Biblioteki wydziałowe UW

Wydział Archeologii

Biblioteka Wydziału

ul. Krakowskie przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 22 833, bibliotekaiauw@uw.edu.pl
http://www.archeologia.uw.edu.pl/biblioteka/biblioteka-instytutu-archeologii/

Katalog: Katalog bibliotek UW

Biblioteka im. R. Taubenschlaga Papirologii, Prawa Rzymskiego i Antycznego

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 388, bibpapir.archeo@uw.edu.pl
http://www.archeologia.uw.edu.pl/biblioteka/biblioteka-papirologii/

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

 • Decyzją Dziekana WPiA UW Biblioteka Papirologii, Prawa Rzymskiego i Antycznego jest zamknięta dla czytelników od 20 października br.
 • Dyżury stacjonarne bibliotekarza odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 9-14.
 • Kontakt z bibliotekarzem w sprawie ewentualnych zwrotów i wypożyczeń: j.jablonowska@uw.edu.pl

Wydział Artes Liberales

Biblioteka Wydziału

ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa
tel. 22 55 20 298, wewn. 116, al@uw.edu.pl
http://al.uw.edu.pl/biblioteka/

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

 • Do odwołania uruchomiona jest wyłącznie wypożyczalnia, która jest czynna:
  • poniedziałek, czwartek w godz. 9–13.
 • Zamówienia można składać poprzez katalog BUW lub na adres e-mail: chmielak@al.uw.edu.pl.
 • Osoby, które potrzebują skorzystać z materiałów na miejscu (np. z powodu liczby woluminów), proszone są o wcześniejszy kontakt e-mailowy.

Wydział Biologii

Biblioteka Wydziału

ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
tel. (22) 55 42 521, 55 42 522, biblioteka@biol.uw.edu.pl
http://library.biol.uw.edu.pl/

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

 • Od 1 grudnia 2020 r. Biblioteka jest czynna:
  • poniedziałek: 11-19,
  • wtorek-piątek: 10-17
 • Obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk przed wejściem do Biblioteki.
 • Wypożyczalnia:
  • Czytelnicy obsługiwani są pojedynczo,
  • zwracane książki przechodzą 3 dniową kwarantannę,
  • zalecane jest mailowe zamawianie książek na adres: wypozyczenia@biol.uw.edu.pl,
  • terminy zwrotu książek wypożyczonych przed 9 listopada 2020 r zostały przesunięte do 15 marca 2021 r
 • Czytelnia:
  • Przed wejściem do czytelni obowiązuje rejestracja:
   • wczytanie legitymacji – dla posiadaczy konta bibliotecznego,
   • wypełnienie formularza kontaktowego – dla pozostałych Czytelników,
  • W czytelni może przebywać jednocześnie do 5 osób.
  • Obowiązuje dezynfekcja blatu stołu przed i po zakończeniu pracy.
  • Komputery w czytelni służą wyłącznie do przeglądania katalogu bibliotek UW, korzystania
   z e-zasobów UW i skanowania materiałów bibliotecznych. Z komputerów można korzystać wyłącznie w rękawiczkach ochronnych.

Wydział Chemii

Biblioteka Wydziału

ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel. (22) 55 26 243, 55 26 247, biblio@chem.uw.edu.pl
 http://www.chem.uw.edu.pl/wydzial/biblioteka-wch/

