Dla bibliotekarzy

BUWnet

Portal dla Bibliotekarzy UW (wymaga logowania)

Znajdź bibliotekę

Biblioteki polskie

Biblioteki na świecie

 

Polecane adresy

 

Pomoce dla bibliotekarzy prowadzących szkolenia

Biblioteczne grupy Facebookowe

Czasopisma

O książkach

Agregatory bibliotecznych (i nie tylko!) informacji różnych

Biblioteczny relaks: przyjemne z pożytecznym

Przydatne do opracowania zbiorów

Koło SBP przy BUW

W Kole Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich funkcjonującym przy BUW działa ponad czterdzieścioro bibliotekarzy. Są to pracownicy BUW oraz innych bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego, a także bibliotekarze pracujący w bibliotekach innych szkół wyższych (m. in. SGGW, AWF, Uczelni Łazarskiego czy Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. M. Grzegorzewskiej) i instytucji (m.in. Muzeum Ziemi PAN). W skład naszego grona wchodzą również koleżanki i koledzy, którzy już zakończyli aktywność zawodową i nadal wspierają nas swoim doświadczeniem.
Działania, które podejmujemy w Kole SBP skierowane są do środowiska bibliotekarzy, m.in. w ramach spotkań w Klubie pod Otwartą Księgą. Do współpracy zapraszamy koleżanki i kolegów, którzy chcą dzielić się nowymi i ciekawymi pomysłami, doświadczeniem i obserwacjami czynionymi na gruncie zawodowym oraz stosowanymi w swojej pracy rozwiązaniami, aby poszerzać nasze umiejętności i wiedzę.
W działaniach podejmowanych przez Koło SBP przy BUW mile widziani są również studenci kierunku bibliotekarskiego.
Chcemy otwierać się na czytelników i użytkowników Biblioteki. To właśnie dla nich organizujemy spotkania autorskie w ramach Autorskich czwartków w BUW, zapraszamy również seniorów oraz dzieci.
Działamy w wielu zespołach, komisjach i sekcjach SBP. Nawiązujemy kontakty z bibliotekarzami zagranicznymi, działamy w międzynarodowych stowarzyszeniach bibliotekarskich, w tym w największej światowej organizacji bibliotekarskiej IFLA.

Struktura

Koło SBP przy BUW w kadencji 2021-2024 reprezentuje Zarząd w składzie:
przewodnicząca – Lilianna Nalewajska (od stycznia 2024 r. przejęła obowiązki skarbnika)
skarbnik – Zuzanna Wiorogórska (rezygnacja z członkostwa w SBP, styczeń 2024 r.)
członkini Zarządu – Magdalena Seta
członek Zarządu – Paweł Rygiel

Działalność Koła

Inicjatywy związane z propagowaniem czytelnictwa, promocją Biblioteki wśród szerokich kręgów społecznych, wspieranie rozwoju zawodowego pracowników BUW oraz bibliotek wydziałowych i innych bibliotek, członków SBP oraz studentów kierunku bibliotekoznawstwa.

Klub pod Otwartą Księgą
Spotkania skierowane do bibliotekarzy – tematyka spotkań dotyczy problemów współczesnego bibliotekarstwa, przedstawiane są relacje ze staży w zagranicznych bibliotekach.

Wydarzenia roku 2023:

 • 7 lutego – Maria Fronczak, dr Marta M. Kacprzak, Grzegorz Kłębek, Agnieszka Kościelniak-Osiak, Łukasz Ratajczak: Konopnicka odkodowana. Spotkanie wokół projektu BUW „Konopnicka na Dobrej”
 • 14 lutego – Michał Spandowski (1943-2022) – bibliotekarz, inkunabulista, kolega. Spotkanie wspomnieniowe
 • 30 listopada – Spotkanie wspomnieniowe poświęcone pamięci muzykologów B. Wojnowskiej i A. Mrygonia.

Wydarzenia roku 2022:

 • 16 grudnia – dr Ines R. Artola (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie): Młodość Wandy Landowskiej oraz ślady artystki w BUW
 • 13 grudnia – Szymon Andrzejewski (ICM UW): Nauka obywatelska (Citizen science) – nauka na wyciągnięcie ręki
 • 29 listopada – Natalia Gruenpeter (ICM UW): Otwarta nauka : nowe inicjatywy i kierunki (prezentacja online)
 • 25 października – SDE jako element systemu transferu wiedzy w Bibliotece Wydziału Zarządzania (prezentacja online)
 • 27 września – Światowy Kongres IFLA i konferencja LIBER – o nowościach w bibliotekarstwie na świecie – przedstawicielki BUW: Dyrektor BUW Anna Wołodko oraz Anna Książczak-Gronowska z Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń, dr Zuza Wiorogórska, członkini sekcji Library Theory and Research oraz Zuzanna Sendor, członkini sekcji Reference and Information Services zaprezentują światowe trendy w bibliotekarstwie, o których dowiedziały się na Kongresie IFLA relacjonowały zagraniczne konferencje.

