BUW bez barier

BUW dla osób z niepełnosprawnościami

Udogodnienia architektoniczne

Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Wszystkie windy są dostosowane do samodzielnego przemieszczania się osób na wózkach. Na każdym piętrze znajduje się odpowiednio wyposażona toaleta. Zarówno wszystkie stanowiska pracy, jak i Wypożyczalnia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Obok szatni znajduje się pokój pierwszej pomocy sanitarnej, w którym jest możliwość położenia się i odpoczynku.

Wyposażenie

Biblioteka dysponuje urządzeniami ułatwiającymi osobom niewidomym i słabowidzącym oraz z niepełnosprawnościami ruchowymi korzystanie z zasobów BUW lub z materiałów własnych.

Wyposażenie dla osób niewidomych i niedowidzących

W BUW dostępne są trzy kabiny dla osób niedowidzących i słabowidzących wyposażone w:

 • stanowiska z zainstalowanym oprogramowaniem do odczytu ekranu, przeznaczone dla osób niewidomych oraz aplikacje powiększające „ekran”, używane przez osoby słabowidzące,
 • szybkie skanery dedykowane do skanowania książek,
 • komputery z oprogramowaniem OCR (optyczne rozpoznawanie tekstu), umożliwiające zapis zeskanowanych treści  w dokumentach tekstowych,
 • 80-znakowy monitor brajlowski, pozwalający na szczegółową analizę tekstu osobom niewidomym.

Upoważnienia

Osoby, które będą chciały korzystać ze specjalistycznego sprzętu, w szczególności specjalnie dostosowanych komputerów i wyposażenia kabin indywidualnych, proszone są o udokumentowanie w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami potrzeby korzystania z tych urządzeń (www.bon.uw.edu.pl, tel. (22) 55 24 222). Hasła dostępu do komputerów oraz klucze do kabin będą udostępniane tylko osobom dysponującym upoważnieniem wydanym w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warszawskiego. Upoważnienia mogą uzyskać wszyscy użytkownicy BUW, nie tylko studenci i pracownicy UW, jeśli tego wymaga stan ich zdrowia.

Akademicka Biblioteka Cyfrowa (ABC)

Na terenie BUW znajduje się również stanowisko obsługi Akademickiej Biblioteki Cyfrowej (poziom 2, przy księgozbiorze Dydaktycznym, pok. 263h).

Akademicka Biblioteka Cyfrowa zajmuje się adaptacją materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.abc.uw.edu.pl

 

W roku akademickim 2022/23 stanowisko jest czynne:

 • poniedziałki i środy w godz. 8-16,
 • wtorki i czwartki w godz. 9-16,
 • piątki – spotkania indywidualne.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie potrzeb w zakresie uzyskania wsparcia lub spotkania z pracownikiem BON ABC:
tel. (22) 55 25 383 lub (22) 24 058, e-mail: biblioteka.bon@uw.edu.pl.

Regulamin

Ograniczenia w wypożyczaniu poza Bibliotekę (Rozdz. III, p. 49.1, 2, 4, 5 i 7 Regulaminu BUW) mogą zostać na czas określony zawieszone w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, po okazaniu przez nie upoważnienia Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW. Dotyczy to dzieł z wolnego dostępu oznaczonych czerwoną nalepką lub kropką oraz wchodzących w skład księgozbiorów podręcznych czytelni i pracowni, wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw informacyjnych, czasopism oraz książek wydanych przed 1950 rokiem. W celu ich wypożyczenia trzeba wypełnić tradycyjny rewers (do pobrania w Informatorium). Odbiór zamówionych książek w Wypożyczalni po okazaniu upoważnienia.

Usługi dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby niepełnosprawne mają możliwość:

 • telefonicznego zamawiania wyszukania książek: tel. (22)55 25 178, 55 25 179, e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl,
 • zamawiania do Czytelni lub Wypożyczalni książek znajdujących się w Wolnym Dostępie bez konieczności osobistego wyjmowania ich z półek (czas realizacji 30-60 min.),
 • zamawiania bezpośrednio z katalogu online wydawnictw znajdujących się w Magazynie BUW,
 • zwiedzania Biblioteki. Prosimy o wcześniejszą rezerwację: pok. 141, tel. (22) 55 25 181, e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl.
Kontakt

Szczegółowych informacji na temat możliwości i warunków korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej przez osoby z niepełnosprawnościami udzielają:

Buwialnia - czytelnia dla rodziców z dziećmi

Buwialnia to wydzielone pomieszczenie dla rodziców z dziećmi, którzy mogą uczyć się i pracować z księgozbiorem z przestrzeni Wolnego Dostępu. Dla dzieci przygotowane jest miejsce do zabawy oraz książki. W Buwialni znajduje się również kącik do karmienia i przewijania.

Buwialnia znajduje się na poziomie 1 obok windy, po stronie Informatorium.

W  okresie wakacji (lipiec – sierpień) jest czynna w godzinach pracy w trybie z obsługą: poniedziałek, wtorek 14 – 21, środa – piątek 9 – 16.

Sponsorem wyposażenia sali jest firma Meblik Sp. z o.o.

Regulamin
 1. W czytelni obowiązują regulaminy i przepisy porządkowe Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
 2. Miejsca do pracy w czytelni przeznaczone są wyłącznie dla użytkowników z dziećmi do 8 lat (w wyjątkowych przypadkach na wniosek Rodzica i pod jego opieką w czytelni mogą przebywać dzieci starsze).
 3.  Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w czytelni odpowiedzialność ponoszą opiekunowie dziecka. Dziecko nie może pozostać w czytelni bez nadzoru osoby dorosłej.
 4. Wnoszone do czytelni książki i czasopisma z wolnego dostępu powinny być po skończeniu pracy umieszczone na wózku przed czytelnią.
 5. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie użytkowania czytelni.
 6. Z czytelni nie wolno wynosić elementów jej wyposażenia, jak również zabawek i książeczek.
 7. W czytelni nie wolno zostawiać zużytych środków higieny dziecka (pieluch, chusteczek itd.).
 8. Czytelnia, a zwłaszcza przestrzeń służąca zabawom dzieci, powinna być utrzymywana w czystości.
 9. Wszelkie uwagi dotyczące użytkowania czytelni (np. powstanie szkód, zabrudzenia pomieszczenia itp.) należy zgłaszać do Informatorium.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).