Katalogi UW

Katalog online bibliotek UW

Obejmuje zasoby następujących bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego:

 • Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie,
 • Wydziału „Artes Liberales”,
 • Wydziału Biologii,
 • Wydziału Chemii,
 • Wydziału Fizyki,
 • Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych,
 • Wydziału Geologii,
 • Wydziału Historycznego: Instytutu Archeologii, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytutu Historii Sztuki, Instytutu Historycznego, Instytutu Muzykologii, Biblioteki Papirologii, Prawa Rzymskiego i Antycznego,
 • Wydziału Lingwistyki Stosowanej,
 • Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
 • Wydziału Nauk Ekonomicznych,
 • Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
 • Wydziału Neofilologii: Instytutu Anglistyki, Instytutu Germanistyki, Biblioteki Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki, Katedry Hungarystyki,
 • Wydziału Orientalistycznego,
 • Wydziału Pedagogicznego,
 • Wydziału Polonistyki: Instytutu Filologii Klasycznej,
 • Wydziału Prawa i Administracji,
 • Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji: Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji,
 • Wydziału Psychologii,
 • Wydziału Zarządzania,
 • Centrum Europejskiego,
 • Ośrodka Kultury Francuskiej,
 • Ośrodka Studiów Amerykańskich,
 • Szkoły Języków Obcych,
 • Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego,
 • Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego i Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.

Wejście

Cyfrowe Katalogi Kartkowe BUW

Wejście

Inne katalogi UW

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).