Struktura organizacyjna

p.o. Dyrektor

dr hab. Jolanta Talbierska
tel. 22 55 25 660
e-mail: buw@uw.edu.pl

Wicedyrektor

Magdalena Rowińska
tel. 22 55 25 660
e-mail: buw@uw.edu.pl

Sekretariat Dyrekcji

Adelina Idzikowska
tel. 22 55 25 660
e-mail: buw@uw.edu.pl

Oddział Administracyjny

Kierownik: Jolanta Durka
tel. 22 55 25 665
e-mail: jdurka@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: Marlena Nawrocka
tel. 22 55 25 880
e-mail: mk.nawrocka@uw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

dr Wioletta Zagrodzka
tel. 22 55 25 667
e-mail: w.zagrodzka@uw.edu.pl

Oddział Ekonomiczno-Finansowy

Kierownik: dr Wioletta Zagrodzka
tel. 22 55 25 667
e-mail: w.zagrodzka@uw.edu.pl

Pełnomocniczki Dyrektora BUW

Pełnomocniczka ds. współpracy z Biblioteką Narodową
Paulina Czyżewicz
tel. 22 55 25 330
e-mail: p.czyzewicz@uw.edu.pl

Pełnomocniczka ds. projektowania usług
Zofia Kajczuk
tel. 22 55 25 110
e-mail: z.kajczuk@uw.edu.pl

Pełnomocniczka ds. otwartej nauki
Karolina Minch
tel. 22 55 25 136
e-mail: k.minch@uw.edu.ploa.buw@uw.edu.pl

Pełnomocniczka ds. edukacji informacyjnej i komunikacji naukowej
dr Zuza Wiorogórska
tel. 22 55 25 137
e-mail: z.d.wiorogorska@uw.edu.pl

Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy

Kierownik: Agnieszka Kościelniak-Osiak
tel. 22 55 25 283
e-mail: aosiak@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: Marcin Laszczkowski
tel. 22 55 25 346
e-mail: m.laszczkowski@uw.edu.pl

tel. 22 55 25 283
e-mail: promocja.buw@uw.edu.pl

Oddział Projektów Celowych i Funduszy Zewnętrznych

Anna Wysocka
tel. 22 55 25 004
e-mail: a.wysocka10@uw.edu.pl
Aleksandra Niewiadomska
tel. 22 55 25 650
e-mail: ae.niewiadomska@uw.edu.pl

Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń

Kierownik: Anna Książczak-Gronowska
tel. 22 55 27 139
e-mail: a.ksiazczak@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: Anna Gimlewicz
tel. 22 55 25 183
e-mail: a.gimlewicz@uw.edu.pl

Informatorium
tel. 22 55 25 178, 55 25 179
e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl

Repozytorium UW
e-mail: repozytorium.buw@uw.edu.pl

Oddział Rozwoju Zasobów Elektronicznych

Kierownik: Grzegorz Kłębek
tel. 22 55 27 144
e-mail: g.klebek@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: Adam Owczarczyk
tel. 22 55 25 294
e-mail: adamowczarczyk@uw.edu.pl

e-mail: digitalizacja.buw@uw.edu.pl

Biblioteka cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego – Crispa
tel. 22 55 27 144
e-mail: crispa@uw.edu.pl

Pracownia Reprograficzna
tel. 22 55 25 409
e-mail: reprobuw@uw.edu.pl

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

Kierownik: Joanna Kulicka
tel. 22 55 25 067
e-mail: j.o.kulicka@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: Agnieszka Dobrzyńska
tel. 22 55 25 174
e-mail: a.dobrzynska@uw.edu.pl

tel. 22 55 25 066, 22 55 25 061
fax 22 55 25 059
e-mail: gromadzenie.buw@uw.edu.pl

Oddział Opracowania Zbiorów

Kierownik: Justyna Koziak
tel. 22 55 25 260
e-mail: justyna.koziak@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: Dorota Święcicka
tel. 22 55 25 303
e-mail: d.swiecicka@uw.edu.pl

e-mail: opracowanie.buw@uw.edu.pl

tel. 22 55 25 303 (opracowanie bibliograficzne)
tel. 22 55 25 286 (język haseł przedmiotowych KABA)
tel. 22 55 25 297 (klasyfikacja Biblioteki Kongresu)

Oddział Wydawnictw Ciągłych

Kierownik: Ewa Rejmer
tel. 22 55 25 450
e-mail: e.w.rejmer@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: Dorota Gozdal
tel. 22 55 25 466
e-mail: d.gozdal@uw.edu.pl

e-mail: czasopisma.buw@uw.edu.pl

tel. 22 55 25 469 (gromadzenie)
tel. 22 55 25 457 (opracowanie)

Oddział Przechowywania Zbiorów

Kierownik: Rafał Parczyński
tel. 22 55 25 120
e-mail: r.parczynski@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: Marek Bieniek
tel. 22 55 25 121, 55 25 124
e-mail: mbieniek@uw.edu.pl

Magazyn
tel. 22 55 25 121, 55 25 124

Kuponoteka
tel. 22 55 25 263

Oddział Kontroli i Selekcji Zbiorów

Kierownik: Joanna Chełstowska
tel. 22 55 25 280
e-mail: j.chelstowska@uw.edu.pl

Oddział Udostępniania

Kierownik: Artur Wrzochalski
tel. 22 55 25 837
e-mail: awrzochalski@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: Agata Mickiewicz
tel. 22 55 25 384
e-mail: a.mickiewicz@uw.edu.pl

