Szkolenia

Napisz z nami tekst naukowy

Informacja o kursie

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwinięciem swoich umiejętności w zakresie przygotowywania i pisania tekstów naukowych.
Udział w kursie może wziąć każdy zainteresowany.
Szczególnie polecamy go studentom przygotowującym prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie, doktoranckie). Niektóre z modułów mogą zainteresować samodzielnych pracowników naukowych.

Lista zgłoszeń jest zamykana na 7 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
Na 7 dni przed zajęciami prowadzący wysyła do uczestników list, w którym potwierdza ich udział w szkoleniu, godzinę i miejsce zajęć.

Formularz zgłoszeń

Kurs podzielony jest na pięć modułów tematycznych, w których łącznie przygotowaliśmy 20 specjalistycznych szkoleń.

Moduł 1. Źródła informacji i ich selekcja

Część ogólna

 • Jak szukać literatury do tekstu naukowego?
 • Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów. Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW

Część profilowa

Historia

 • Źródła informacji dla historyków i archeologów
 • Źródła informacji dla historyków sztuki

Filologia

 • Poszukajmy wspólnie – warsztaty z wyszukiwania
 • Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla polonistów (język, literatura, teatr)
 • Tradycyjne i internetowe źródła wiedzy o antyku – wykład i  warsztaty
 • Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla filologów

Prawo

 • O źródłach informacji z zakresu prawa
 • LEX Omega w BUW – prezentacja z elementami warsztatu

Nauki ścisłe i stosowane

 • E-źródła dla nauk biologicznych, przyrodniczych i medycznych
 • E-źródła dla nauk matematycznych
 • E-źródła dla nauk ścisłych (chemia, fizyka, astronomia)
 • E-źródła dla nauk o Ziemi i nauk o środowisku

Ekonomia i biznes

 • Ekonomia&Biznes. Wybrane zasoby elektroniczne UW

Moduł 2. Microsoft Word dla piszących teksty naukowe (warsztaty)

Moduł 3. Przypisy i bibliografia załącznikowa

Moduł 4. Menedżery i generatory bibliografii (warsztaty)

 • Kurs obsługi MENDELEYA
 • Kurs obsługi CITAVI

Moduł 5. Jak pisać i publikować zgodnie z prawem i etyką? Promocja dorobku naukowego

Można wziąć udział w całym kursie lub wybrać pojedyncze moduły.
Zajęcia trwają od 60 do 120 minut.
Oferujemy dwa terminy szkoleń: poranne i popołudniowe. Szczegółowe grafiki zajęć znajdują się poniżej w opisach kursów.

Zajęcia są prowadzone w BUW. Warunkiem przyjęcia na kurs jest wcześniejsze zgłoszenie się i posiadanie karty bibliotecznej BUW. Zapisy do biblioteki prowadzi Wypożyczalnia Miejscowa (zob. Jak korzystać – Zapisy).

Zapisy na kurs

Lista zgłoszeń jest zamykana na 7 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
Na 7 dni przed zajęciami prowadzący wysyła do uczestników list, w którym potwierdza ich udział w szkoleniu, godzinę i miejsce zajęć.

Formularz zgłoszeń

Pytania prosimy kierować na adres: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl

telefon: 22 55 25 159 (w godz. 9-15)

Limit miejsc na zajęciach warsztatowych: 10 osób.

Na pozostałe zajęcia limity nie obowiązują.

Dla grup seminaryjnych istnieje możliwość zorganizowania kursu w innych terminach i lokalizacjach (np. na wydziałach).
Opiekunów grup prosimy o kontakt mailowy: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl

Moduł 1. Źródła informacji i ich selekcja

Współczesne zasoby elektroniczne oferują użytkownikom dostęp nie tylko do standardowych materiałów naukowych, typu artykuły czy książki, ale również do wielu przydatnych narzędzi i multimediów edukacyjnych.

