FAQ

Pierwsze kroki

Jestem pierwszy raz w BUW i nie wiem, co robić.
Wszystkich informacji związanych z korzystaniem z Biblioteki, zapisami, usługami, zbiorami itp. udzielają pracownicy BUW, a w szczególności bibliotekarze dyżurujący w Informatorium. Warto udać się tam po pomoc w przypadku pytań lub wątpliwości.

Jak mogę zapisać się do Biblioteki?

 • Jeśli jesteś studentem UW i posiadasz elektroniczną legitymację studencką oraz konto w USOS, skorzystaj ze zdalnej aktywacji konta czytelnika.
 • Każdy pracownik UW może również aktywować Elektroniczną Legitymację Pracowniczą jako swoją kartę biblioteczną. Taką kartą można posługiwać się w BUW i większości bibliotek wydziałowych.
  Aktywacji ELP można dokonać tutaj.
 • Jeśli nie posiadasz ELS, ELP a jesteś doktorantem, słuchaczem studiów podyplomowych lub pracownikiem UW, możesz się zapisać w Wypożyczalni Miejscowej BUW na 1 poziomie (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-21.00, w soboty w godz. 9.00-20.00), okazując odpowiedni dowód tożsamości. Informacje na temat zapisów znajdziesz tutaj.
 • Osoby spoza UW mogą się zapisać, wykupując kartę biblioteczną (20 zł), ważną jeden rok, uprawniającą do korzystania ze zbiorów wyłącznie na miejscu. Płatności można dokonać tylko kartą. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Jestem studentem innej uczelni niż UW. Czy mogę korzystać z biblioteki?
Osoby spoza UW mogą się zapisać, wykupując kartę biblioteczną (20 zł) ważną jeden rok,  uprawniającą do korzystania ze zbiorów wyłącznie na miejscu (zakładka Zapisy). Płatności można dokonać tylko kartą.

Co to jest konto kaucyjne?
Konto kaucyjne przysługuje pracownikom naukowo-dydaktycznym UW (zatrudnionym na czas określony na umowy cywilnoprawne) oraz doktorantom związanym z Uczelnią osobą promotora. Konto kaucyjne jest ważne 1 rok. Osoba posiadająca takie konto może wypożyczać materiały biblioteczne poza BUW za kaucją (wysokość kaucji oraz opłat za prowadzenie konta reguluje Wykaz opłat w BUW). Zwrot kaucji, po potrąceniu opłat za prowadzenie konta, następuje po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki, natomiast nieodebrana kaucja po upływie roku od zaprzestania korzystania z BUW wpływa na konto Biblioteki.

W jakich godzinach czynna jest Biblioteka?

 • Godziny otwarcia BUW:
  poniedziałek-piątek 8-22
  sobota 9-21
  niedziela 15-20 (Wypożyczalnia i Magazyn nieczynne)
 • Godziny otwarcia poszczególnych agend Biblioteki oraz wakacyjne godziny otwarcia znajdują się tutaj.

Jestem studentem UW. Ile książek mogę wypożyczyć i na jak długo?
Studenci i słuchacze UW mogą wypożyczać do 8 woluminów na maksymalnie 30 dni, studenci studiów doktoranckich 10 woluminów na 60 dni. Uprawnienia do wypożyczania książek przez pozostałych czytelników BUW znajdują się tutaj.

W jaki sposób są ułożone książki w BUW?
Zbiory Biblioteki podzielone zostały na osiem szerokich dziedzin, opisanych systemem literowym bądź literowo-liczbowym:
P – Język, literatura (1 poziom)
B L – Filozofia, psychologia, religia, oświata (1 poziom)
AM C D-F GN700-875 – Nauki historyczne (1 poziom)
G-GF Q R-V – Geografia, nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane (1 poziom)
K J – Prawo, nauki polityczne (2 poziom)
H GN1-673 GR-GV – Nauki społeczne, antropologia (2 poziom)
A Z – Dzieła treści ogólnej, bibliotekoznawstwo (2 poziom, Czytelnia Ogólna)
M N – Muzyka, architektura, sztuki piękne (2 poziom)
Każdą dziedziną opiekuje się informator dziedzinowy, pełniący stałe dyżury. Ich godziny można sprawdzić tutaj.
Rozmieszczenie poszczególnych dziedzin można obejrzeć na planach interaktywnych.