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

Biblioteka czynna dla czytelników w skróconych godzinach pracy

 • 27 października – 30 listopada 2020 r.:
  • poniedziałek – piątek 9–15
  • w soboty – nieczynna
 • Do odwołania – wyłączone zostają z samodzielnego korzystania przez użytkowników wszystkie pomieszczenia biblioteczne – w wolnym dostępie – (korytarz główny biblioteki, czytelnie 1 i 2, stanowiska komputerowe, sala Starej Biblioteki oraz magazyn biblioteczny).
 • Zamawianie książek do wypożyczenia do domu jest możliwe tylko drogą mailową na adres: zamawiamzbiory@chem.uw.edu.pl
 • w zamówieniu mailowym należy podać dokładne dane bibliograficzne książki znajdującej się w zbiorach biblioteki posiadającej aktualnie w Katalogu online BUW status: DOSTĘPNA., np.
  • dla podręcznika akademickiego (z księgozbioru wieloegzemplarzowego):
   • BIELAŃSKI A. – PODSTAWY CHEMII NIEORGANICZNEJ – T. 1 – dział tematyczny: XXVJ
  • dla książki z działu naukowego (najczęściej pojedyncze egzemplarze):
   • SCOOG D.A. – FUNDAMENTALS OF ANALYTICAL CHEMISTRY – sygnatura: 13635, dział tematyczny: VII-5
 • Realizacja zamówienia następuje najpóźniej na drugi dzień po otrzymaniu przez czytelnika potwierdzającego maila zwrotnego z biblioteki.
 • Książki można odbierać w dowolnym czasie w godzinach pracy biblioteki, od poniedziałku do piątku, w ciągu 3 dni od momentu otrzymania maila zwrotnego. Po upływie tego czasu książki wracają z powrotem na półkę.
 • Zwroty książek i prolongaty terminów wypożyczenia pozostałych książek znajdujących się na koncie czytelnika realizowane są na bieżąco.
 • Zwrotów można dokonywać osobiście w bibliotece albo drogą pocztową na koszt własny czytelnika.
 • Wszystkie książki zwracane do biblioteki podlegają obowiązkowej 5-dniowej kwarantannie to znaczy, że nie mogą być od razu wypożyczane kolejnej osobie. Możliwe jest jednak ponowne wypożyczenie ich przez tego samego czytelnika. W katalogu online BUW książki zwracane do biblioteki otrzymują tymczasowy status: KWARANTANNA.
 • Na bieżąco realizowane są również rozliczenia studenckich kart obiegowych w wersji papierowej a drogą elektroniczną e-obiegówek wygenerowanych przez system USOSweb.
 • Kontakt z biblioteką wydziałową możliwy drogą mailową pod adresem: biblio@chem.uw.edu.pl lub telefonicznie: (22) 55-26-243 od poniedziałku do piątku.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Biblioteka Wydziału

ul. Nowy Świat 69, pok. 317, 00-927 Warszawa
tel. (22) 826 61 63, 55 20 270, biblioteka.wdib@uw.edu.pl
http://biblis.lis.uw.edu.pl

Katalog: http://biblis.lis.uw.edu.pl/katalog.htm

Wydział Filozofii

Biblioteka Wydziałów Filozofii i Socjologii

ul. Krakowskie Przedmieście 3, sala 118, 00-047 Warszawa
tel. (22) 55 23 712, biblioteka.wfis@uw.edu.pl
https://polaczonebiblioteki.uw.edu.pl/

Katalog: http://ifis.katalog.pan.pl/

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga! Biblioteka wypożycza książki wszystkim studentom i pracownikom UW.
Jednak ze względu na odrębny system, zainteresowani wypożyczaniem muszą osobiście założyć konto w Bibliotece Wydziału Filozofii i Socjologii UW.

Uwaga! Od 9 listopada 2020 r. Biblioteka działa w następującym trybie:

 • Czytelnia jest nieczynna do odwołania.
 • Wypożyczenia – zamówione książki i czasopisma są odbierane przez czytelników po umówieniu daty i godziny odbioru, ze stolika ustawionego przed wejściem do biblioteki na 1 piętrze – bez bezpośredniego kontaktu z bibliotekarzem, ale w dotychczasowych dniach i godzinach:
  • poniedziałek-piątek 10-19
 • Po otrzymaniu maila potwierdzającego przygotowanie zamówienia, prosimy o mailową informację, o planowanej dacie i godzinie odbioru zamówionych materiałów na adres wypozyczalnia.wfis@uw.edu.pl
 • Zwroty – zwracane książki i czasopisma należy wkładać do wystawionego przed wejściem do biblioteki (1 piętro) pojemnika.
 • Książki zwrócone do biblioteki przechodzą 3-dniową kwarantannę.
 • Można składać zamówienia na wszystkie sygnatury, także te stojące w wolnym dostępie.

Wydział Fizyki

Biblioteka Wydziału

ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
tel. (22) 55 32 438, biblioteka@fuw.edu.pl
http://www.fuw.edu.pl/biblioteki.html

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga! Biblioteka jest otwarta od 1 grudnia 2020 r. , zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 26 listopada 2020 r.