Biblioteka Uniwersytecka zaprasza na szkolenia o źródłach informacji naukowej. Moduł 1 jest przeznaczony dla wszystkich osób, zainteresowanych efektywnym wyszukiwaniem i selekcją informacji, a także gromadzeniem materiałów do wszelakich publikacji naukowych.

Moduł 1. Część ogólna

Jak szukać literatury do tekstu naukowego?

W czasie szkolenia zostanie zaprezentowany proces wyszukiwania, a następnie zostaną omówione podstawowe źródła informacji naukowej (bibliografie, katalogi bibliotek, wyszukiwarki publikacji naukowych).

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja z częścią warsztatową

Terminy:

6 listopada poniedziałek 9-10.30
6 grudnia środa 14-15.30
31 stycznia środa 9-10.30
21 lutego środa 14-15.30
21 marca środa 9-10.30
18 kwietnia środa 14-15.30
16 maja środa 9-10.30

 

Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów. Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW

Podczas szkolenia prezentowana jest pełna oferta licencjonowanych zasobów elektronicznych UW (e-czasopism, ebooków i baz) wraz z praktycznym omówieniem kilku najważniejszych narzędzi wyszukiwawczych. Omawiane są również możliwości pracy z dokumentami elektronicznymi (tj. pobieranie artykułów, książek i innych materiałów) oraz inne sposoby efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja z częścią warsztatową

Terminy:

8 listopada środa 11-12.30
4 grudnia poniedziałek 18-19.30
24 stycznia środa 11-12.30
12 lutego poniedziałek 18-19.30
7 marca środa 11-12.30
9 kwietnia poniedziałek 18-19.30
16 maja środa 11-12.30

 

Część profilowa

Historia

 • Źródła informacji dla historyków i archeologów

Szkolenie skierowane jest głównie do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz do osób zajmujących się zawodowo lub hobbystycznie pisaniem różnego rodzaju prac z zakresu nauk historycznych.
Początkowa część szkolenia poświęcona zostanie ofercie UW dla historyków i archeologów. Pokrótce omówione zostaną katalogi, wybrane bazy ze zbiorami elektronicznymi, e-bUW i Repozytorium UW.
W głównej części szkolenia skupimy się na źródłach bezpłatnie dostępnych w Internecie i zawierających przydatne informacje dla historyków i archeologów. Prowadząca omówi każde ze źródeł oraz pokaże przykłady wyszukiwania konkretnych zagadnień.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy:

15 listopada środa 17-18.30
15 grudnia piątek 10-11.30
17 stycznia środa 17-18.30
16 lutego piątek 10-11.30
21 marca środa 17-18.30
13 kwietnia piątek 10-11.30
23 maja środa 17-18.30

 

 • Źródła informacji dla historyków sztuki

Szkolenie skierowane jest głównie do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz do osób zajmujących się zawodowo lub hobbystycznie pisaniem różnego rodzaju prac z zakresu z historii sztuki.
Początkowa część szkolenia poświęcona zostanie ofercie UW dla historyków sztuki. Pokrótce omówione zostaną katalogi, wybrane bazy ze zbiorami elektronicznymi, e-bUW i Repozytorium UW. W głównej części szkolenia skupimy się na źródłach bezpłatnie dostępnych w Internecie i zawierających przydatne informacje dla historyków sztuki. Prowadząca omówi każde ze źródeł oraz pokaże przykłady wyszukiwania konkretnych zagadnień.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy:

24 listopada piątek 10-11.30
6 grudnia środa 17-18.30
26 stycznia piątek 10-11.30
28 lutego środa 17-18.30
16 marca piątek 10-11.30
25 kwietnia środa 17-18.30
11 maja piątek 10-11.30

 

Filologia

 • Poszukajmy wspólnie – warsztaty z wyszukiwania

Szkolenie jest przeznaczone dla studentów młodszych lat kierunków humanistycznych i filologicznych (zwłaszcza filologii polskiej), którzy mają za sobą szkolenie biblioteczne i chcieliby się wprawić w wyszukiwaniu literatury wymaganej na zajęcia. Po szkoleniu student będzie umiał na podstawie opisu bibliograficznego odróżnić książkę od artykułu w książce lub czasopiśmie, będzie w stanie  ustalić właściwe dane bibliograficzne w przypadku, gdy otrzymał dane niewystarczające, w efekcie – łatwiej dotrze do potrzebnego tekstu (w postaci drukowanej lub cyfrowej).