Wydarzenia roku 2020:

 • 21 stycznia – Archiwa społeczne – Katarzyna Ziętal (Ośrodek KARTA)
 • 25 lutego – Biblioteka – zmiana. Badania wpływu bibliotek – dr Magdalena Paul (WDIiB UW)

Wydarzenia roku 2019:

 • 16 stycznia – Szok kulturowy? Pomoże biblioteka! O postrzeganiu europejskiej uczelni przez studentów z Azji na przykładzie Wietnamczyków studiujących na UW mówiła dr Zuza Wiorogórska.
 • 12 lutego – Bibliotekarzu czytaj, czytaj, czytaj… umowę z wydawcą. Agnieszka Wróbel (Oddział Rozwoju Zasobów Elektronicznych BUW) przybliżała tajniki umów z wydawcami.
 • 9 kwietnia – Biblioteki w mediach społecznościowych – na przykładzie BUW i BG PW.
  – Edyta Strzelczyk (prezentacja), Emilia Nowakowska, Monika Matera-Łabęda, Agnieszka Nejman oraz Iwona Moroń-Chmielarska (BG PW): Jak przyciągnąć uwagę użytkowników w mediach społeczościowych? Wyzwania i trudności (z doświadczeń BG PW);
  – Dorota Bocian, Maja Bogajczyk, Anna Książczak-Gronowska (BUW) – #BUW, czyli o Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w mediach społecznościowych.
 • 22 maja – Klub EXTRA  – The academic library as a cultural center. Dania Ansenberg oraz Renana Green-Shukrun (Biblioteka David Yellin College of Education w Jerozolimie).
 • 28 maja – Zatopiona w księgach inwentarzowych – od biblioteki tradycyjnej po zbiory cyfrowe. Dr Urszula Paszkiewicz (emerytowany pracownik BUW)
 • 17 września – IFLA 2019 – relacje, spostrzeżenia, inspiracje. Katarzyna Ślaska, Zuza Wiorogórska oraz Karolina Minch z BUW zaprezentowały wrażenia z wybranych sesji i warsztatów na Kongresie, prace komitetów sterujących oraz przedsięwzięcia IFLI. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Przewodniczaca SBP, mówiła o kwestiach związanych z zarządzaniem stowarzyszeniami oraz o wizycie w jednej z greckich bibliotek.
 • 20 listopada – Bibliotekarze zaangażowani. Relacje z Międzynarodowego Kongresu Bibliotek Muzycznych IAML przedstawił zespół Gabinetu Zbiorów Muzycznych BUW o Forum Młodych Bibliotekarzy mówił Marcin Dąbrowski z Biblioteki im. Wacława Borowego, Wydział Polonistyki UW.

Wydarzenia roku 2018:

 • 20 marca – O Wikipedii i nie tylko. Tadeusz Rudzki (Stowarzyszenie Wikimedia Polska)
 • 17 kwietnia – Jak dobrze prowadzić fanpage biblioteki akademickiej. Jakub Kołakowski (Biblioteka WPiA UW).
 • 26 czerwca – Czy jesteśmy adwokatami edukacji informacyjnej? Analiza oznaczeń prawnoautorskich serwisów www polskich bibliotek naukowych. Joanna Potęga (Biblioteka APS), Agnieszka Wróbel (BUW).
 • 26 czerwca – Koło SBP przy BUW wraz z Zespołem Historyczno-Pamiętnikarskim przy Oddziale Warszawskim SBP zorganizowało spotkanie wspomnieniowe poświęcone pamięci Hanny Zasadowej (1920-2017) – wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w latach 1973-1980, dydaktyka w zakresie bibliotekoznawstwa i bibliografii oraz informacji naukowej w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UW, aktywnej działaczki SBP.
 • 30 sierpnia – Cataloging a Holocaust collection at the University at Colorado Boulder. Anna M. Ferris (Associate professor, Special Collections and Archives Cataloging Metadata Services Department, University Libraries – University of Colorado Boulder, USA).
 • 18 września – Biblioteka też przyciąga! Internacjonalizacja polskich bibliotek akademickich na przykładzie BUW (omówienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród zagranicznych studentów) –  Lilianna Nalewajska (BUW)
 • 30 października – Kongres IFLA oraz biblioteki zagraniczne oczami bibliotekarzy BUW w relacjach ze szkoleń Erasmus.  O IFLA mówiła  Zuza Wiorogórska, a swoje obserwacje z bibliotek geograficznie położonych bliżej lub dalej od BUW przedstawiły: Matylda Filas, Agnieszka Fabiańska, Agata Mickiewicz, Lilianna Nalewajska.
 • 20 listopada – Bibliotekarzu, pisz, pisz, pisz. Czasopisma naukowe czekają na Twoje teksty! Zachęcająco o publikowaniu mówiły Anna Wołodko oraz Zuza Wiorogórska.
 • 11 grudnia – Pełne teksty i abstrakty, czyli referaty i relacje z konferencji bibliotekarskich przedstawiły:
  – Barbara Chmielewska (Oddział Gromadzenia BUW) – E-rozproszenie. Publikacje w Otwartym Dostępie a biblioteki;
  – Magdalena Seta (Biblioteka SGGW) – Wykorzystanie urządzeń mobilnych w dostępie czytelników do biblioteki.
  – Joanna Milewska-Kozłowska (Gabinet Starych Druków BUW) –  Książki Georga von Schönaicha z kolekcji starych druków BUW.
  – Lilianna Nalewajska (Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW) – relacja ze spotkania grupy POLBIT w Bibliotece Politechniki Lubelskiej dotyczącego użytkowników zagranicznych.

W 2017 r. miały miejsce:

 • 19 września – Relacje z kongresu i konferencji satelickich IFLA, czyli BUW na IFLA, IFLA w BUW. Relacjonowały: Anna Białanowicz-Biernat, Anna Książczak, Karolina Minch, Anna Wołodko, Zuza Wiorogórska, Matylda Filas, Lilianna Nalewajska.
 • 10 października – Bibliotekarski Erasmus. Relacje ze szkoleń w bibliotekach zagranicznych w ramach programu Erasmus +. Relacje z zagranicznych wyjazdów przedstawiły: Dorota Bocian, Matylda Filas, Beata Górczyńska (SGGW), Marcin Krawczuk, Zuza Wiorogórska, Anna Wołodko, Anna Zawadzka.
 • 20 listopada – Wpływ kultury na kompetencje i zachowani informacyjne. Relacja z pobytu stypendialnego w Wietnamie. Zuza Wiorogórska
 • 13 grudnia – Ze świata bibliotek. Przegląd bieżącej tematyki bibliotekarskiej w relacjach z konferencji. Skrót swoich wystąpień lub najważniejsze tematy poruszane podczas konferencji przedstawili: Beata Górczyńska (SGGW), Marcin Krawczuk, Magdalena Seta (SGGW), Zuza Wiorogórska.

W 2016 r. odbyły się:

 • 22 marca – Alicja Portacha (BG PW) – prezentacja projektu: Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych „Merkuriusz”.
 • 19 kwietnia – spotkanie wspomnieniowe poświęcone pamięci Rafała Kozłowskiego, wieloletniego pracownika Biblioteki Instytutu Techniki Budowlanej, Biblioteki Narodowej i Biblioteki Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz działacza SBP.
 • 11 maja – w ramach Tygodnia Bibliotek, przebiegającego pod hasłem „Biblioteka inspiruje”, odbyło się spotkanie Klubu pt. ”Świat to Biblioteka”. W programie spotkania były:
  • projekcja filmu „Świat to Biblioteka” (2015, reż. Marta Węgiel),
  • prezentacja programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” (Małgorzata Kanownik, Instytut Książki). Organizatorami były: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie-Koło SBP BUW i Instytut Książki.
 • 14 czerwca – relacja Zuzanny Wiorogórskiej o pobycie na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej.
 • 25 października – relacje ze staży Erasmus+ w formule prezentacji pecha-kucha. O swoich wrażeniach ze szkoleń w zagranicznych bibliotekach opowiedziały: Małgorzata Biłozór-Salwa, Barbara Chmielewska, Matylda Filas, Zofia Kajczuk, Agnieszka Kościelniak-Osiak, Joanna Milewska-Kozłowska, Katarzyna Nowakowska, Zuzanna Wiorogórska, Anna Wołodko, Anna Zawadzka.
 • 29 listopada – Przemysław Wątroba (Gabinet Rycin BUW) – referat pt. Kazimierza Stronczyńskiego Opisy i widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim (1844-1855) – pierwszy obiekt ze zbiorów BUW na Liście Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata.