Mam nowy hologram na legitymacji, jednak moje konto nie zostało przedłużone.
Z założenia aktywacja powinna odbywać się automatycznie, jednak czasem tak się nie dzieje. W takim przypadku należy zgłosić się do Wypożyczalni Miejscowej lub do stanowiska zapisów, gdzie pracownicy przedłużą ważność konta bibliotecznego.

Mam duplikat legitymacji studenckiej. Gdy wchodzę do BUW, przy sczytywaniu karty wyświetla się informacja „brak danych”. Co mam zrobić?
Należy aktywować swoją nową legitymację przy stanowisku zapisów w Wypożyczalni Miejscowej (poziom 1).

Korzystanie z katalogu

Jak mogę znaleźć potrzebne mi książki?
Aby odnaleźć poszukiwane książki, należy skorzystać z katalogu online, dostępnego ze strony głównej BUW. Katalog pozwala na szukanie pozycji według: autora, tytułu, tematu, tytułu czasopisma, a także daje możliwość wyszukiwania zaawansowanego, łączącego np. nazwisko autora z konkretnym tytułem jego książki. Wyniki wyszukiwania można zawęzić do interesujących nas elementów, np. książek wydanych tylko w języku polskim do 2009 roku.

Każdy czytelnik może skorzystać z bezpłatnych szkoleń bibliotecznych. Informacje o szkoleniu znajdują się tutaj.

W katalogu znalazłem książkę oznaczoną „Wydział Nauk Ekonom.”. Czy mogę ją wypożyczyć?
Taka informacja oznacza, że książka znajduje się w Bibliotece Wydziału Nauk Ekonomicznych UW przy ul. Długiej 44/50. Tam należy się udać, aby móc skorzystać z książki. Aby wypożyczyć książkę bezpośrednio w BUW, musi mieć ona oznaczenie „BUW Wolny Dostęp”, „BUW Księgozbiór Dydaktyczny” lub „BUW Magazyn”.

Co oznacza litera „W” przy sygnaturze?
Litera „W” przy sygnaturze informuje, że dana książka znajduje się w Księgozbiorze Dydaktycznym. To specjalnie wydzielona część zbiorów BUW, w której znajduje się więcej niż jeden egzemplarz danego tytułu – głównie podręczniki, skrypty, lektury obowiązkowe, zalecane i uzupełniające dla wszystkich kierunków studiów na UW. Są oznaczone białą naklejką. Księgozbiór Dydaktyczny znajduje się na 2 poziomie przy dziedzinie K J – Prawo, nauki polityczne. Pozycje z Księgozbioru Dydaktycznego mogą być wypożyczane przez wszystkich czytelników BUW mających uprawnienia do wypożyczeń.

Czy mogę zarezerwować książkę, która jest wypożyczona?
Tak. Należy kliknąć w przycisk „Zamów/Rezerwuj”, widoczny przy konkretnej książce, następnie zalogować się na swoje konto w katalogu online. Gdy książka zostanie zwrócona, otrzymamy e-mail z taką informacją. Status książki na koncie zmieni się na „Do odbioru”. Zarezerwowaną książkę należy odebrać z Wypożyczalni w ciągu 5 dni roboczych.

Jak korzystać z Kindloteki?
Kindloteka to wypożyczalnia czytników Kindle. Czytniki mogą być wypożyczane wszystkim użytkownikom BUW, którzy posiadają uprawnienia do wypożyczania zbiorów BUW na zewnątrz (przede wszystkim studentom i pracownikom UW), na 30 dni z możliwością trzykrotnej prolongaty, o ile nikt inny nie zamówi urządzenia. Informacje o zawartości czytników znajdują się w katalogu online bibliotek UW. Poprzez konto czytelnika w katalogu można także prolongować termin wypożyczenia czytnika lub dokonać jego rezerwacji. Czytniki można wypożyczać w Wypożyczalni Miejscowej. Więcej o Kindlotece znajdziesz tutaj.

