FAQ

Pierwsze kroki

Jestem pierwszy raz w BUW i nie wiem, co robić.
Wszystkich informacji związanych z korzystaniem z Biblioteki, zapisami, usługami, zbiorami itp. udzielają pracownicy BUW, a w szczególności bibliotekarze dyżurujący w Informatorium. Warto udać się tam po pomoc w przypadku pytań lub wątpliwości.

Możesz też skorzystać z innych form kontaktu z Biblioteką:

Jak mogę zapisać się do Biblioteki?

 • Jeśli jesteś studentem, doktorantem lub pracownikiem UW i posiadasz Elektroniczną Legitymację Studencką/Elektroniczną Legitymację Doktoranta/Elektroniczną Legitymację Pracowniczą/Elektroniczną Legitymację Nauczyciela Akademickiego lub aplikację Mobilny USOS uruchomioną na smartfonie z obsługą NFC oraz konto w USOS, skorzystaj ze zdalnej aktywacji konta czytelnika.
 • ELS/ELD/ELP/ELN oraz aplikacją Mobilny USOS uruchomioną na smartfonie z obsługa NFC aktywowaną jako karta biblioteczna  można posługiwać się w BUW i większości bibliotek wydziałowych.
 • Jeśli nie posiadasz ELS, ELD i ELP a jesteś doktorantem, słuchaczem studiów podyplomowych lub pracownikiem UW, możesz się zapisać na stanowisku Zapisów w BUW znajdującym się na parterze, okazując odpowiedni dokument tożsamości.  Więcej informacji na temat zapisów znajdziesz tutaj.
 • Osoby spoza UW mogą się zapisać, zakładając konto biblioteczne (koszt 20 zł), ważne jeden rok, uprawniające do korzystania ze zbiorów wyłącznie na miejscu. Płatności można dokonać tylko kartą. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Jestem studentem innej uczelni niż UW. Czy mogę korzystać z biblioteki?
Osoby spoza UW mogą się zapisać, zakładając konto biblioteczne (koszt 20 zł) ważne jeden rok,  uprawniające do korzystania ze zbiorów wyłącznie na miejscu (zakładka Zapisy). Płatności można dokonać tylko kartą.

Studenci uczelni warszawskich uczestniczących w Systemie Wypożyczeń Warszawskich BiblioWawa mogą również wypożyczać książki z BUW (do 3 wol. na 30 dni). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie.

Co to jest konto kaucyjne?
Konto kaucyjne przysługuje pracownikom naukowo-dydaktycznym UW (zatrudnionym na czas określony na umowy cywilnoprawne) oraz doktorantom związanym z Uczelnią osobą promotora. Konto kaucyjne jest ważne 1 rok. Osoba posiadająca takie konto może wypożyczać materiały biblioteczne poza BUW za kaucją (wysokość kaucji oraz opłat za prowadzenie konta reguluje Wykaz opłat w BUW). Zwrot kaucji, po potrąceniu opłat za prowadzenie konta, następuje po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki, na pisemną prośbę użytkownika, natomiast nieodebrana kaucja po upływie roku od wygaśnięcia ważności konta użytkownika wpływa na konto Biblioteki.

W jakich godzinach czynna jest Biblioteka?

Biblioteka jest czynna 24/7.

Tryb bezobsługowy: poniedziałek – sobota 0-9, 21-24, niedziela 0-24 (czynne tylko Informatorium 15-20).

W dniach 8 lipca – 31 sierpnia 2024 r. Biblioteka jest czynna w trybie wakacyjnym: poniedziałek – piątek 9-21 (częściowo w trybie bezobsługowym), sobota 9-21 (w trybie bezobsługowym), niedziela 15-20 (w trybie bezobsługowym).