W 2015 r. odbyły się:

 • 24 lutego – Barbara Szczepańska (kancelaria Hogan Lovell) – O prawie autorskim: zmianach, lobbingu i roli organizacji bibliotekarskich.
 • 25 marca – Maria Nasiłowska (Centrum NUKAT) – Dokąd zmierza przedmiotowe opracowanie piśmiennictwa? Możliwości adaptacji słownictwa jhp prekoordynowanego do postkoordynacji na przykładzie prac prowadzonych w szwajcarskim katalogu centralnym RERO.
 • 14 kwietnia – Henryk Hollender (Biblioteka Uczelni Łazarskiego) – Biblioteki Białorusi i Rosji. Konferencje, porównania, współpraca.
 • 26 maja – Irina Troyak (Państwowa Publiczna Naukowo-Techniczna Biblioteka Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku): Arkadij Tołoczanow – biografia bibliofila i urzędnika – wyniki nowych badań.
 • 9 czerwca – Zuzanna Wiorogórska: Perpustakaan = Biblioteka. Wrażenia z wizyt w książnicach Kuala Lumpur (Malezja).
 • 29 czerwca – relacje z konferencji poświęconych bibliotekom, informacji i zbiorom specjalnym przedstawiły: Anna Białanowicz-Biernat, Joanna Milewska-Kozłowska, Lilianna Nalewajska, Magdalena Kokosińska, Dorota Bocian.
 • 6 października – spotkanie wspomnieniowe poświęcone pamięci Jadwigi Ćwiekowej (1920-2014) – polonistki, bibliotekarki, wieloletniego kustosza w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie; prowadzenie Ewa Kobierska-Maciuszko.
 • 24 listopada – Anna Kamińska (Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW): Wykorzystanie źródeł i narzędzi cyfrowych przez studentów kierunków humanistycznych – wyniki badań.
 • 8 grudnia – Piotr Dobrowolski (Centralna Biblioteka Wojskowa): Biblioteki wojskowe w Polsce.

Autorskie czwartki w BUW

2019 r.:

 • 25 kwietnia – Piruz Mnacakanian, Ormianie polscy. Spuścizna rękopiśmienna – na podstawie zbiorów rękopisów Matenadaranu.
 • 6 czerwca – Paweł Dunin-Wąsowicz, Dzika biblioteka widmowa. O widmowych książkach w dzikiej bibliotece dyskutował będzie z redaktorem Lampy i Iskry Bożej dr Henryk Hollender.
 • 5 grudnia – Prof. Ryszard Koziołek, Wiele tytułów. Rozmowę prowadziła Justyna Sobolewska.
 • 19 grudnia – Dorota Bocian, prezentacja książki „Sercem i piórem”.

2018 r.:

 • 26 kwietnia – Roman Żuchowicz, Wielka Lechia. Źródła i przyczyny popularności teorii pseudonaukowej okiem historyka.(wyd. SUB Lupa).
 • 17 maja – Jan Szymański, Książki przez które zginiesz.(wyd. Po Godzinach).
 • 4 października – Andrzej Matusiewicz, Dwory na Suwalszczyźnie (Wydało Muzeum Okręgowe w Suwałkach)
 • 25 października – Jesuita cantat in Polonia. O muzyce jezuitów w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Spotkanie z Tomaszem Jeżem z Instytutu Muzykologii UW, wydawcą serii Fontes Musicae in Polonia.
 • 22 listopada  – Jak nie czytać powieści? Spotkanie ze Stanisławem Falkowskim, autorem książki Siły większe niż chaos. Tajemnica „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego (Wydawnictwo Wolumen)

W 2016 r.:

 • 8 grudnia było spotkanie z Joanną Dobkowską i Joanną Wasilewską, autorkami książki pt. W cieniu koronkowej parasolki. O modzie i obyczajach w XIX wieku. (Wydawnictwo Arkady).