Grupa docelowa: studenci
Czas: 90 min
Forma zajęć: warsztaty

Terminy:

10 listopada piątek 17-18.30
7 grudnia czwartek 12-13.30
26 stycznia piątek 18-19.30
19 lutego poniedziałek 10-11.30
23 marca piątek 17-18.30
7 maja poniedziałek 10-11.30

 

 • Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla polonistów (język, literatura, teatr)

Szkolenie jest poświęcone najważniejszym zasobom elektronicznym  dotyczącym polonistyki dostępnym w sieci UW (czasopisma, książki), zasobom ogólnodostępnym  oraz zbiorom tradycyjnym BUW (przede wszystkim bibliografiom i słownikom).

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy:

17 listopada piątek 18-19.30
14 grudnia czwartek 12-13.30
2 lutego piątek 17-18.30
1 marca czwartek 10-11.30
13 kwietnia piątek 18-19.30
17 maja czwartek 10-11.30

 

 • Tradycyjne i internetowe źródła wiedzy o antyku – wykład i  warsztaty

Szkolenie jest poświęcone najważniejszym zasobom elektronicznym  dotyczącym antyku dostępnym w sieci UW (czasopismom, książkom elektronicznym), zasobom ogólnodostępnym, a także zbiorom tradycyjnym BUW.  Szczególny nacisk będzie położony na wyszukiwanie w L’Année Philologique.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy:

24 listopada piątek 17-18.30
11 stycznia czwartek 10-11.30
9 lutego piątek 18-19.30
8 marca czwartek 10-11.30
20 kwietnia piątek 17-18.30
24 maja czwartek 10-11.30

 

 • Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla filologów

Szkolenie jest poświęcone zasobom elektronicznym  dotyczącym filologii dostępnym w sieci UW (czasopisma , książki, bazy bibliograficzne), zasobom ogólnodostępnym  oraz zbiorom tradycyjnym BUW (zwłaszcza Linguistic Bibliography).

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy:

1 grudnia piątek 18-19.30
17 stycznia środa 12-13.30
16 lutego piątek 17-18.30
14 marca środa 12-13.30
27 kwietnia piątek 18-19.30
6 czerwca środa 10-11.30

 

Prawo

 • O źródłach informacji z zakresu prawa – slajdów kilka – prezentacja

Wszystko to co zwiększa naszą wiedzę  o otaczającej nas rzeczywistości nazywamy informacją. Szkolenie biblioteczne jest okazją do zapoznania się ze źródłami informacji prawnej, dostępnymi w BUW i Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji UW. Oprócz tego, przedstawia propozycje internetowych źródeł informacji z zakresu prawa.

Grupa docelowa: studenci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja

Terminy:

28 listopada wtorek 18-19.30
6 grudnia środa 9-10.30
23 stycznia wtorek 18-19.30
21 lutego środa 9-10.30
20 marca wtorek 18-19.30
18 kwietnia środa 9-10.30
15 maja wtorek 18-19.30

 

 • LEX Omega w BUW – prezentacja z elementami warsztatu

Licencjonowane e-bazy z dziedziny prawa i nauk politycznych dostępne w BUW są interaktywnymi, pełnotekstowymi bazami czasopism i książek, a także bogatym źródłem informacji, przydatnym w czasie studiów i pracy zawodowej.
Uczestnictwo w szkoleniu bibliotecznym ułatwia przyszłym użytkownikom korzystanie z e-baz prawniczych, a przede wszystkim z e-bazy Lex Omega. Część warsztatowa poświęcona Lex Omega pozwala zapoznać się ze sposobami wyszukiwania informacji w bazie.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy:

