Redakcja

Anna Gimlewicz  – Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń
e-mail: a.gimlewicz@uw.edu.pl

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).