:
poniedziałek 14-16
wtorek 12-16
środa, czwartek, piątek 14-16

Biblioteki UW wypożyczające we wspólnym systemie

Wymienione poniżej biblioteki wspólnie z BUW używają jednego systemu bibliotecznego (Virtua) do wypożyczania zbiorów:

 • Biblioteka i Wydawnictwa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
 • Biblioteka Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
 • Biblioteka Iberystyki, Italianistyki, Romanistyki
 • Biblioteka Instytutu Anglistyki
 • Biblioteka Instytutu Germanistyki
 • Biblioteka Instytutu Muzykologii
 • Biblioteka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
 • Biblioteka Katedry Hungarystyki
 • Biblioteka Ośrodka Kultury Francuskiej
 • Biblioteka Wydziału „Artes Liberales”
 • Biblioteka Wydziału Biologii
 • Biblioteka Wydziału Chemii
 • Biblioteka Wydziału Fizyki
 • Biblioteka Wydziału Geologii
 • Biblioteka Wydziału Lingwistyki Stosowanej
 • Biblioteka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Biblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych
 • Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Biblioteka Wydziału Pedagogicznego
 • Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji
 • Biblioteka Wydziału Psychologii
 • Biblioteka Wydziału Zarządzania

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).