Korzystanie ze zbiorów

Co to jest Wolny Dostęp?
Wolny Dostęp to cała przestrzeń BUW, umieszczona na dwóch poziomach, dostępna bezpośrednio dla czytelników. Inaczej mówiąc – to otwarty magazyn książek i czasopism wraz z miejscami do pracy. Książki z Wolnego Dostępu oznaczone są różnokolorowymi naklejkami – czerwona oznacza, że z danej pozycji można korzystać tylko na miejscu, niebieska – że można ją wypożyczyć, biała – że książka należy do Księgozbioru Dydaktycznego i może być wypożyczana przez wszystkich czytelników mających uprawnienia do wypożyczeń.
Każda książka Wolnego Dostępu posiada swoją sygnaturę (alfanumeryczną klasyfikację, zawierającą informacje o dziedzinie, w której się znajduje, oraz dodatkowe dane na temat autora, wydania itp.). Przykładowa klasyfikacja książki z dziedziny B, L: LC1390 .B69 2002
Książek z Wolnego Dostępu nie trzeba zamawiać. Wybraną pozycję wystarczy wziąć z półki i zanieść do Wypożyczalni Miejscowej (pamiętając o niebieskiej lub białej naklejce). Tu również zwracamy wypożyczone pozycje. Podczas korzystania z materiałów na miejscu w Bibliotece, po przeczytaniu należy je odłożyć na stojące przy regałach wózki.

Jak wypożyczyć książkę z oznaczeniem „BUW Magazyn”?
Aby wypożyczyć książkę z magazynu, trzeba złożyć zamówienie drogą elektroniczną – po zalogowaniu się na swoje konto w katalogu online, należy kliknąć przycisk „Zamów/Rezerwuj”. Książka jest do odbioru w Wypożyczalni Miejscowej po ok. godzinie lub – gdy zamówienie zostanie złożone po zamknięciu biblioteki – następnego dnia w godzinach otwarcia placówki.
Książki oddajemy w Wypożyczalni Miejscowej lub na stanowisku Informacji Wstępnej (przed schodami prowadzącymi do holu katalogowego). Książki z Magazynu można zamówić również do Czytelni Ogólnej w celu korzystania na miejscu. Szczegółowe informacje o wyborze miejsca odbioru zamówień przedstawione są powyżej formularza zamówienia, po kliknięciu „Zamów/Rezerwuj”.

Czy ktoś może wypożyczyć książkę na moje konto i w moim imieniu?
O ile książkę może za nas zwrócić koleżanka czy ktoś z rodziny (przy zwrocie nie jest konieczne okazanie dokumentu), o tyle wypożyczeń każdy czytelnik dokonuje osobiście, okazując bibliotekarzowi swoją kartę biblioteczną. W wyjątkowych sytuacjach pytania związane z wypożyczeniem przez osoby trzecie należy kierować do Samodzielnego stanowiska ds. obsługi użytkowników BUW, gdzie są rozpatrywane indywidualnie. W przypadku wypożyczeń do Czytelni Ogólnej czytelnik osobiście odbiera, a następnie zwraca zamówione materiały.

Czy książkę zamówioną do czytelni mogę wypożyczyć?
Książek zamówionych do Czytelni nie można z niej samodzielnie wynosić. Jeśli interesująca nas pozycja może być wypożyczana, należy zgłosić się do pracownika na stanowisku obsługi w Czytelni Ogólnej i poprosić o przeniesienie egzemplarza do Wypożyczalni Miejscowej. Czas oczekiwania to ok. 1 godzina.

Ile czasu trwa realizacja zamówienia z magazynu?
W przypadku książki zamówionej do Wypożyczalni Miejscowej czas realizacji to 1 godzina. Książkę należy odebrać w przeciągu trzech dni (łącznie z dniem złożenia zamówienia). Czas realizacji pozycji zamówionych do czytelni znajdziesz tu (zakładka „Czytelnie”).

Jak przedłużyć ważność wypożyczenia książki?
Prolongaty, czyli przedłużenia wypożyczenia książki, można dokonać samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto czytelnika w katalogu online lub w Wypożyczalni. Prolongata nie będzie możliwa, gdy:
– upłynął termin zwrotu tej książki,
– książka została zarezerwowana przez innego czytelnika,
– czytelnik ma zaległości finansowe w BUW lub bibliotece wydziałowej.
Każdą książkę można prolongować maksymalnie 3 razy.

Gdzie znajdę czasopisma z danej dziedziny?
Czasopisma najczęściej wykorzystywane, najciekawsze czy też najistotniejsze znajdują się w Wolnym Dostępie, odpowiednio dla każdej dziedziny – na samym jej początku. Są ułożone alfabetycznie według tytułów. Najnowsze czasopisma z bieżącego roku są dostępne w Czytelni Czasopism Bieżących. Pozostałe czasopisma znajdują się w magazynie – należy je zamówić do Czytelni Ogólnej poprzez katalog online.

Chciałbym przeczytać prasę codzienną. Gdzie ją znajdę?
Czasopisma i gazety z bieżącego roku znajdują się w Czytelni Czasopism Bieżących na 2 poziomie, tuż obok Czytelni Ogólnej.
Informacje o Czytelni znajdują się tutaj.