7 listopada wtorek 18-19.30
10 stycznia środa 9-10.30
6 lutego wtorek 18-19.30
7 marca środa 9-10.30
10 kwietnia wtorek 18-19.30
9 maja środa 9-10.30
5 czerwca wtorek 18-19.30

 

Nauki ścisłe i stosowane

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną najciekawsze i najbardziej wartościowe zasoby elektroniczne (licencjonowane i w wolnym dostępie). Szkolenie przybliży uczestnikom skuteczne metody wyszukiwania informacji i nietypowych danych (np. raportów, modeli 3D, patentów czy nagrań wideo), oraz zalety korzystania z tezaurusów.
Dzięki zajęciom uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności wyszukiwania i pracy z e-zasobami (bazy tematyczne, czasopisma, książki), bez problemu zbierze potrzebną literaturę, a opcja „wyszukiwanie zaawansowane” stanie się jego podstawowym narzędziem pracy.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

 • E-źródła dla nauk biologicznych, przyrodniczych i medycznych (biologia, botanika, zoologia, mikrobiologia, medycyna)

Terminy:

15 listopada środa 13-14.30
14 lutego środa 10-11.30

 

 • E-źródła dla nauk matematycznych (matematyka, informatyka i mechanika)

Terminy:

19 stycznia piątek 12-13.30
1 marca czwartek 15-16.30

 

 • E-źródła dla nauk ścisłych (chemia, fizyka, astronomia)

Terminy:

7 grudnia czwartek 18-19.30
12 kwietnia czwartek 11-12.30

 

 • E-źródła dla nauk o Ziemi i nauk o środowisku (geografia, geologia, oceanologia, ochrona środowiska)

Terminy:

8 lutego czwartek 18-19.30
14 maja poniedziałek 10-11.30

 

Ekonomia&Biznes. Wybrane zasoby elektroniczne UW

Szkolenie profilowane, dedykowane studentom kierunków związanych z ekonomią, handlem i biznesem,  prezentujące najważniejsze dla tych dyscyplin zasoby elektroniczne dostępne w sieci UW. Podczas szkolenia omawiane są zarówno licencjonowane bazy specjalistyczne, jak też bazy wielodziedzinowe i ogólne narzędzia wyszukiwawcze wraz z instrukcją korzystania pod kątem informacji profilowanej.

Grupa docelowa: studenci
Czas: 60-90 min
Forma zajęć: prezentacja

Terminy:

27 listopada poniedziałek 18-19.30
13 grudnia środa 11-12.30
29 stycznia poniedziałek 18-19.30
28 lutego środa 11-12.30
19 marca poniedziałek 18-19.30
25 kwietnia środa 11-12.30
4 czerwca poniedziałek 18-19.30

 

Moduł 2. Microsoft Word dla piszących teksty naukowe

Warsztaty z zaawansowanej obsługi programu WORD. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby ułatwić sobie pisanie tekstu naukowego.
Celem szkolenia jest opanowanie mniej znanych, a bardzo przydatnych funkcji programu WORD, które ułatwią i zautomatyzują przygotowanie pracy naukowej.
Omówione zostaną: style akapitowe i znakowe, automatyczny spis treści, podział dokumentu na sekcje, tworzenie indeksów, odsyłaczy, nagłówków i stopek, przygotowanie strony tytułowej, a także przypisy, cytaty i bibliografia.
Omówiona zostanie również struktura pracy dyplomowej i struktura artykułu naukowego.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci piszący teksty w programie WORD 2010
Czas: 120 min
Forma zajęć: warsztaty na komputerach własnych lub lokalnych

Terminy:

7 listopada wtorek 15.30-17.30
5 grudnia wtorek 9.30-11.30
23 stycznia wtorek 15.30-17.30
6 lutego wtorek 9.30-11.30
20 marca wtorek 15.30-17.30
17 kwietnia wtorek 9.30-11.30
8 maja wtorek 15.30-17.30

 

Moduł 3. Przypisy i bibliografia załącznikowa

Szkolenie z zakresu tworzenia bibliografii i przypisów w tekstach naukowych.
Prowadząca omówi najpopularniejsze style (systemy) cytowań i rolę jaką odgrywa dobór stylu w tworzeniu bibliografii załącznikowej. W czasie kursu zostaną także omówione wymagania dotyczące pracy dyplomowej w zakresie przypisów i bibliografii.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy:

23 listopada czwartek 14-15.30
14 grudnia czwartek 9-10.30
11 stycznia czwartek 14-15.30
15 lutego czwartek 9-10.30
15 marca czwartek 14-15.30
26 kwietnia czwartek 9-10.30
7 czerwca czwartek 14-15.30

 

Moduł 4. Menedżery bibliografii

Zapraszamy na szkolenia z popularnych menedżerów bibliografii. Kursy przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcieliby ułatwić sobie zarządzanie bibliografią w trakcie pisania tekstów naukowych.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, pracownicy naukowi
Czas: 90 min
Forma zajęć: warsztaty

 • Krótki kurs obsługi MENDELEYA

MENDELEY to oprogramowanie firmy Elsevier, które wspomaga zarządzanie bibliografią. Program umożliwia gromadzenie źródeł informacji, ich organizowanie, cytowanie oraz dzielenie się nimi z innymi badaczami. Wersja podstawowa jest darmowa.
Podczas warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia: instalacja menedżera, importowanie plików do programu, praca z kolekcjami, cytowanie przy użyciu programu, formatowanie bibliografii, MENDELEY jako narzędzie pracy grupowej.
Podczas warsztatów uczestnicy mogą pracować na komputerach lokalnych lub własnych.

Terminy:

30 listopada czwartek 18-19.30
8 grudnia piątek 10-11.30
11 stycznia czwartek 18-19.30
2 lutego piątek 10-11.30
8 marca czwartek 18-19.30
20 kwietnia piątek 10-11.30
17 maja czwartek 18-19.30

 

 • Krótki kurs obsługi CITAVI

CITAVI to wszechstronne i łatwe użyciu narzędzie do zarządzania bibliografią i organizacji wiedzy. Umożliwia przeszukiwanie baz dach (w tym polskich) z poziomu programu. Program w wersji darmowej powala na pracę do 100 rekordów. BUW dysponuje roczną, darmową licencją.

Szkolenie obejmuje instalację programu, wyszukiwanie źródeł bibliograficznych w katalogach i bazach przy pomocy ISBN, DOI, wstawianie cytowań, edycję bibliografii, organizację wiedzy (komentarze, cytaty i notatki), prace z PDFami, omówienie asystenta publikacji oraz dodatkowych funkcji programu, np. terminarza czy wtyczki Citavi Picker.
Podczas warsztatów uczestnicy mogą pracować na komputerach lokalnych lub własnych.

Terminy:

23 listopada czwartek 18-19.30
  5 grudnia wtorek 12-13.30
25 stycznia czwartek 18-19.30
27 lutego wtorek 12-13.30
15 marca czwartek 18-19.30
24 kwietnia wtorek 12-13.30
10 maja czwartek 18-19.30

 

Moduł 5. Jak pisać i publikować zgodnie z prawem i etyką? Promocja dorobku naukowego

W trakcie szkolenia omówione zostaną prawne i praktyczne aspekty przygotowywania i opublikowania tekstu naukowego.
W pierwszej części zostaną zaprezentowane podstawowe pojęcia prawa autorskiego (utwór, prawa osobiste i majątkowe, dozwolony użytek), status prawny autora, prawo cytatu i odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich (plagiat).
Druga część zajęć poświęcona jest publikacji tekstu w klasycznych wydawnictwach, a także promocji dorobku naukowego w Internecie.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy:

