Współpraca

Stowarzyszenia, organizacje

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji:

   AANLA – Association des Amis des Nouvelles du Livre Ancien

   CERL – Consortium of European Research Libraries

IAC – International Advisory Committee of Keepers of Public Collection of Graphic Art

   IAML – International Association of Music Libraries 

   ICAM – International Confederation of Architectural Museums

ifla-logo   IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions   

liber   LIBER – Ligue des Bibliotheques Europeennes de Recherche


OCLC – Online Computer Library Center, przedstawicielka w Global Council oraz w EMEA Regional Council

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).