 • Godziny otwarcia:
  • poniedziałek – piątek 10-14
 • Przywrócona jest możliwość elektronicznego zamawiania i rezerwacji książek.
 • Książki wypożyczone od 1 grudnia 2020 r . mają ustawione daty zwrotu na 8 marca 2020 r.
 • Pozostałe informacje o funkcjonowaniu Biblioteki znajdują się na stronie internetowej.
Biblioteka Instytutu Astronomicznego

Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa
tel. (22) 55 30 507 wew. 118, library@astrouw.edu.pl

 

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Biblioteka Wydziału

ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 649, biblioteka.wgsr@uw.edu.pl
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/wydzial/struktura/biblioteka-i-wydawnictwa/o-bibliotece/

Katalog: Katalog bibliotek UW

Wydział Geologii

Biblioteka Wydziału

ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
tel. (22) 55 40 022, lib.geol@uw.edu.pl
https://www.geo.uw.edu.pl/pl/wydzial/struktura-wg/muzeum-i-biblioteka/biblioteka-wydzialu-geologii

Katalog: Katalog bibliotek UW

Wydział Historii

Biblioteka Wydziału

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 416, biblioteka.ih@uw.edu.pl
http://biblioteka.ihuw.pl/

Katalog: Katalog bibliotek UW

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Biblioteka Wydziału

ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa
tel. (22) 55 34 280, 55 34 250, biblioteka.wls@uw.edu.pl
http://www.biblioteka.wls.uw.edu.pl/

Katalog: Katalog bibliotek UW

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Biblioteka Wydziału

ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa
tel. (22) 55 44 104, biblmim@mimuw.edu.pl
https://www.mimuw.edu.pl/biblioteka

Katalog: Katalog bibliotek UW

Wydział Nauk Ekonomicznych

Biblioteka Wydziału

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
tel. (22) 55 49 137, 55 49 162, 55 49 187, biblioteka@wne.uw.edu.pl, info.biblioteka@wne.uw.edu.pl
http://biblioteka.wne.uw.edu.pl/pl

Katalog: Katalog bibliotek UW

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa
tel. (22) 55 31 614, etnolibr.wh@uw.edu.pl
http://www.etnologia.uw.edu.pl/biblioteka-i-archiwum/biblioteka

Katalog: https://katalog.etnologia.uw.edu.pl/
   Katalog online bibliotek UW

 

Biblioteka Instytutu Historii Sztuki

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 556, biblioteka.ihs@uw.edu.pl
http://www.ihs.uw.edu.pl/instytut/struktura-instytutu/biblioteka/

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Instytutu Muzykologii

ul. Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 21 534, bibl.imuz@uw.edu.pl
http://bibl.imuz.uw.edu.pl/

Katalog: Katalog bibliotek UW

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Biblioteka Wydziału

ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa
tel. (22) 55 20 295, biblioteka.wdinp@uw.edu.pl
http://biblioteka.wnpism.uw.edu.pl

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

 • Od 17 listopada 2020 r. wypożyczalnia jest czynna w dni powszednie w godz. 10-18, czytelnia w semestrze  zimowym 2020/2021 będzie nieczynna.

Wydział Neofilologii

Biblioteka Instytutu Anglistyki

ul. Hoża 69 (pok. 113), 00-681 Warszawa
tel. (22) 55 31 428, iabibl@uw.edu.pl
https://ia.uw.edu.pl/badania/biblioteka

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Instytutu Germanistyki

ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
tel. (22) 55 20 915, biblioteka.ig@uw.edu.pl
https://www.germanistyka.uw.edu.pl/biblioteka/

Katalog: Katalog bibliotek UW

Biblioteka Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki

ul. Oboźna 8, 00-983 Warszawa
tel. (22) 55 21 556, iiber.biblioteka@uw.edu.pl, kital.biblioteka@uw.edu.pl, irom.biblioteka@uw.edu.pl
https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/node/1331/

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga!