20 listopada poniedziałek 15-16.30
15 grudnia piątek 15-16.30
12 stycznia piątek 9.30-11
19 lutego poniedziałek 15-16.30
  2 marca piątek 9.30-11
  9 kwietnia poniedziałek 15-16.30
28 maja poniedziałek 9.30-11

 

Ocena wyników działalności naukowej

Bibliometria

Bibliometria to zbiór matematycznych i statystycznych metod wykorzystywanych do oceny wyników działalności naukowej badaczy, jednostek naukowych, a nawet całych krajów.

Szkolenie przybliża uczestnikom podstawowe wskaźniki bibliometryczne i wyjaśnia zasady analizy bibliometrycznej. Podczas kursów omówione zostaną również bazy cytowań (WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION, SCOPUS, I POL-INDEX, BAZTECH i inne), narzędzia do analiz bibliometrycznych, a także zasady punktacji MNISW. Uczestnik dowie się jak i gdzie szukać cytowań, jakie narzędzie bibliometryczne będzie najlepsze dla jego dziedziny i jaki jest wpływ bibliometrii na jego działalność naukową.

W przypadku ustalenia innego terminu prosimy o kontakt z Odziałem Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl.

Grupa docelowa: doktoranci, pracownicy naukowi
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy:

9 listopada czwartek 18-19.30
11 grudnia poniedziałek 10-11.30
18 stycznia czwartek 18-19.30
5 lutego poniedziałek 10-11.30
22 marca czwartek 18-19.30
23 kwietnia poniedziałek 10-11.30
24 maja czwartek 18-19.30

Lista zgłoszeń jest zamykana na 7 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
Na 7 dni przed zajęciami prowadzący wysyła do uczestników list, w którym potwierdza ich udział w szkoleniu, godzinę i miejsce zajęć.

Formularz zapisów

Altmetria

Altmetria służy analizowaniu aktywności naukowej w środowisku online typu serwisy społecznościowe, blogi, fora czy menedżery bibliografii.

Szkolenie przybliża metody analizy i oceny badań naukowych w epoce cyfrowej. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób monitorować funkcjonowanie własnych badań w sieci. Podczas kursu omówione zostaną najważniejsze narzędzia do altmetrii (ALMETRIC, PLUM ANALITICS, PLOS IMPACT EXPLORER itp.), różnice między klasycznymi a alternatywnymi wskaźnikami bibliometrycznymi oraz wpływ nowoczesnych środków komunikacji na ocenę nauki.

W przypadku ustalenia innego terminu prosimy o kontakt z Odziałem Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl.

Grupa docelowa: doktoranci, pracownicy naukowi
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy:

13 listopada poniedziałek 10-11.30
14 grudnia czwartek 18-19.30
15 stycznia poniedziałek 10-11.30
22 lutego czwartek 18-19.30
12 marca poniedziałek 10-11.30
26 kwietnia czwartek 18-19.30
21 maja poniedziałek 10-11.30
7 czerwca czwartek 18-19.30

Lista zgłoszeń jest zamykana na 7 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
Na 7 dni przed zajęciami prowadzący wysyła do uczestników list, w którym potwierdza ich udział w szkoleniu, godzinę i miejsce zajęć.

Formularz zapisów

Kierunek – Prawo autorskie. Podstawowe zagadnienia

Prawo autorskie

Szkolenie biblioteczne przeznaczone jest dla osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami prawa autorskiego.

Szkolenie prezentuje wybrane definicje związane z prawem autorskim t.j. utwór, twórca, pola eksploatacji, prawo cytatu, dozwolony użytek i in.
Kurs przybliża również takie pojęcia jak: domena publiczna, Creative Commons, Open Access.