Czy w BUW znajdują się tylko książki i czasopisma?
Jednym z atutów BUW jest bogata oferta baz elektronicznych. E-zbiory reprezentowane są przez książki, czasopisma i artykuły naukowe, łatwo wyszukiwalne dzięki przejrzystemu układowi według szerokich dziedzin nauki. Dostęp do baz możliwy jest zarówno z komputerów podłączonych do sieci UW, jak i komputerów domowych użytkowników. Regularne dostępy testowe nowych baz wzbogacają jeszcze ofertę Biblioteki.
E-zasoby znaleźć można tutaj.
BUW oferuje swoim czytelnikom bezpłatne warsztaty związane z e-zasobami.
Oprócz książek, czasopism i gazet, BUW gromadzi również wiele innych materiałów – płyty CD, mapy, rękopisy, nuty itp. W Bibliotece znajduje się niemalże 400 tysięcy jednostek cennych, rzadkich i wartościowych zbiorów specjalnych. Istnieje możliwość skorzystania z nich po uprzednim zgłoszeniu się do Informatorium. Należy tam pozostawić swoją kartę biblioteczną, otrzymamy również kartę uprawniającą do wejścia do konkretnego gabinetu. Będzie tam na nas czekał uprzedzony o naszej wizycie pracownik.
Informacje o zbiorach specjalnych oraz godziny pracy poszczególnych gabinetów znajdują się tutaj.
Ponadto w BUW dostępna jest Kindloteka.

Czy mogę skorzystać z e-zbiorów w domu?
Tak, jeśli jesteś studentem lub pracownikiem UW. Do wybranej bazy należy się zalogować za pomocą numeru karty bibliotecznej BUW oraz hasła bibliotecznego.

Czym jest multiwyszukiwarka?
Multiwyszukiwarka pozwala na przeszukiwanie zarówno większości baz elektronicznych udostępnianych na UW, jak również katalogu BUW. Daje możliwość szybkiego i sprawnego wyszukania konkretnej pozycji w wielu miejscach. Multiwyszukiwarka znajduje się na stronie www Biblioteki, w centralnym miejscu ekranu głównego. Instrukcja wyszukiwania w Multiwyszukiwarce.

Nie znalazłem książki w katalogu online. Co mam zrobić?
Jeśli książki nie można odnaleźć w katalogu online, warto zajrzeć do Cyfrowych Katalogów Kartkowych.
Jest to oddzielna baza, w której odzwierciedlono rzeczywisty wygląd katalogu – skrzynki i karty katalogowe (zeskanowane). Pozycje odnalezione w ten sposób można zamówić do Czytelni lub Wypożyczalni.

Zamówiłem książkę z magazynu, ale po 3 dniach wciąż ma status „W toku”. Kiedy będę mógł ją odebrać?
W przypadku zamawiania książek z magazynu ich status widoczny na koncie czytelnika nie zmienia się. Książka jest przygotowana do wypożyczenia po godzinie od złożenia zamówienia. Niezależnie od statusu można książkę odebrać.
Gdy czytelnik jest zainteresowany książką wypożyczoną przez innego czytelnika, musi ją zarezerwować. Kiedy książka zostaje zwrócona, jej status na naszym koncie z „W toku” zmienia się na „Do odbioru”. Dodatkowo otrzymamy e-maila z taką informacją.

Zamówiłem czasopisma do Czytelni Ogólnej, ale nie mam czasu, by je od razu przejrzeć.
Materiały zamówione do Czytelni czekają na odbiór trzy dni. Po tym czasie są odsyłane do magazynu.

Czy w BUW mogę skorzystać z prac magisterskich i doktorskich?
BUW nie gromadzi prac magisterskich – należy o nie pytać w bibliotekach wydziałowych. Istnieje natomiast możliwość skorzystania z prac doktorskich, które są deponowane w Repozytorium UW. Jeśli autor doktoratu wyraził zgodę, jego praca jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Prace doktorskie można wyszukiwać pod tym linkiem.
W przypadku prac, do których autorzy zamknęli dostęp (pliki nie są widoczne do pobrania na stronie Repozytorium), istnieje możliwość, by skorzystać z nich na miejscu w Bibliotece. W tym celu należy zgłosić taką chęć, wysyłając e-maila na adres: repozytorium.buw@uw.edu.pl lub dzwoniąc pod numer: 55 27 139. W razie wątpliwości należy zgłosić się do Informatorium.
Dodatkowe informacje znajdują się tutaj.

