Struktura organizacyjna

Komunikat

Zgodnie z par. 4 pkt 2 i 5 Zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, od 25 maja 2020 r. do odwołania, pracownicy BUW pełnią dyżury w wyznaczone dni tygodnia lub wykonują pracę zdalną.
Z tego powodu mogą wystąpić problemy z uzyskaniem połączenia telefonicznego z oddziałami i gabinetami Biblioteki.
Jako szybszą formę komunikacji, rekomendujemy Państwu kontakt e-mailowy.

Dyrektor

Anna Wołodko
tel. 22 55 25 660
fax 22 55 25 659
e-mail: buw@uw.edu.pl

Wicedyrektor

Magdalena Rowińska
tel. 22 55 25 660
fax 22 55 25 659
e-mail: buw@uw.edu.pl

Wicedyrektor ds. zbiorów specjalnych

Katarzyna Ślaska
tel. 22 55 25 660
fax 22 55 25 659
e-mail: buw@uw.edu.pl

Sekretariat Dyrekcji

Adelina Idzikowska
tel. 22 55 25 660
fax 22 55 25 659
e-mail: buw@uw.edu.pl

Oddział Administracyjny

Kierownik: Jolanta Durka
tel. 22 55 25 665
e-mail: jdurka@uw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

dr Wioletta Zagrodzka
tel. 22 55 25 667
e-mail: w.zagrodzka@uw.edu.pl

Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy

p. o. Kierownika: Kamila Krzyżanowska
tel. 22 55 25 309
e-mail: k.krzyzanowska@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: Marcin Laszczkowski
tel. 22 55 25 175, 55 25 346
e-mail: m.laszczkowski@uw.edu.pl

tel. 22 55 25 283
e-mail: promocja.buw@uw.edu.pl

Oddział Projektów Celowych i Funduszy Zewnętrznych

Kierownik: vacat
tel. 22 55 25 004
e-mail: projekty.buw@uw.edu.pl

Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń

Kierownik: Anna Książczak-Gronowska
tel. 22 55 27 139
e-mail: a.ksiazczak@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: Anna Gimlewicz
tel. 22 55 25 183
e-mail: a.gimlewicz@uw.edu.pl

Informatorium
tel. 22 55 25 178, 55 25 179
e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl

Informacja dziedzinowa
e-mail: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl

 • P – język, literatura
  Alina Cywińska
  tel. 22 55 25 381
  poniedziałek – czwartek 11-13, piątek 15-17
 • B, L – filozofia, psychologia, religia, oświata
  Tomasz Kasprowicz
  tel. 22 55 25 166
  poniedziałek 9-11, wtorek 18-20, środa – piątek 13-15
 • AM C D-F GN700-875 – nauki historyczne
  Lilianna Nalewajska
  tel. 22 55 25 160
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 11-13, środa 15-17
 • G-GF Q R-V – geografia, nauki matematyczne, przyrodnicze, stosowane
  Maja Bogajczyk
  tel. 22 55 25 163
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek 10-12, czwartek 16-18
 • K, J – prawo, nauki polityczne
  Dorota Bocian
  tel. 22 55 25 202
  poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 11-13, środa 18-20
 • H GN1-673 GR-GV – nauki społeczne, antropologia
  Anna Białanowicz-Biernat
  tel. 22 55 25 193
  poniedziałek 16-18, wtorek – piątek 10-12
 • A, Z – dzieła treści ogólnej, bibliotekoznawstwo
  Anna Gimlewicz
  tel. 22 55 25 189
  poniedziałek, środa – piątek 12-14, wtorek 13.30-15.30
 • M, N – muzyka, architektura, sztuki piękne
  Anna Kamińska
  tel. 22 55 25 196