W trybie bezobsługowym:

   • Z BUW mogą korzystać tylko osoby posiadające ważną kartę biblioteczną.
   • Zapisy, Informacja Wstępna, Informatorium, Czytelnia i Wypożyczalnia są nieczynne.
   • Nie można zakładać ani przedłużać konta bibliotecznego oraz dokonywać rozliczeń.
   • Nie można odbierać książek zamówionych z Magazynu do Czytelni oraz kluczyków do kabin pracy indywidualnej.
   • W selfczekach można wypożyczać książki, prolongować termin ich zwrotu oraz opłacać karę.
   • Można zwracać wypożyczone książki do trezora albo przez selfczeki.
   • Do dyspozycji czytelników są Wolny Dostęp, WiFi (BUW.Hotspot), e-zbiory.
 • Godziny otwarcia poszczególnych agend Biblioteki znajdują się tutaj

 

Jestem studentem UW. Ile książek mogę wypożyczyć i na jak długo?
Studenci i słuchacze wszystkich studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, realizowanych na UW mogą wypożyczać do 10 woluminów na maksymalnie 30 dni, studenci studiów doktoranckich 20 woluminów na 90 dni. Uprawnienia do wypożyczania książek przez pozostałych czytelników BUW znajdują się tutaj.

W jaki sposób są ułożone książki w BUW?
Zbiory Biblioteki podzielone zostały na osiem szerokich dziedzin, opisanych systemem literowym bądź literowo-liczbowym:
P – Język, literatura (1 poziom)
B L – Filozofia, psychologia, religia, oświata (1 poziom)
AM C D-F GN700-875 – Nauki historyczne (1 poziom)
G-GF Q R-V – Geografia, nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane (1 poziom)
K J – Prawo, nauki polityczne (2 poziom)
H GN1-673 GR-GV – Nauki społeczne, antropologia (2 poziom)
A Z – Dzieła treści ogólnej, bibliotekoznawstwo (2 poziom, Czytelnia Ogólna)
M N – Muzyka, architektura, sztuki piękne (2 poziom)
Rozmieszczenie poszczególnych dziedzin można obejrzeć na mapkach.

Mam nowy hologram na legitymacji, jednak moje konto nie zostało przedłużone.
Z założenia aktywacja powinna odbywać się automatycznie, jednak czasem tak się nie dzieje. W takim przypadku należy zgłosić się do stanowiska Zapisów, gdzie pracownicy przedłużą ważność konta bibliotecznego.

Mam duplikat legitymacji studenckiej. Gdy wchodzę do BUW, przy sczytywaniu karty wyświetla się informacja „brak danych”. Co mam zrobić?
Należy aktywować swoją nową legitymację na stanowisku Zapisów  (poziom 0).

Korzystanie z katalogu

Jak mogę znaleźć potrzebne mi książki?
Aby odnaleźć poszukiwane książki, należy skorzystać z katalogu online, dostępnego ze strony głównej BUW. Katalog pozwala na szukanie pozycji według: autora, tytułu, tematu, tytułu czasopisma, a także daje możliwość wyszukiwania zaawansowanego, łączącego np. nazwisko autora z konkretnym tytułem jego książki. Wyniki wyszukiwania można zawęzić do interesujących nas elementów, np. książek wydanych tylko w języku polskim do 2009 roku.

Każdy czytelnik może skorzystać z bezpłatnych szkoleń bibliotecznych. Informacje o szkoleniach znajdują się tutaj.

W katalogu znalazłem książkę oznaczoną „Wydział Nauk Ekonom.”. Czy mogę ją wypożyczyć?
Taka informacja oznacza, że książka znajduje się w Bibliotece Wydziału Nauk Ekonomicznych UW przy ul. Długiej 44/50. Tam należy się udać, aby móc skorzystać z książki. Aby wypożyczyć książkę bezpośrednio w BUW, musi mieć ona oznaczenie lokalizacji zaczynające się od słowa „BUW” (np. BUW Wolny Dostęp).

Co oznacza litera „W” przy sygnaturze?
Litera „W” przy sygnaturze informuje, że dana książka znajduje się w Księgozbiorze Dydaktycznym. To specjalnie wydzielona część zbiorów BUW, w której znajduje się więcej niż jeden egzemplarz danego tytułu – głównie podręczniki, skrypty, lektury obowiązkowe, zalecane i uzupełniające dla wszystkich kierunków studiów na UW. Są oznaczone białą naklejką. Księgozbiór Dydaktyczny znajduje się na 2 poziomie przy dziedzinie K J – Prawo. Nauki polityczne. Pozycje z Księgozbioru Dydaktycznego mogą być wypożyczane przez wszystkich czytelników BUW mających uprawnienia do wypożyczeń.