 • Biblioteka od 30 listopada 2020 r. jest czynna:
  • poniedziałek, środa, piątek 10-18
  • wtorek, czwartek 10-14
 • Biblioteka w czasie przerwy świątecznej będzie czynna:
  • 23.12 (środa) 10-14
  • 28-30.12 (poniedziałek – środa) 10-14
  • 4-5.01 (poniedziałek – wtorek) 10-14
 • Czytelnia jest zamknięta. Z księgozbioru w czytelni można skorzystać po wcześniejszym umówieniu.
 • Książki o statusie „niewypożyczane” można zamówić (przez pocztę elektroniczną) i wypożyczyć.
 • Kontakt do Biblioteki: iiber.biblioteka@uw.edu.pl, kital.biblioteka@uw.edu.pl, irom.biblioteka@uw.edu.pl.
 • Realizowane są tylko zamówienia elektroniczne (katalog bibliotek UW) dwa razy dziennie (8.30 i 13.30).
 • Kary można wpłacać na konto. Po przesłaniu potwierdzenia wpłaty konto zostanie odblokowane.
  • Numer konta: Katedra Italianistyki UW 96 1160 2202 0000 0000 6232 6038
   Tytuł: Fundusz kar Biblioteki Iberystyki, Italianistyki, Romanistyki UW imię
   i nazwisko
Biblioteka Katedry Hungarystyki

ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
tel. (22) 55 20 960, h.grzymska@uw.edu.pl
http://www.hungarystyka.uw.edu.pl/index.php/biblioteka-mainmenu-40

Katalog: Katalog bibliotek UW

Wydział Orientalistyczny

Biblioteka Wydziału

ul. Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa
tel. (22) 55 20 858, biblioteka.orient@uw.edu.pl

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Katedry Języków i Kultur Afryki

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 517, Biblioteka.afrykanistyka@uw.edu.pl
http://www.afrykanistyka.uw.edu.pl/biblioteka

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Katedry Arabistyki i Islamistyki

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 343, b.wrona@uw.edu.pl

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Katedry Azji Południowej

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 459, w.marczuk@uw.edu.pl

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Zakładu Wschodu Starożytnego

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 439, m.kapelus@uw.edu.pl

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Zakładu Hebraistyki

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
m.dudzik@uw.edu.pl
http://www.hebraistyka.uw.edu.pl/z_ostatniej_chwili.php

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Sekcji Japonistyki

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 464
http://japonistyka.orient.uw.edu.pl/zaklad/biblioteka/

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Sekcji Koreanistyki

ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa
e-mail: aswojako@uw.edu.pl

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Zakładu Ludów Azji Środkowej (Mongolistyki i Tybetologii)

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 warszawa
tel. (22) 55 20 513, m.kozlowska@uw.edu.pl
http://mong.biblioteka.orient.uw.edu.pl/

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Zakładu Sinologii

ul. Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 22 956, m.piszczek@uw.edu.pl
http://www.sinologia.uw.edu.pl/pods/526_biblioteczne-faq

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Turkologii i Iranistyki

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 353
http://iranistyka.orient.uw.edu.pl/pl/biblioteka/

Katalog: Katalog bibliotek UW

Wydział Pedagogiczny

Biblioteka Wydziału

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa
tel. (22) 55 30 864, biblio@pedagog.uw.edu.pl
https://www.pedagog.uw.edu.pl/biblioteka-kontakt/

Katalog: Katalog bibliotek UW

Wydział Polonistyki

Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej

ul. Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 145, ifkbiblioteka@uw.edu.pl
http://www.ifk.uw.edu.pl/biblioteka/informacje-ogolne,27.html

Katalog: http://bifk.polon.uw.edu.pl/cgi-bin/makwww.exe

 

Biblioteka Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 549, bibslav.polon@uw.edu.pl
http://slawistyka.uw.edu.pl/pl/biblioteka/

Katalog: http://193.0.75.34/cgi-bin/iszip/makwww.exe

 

Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 322, bibl.ijp@uw.edu.pl
http://www.bijp.uw.edu.pl

Katalog: http://www.bijp.uw.edu.pl/katalogi.php

Uwaga!

 • Wypożyczalnia jest czynna:
  • od poniedziałku do czwartku w godz. 10-13.
 • Zamówienia należy przesyłać e-mailem: bibl.ijp@uw.edu.pl
 • Czytelnia zamknięta do odwołania

 

Biblioteka im. Wacława Borowego

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 572, 55 20 561, borowy.polon@uw.edu.pl
http://www.bilp.uw.edu.pl/

Katalog: http://193.0.75.34/cgi-bin/makwww.exe

Uwaga!