Repozytorium UW
tel. 22 55 27 139
e-mail: repozytorium.buw@uw.edu.pl

Oddział Rozwoju Zasobów Elektronicznych

Kierownik: Grzegorz Kłębek
tel. 22 55 27 144
e-mail: g.klebek@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: Adam Owczarczyk

e-mail: digitalizacja.buw@uw.edu.pl

Biblioteka cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego – Crispa
tel. 22 55 27 144
e-mail: crispa@uw.edu.pl

Pracownia Reprograficzna
tel. 22 55 25 409
e-mail: reprobuw@uw.edu.pl

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

Kierownik: Barbara Chmielewska
tel. 22 55 25 064
e-mail: b.chmielewska@uw.edu.pl

tel. 22 55 25 066, 22 55 25 061
fax 22 55 25 059
e-mail: gromadzenie.buw@uw.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. kształtowania zasobów elektronicznych
Anna Pełka
tel. 22 55 25 073
e-mail: a.pelka@uw.edu.pl

Oddział Opracowania Zbiorów

p.o. Kierownika: Justyna Koziak
tel. 22 55 25 260
e-mail: justyna.koziak@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: Dorota Święcicka
tel. 22 55 25 303
e-mail: d.swiecicka@uw.edu.pl

e-mail: opracowanie.buw@uw.edu.pl

tel. 22 55 25 303 (opracowanie bibliograficzne)
tel. 22 55 25 286 (język haseł przedmiotowych KABA)
tel. 22 55 25 297 (klasyfikacja Biblioteki Kongresu)

Oddział Wydawnictw Ciągłych

Kierownik: Ewa Rejmer
tel. 22 55 25 450
e-mail: erejmer@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: Dorota Gozdal
tel. 22 55 25 466
e-mail: d.gozdal@uw.edu.pl

e-mail: czasopisma.buw@uw.edu.pl

tel. 22 55 25 469 (gromadzenie)
tel. 22 55 25 457 (opracowanie)

Oddział Przechowywania Zbiorów

Kierownik: Wojciech Nowak
tel. 22 55 25 120
e-mail: w.nowak@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: Rafał Parczyński
tel. 22 55 25 121, 55 25 124
e-mail: r.parczynski@uw.edu.pl

Magazyn
tel. 22 55 25 121, 55 25 124

Kuponoteka
tel. 22 55 25 263

Oddział Kontroli i Selekcji Zbiorów

Kierownik: Joanna Chełstowska
tel. 22 55 25 280
e-mail: j.chelstowska@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: Agnieszka Walkiewicz
tel. 22 55 25 282
e-mail: walkiewicz.agnieszka@uw.edu.pl

Oddział Udostępniania

Kierownik: Artur Wrzochalski
tel. 22 55 25 837
e-mail: awrzochalski@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: Agata Mickiewicz
tel. 22 55 25 384
e-mail: a.mickiewicz@uw.edu.pl

Wypożyczalnia Miejscowa
tel. 22 55 25 167

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
tel. 22 55 25 209
e-mail: wyp.buw@uw.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. obsługi użytkowników BUW
e-mail: reklamacje.buw@uw.edu.pl
Elżbieta Petrović
tel. 22 55 25 182
Agata Mickiewicz
tel. 22 55 25 384

Czytelnia Ogólna
tel. 22 55 25 191
e-mail: czytelnia.buw@uw.edu.pl

Gabinet Rycin

Kierownik: dr hab. Jolanta Talbierska
tel. 22 55 25 836
e-mail: j.m.talbierska@uw.edu.pl

Czytelnia
tel. 22 55 25 830
e-mail: gabryc.buw@uw.edu.pl

Gabinet Starych Druków

Kierownik: Izabela Wiencek-Sielska
tel. 22 55 25 760
e-mail: i.p.wiencek@uw.edu.pl

Czytelnia
tel. 22 55 25 761
Informacja
tel. 22 55 25 772, 22 55 25 763
e-mail: stdruk.buw@uw.edu.pl

