Archiwum wydarzeń

Platforma transkrypcyjna BUW w miesiącu nauki obywatelskiej

Miło nam donieść, że zakończyliśmy prace nad wolontariacką platformą transkrypcyjną TranskriBUW. Zbudowana na otwartym oprogramowaniu platforma to rozwiązanie o charakterze crowdsourcingowym, które pozwala przedstawicielom społeczności […]

Księgozbiory przedwojenne w bibliotekach olsztyńskich

Wystawa plenerowa pt.: „Księgozbiory przedwojenne w bibliotekach olsztyńskich” przygotowana przez Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego prezentuje zbiory historyczne sześciu najważniejszych olsztyńskich książnic: Biblioteki Wyższego Seminarium […]

Starsze 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).