 • Czytelnia jest nieczynna do odwołania.
 • Wypożyczalnia jest czynna:
  • poniedziałek, środa, piątek 11-13.
 • Z powodu remontu część księgozbioru jest niedostępna.
 • Zamówienia należy przesyłać na adres: borowy.polon@uw.edu.pl

 

Biblioteka Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 21 530, polonicum@uw.edu.pl
http://polonicum.uw.edu.pl/

Katalog: Katalog bibliotek UW

Wydział Prawa i Administracji

Biblioteka Wydziału

ul. Oboźna 6, 00-332 Warszawa
tel. (22) 55 21 351, biblio@wpia.uw.edu.pl
https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/biblioteka

Katalog: Katalog bibliotek UW

Wydział Psychologii

Biblioteka Wydziału

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
tel. (22) 55 49 723, 55 49 725, bibl@psych.uw.edu.pl
http://www.psych.uw.edu.pl/biblioteka/

Katalog: Katalog bibliotek UW

Laboratorium Technik Diagnostycznych

Wydział Socjologii

Biblioteka Wydziałów Filozofii i Socjologii

ul. Krakowskie Przedmieście 3, sala 118, 00-047 Warszawa
tel. (22) 55 23 712, biblioteka.wfis@uw.edu.pl
https://polaczonebiblioteki.uw.edu.pl/

Katalog: http://ifis.katalog.pan.pl/

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga! Biblioteka wypożycza książki wszystkim studentom i pracownikom UW.
Jednak ze względu na odrębny system, zainteresowani wypożyczaniem muszą osobiście założyć konto w Bibliotece Wydziału Filozofii i Socjologii UW.

Uwaga! Od 9 listopada 2020 r. Biblioteka działa w następującym trybie:

 • Czytelnia jest nieczynna do odwołania.
 • Wypożyczenia – zamówione książki i czasopisma są odbierane przez czytelników po umówieniu daty i godziny odbioru, ze stolika ustawionego przed wejściem do biblioteki na 1 piętrze – bez bezpośredniego kontaktu z bibliotekarzem, ale w dotychczasowych dniach i godzinach:
  • poniedziałek-piątek 10-19
 • Po otrzymaniu maila potwierdzającego przygotowanie zamówienia, prosimy o mailową informację, o planowanej dacie i godzinie odbioru zamówionych materiałów na adres wypozyczalnia.wfis@uw.edu.pl
 • Zwroty – zwracane książki i czasopisma należy wkładać do wystawionego przed wejściem do biblioteki (1 piętro) pojemnika.
 • Książki zwrócone do biblioteki przechodzą 3-dniową kwarantannę.
 • Można składać zamówienia na wszystkie sygnatury, także te stojące w wolnym dostępie.

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Biblioteka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 112

Katalog: Katalog bibliotek UW

 

Biblioteka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (22) 55 30 716, biblioteka.ipsir@uw.edu.pl
http://www.ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/biblioteka-ipsir

Uwaga!

 • Biblioteka jest czynna od 1 grudnia w następujących godzinach:
  • wtorek, środa, czwartek w godz. 10-15.
 • Daty zwrotu wypożyczonych książek, których termin zwrotu przypadał od 7 listopada, zostały przesunięte na 15 grudnia 2020 r., należy pamiętać o prolongacie lub zwrocie książek w odpowiednim terminie.
 • Zwrotów można dokonywać osobiście w bibliotece albo drogą pocztową na koszt własny czytelnika.
 • Za okres od 7 do 29 listopada nie naliczały się opłaty za książki przetrzymane.
 • Obecnie, od 1 grudnia opłaty ponownie obowiązują, zgodnie z Regulaminem.
 • Opłaty za przetrzymane książki należy uiszczać wyłącznie przelewem.
  • Dane do przelewu :
   UNIWERSYTET WARSZAWSKI
   uL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28, 00-927 WARSZAWA
   37 1160 2202 0000 0000 6084 9499
   W TYTULE: KARY UMOWNE, BIBLIOTEKA IPSiR, ul. PODCHORĄŻYCH 20, 00-721 Warszawa,
  • Potwierdzenie przelewu należy wysłać na adres: biblioteka.ipsir@uw.edu.pl
 • Została ponownie włączona możliwość zamawiania książek.
 • Czytelnia jest nieczynna do odwołania.
 • Nadal w BUW dostępna jest usługa bezpłatnych skanów dla społeczności UW.
 • Skany w IPSiR dostępne są dla pracowników naukowych.
 • Kontakt mailowy biblioteka.ipsir@uw.edu.pl, kontakt telefoniczny 22 55 30 716 w dniach dyżuru (wtorek, środa, czwartek w godz. 10-15).