Czy mogę zarezerwować książkę, która jest wypożyczona?
Tak. Należy kliknąć w przycisk „Zamów”, widoczny przy konkretnej książce, następnie zalogować się na swoje konto w katalogu online. Gdy książka zostanie zwrócona, otrzymamy e-mail z taką informacją. Status książki na koncie zmieni się na „Do odbioru”. Zarezerwowaną książkę należy odebrać z Wypożyczalni w ciągu 5 dni roboczych.

Jak korzystać z Kindloteki?

Kindloteka to wypożyczalnia czytników Kindle. Czytniki mogą być wypożyczane wszystkim użytkownikom BUW, którzy posiadają uprawnienia do wypożyczania zbiorów BUW na zewnątrz (przede wszystkim studentom i pracownikom UW), na 30 dni z możliwością trzykrotnej prolongaty, o ile nikt inny nie zamówi urządzenia. Informacje o zawartości czytników znajdują się w katalogu online bibliotek UW. Poprzez konto czytelnika w katalogu można także prolongować termin wypożyczenia czytnika lub dokonać jego rezerwacji. Czytniki można wypożyczać w Wypożyczalni. Więcej o Kindlotece znajdziesz tutaj.

Korzystanie ze zbiorów

Co to jest Wolny Dostęp?
Wolny Dostęp to cała przestrzeń BUW, umieszczona na dwóch poziomach, dostępna bezpośrednio dla czytelników. Inaczej mówiąc – to otwarty magazyn książek i czasopism wraz z miejscami do pracy. Książki z Wolnego Dostępu oznaczone są różnokolorowymi naklejkami – czerwona oznacza, że z danej pozycji można korzystać tylko na miejscu, niebieska – że można ją wypożyczyć do domu, biała – że książka należy do Księgozbioru Dydaktycznego i może być wypożyczana przez wszystkich czytelników mających uprawnienia do wypożyczeń.
Każda książka Wolnego Dostępu posiada swoją sygnaturę (alfanumeryczną klasyfikację, zawierającą informacje o dziedzinie, w której się znajduje, oraz dodatkowe dane na temat autora, wydania itp.). Przykładowa klasyfikacja książki z dziedziny B, L: LC1390 .B69 2002
Książek z Wolnego Dostępu nie zamawia się. Wybraną pozycję wystarczy wziąć z półki i zanieść do Wypożyczalni lub skorzystać z selfczeków (pamiętając o niebieskiej lub białej naklejce) . Tu również można zwrócić wypożyczone pozycje. Podczas korzystania z materiałów na miejscu w Bibliotece, po przeczytaniu należy je odłożyć na stojące przy regałach wózki.

Jak wypożyczyć książkę z oznaczeniem „BUW Magazyn”?

Aby wypożyczyć książkę z Magazynu, trzeba złożyć zamówienie drogą elektroniczną – po zalogowaniu się na swoje konto w katalogu online, należy kliknąć przycisk „Zamów”.

Zamówienia do Wypożyczalni i Czytelni złożone od poniedziałku do soboty do godz. 20 będą zrealizowane tego samego dnia po około godzinie. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godz. 20  będą zrealizowane następnego dnia, a złożone w soboty po godz. 20 i w niedziele będą zrealizowane w poniedziałek.

Zamówienia do książkomatu realizowane są w godzinach pracy agend BUW, nie częściej niż 3 razy dziennie.

Zamówione książki można odebrać, gdy ich status na koncie czytelnika zmieni się na „Do odbioru”, czytelnik otrzyma też email informujący o możliwości odbioru zamówionych pozycji.
Książki można oddać w Wypożyczalni, Selfczekach lub w Trezorze (przed wejściem do BUW). Książki z Magazynu można zamówić również do Czytelni w celu korzystania na miejscu. Szczegółowe informacje o wyborze miejsca odbioru zamówień przedstawione są powyżej formularza zamówienia, po kliknięciu „Zamów”.