W 2015 r. :

 • 15 stycznia – spotkanie z prof. Marią Jarymowicz i dr Anną Szuster z Wydziału Psychologii UW, autorkami książki: Rozmowy o rozwoju osobowym Od koncentracji na sobie i swoich do otwartości na świat i altruizmu (Wydawnictwa WUW).
 • 26 lutego – spotkanie z Rimantasem Šalną, kierownikiem Muzeum Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim, autorem książki: Po różnych stronach barykady.
 • 26 marca – spotkanie z dr Julią Barlińską i dr Anną Szuster z Wydziału Psychologii UW , autorkami książki: Cyberprzemoc. O zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów (Wydawnictwa WUW).
 • 16 kwietnia – spotkanie z prof. Anną Sieradzką z Instytutu Historii Sztuki, Wydział Historyczny UW, autorką książki: Kostiumologia polska jako nauka pomocnicza historii (Wydawnictwo DiG).
 • 7 maja – spotkanie z dr hab. Adamem Fijałkowskim z Wydziału Pedagogicznego UW, autorem wstępu i polskiego przekładu dzieła Jana Amosa Komeńskiego: Świat w obrazach rzeczy dostępnych zmysłom (Wydawnictwa WUW).

BUW łączy pokolenia – seniorzy w BUW
Wizyty w BUW organizowane są dla grup słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku lub innych zorganizowanych grup seniorskich. Wizyty obejmują zwiedzanie gmachu Biblioteki, prezentację jednego ze zbiorów specjalnych oraz biblioteki cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego Crispy.

W 2019 r. – 23 i 26 września – w ramach Warszawskich Dni Seniora Koło SBP przy BUW zaprosiło seniorów na zwiedzanie gmachu Biblioteki.

W 2018 r. – 24 września – zorganizowane zostało zwiedzanie gmachu BUW oraz prezentacja zbiorów Gabinetu Rękopisów w ramach Warszawskich Dni Seniora.

We wrześniu 2017 r. Koło SBP przy BUW zaprosiło seniorów w ramach Warszawskich Dni Seniora. Odbyły się:

 • 22.09 – Anna Białanowicz-Biernat – Czytanie na ekranie – o e-bookach w BUW;
 • 25 i 28.09 – wycieczka po BUW – oprowadzanie Lilianna Nalewajska, Dorota Bocian;
 • 25 i 28.09 – Prezentacja w Gabinecie Dokumentów Życia Społecznego nt. turystyki okresu międzywojennego – Matylda Filas, Anna Zawadzka.
  Do programu włączono również ofertę Festiwalu Nauki: 28.09- prezentacja Martyny Osuch (Gabinet Starych Druków) pt. Czym skorupka za młodu nasiąknie. Lektury Tadeusza Kościuszki.

W 2016 r. BUW odwiedziły grupy:

 • 20 kwietnia – grupa seniorów z „Klubu 5+” przy Czytelni Naukowej Nr VII (ul. Świętojańska 5, Warszawa). Oprowadzała Lilianna Nalewajska, zbiory Gabinetu Starych Druków prezentowała Joanna Milewska-Kozłowska). Uczestniczyło ok. 30 osób.
 • 26 i 27 września – w ramach Warszawskiego Tygodnia Seniora odbyły się dwa spotkania. Po BUW oprowadzała Zuzanna Wiorogórska, prezentację zbiorów Gabinetu Starych Druków prowadziła Joanna Milewska-Kozłowska.

W 2015 r. w BUW gościły grupy:

 • 24 lutego – Koła Seniorów przy Domu Kultury „Wesoła Chata” w Ursusie (15 osób).
 • 19 marca – pacjentów Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, ul. Gruzińska 6 (28 osób).
 • 10 kwietnia – Uniwersytet Trzeciego Wieku Bródno (20 osób).
 • 17 kwietnia – Uniwersytet Trzeciego Wieku Bródno (30 osób).

BUW dla dzieci

13 lutego oraz 13 marca 2019 r. Lilianna Nalewajska przeprowadziła zajęcia pt. Książki stare i nowe w Przedszkolu nr 41, podczas którego dzieci poznawały budowę książki, oglądały egzemplarze wydań od starych druków (ze zbiorów prywatnych) po współczesne oraz uczyły się o bibliotece (w czasie własnym – 2 x 45 min.)

W 2016 r. Ewa Hauptman-Fischer z Gabinetu Zbiorów Muzycznych BUW przeprowadziła półtoragodzinne warsztaty na temat rękopisów i druków muzycznych dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej. Zajęcia obejmowały: wyjaśnienie podstawowych terminów na przykładzie obiektów z Gabinetu Zbiorów Muzycznych; własną pracę nad rękopisem muzycznym (kopią), quiz wiedzy w postaci gry ruchowej, pracę plastyczną (wykonanie iluminacji inicjału swojego imienia). Ponadto uczestnicy otrzymali materiały przygotowane przez prowadzącą do przeprowadzenia we własnym zakresie gry miejskiej na temat F. Chopina.