Gabinet Rękopisów

Kierownik: Agnieszka Fabiańska
tel. 22 55 25 908
e-mail: ah.fabianska@uw.edu.pl

Czytelnia
tel. 22 55 25 900
e-mail: buwrps@uw.edu.pl
e-mail: rps.buw@uw.edu.pl

Gabinet Zbiorów Muzycznych

Kierownik: Piotr Maculewicz
tel. 22 55 25 740
e-mail: p.maculewicz@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: Ewa Hauptman-Fischer
tel. 22 55 25 743
e-mail: e.hauptman@uw.edu.pl

Czytelnia
tel. 22 55 25 745
e-mail: muz.buw@uw.edu.pl

Archiwum Kompozytorów Polskich
tel. 22 55 25 746

Gabinet Zbiorów XIX Wieku

p.o. Kierownika: Małgorzata Zonik
tel. 22 55 25 810
e-mail: m.zonik@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: Wojciech Dołęgiewicz
tel. 22 55 25 814
e-mail: w.dolegiewicz@uw.edu.pl

e-mail: gabxix.buw@uw.edu.pl

Gabinet Dokumentów Życia Społecznego

Kierownik: Matylda Filas
tel. 22 55 25 720
e-mail: m.filas@uw.edu.pl
e-mail: dzs.buw@uw.edu.pl

Gabinet Zbiorów Kartograficznych

Anna Kuklińska
tel. 22 55 25 885
e-mail: gabkart.buw@uw.edu.pl
e-mail: a.kuklinska2@uw.edu.pl

Oddział Ochrony i Konserwacji Zbiorów

p.o. Kierownika: Joanna Kołodziejska
tel. 22 55 25 005

Zastępca kierownika: Aleksandra Prokop
tel. 22 55 25 009
e-mail: a.prokop8@uw.edu.pl

e-mail: konserwacja.buw@uw.edu.pl

Oddział Obsługi Informatycznej

Kierownik: Andrzej Regmunt
tel. 22 55 25 343
e-mail: a.regmunt@uw.edu.pl

Zastępca kierownika: Ewa Zygmunt
tel. 22 55 25 503
e-mail: e.zygmunt@uw.edu.pl

e-mail: it.buw@uw.edu.pl

Samodzielna Sekcja ds. Automatyzacji Procesów Bibliotecznych

e-mail: automatyzacja.buw@uw.edu.pl

dr Walentyna Karmelitow
tel. 22 55 25 177
e-mail: w.j.karmelitow@uw.edu.pl

Justyna Mikołajewicz
tel. 22 55 25 177
e-mail: j.mikolajewicz@uw.edu.pl

Biblioteka Austriacka

Maciej Soborczyk
tel. 22 55 25 211, 55 25 811
e-mail: biblioteka-austriacka.buw@uw.edu.pl, m.soborczyk@uw.edu.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Zasobów Archiwalnych

Marek Świeżewski
tel. 22 55 25 261
e-mail: m.swiezewski@uw.edu.pl

Centrum NUKAT

Kierownik: Ewa Kobierska-Maciuszko
tel. 22 55 25 350
e-mail: e.kobierska-maciuszko@uw.edu.pl

Ośrodek Koordynacji NUKAT
tel. 22 55 25 330
e-mail: nukat@uw.edu.pl

Ośrodek Obsługi Informatycznej
tel. 22 55 25 342
e-mail: ooi.nukat@uw.edu.pl

Ośrodek Kontroli Rekordów Kartoteki Haseł Wzorcowych
tel. 22 55 25 500
e-mail: khf.nukat@uw.edu.pl

Ośrodek Kontroli Rekordów Bibliograficznych
tel. 22 55 25 266
e-mail: okrb.nukat@uw.edu.pl

Biuro Nieruchomości „Powiśle” – administrator kompleksu BUW

Kierownik: Iwona Niezbecka-Zawada
tel. 22 55 25 918
fax 22 55 25 919
e-mail: bnp@adm.uw.edu.pl

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).