Czy ktoś może wypożyczyć książkę na moje konto i w moim imieniu?
O ile książkę może za nas zwrócić koleżanka czy ktoś z rodziny (przy zwrocie nie jest konieczne okazanie dokumentu), o tyle wypożyczeń każdy czytelnik dokonuje osobiście, okazując bibliotekarzowi swoją kartę biblioteczną. W wyjątkowych sytuacjach pytania związane z wypożyczeniem przez osoby trzecie należy kierować do Samodzielnego stanowiska ds. obsługi użytkowników BUW, gdzie są rozpatrywane indywidualnie. W przypadku wypożyczeń do Czytelni czytelnik osobiście odbiera, a następnie zwraca zamówione materiały.

Czy książkę zamówioną do Czytelni mogę wypożyczyć?
Książek zamówionych do Czytelni nie można z niej samodzielnie wynosić. Jeśli interesująca nas pozycja może być wypożyczana, należy zgłosić się do pracownika na stanowisku obsługi w Czytelni i poprosić o przeniesienie egzemplarza do Wypożyczalni. Czas oczekiwania to ok. 1 godzina.

Ile czasu trwa realizacja zamówienia z magazynu?
W przypadku książki zamówionej do Wypożyczalni czas realizacji to 1 godzina. Książkę należy odebrać w przeciągu trzech dni roboczych (łącznie z dniem złożenia zamówienia). Czas realizacji pozycji zamówionych do Czytelni znajdziesz tu (zakładka „Czytelnie”).

Zamówienia do książkomatu realizowane są trzy razy dziennie. Książki można odebrać po otrzymaniu powiadomienia e-mailem, w przeciągu trzech dni roboczych.

Jak przedłużyć ważność wypożyczenia książki?
Prolongaty, czyli przedłużenia wypożyczenia książki, można dokonać samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto czytelnika w katalogu online lub w Bibliotece na selfczekach oraz w Wypożyczalni. Prolongata nie będzie możliwa, gdy:
– upłynął termin zwrotu tej książki,
– książka została zarezerwowana przez innego czytelnika,
– czytelnik ma zaległości finansowe w BUW lub bibliotece wydziałowej.
Każdą książkę można prolongować maksymalnie 5 razy.

Gdzie znajdę czasopisma z danej dziedziny?
Czasopisma najczęściej wykorzystywane, najciekawsze czy też najistotniejsze znajdują się w Wolnym Dostępie, odpowiednio dla każdej dziedziny – na samym jej początku. Są ułożone alfabetycznie według tytułów. Pozostałe czasopisma znajdują się w magazynie – należy je zamówić do Czytelni poprzez katalog online.
Numery czasopism z bieżącego roku są dostępne w Czytelni Czasopism Bieżących.

Chciałbym przeczytać prasę codzienną. Gdzie ją znajdę?
Numery czasopism i gazet z bieżącego roku znajdują się w Czytelni Czasopism Bieżących na 2 poziomie. Informacje o Czytelni znajdują się tutaj.

Czy w BUW znajdują się tylko książki i czasopisma?
Jednym z atutów BUW jest bogata oferta baz elektronicznych. Zasoby online reprezentowane są przez książki, czasopisma i artykuły naukowe, łatwo wyszukiwalne dzięki przejrzystemu układowi według szerokich dziedzin nauki. Dostęp do baz możliwy jest zarówno z komputerów podłączonych do sieci UW, jak i komputerów domowych użytkowników. Regularne dostępy testowe nowych baz wzbogacają jeszcze ofertę Biblioteki.
Zasoby online znaleźć można tutaj.
BUW oferuje swoim czytelnikom bezpłatne warsztaty związane z e-zasobami.
Oprócz książek, czasopism i gazet, BUW gromadzi również wiele innych materiałów – płyty CD, mapy, rękopisy, nuty itp. W Bibliotece znajduje się niemalże 400 tysięcy jednostek cennych, rzadkich i wartościowych zbiorów specjalnych. Istnieje możliwość skorzystania z nich po uprzednim zgłoszeniu się do Informatorium. Należy tam okazać swoją kartę biblioteczną, czytelnik otrzyma również kartę uprawniającą do wejścia do konkretnego gabinetu. Będzie tam na niego czekał uprzedzony o wizycie pracownik.
Informacje o zbiorach specjalnych oraz godziny pracy poszczególnych gabinetów znajdują się tutaj.
Ponadto w BUW dostępna jest Kindloteka.