 • 9 kwietnia – BUW odwiedziły dzieci ze Wspólnoty Emmanuel w Warszawie.
 • 25 i 26 kwietnia – odbyły się zajęcia dla dzieci z klas 1-3 Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Warszawie przy ul. Henryka Pobożnego 1 (grupy liczące po ok. 20 osób każda).

Tydzień Bibliotek – 8-15 maja

W 2017 r. podczas Tygodnia Bibliotek Koło SBP przy BUW zorganizowało specjalne pokazy i prezentacje tematyczne skierowane do bibliotekarzy:

 • 8 maja – Kroniki i ich historie. Pokaz ze zbiorów Gabinetu Starych Druków. Prowadzenie: dr Joanna Milewska-Kozłowska.
 • 8 maja – Pokaz wybranych kolekcji ze zbiorów GDŻS. Prezentacja w Gabinecie DŻS. Prowadzenie: Matylda Filas, Anna Zawadzka.
 • 9 maja – Źródła informacji z zakresu prawa. Prezentacja zasobów BUW z dziedziny prawa połączone z prezentacją bazy LexOmega. Prowadzenie: Dorota Bocian.
 • 10 maja – Zasoby naukowe UW i BUW online. Prezentacja oferty zasobów elektronicznych: czasopism, e-booków i baz, dostępnych w sieci UW i BUW w ramach szkolenia Zaloguj się do wiedzy. Prowadzenie: Anna Białanowicz-Biernat,
 • 11 maja – Utwory osierocone w bibliotece – czy powinniśmy się bać? Problemy związane z tzw. utworami osieroconymi w pracy bibliotekarza na przykładach m.in. z Cyfrowej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego e-bUW. Prowadzenie: Agnieszka Wróbel, Joanna Potęga (Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie).
 • 12 maja – Poznaj zasoby Biblioteki i Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w roku Jubileuszu 200-lecia. W programie było: zwiedzanie i prezentacja Biblioteki, oprowadzenie po Muzeum i wystawie związanej z dwoma wiekami tradycji najstarszego w Polsce uniwersytetu przyrodniczego oraz krótki spacer po starym kampusie uczelni. Prowadzenie: Beata Górczyńska (Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej SGGW).

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek w 2016 r. Koło SBP przy BUW zaprosiło do zwiedzania Biblioteki bibliotekarzy z innych bibliotek i Kół SBP. Odbyły się dwie tury:

 • 9 maja – uczestniczyli bibliotekarze z Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (6 osób);
 • 13 maja – uczestniczyli bibliotekarze z Biblioteki Publicznej na Bielanach (4 osoby) oraz z Wypożyczalni nr 9 (1 osoba).

Wystawy z okazji Tygodnia Zakazanych Książek
W 2015 r. wystawa z okazji Tygodnia Zakazanych Książek (21.09-03.10) przybliżała tematykę publikacji drugiego obiegu. Powstała na podstawie spisu „Książki niezależne’87”, który został stworzony z inicjatywy i siłami przede wszystkim osób zaangażowanych w działania Koła NSZZ „Solidarność” w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Wystawę przygotowała Lilianna Nalewajska.

Aktywność koła w środowisku bibliotekarskim

W 2019 r. Koło SBP przy BUW zorganizowało szkolenie doskonalące znajomość MS Word. Szkolenie prowadziła Anna Książczak-Gronowska z OUiS. Bibliotekarze z warszawskich bibliotek uczestniczyli w szkoleniu 14 marca oraz 4 kwietnia.

W 2018 r. Koło SBP przy BUW współorganizowało wizytę studyjną w BUW bibliotekarzy z Mołdawii. Wizyta miała miejsce 25 kwietnia. Koledzy z Mołdawii obejrzeli gmach BUW i zapoznali się z pracą niektórych jednostek, m.in. Centrum Nukat oraz Oddziału Projektów Celowych i Funduszy Zewnętrznych. Zaprezentowali działalność tamtejszego stowarzyszenia bibliotekarzy oraz pracę w swoich bibliotekach (prezentacja dotyczyła bibliotek publicznych).
25 maja BUW odwiedziła grupa bibliotekarzy z powiatu otwockiego wraz z grupą licealistów. Wizytę organizowała dyr. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku, p. Anna Bielicka. Poza prezentacją wolnego dostępu BUW, przygotowany został pokaz zbiorów z Gabinetu Dokumentów Życia Społecznego (prowadziła Anna Zawadzka) oraz wykład na temat zasobów informacyjnych (wykład i oprowadzanie Lilianna Nalewajska).
Koło SBP przy BUW 28 marca oraz 16 kwietnia zorganizowało warsztaty z edytowania Wikipedii. Udział wzięli zainteresowani bibliotekarze w wielu warszawskich bibliotek (łącznie uczestniczyły 32 osoby).

