Wystawa „Monstra i cudowności”

10 maja – 30 czerwca 2024

Zapraszamy serdecznie na wernisaż wystawy Monstra i cudowności 9 maja 2024 o godz.18.00 do sali wystawowej BUW (poziom 0).

Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do gabinetu osobliwości!

Wystawa Monstra i cudowności wzięła swoją nazwę od tytułu części dzieła Opera Ambrosii Parei Regis Primarii et Parisiensis Chirurgi z 1682 r. W rozdziale De Monstris et Prodigiis, obok opisów i ilustracji anomalii anatomicznych i potwornych chorób, znalazły się przedstawienia tego, co dziś określilibyśmy „cudami natury”, jak niezwykłe zwierzęta z morskich głębin. Ujęcie tych dwóch skrajności w jednym rozdziale traktatu poświęconego anatomii można interpretować z jednej strony jako przejaw braków w ówczesnej wiedzy naukowej, a z drugiej – jako świadectwo niepohamowanej ciekawości, bez której wszak uzupełnienie tej wiedzy nie byłoby możliwe. Fascynacja światem i próby jego zrozumienia uzyskiwały dwojakie odzwierciedlenie: w legendach, mitach i zabobonach, ale też w badaniach, które legły u podstaw dzisiejszej nauki. 

Podobne skrajności i ambiwalencje dostrzeżemy także w prezentowanych na wystawie pracach artystek i artysty. Poznamy cztery postawy twórcze, które połączył zachwyt nad sztuką dawną. Łączy je również podziw dla czasów, kiedy to, co fantastyczne i naukowe, znajdowało równouprawnienie w gabinetach kolekcjonerów, władców i artystów. Zapraszamy do zagłębienia się w eklektyczny świat monstrów i cudów, piękna i makabry, fantazji i wiedzy.

O artystach:

prof. Agnieszka Cieślińska-Kawecka

Profesor dr hab. sztuk plastycznych, artystka grafik. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 1991 r. Obecnie prowadzi Interdyscyplinarną Pracownię Technik Klasycznych w Katedrze Grafiki Warsztatowej rodzimej uczelni. Od 2015 r. roku prezes Zarządu Fundacji Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza, laureatka wielu nagród krajowych i międzynarodowych m. in. Nagrody Kochi International Triennial Exhibition of Prints, Japonia (2006) czy nagrody The Naka-Tosa Museum of Art, Japonia (2009).
Jej twórczość graficzna wpisuje się w nurt figuratywny, eksploatujący wątki zaczerpnięte ze sztuki okresu średniowiecza i renesansu. Agnieszka Cieślińska-Kawecka czerpie artystyczne inspiracje ze starodrukowych zielników czy ilustrowanych traktatów botanicznych. W jej grafikach widoczne są odniesienia do tradycyjnych sposobów przedstawiania transcendencji oraz podziw dla fantazji artystów dawnych w zakresie ilustrowania istot i pojęć metafizycznych. W swoich pracach wykorzystuje głównie klasyczne techniki warsztatu graficznego.

Kimba Frances Kerner

Artystka urodziła się w Ameryce, ale mieszka w Polsce. Uzyskała tytuł licencjata w Parson’s School of Design, obecnie kończy doktorat na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Laureatka pierwszej nagrody Fundacji Tadeusza Kulisiewicza i finalistka Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach. Miała wystawy indywidualne w Miejscu Projektów Zachęty oraz w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
W twórczości Kimby Kerner przeplatają się tematy psychologii, narracji i animizmu ukazane z wykorzystaniem różnych mediów. Artystka zajmuje się grafiką i ceramiką, które łączy w zawiły sposób. Od początku fascynowały ją starożytne kultury. W swojej pracy zagłębia się w psychikę, skupiając się na metaforach i wzorach, poszukując sensu ich istnienia.

Instalacja graficzna Miraże jest prezentacją pracy doktorskiej Kimby Frances Kerner. Nawiązując do znaczenia słowa miraż, autorka zaprojektowała kompozycje optyczne przenikających się form przestrzennych i graficznych. Pojawiające się w pracach fantastyczne pejzaże wypełnione są zabawnymi istotami, między którymi można odnaleźć „smutne grube ziemniaczki”. Inspiracją do stworzenia dzieła były stare tapety europejskie z nurtu chinoiserie.

Mówi:

Dzieciństwo uważam za najbardziej wpływowy okres w moim życiu. Poprzez cudowne historie i przygody pozostaję w tym czasie. Bajki, święte teksty i pseudonaukowe traktaty z całego świata fascynują mnie i nieustannie je zgłębiam w swojej praktyce artystycznej. Moja sztuka odnosi się do tych głęboko zakorzenionych pobożności, które posiadamy jako gatunek, misternie wplecionych w moje własne doświadczenia psychologiczne. Każdy utwór zawiera określoną historię, która ukazuje się widzowi warstwa po warstwie, jak powoli przywoływane wspomnienie.

Weronika Bielecka

Graficzka, malarka, studentka V roku studiów magisterskich na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jej prace można było oglądać m. in. w Muzeum Literatury w Warszawie im. Adama Mickiewicza i w Nizio Galeria. Od pięciu lat zajmuje się nauczaniem rysunku, malarstwa i technik graficznych. Swoje prace opiera o zagadnienia medyczne i psychologiczne, zgłębiając terapeutyczne działanie sztuki.
Na wystawie prezentowana jest, po oficjalnej obronie, praca dyplomowa pt. Cadavre – teatr anatomiczny realizowana w pracowni interdyscyplinarnej technik klasycznych pod opieką prof. Agnieszki Cieślińskiej-Kaweckiej.

Marcin Laszczkowski

Ukończył studia z historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się grafiką, malarstwem oraz designem. W jego pracach powracają nawiązania do sztuki dawnej, obecne zarówno w ich warstwie formalnej, jak treściowej i ikonograficznej. W latach 2022/23 zapoczątkował cykle malarskie i graficzne zatytułowane No Quarter i Homo monstrosus podejmujące problematykę poznawczych kompetencji człowieka, które autor postrzega jako ograniczone i zdominowane przez schematy myślowe.

Jest autorem serii wideo-instalacji pt. Cosmographia poświęconych tematyce nauki i wiedzy w kontekście badań kosmosu i rozwoju jego eksploracji.
Na jego pracę ma wpływ zainteresowanie naukami przyrodniczymi oraz kolekcjonerstwo dawnej grafiki, naturaliów i osobliwości, któremu oddaje się od przeszło ćwierci wieku.
Od wielu lat jest związany z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie, dla której projektuje plakaty kulturalne i inne materiały z zakresu grafiki użytkowej.

Wystawa została zorganizowana w ramach autorskiego cyklu BUW pt. „Artyści w bibliotece”.
Organizator: Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy BUW

Wystawa czynna: środa-niedziela w godz. 14.00-19.00

Zapraszamy!

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).