Katalog: Katalog bibliotek UW

Wydział Zarządzania

Biblioteka Wydziału

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. (22) 55 34 159, biblioteka@wz.uw.edu.pl
http://www.wz.uw.edu.pl/portale/biblioteka

 

Uwaga!

Katalog: Katalog bibliotek UW

Pozawydziałowe i międzywydziałowe jednostki organizacyjne

 

Biblioteka Centrum Europejskiego

al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
tel. (22) 55 33 304
http://www.ce.uw.edu.pl/biblioteka/

Katalog: Katalog bibliotek UW

 Biblioteka Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej

Biblioteka Centrum – Księgozbiór angielski, francuski i niemiecki
Al. Niepodległości 22, 02-653, Warszawa (parter, pok. 13)
tel. (22) 55 313 24, 55 333 34, e-mail: biblioteka.cknjoiee@uw.edu.pl
http://cknjoiee.uw.edu.pl/biblioteka-centrum-uw/

Uwaga!

 • Biblioteka jest czynna:
  • poniedziałek, środa, piątek 10.30 – 13.30
  • Sobota* 10.30 – 13.00

Biblioteka jest czynna w soboty w czasie zjazdów na studiach niestacjonarnych zaocznych i studiach podyplomowych oraz w czasie sesji egzaminacyjnej: 16.01, 30.01, 6.02, 27.02.

Wskazane godziny otwarcia biblioteki obowiązują do odwołania.

Katalog: Katalog bibliotek UW

Biblioteka Ośrodka Kultury Francuskiej

ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
tel. (22) 55 26 064, biblioteka.okf@uw.edu.pl
https://okf.uw.edu.pl/pl

Katalog: Katalog bibliotek UW

Biblioteka Ośrodka Studiów Amerykańskich

Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
tel. (22) 55 33 330, biblioteka.osa@uw.edu.pl
http://www.biblioteka.osa.uw.edu.pl

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga! Ze względu na obowiązek przestrzegania wymogów bezpieczeństwa sanitarnego Biblioteka OSA od 1 grudnia 2020 r.  funkcjonuje w trybie wyjątkowym.

 • Pomieszczenia biblioteczne nie są dostępne dla Czytelników.
 • Wypożyczanie książek jest możliwe w sali 315 (korytarz Biblioteki):
  • w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 9-15,
  • we wtorki w godz. 9-17.
 • Czytelnicy są proszeni o wcześniejsze składanie zamówień mailowo (biblioteka.osa@uw.edu.pl) lub telefonicznie (22 55 333 30).
 • Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu jest możliwe w sali 311 („Tymczasowa czytelnia”) w godzinach otwarcia Biblioteki.
Biblioteka Szkoły Języków Obcych

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 warszawa
tel. (22) 55 20 525, szjobib@uw.edu.pl
http://szjo.uw.edu.pl/biblioteka

Katalog: Katalog bibliotek UW

Uwaga! Biblioteka jest nieczynna. Budynek jest zamknięty.
Biblioteka Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
tel. (22) 55 40 701, ucbs@uw.edu.pl
http://test.msos.uw.edu.pl/pl/msos/biblioteki

Uwaga! Biblioteka jest zamknięta dla czytelników do odwołania.

Biblioteki UW wypożyczające we wspólnym systemie

Wymienione poniżej biblioteki wspólnie z BUW używają jednego systemu bibliotecznego (Virtua) do wypożyczania zbiorów:

 • Biblioteka i Wydawnictwa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
 • Biblioteka Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
 • Biblioteka Iberystyki, Italianistyki, Romanistyki
 • Biblioteka Instytutu Anglistyki
 • Biblioteka Instytutu Germanistyki
 • Biblioteka Instytutu Muzykologii
 • Biblioteka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
 • Biblioteka Katedry Hungarystyki
 • Biblioteka Ośrodka Kultury Francuskiej
 • Biblioteka Wydziału „Artes Liberales”
 • Biblioteka Wydziału Biologii
 • Biblioteka Wydziału Chemii
 • Biblioteka Wydziału Fizyki
 • Biblioteka Wydziału Geologii
 • Biblioteka Wydziału Lingwistyki Stosowanej
 • Biblioteka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Biblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych
 • Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Biblioteka Wydziału Pedagogicznego
 • Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji
 • Biblioteka Wydziału Psychologii
 • Biblioteka Wydziału Zarządzania

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).