Czy mogę skorzystać z zasobów online w domu?
Tak, jeśli jesteś studentem, doktorantem lub pracownikiem UW. Do wybranej bazy należy się zalogować za pomocą numeru karty bibliotecznej BUW (albo numeru ELS/ELD/ELP jeśli  zostały aktywowane jako karta biblioteczna)  oraz hasła.

Czym jest multiwyszukiwarka?
Multiwyszukiwarka pozwala na przeszukiwanie zarówno większości baz elektronicznych udostępnianych na UW, jak również katalogu BUW. Daje możliwość szybkiego i sprawnego wyszukania konkretnej pozycji w wielu miejscach. Multiwyszukiwarka znajduje się na stronie www Biblioteki, w centralnym miejscu ekranu głównego. Instrukcja wyszukiwania w Multiwyszukiwarce.

Nie znalazłem książki w katalogu online. Co mam zrobić?
Jeśli książki nie można odnaleźć w katalogu online, a została ona wydana przed 1997 rokiem, należy jeszcze sprawdzić Cyfrowe Katalogi Kartkowe – baza Wydawnictwa zwarte (ksiażki).
Jest to oddzielna baza, w której odzwierciedlono rzeczywisty wygląd katalogu – skrzynki i karty katalogowe (zeskanowane). Pozycje odnalezione w ten sposób można zamówić do Czytelni lub Wypożyczalni.

Zamówiłem książkę z Magazynu, kiedy będę mógł ją odebrać?

Zamówienia do Wypożyczalni złożone od poniedziałku do soboty do godz. 20 będą zrealizowane tego samego dnia po około godzinie. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godz. 20  będą zrealizowane następnego dnia, a złożone w soboty po godz. 20 i w niedziele będą zrealizowane w poniedziałek.

Zamówienia złożone do książkomatu realizowane są w godzinach otwarcia agend BUW, nie częściej niż trzy razy dziennie.

Zamówione książki można odebrać, gdy ich status na koncie czytelnika zmieni się na „Do odbioru”, czytelnik otrzyma też email informujący o możliwości odbioru zamówionych pozycji.
Gdy czytelnik jest zainteresowany książką wypożyczoną przez innego czytelnika, musi ją zarezerwować. Kiedy książka zostaje zwrócona, jej status na koncie czytelnika z „W toku” zmienia się na „Do odbioru”. Dodatkowo czytelnik otrzyma email z taką informacją. Zamówione i zarezerwowane materiały czekają na odbiór trzy dni robocze.

Zamówiłem czasopisma do Czytelni, ale nie mam czasu, by je od razu przejrzeć.
Materiały zamówione do Czytelni czekają na odbiór trzy dni. Po tym czasie są odsyłane do Magazynu.

Czy w BUW mogę skorzystać z prac magisterskich i doktorskich?
BUW nie gromadzi prac magisterskich – należy o nie pytać w bibliotekach wydziałowych lub w Archiwum UW. Istnieje natomiast możliwość skorzystania z prac doktorskich, które są deponowane w Repozytorium UW. Jeśli autor doktoratu wyraził zgodę, jego praca jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Prace doktorskie można wyszukiwać pod tym linkiem.
W przypadku prac, do których autorzy zamknęli dostęp (pliki nie są widoczne do pobrania na stronie Repozytorium), istnieje możliwość, by skorzystać z nich na miejscu w Bibliotece. W tym celu należy zgłosić prośbę o udostępnienie pracy na adres e-mail: repozytorium.buw@uw.edu.pl lub dzwoniąc pod numer: 55 27 139. W razie wątpliwości należy zgłosić się do Informatorium.
Dodatkowe informacje znajdują się tutaj.

Mam absolutorium, jednak jestem jeszcze przed obroną pracy licencjackiej/magisterskiej. Czy mogę mimo to korzystać z Biblioteki?
W sytuacji, gdy czytelnik utracił już status studenta, ale nie obronił jeszcze pracy, może korzystać z Biblioteki (wypożyczać książki na zewnątrz oraz korzystać z baz elektronicznych na domowych komputerach ) na specjalnych zasadach. Należy poprosić w dziekanacie o wystawienie oświadczenia po absolutorium dla biblioteki. Na podstawie tego dokumentu pracownicy przedłużają konto biblioteczne (pomimo braku aktualnego hologramu).

