Sprawozdania roczne

Sprawozdania Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i bibliotek wydziałowych za ostatnie lata:

Powyższe roczniki sprawozdań są dostępne również w elektronicznej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (e-bUW).

Jeśli jesteś zainteresowany sprawozdaniami za wcześniejsze lata, skontaktuj się z Oddziałem Usług Informacyjnych i Szkoleń lub wybraną biblioteką wydziałową UW.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).