W 2017 r. dwie członkinie Koła SBP przy BUW włączyły się do działań związanych z Kongresem IFLA w Polsce. Matylda Filas oraz Lilianna Nalewajska, jako reprezentantki BUW w dwóch sekcjach IFLA, zorganizowały lub współorganizowały konferencje satelickie IFLA w: Lilianna Nalewajska w BUW Warszawa (tytuł konferencji: Innovation and the user experience: evaluating and implementing discovery services), Matylda Filas w Gdańsku.

W 2016 r. Koło SBP przy BUW włączyło się do organizowanej przez Bibliotekę Główną im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” pod hasłem „Odjazdowo z Marszałkiem” w dniu 15 maja 2016 r. Przedsięwzięcie było elementem Imprezy Marszowej organizowanej w ramach obchodów 81. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego – inicjatora założenia Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Koło SBP przy BUW przekazało uczestnikom rajdu dublety książek.

W 2015 r. BUW wraz z Kołem SBP przy BUW byli współorganizatorami pierwszego dnia X Forum Młodych Bibliotekarzy (17.09.2015 r.). Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie gościła uczestników pierwszego dnia X Forum Młodych Bibliotekarzy. Duża liczba gości skorzystała również z oprowadzania po BUW. Po sesjach i warsztatach w ogrodach BUW odbył się obiad, po którym uczestnicy wyruszyli dwupoziomowymi autokarami na zwiedzanie stolicy.

 

Inne działania

W 2019 r. Koło SBP przy BUW włączyło się do akcji zbierania podarunków dla dzieci ze szpitala przy ul. Niekłańskiej. Bibliotekarze z BUW i BW przynieśli 25 książek dla dzieci, 10 gier i układanek, 2 modele autobusów, 3 pluszaki, 1 lalkę z ubrankami, słodycze i kilka innych zabawek. Prezenty zostały przewiezione do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Gocławskiej 4.

W 2018 r. Koło SBP przy BUW zorganizowało zbiórkę misiów oraz książeczek dla dzieci z okazji międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia przypadającego 25 listopada.

Zebrane w BUW misie, inne pluszaki oraz książeczki zostały przewiezione do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN przy ul. Gocławskiej, ponieważ tam także prowadzona była zbiórka zabawek. W dniu 23 listopada bibliotekarki z tamtej biblioteki pojechały na zajęcia biblioterapeutyczne dla małych pacjentów do Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie przy ul. Niekłańskiej 4/24. Przy szpitalu funkcjonuje Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282. Po zajęciach książeczki i misie trafiły do dzieci, mogły je zabrać do sali i ostatecznie do domu. Wszystkie książki i nowe (z metkami) misie trafiły do szpitala. Resztę maskotek (nowych i używanych) oraz trochę materiałów papierniczych bibliotekarki z biblioteki przy Gocławskiej podarowały świetlicy środowiskowej na Pradze Południe.

Fotograficzna relacja ze zbiórki misiów w BUW jest dostępna w archiwum wydarzeń na stronie internetowej BUW.

 Aktywność w strukturach SBP

Działamy w wielu zespołach, komisjach i sekcjach SBP, takich jak Komisja ds. Edukacji Informacyjnej, Sekcja Bibliotek Muzycznych, Sekcja Fonotek, Komisja Akredytacji Profesjonalnej, Zespół ds. opracowania strategii i rozwoju portalu sbp.pl.