Wypożyczalnia Miejscowa
tel. 22 55 25 167

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
tel. 22 55 25 209
e-mail: wyp.buw@uw.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. obsługi użytkowników BUW
e-mail: reklamacje.buw@uw.edu.pl
tel. 22 55 25 384

Czytelnia Ogólna
tel. 22 55 25 191
e-mail: czytelnia.buw@uw.edu.pl

Gabinet Rycin

Kierownik: dr hab. Jolanta Talbierska
tel. 22 55 25 836
e-mail: j.m.talbierska@uw.edu.pl

Czytelnia
tel. 22 55 25 830
e-mail: gabryc.buw@uw.edu.pl

Gabinet Starych Druków

Kierownik: dr Izabela Wiencek-Sielska
tel. 22 55 25 760
e-mail: i.p.wiencek@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: dr Joanna Milewska-Kozłowska
tel. 22 55 25 768
e-mail: j.milewska-kozlowska@uw.edu.pl

Czytelnia
tel. 22 55 25 761
Informacja
tel. 22 55 25 772, 22 55 25 763
e-mail: stdruk.buw@uw.edu.pl

Gabinet Rękopisów

Kierownik: dr Agnieszka Fabiańska
tel. 22 55 25 908
e-mail: ah.fabianska@uw.edu.pl

Czytelnia
tel. 22 55 25 900
e-mail: buwrps@uw.edu.pl
e-mail: rps.buw@uw.edu.pl

Gabinet Zbiorów Muzycznych

Kierownik: Piotr Maculewicz
tel. 22 55 25 740
e-mail: p.maculewicz@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: dr Ewa Hauptman-Fischer
tel. 22 55 25 743
e-mail: e.hauptman@uw.edu.pl

Czytelnia
tel. 22 55 25 745
e-mail: muz.buw@uw.edu.pl

Archiwum Kompozytorów Polskich
tel. 22 55 25 746

Gabinet Zbiorów XIX Wieku

p.o. Kierownika: dr Zbigniew Olczak
tel. 22 55 25 335
e-mail: zbigniew.olczak@uw.edu.pl

e-mail: gabxix.buw@uw.edu.pl

Gabinet Dokumentów Życia Społecznego

Kierownik: Matylda Filas
tel. 22 55 25 720
e-mail: m.filas@uw.edu.pl
e-mail: dzs.buw@uw.edu.pl

Gabinet Zbiorów Kartograficznych

Małgorzata Uba
tel. 22 55 25 885
e-mail: gabkart.buw@uw.edu.pl

Oddział Ochrony i Konserwacji Zbiorów

Kierownik: Joanna Kołodziejska
tel. 22 55 25 012

Zastępca kierownika: Aleksandra Prokop
tel. 22 55 25 009
e-mail: a.prokop8@uw.edu.pl

e-mail: konserwacja.buw@uw.edu.pl

Oddział Obsługi Informatycznej

Kierownik: Andrzej Regmunt
tel. 22 55 25 343
e-mail: a.regmunt@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: Ewa Zygmunt
tel. 22 55 25 503
e-mail: e.zygmunt@uw.edu.pl

e-mail: it.buw@uw.edu.pl

Samodzielna Sekcja ds. Automatyzacji Procesów Bibliotecznych

e-mail: automatyzacja.buw@uw.edu.pl

dr Walentyna Karmelitow
tel. 22 55 25 177
e-mail: w.j.karmelitow@uw.edu.pl

Justyna Mikołajewicz
tel. 22 55 25 177
e-mail: j.mikolajewicz@uw.edu.pl

Biblioteka Austriacka

Michał Dworakowski
tel. 22 55 25 211, 55 25 811
e-mail: biblioteka-austriacka.buw@uw.edu.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Zasobów Archiwalnych

Mirosław Maciej Malinowski
tel. 22 55 25 261
e-mail: maciej.malinowski@uw.edu.pl

Centrum NUKAT

p.o. Kierownika: Iwona Wiśniewska
tel. 22 55 25 350
e-mail: i.wisniewska@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: Paulina Czyżewicz
tel. 22 55 25 330
e-mail: p.czyzewicz@uw.edu.pl

Ośrodek Koordynacji NUKAT
tel. 22 55 25 330
e-mail: nukat@uw.edu.pl

Ośrodek Obsługi Informatycznej
tel. 22 55 25 340
e-mail: ooi.nukat@uw.edu.pl

Ośrodek Kontroli Rekordów
tel. 22 55 25 351
e-mail: okrb.nukat@uw.edu.pl

Filia BUW – Biblioteka Medyczna

ul. Pasteura 5 (w budynku Biblioteki Wydziału Fizyki), 02-093 Warszawa
tel. 22 55 32 441, 55 32 438, biblioteka.medyczna@uw.edu.pl
https://medycyna.uw.edu.pl/biblioteka-medyczna/

Biuro ds. Nieruchomości Powiśle – administrator kompleksu BUW

Kierownik: Iwona Niezbecka-Zawada
tel. 22 55 25 918
fax 22 55 25 919
e-mail: bnp@adm.uw.edu.pl

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).