Mam absolutorium, jednak jestem jeszcze przed obroną pracy licencjackiej/magisterskiej. Czy mogę mimo to korzystać z Biblioteki?
W sytuacji, gdy czytelnik utracił już status studenta, ale nie obronił jeszcze pracy, może korzystać z Biblioteki (wypożyczać książki na zewnątrz) na specjalnych zasadach. Należy poprosić w dziekanacie o wystawienie oświadczenia po absolutorium dla biblioteki. Na podstawie tego dokumentu pracownicy przedłużają konto biblioteczne (pomimo braku aktualnego hologramu).

Internet i kopiowanie materiałów

Czy mogę w Bibliotece skserować lub zeskanować fragment książki?
Tak, istnieje taka możliwość. BUW zapewnia dostęp do skanera (przy Informatorium) oraz kilku kserokopiarek, rozmieszczonych w całym Wolnym Dostępie. Aby móc z nich skorzystać, należy w automacie wykupić kartę (jej koszt to 3 zł), a następnie doładować ją dowolną kwotą.
Materiały biblioteczne udostępniane w Czytelni Ogólnej można kopiować tylko na terenie Czytelni lub złożyć zamówienie na wykonanie kopii w Oddziale Rozwoju Zasobów Elektronicznych (Pracownia Reprografii).
Informacje dotyczące kopiowania, skanowania, wydruków oraz innych form powielania wraz z cennikiem znajdują się tutaj.

Czy na terenie Biblioteki jest Wi-Fi?
Tak. Wystarczy wybrać sieć biblioteczną BUW Hotspot i zalogować się za pomocą swojego loginu (nr karty bibliotecznej) i hasła czytelniczego.

Moje hasło do Internetu nie działa. Co mam zrobić?
Gdy hasło do Internetu nie działa, należy zgłosić się do Wypożyczalni Miejscowej, gdzie czytelnik otrzyma nowe hasło. Można również samodzielnie odzyskać hasło, logując się do katalogu online BUW poprzez kliknięcie pola „Zapomniałeś hasła?”.

Jak długo można korzystać z Internetu?
Standardowy czas korzystania z Internetu to 3 godziny. W wyjątkowych przypadkach można ten czas przedłużyć – w tym celu należy zgłosić się do bibliotekarzy dyżurujących w Informatorium.

Inne zapytania

Gdzie mogę otrzymać rozliczenie roczne i końcowe (obiegówkę)?
Rozliczenia realizowane są przez dziekanaty poszczególnych jednostek drogą elektroniczną poprzez platformę USOSWeb.
Czas realizacji rozliczenia z BUW trwa do 5 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i niedziel).
Aby uzyskać rozliczenie, należy mieć uregulowany stan konta bibliotecznego (brak wypożyczeń i nieuregulowanych należności finansowych). Obowiązek rozliczenia z BUW dotyczy również studentów UW, którzy nie korzystali z BUW.
Informacje dotyczące rozliczeń znajdują się tutaj.

Przetrzymałem książkę kilka dni. Co powinienem zrobić?
Książkę przetrzymaną należy jak najszybciej oddać w Wypożyczalni. Za przekroczenie okresu wypożyczenia pobierana jest opłata w wysokości 40 groszy za każdy dzień roboczy, liczona odrębnie dla każdej książki. Kwotę tę, po uprzednim oddaniu przetrzymanych książek, można od razu uiścić w Wypożyczalni (płatności przyjmowane są wyłącznie kartą). Należy pamiętać, że do czasu opłacenia kary konto jest zablokowane, co oznacza zawieszenie wszelkich uprawnień czytelnika.

Jak mogę uiścić opłatę za przetrzymanie książek?
Opłaty, po uprzednim oddaniu przetrzymanych książek, można uiszczać w Wypożyczalni Miejscowej BUW (tylko kartą) lub przelewem na konto UW: Uniwersytet Warszawski Bank Millenium S. A. – 69 1160 2202 0000 0000 6085 0087 z tytułu „Opłata za przetrzymanie książek z BUW”. Usunięcie zaległości z konta nastąpi dopiero po przekazaniu informacji o wpłacie od pełnomocnika kwestora UW (co następuje z pewnym opóźnieniem). Opłaty za przetrzymanie książek z bibliotek wydziałowych UW są przyjmowane wyłącznie na konta tych bibliotek podane na ich stronach internetowych.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).