Członkowie Koła działający w komisjach, sekcjach i zespołach ZG SBP:
1. Maria Burchard – Zespół ds. opracowania strategii i rozwoju Portalu sbp.pl – członkini.
2. Matylda Filas – Komisja ds. Edukacji Informacyjnej – członkini.
3. Agnieszka Gołębiowska – Sekcja Fonotek – sekretarz zarządu Sekcji.
4. Ewa Hauptman-Fischer – Sekcja Bibliotek Muzycznych – członkini zarządu.
5. Henryk Hollender – Komisja Akredytacji Profesjonalnej SBP – ekspert.
6. Ewa Kobierska-Maciuszko – Komisja Akredytacji Profesjonalnej SBP – przewodnicząca; Grupa robocza ds. udziału SBP w Kongresie IFLA 2017.
7. Lilianna Nalewajska – Komisja ds. Edukacji Informacyjnej – członkini; Grupa robocza ds. udziału SBP w Kongresie IFLA 2017.
8. Ewa Stachowska-Musiał – Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów – członkini zarządu; Komisja Odznaczeń i Wyróżnień – przewodnicząca; Zespół ds. Archiwum SBP – przewodnicząca; Zespół ds. Elektronicznej Bazy Członków SBP – członkini.
9. Zuzanna Wiorogórska – Zespół ds. opracowania strategii i rozwoju Portalu sbp.pl – członkini; Komisja ds. Edukacji Informacyjnej – sekretarz; Grupa robocza ds. udziału SBP w Kongresie IFLA 2017.
10. Anna Wołodko – Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP – skarbnik.

 Aktywność w zagranicznych stowarzyszeniach bibliotekarskich

Nasza działalność wykracza również poza granice kraju – nawiązujemy kontakty z bibliotekarzami zagranicznymi, działamy w międzynarodowych stowarzyszeniach bibliotekarskich, w tym w największej światowej organizacji bibliotekarskiej IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Obecnie dr Zuzanna Wiorogórska jest członkinią sekcji Library Theory and Research (I kadencja 2019-2023).

Wcześniej w pracach IFLA uczestniczyły:
– Serials and Other Continuing Resources (Sekcja wydawnictw ciągłych) – Matylda Filas (I kadencja 2011-2015, II kadencja 2015-2019);
– Information Literacy (Sekcja ds. edukacji informacyjnej) – Zuzanna Wiorogórska (I kadencja 2011-2015, II kadencja 2015-2019);
– Reference and Information (Sekcja informacji naukowej) – Lilianna Nalewajska (I kadencja 2011-2015, II kadencja 2015-2019).
Praca w sekcjach IFLA to przede wszystkim społecznie wykonywane zadania związane z organizacją corocznych kongresów IFLA (praca w zespołach zadaniowych, merytoryczna ocena nadsyłanych abstraktów wystąpień oraz ocena i korekta wybranych, pełnych tekstów referatów oraz prezentacji) oraz raportowanie dotyczące krajowego stanu prac i badań naukowych w danej dziedzinie.

Członkinią RISM Co-ordinating Committee, ciała doradczego dla Zarządu RISM (Répertoire international des sources musicales – Międzynarodowy Katalog Źródeł Muzycznych), jest Ewa Hauptman-Fisher z Gabinetu Zbiorów Muzycznych BUW. RISM jest jednym z dużych międzynarodowych projektów IAML (International Association of Music Libraries Archives and Documentation Centres). IAML zrzesza biblioteki i bibliotekarzy muzycznych oraz osoby zainteresowane muzyką i zbiorami muzycznymi. Stowarzyszenie powstało w lipcu 1951 r. w Paryżu w celu nawiązania międzynarodowej współpracy bibliotek muzycznych oraz wspomagania działalności zawodowej bibliotekarzy muzycznych; jest liczącym się członkiem międzynarodowych organizacji bibliotecznych i muzycznych, między innymi IFLA. IAML skupia ok. 1850 instytucji i członków indywidualnych z 53 krajów. Członkowie spotykają się na dorocznej konferencji. Obecnie do IAML należy ok. 15 polskich bibliotek muzycznych. Jednocześnie polską grupę narodową IAML tworzy „z urzędu” Zarząd Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP, do którego Ewa Hauptman-Fischer również należy (od 2009 roku, II kadencja do 2017).

Osiągnięcia, wyróżnienia, nagrody

W 2018 r. Koło SBP przy BUW za swoją działalność otrzymało Wyróżnienie w konkursie Koło Roku 2017 Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie.

Ponadto przewodnicząca Koła SBP przy BUW, Lilianna Nalewajska, otrzymała Wyróżnienie w konkursie Mazowiecki Bibliotekarz roku 2017. W roku 2017 Lilianna Nalewajska otrzymała od SBP medal „W dowód uznania” za zasługi dla bibliotekarstwa oraz SBP.

Materiały ze spotkań Klubu pod Otwartą Księgą

Prezentacja dot.  spotkania z 17 września – IFLA 2019 – relacje, spostrzeżenia, inspiracje.

Prezentacje dot. spotkania z 27 września 2022 r.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).