BUW bez barier

BUW dla osób z niepełnosprawnościami

Udogodnienia architektoniczne

Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Wszystkie windy są dostosowane do samodzielnego przemieszczania się osób na wózkach. Na każdym piętrze znajduje się odpowiednio wyposażona toaleta. Zarówno wszystkie stanowiska pracy, jak i Wypożyczalnia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Obok szatni znajduje się pokój pierwszej pomocy sanitarnej, w którym jest możliwość położenia się i odpoczynku.

Wyposażenie

Biblioteka dysponuje urządzeniami ułatwiającymi osobom niewidomym i słabowidzącym oraz z niepełnosprawnościami ruchowymi korzystanie z zasobów BUW lub z materiałów własnych.

Wyposażenie dla osób niewidomych i niedowidzących

W BUW dostępne są trzy kabiny dla osób niedowidzących i słabowidzących wyposażone w:

 • skanery OpticBook,
 • komputery z oprogramowaniem AbbyFineReader12, który przetwarza tekst drukowany na mówiony,
 • notatnik brajlowski,
 • powiększalnik do czytania druku (znajduje się w paraczytelni na poziomie 2).

Upoważnienia

Osoby, które będą chciały korzystać ze specjalistycznego sprzętu, w szczególności specjalnie dostosowanych komputerów i wyposażenia kabin indywidualnych, proszone są o udokumentowanie w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami potrzeby korzystania z tych urządzeń. Hasła dostępu do komputerów oraz klucze do kabin będą udostępniane tylko osobom dysponującym upoważnieniem wydanym w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warszawskiego. Upoważnienia mogą uzyskać wszyscy użytkownicy BUW, nie tylko studenci i pracownicy UW, jeśli tego wymaga stan ich zdrowia.

Akademicka Biblioteka Cyfrowa (ABC)

Jest to serwis udostępniający osobom niewidomym materiały dydaktyczne zaadaptowane do ich potrzeb, czyli w wersji audio oraz w formacie tekstowym (formaty txt, rtf, html, doc).
Adaptacją książek zajmują się specjalnie wyszkolone osoby zatrudnione przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW. Bibliotekę współtworzą następujące szkoły wyższe: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica.

Katalog Akademickiej Biblioteki Cyfrowej

Użytkownik ma do dyspozycji wyszukiwanie proste i złożone. Katalog może być przeszukiwany według kryteriów: autor, tytuł, hasło przedmiotowe. Prosty i czytelny interfejs umożliwia sprawne poruszanie się po stronie osobom słabowidzącym i niewidomym. Osoby słabowidzące, w zależności od wady wzroku, mogą wybrać jeden z trzech schematów graficznych katalogu.

Stanowisko obsługi ABC znajduje się na poziomie 2 BUW, przy Księgozbiorze Dydaktycznym.

W roku akademickim 2021/22 stanowisko jest czynne:

 • poniedziałki i środy w godz. 8-15,
 • wtorki i czwartki w godz. 9-16,
 • piątki – spotkania indywidualne.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie potrzeb w zakresie uzyskania wsparcia lub spotkania z pracownikiem BON ABC:
tel. (22) 55 25 383, e-mail: biblioteka.bon@uw.edu.pl.

Regulamin

Ograniczenia w wypożyczaniu poza Bibliotekę (Rozdz. III, p. 49.1, 2, 4, 5 i 7 Regulaminu BUW) mogą zostać na czas określony zawieszone w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, po okazaniu przez nie upoważnienia Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW. Dotyczy to dzieł z wolnego dostępu oznaczonych czerwoną nalepką lub kropką oraz wchodzących w skład księgozbiorów podręcznych czytelni i pracowni, wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw informacyjnych, czasopism oraz książek wydanych przed 1950 rokiem. W celu ich wypożyczenia trzeba wypełnić tradycyjny rewers (do pobrania w Informatorium). Odbiór zamówionych książek w Wypożyczalni po okazaniu upoważnienia.

Usługi dla osób z niepełnosprawnościami

Tak jak wszyscy czytelnicy, osoby niepełnosprawne mają możliwość:

 • telefonicznego zamawiania wyszukania książek: tel. (22)55 25 178, 55 25 179, e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl,
 • zamawiania do Czytelni lub Wypożyczalni książek znajdujących się w Wolnym Dostępie bez konieczności osobistego wyjmowania ich z półek (czas realizacji 30-60 min.),
 • zamawiania bezpośrednio z katalogu online wydawnictw znajdujących się w Magazynie BUW,
 • zwiedzania Biblioteki. Prosimy o wcześniejszą rezerwację: pok. 141, tel. (22) 55 25 181, e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl.
Kontakt

Szczegółowych informacji na temat możliwości i warunków korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej przez osoby z niepełnosprawnościami udzielają:

Buwialnia - czytelnia dla rodziców z dziećmi

Buwialnia to wydzielone pomieszczenie dla rodziców z dziećmi, którzy mogą uczyć się i pracować z księgozbiorem z przestrzeni Wolnego Dostępu. Dla dzieci przygotowane jest miejsce do zabawy oraz książki. W Buwialni znajduje się również kącik do karmienia i przewijania.

Buwialnia znajduje się na poziomie 1 obok windy, po stronie Informatorium.

W  okresie wakacji (lipiec – sierpień) jest czynna w godzinach pracy w trybie z obsługą: poniedziałek, wtorek 14 – 21, środa – piątek 9 – 16.

Sponsorem wyposażenia sali jest firma Meblik Sp. z o.o.

Regulamin
 1. W czytelni obowiązują regulaminy i przepisy porządkowe Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
 2. Miejsca do pracy w czytelni przeznaczone są wyłącznie dla użytkowników z dziećmi do 8 lat (w wyjątkowych przypadkach na wniosek Rodzica i pod jego opieką w czytelni mogą przebywać dzieci starsze).
 3.  Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w czytelni odpowiedzialność ponoszą opiekunowie dziecka. Dziecko nie może pozostać w czytelni bez nadzoru osoby dorosłej.
 4. Wnoszone do czytelni książki i czasopisma z wolnego dostępu powinny być po skończeniu pracy umieszczone na wózku przed czytelnią.
 5. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie użytkowania czytelni.
 6. Z czytelni nie wolno wynosić elementów jej wyposażenia, jak również zabawek i książeczek.
 7. W czytelni nie wolno zostawiać zużytych środków higieny dziecka (pieluch, chusteczek itd.).
 8. Czytelnia, a zwłaszcza przestrzeń służąca zabawom dzieci, powinna być utrzymywana w czystości.
 9. Wszelkie uwagi dotyczące użytkowania czytelni (np. powstanie szkód, zabrudzenia pomieszczenia itp.) należy zgłaszać do Informatorium.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).