Internet i kopiowanie materiałów

Czy mogę w Bibliotece skserować lub zeskanować fragment książki?
Tak, istnieje taka możliwość. BUW zapewnia dostęp do skanera (przy Informatorium) oraz kilku kserokopiarek, rozmieszczonych w całym Wolnym Dostępie. Aby móc z nich skorzystać, należy w automacie wykupić kartę (jej koszt to 3 zł), a następnie doładować ją dowolną kwotą.
Materiały biblioteczne udostępniane w Czytelni można kopiować tylko na terenie Czytelni lub złożyć zamówienie na wykonanie kopii w Oddziale Rozwoju Zasobów Elektronicznych (Pracownia Reprograficzna).
Informacje dotyczące kopiowania, skanowania, wydruków oraz innych form powielania wraz z cennikiem znajdują się tutaj.

Czy na terenie Biblioteki jest Wi-Fi?
Tak. Wystarczy wybrać sieć biblioteczną BUW Hotspot i zalogować się za pomocą swojego loginu (nr karty bibliotecznej) i hasła do konta czytelnika.

Moje hasło do Internetu nie działa. Co mam zrobić?
Gdy hasło do Internetu nie działa, należy zgłosić się do Wypożyczalni, gdzie czytelnik otrzyma nowe hasło. Można również samodzielnie odzyskać hasło, logując się do katalogu online BUW poprzez kliknięcie pola „Zapomniałeś hasła?”. Dokładną instrukcję znajdziesz w filmiku

Jak długo można korzystać z Internetu?
W BUW nie ma limitu na dostęp do Internetu.

Inne zapytania

Gdzie mogę otrzymać rozliczenie roczne i końcowe (obiegówkę)?
Rozliczenia realizowane są przez dziekanaty poszczególnych jednostek drogą elektroniczną poprzez platformę USOSWeb.
Czas realizacji rozliczenia z BUW trwa do 5 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i niedziel).
Aby uzyskać rozliczenie, należy mieć uregulowany stan konta bibliotecznego (brak wypożyczeń i nieuregulowanych należności finansowych). Obowiązek rozliczenia z BUW dotyczy również studentów UW, którzy nie korzystali z BUW.
Informacje dotyczące rozliczeń znajdują się tutaj.

Przetrzymałem książkę kilka dni. Co powinienem zrobić?
Książkę przetrzymaną należy jak najszybciej zwrócić (w Wypożyczalni, selfczekach lub trezorze). Za przekroczenie okresu wypożyczenia pobierana jest opłata w wysokości 40 groszy za każdy dzień, liczona odrębnie dla każdej książki. Kwotę tę, po uprzednim oddaniu przetrzymanych książek, można od razu uiścić w Wypożyczalni lub selfczeku (płatności przyjmowane są wyłącznie kartą). Należy pamiętać, że do czasu opłacenia kary konto jest zablokowane, co oznacza zawieszenie wszelkich uprawnień czytelnika.

Jak mogę uiścić opłatę za przetrzymanie książek?
Opłaty, po uprzednim oddaniu przetrzymanych książek, można uiszczać:

 • w Wypożyczalni (płatność tylko kartą płatniczą) lub
 • w odpowiednio oznakowanym selfczeku (płatność tylko kartą płatniczą lub systemem NFC) lub
 • przelewem na konto (dotyczy tylko książek wypożyczonych z BUW): Uniwersytet Warszawski Bank Millenium S. A. – 69 1160 2202 0000 0000 6085 0087 z tytułu „Opłata za przetrzymanie książek z BUW”. Usunięcie zaległości z konta nastąpi dopiero po przekazaniu informacji o wpłacie od pełnomocnika kwestora UW (co następuje z pewnym opóźnieniem).
  Opłaty za przetrzymanie książek z bibliotek wydziałowych UW są przyjmowane wyłącznie na konta tych bibliotek podane na ich stronach internetowych.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).