Grupa docelowa: studenci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy:

14 listopada wtorek 18-19.30
17 stycznia środa 9-10.30
13 lutego wtorek 18-19.30
13 marca wtorek 18-19.30
25 kwietnia środa 9-10.30
22 maja wtorek 18-19.30

Lista zgłoszeń jest zamykana na 7 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
Na 7 dni przed zajęciami prowadzący wysyła do uczestników list, w którym potwierdza ich udział w szkoleniu, godzinę i miejsce zajęć.

Formularz zgłoszeń

Zapisy: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl

Library trainings for international students

Library orientation

Library orientation

General information on library use and services and research support.
Presentation and library tour.

14 November Tuesday 14-15.30
5 December Tuesday 14-15.30
9 January Tuesday 14-15.30
6 February Tuesday 14-15.30
13 March Tuesday 14-15.30
10 April Tuesday 14-15.30
15 May Tuesday 14-15.30

 

Registration for trainings

Information: askalibrary@uw.edu.pl

Information sources and search tools

Information sources and search tools

 • Introduction to the University of Warsaw libraries online catalogue,
 • e-resources at the University of Warsaw,
 • multisearch discovery tools,
 • other cataloguess and open access resources.
 • Mendeley – bibliographic manager.
15 November Wednesday 10-11.30
6 December Wednesday 10-11.30
10 January Wednesday 10-11.30
7 February Wednesday 10-11.30
14 March Wednesday 10-11.30
11 April Wednesday 10-11.30
23 May Wednesday 10-11.30

 

Registration for trainings

Information: askalibrary@uw.edu.pl

Databases

Databases

Introduction to databases offered at the University of Warsaw.

23 November Thursday 11.30-12.30
  7 December Thursday 11.30-12.30
18 January Thursday 11.30-12.30
22 February Thursday 11.30-12.30
15 March Thursday 11.30-12.30
19 April Thursday 11.30-12.30
10 May Thursday 11.30-12.30

 

Registration for trainings

Information: askalibrary@uw.edu.pl

Szkolenie biblioteczne

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń bibliotecznych.

Szkolenie biblioteczne online (tylko dla studentów UW)

Szkolenie biblioteczne zawiera podstawowe informacje przydatne dla użytkowników BUW i bibliotek wydziałowych, przybliża terminologię stosowaną w katalogu online bibliotek UW i objaśnia procedury biblioteczne – od zapisu do Biblioteki, poprzez wyszukiwanie, po korzystanie ze zbiorów tradycyjnych (w tym wypożyczanie do domu) i elektronicznych BUW.

Chętni mogą je zakończyć wypełniając test sprawdzający nabyte wiadomości. Polecamy tę formę zaliczenia zajęć ze szkolenia bibliotecznego.

Studentów UW zobligowanych do zaliczenia szkolenia bibliotecznego w indeksie prosimy o zgłaszanie się po wpis do Informatorium od poniedziałku do piątku w godzinach 9-20.30.

Wejście na platformę COME
Po wejściu na stronę COME wybierz kategorię Kursy dla studentów I roku, następnie kliknij na link Szkolenie biblioteczne i zaloguj się.

Wejście na szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku UW w gmachu BUW

Szkolenie dla grupy studentów I roku UW można zgłaszać telefonicznie pod numerem 22 55 25 181 w godz. 8-15.

Szkolenie biblioteczne w gmachu BUW - dla chętnych

Szkolenia odbywają się raz w miesiącu, w drugą środę miesiąca w godz. 14.30-16, tylko po uprzednim zgłoszeniu osób zainteresowanych na e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl lub tel. 22 55 25 181 w godz. 8-15. Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 15 dnia poprzedzającego szkolenie (po tym terminie przy braku zgłoszeń szkolenie będzie odwołane). Zbiórka przy wejściu.
Terminy szkoleń w 2018 r.: 7 lutego, 7 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 6 czerwca, 5 września, 7 listopada, 5 grudnia.
W lipcu, sierpniu i październiku szkolenia są zawieszone.

Formularz zgłoszeń

Prezentacja dla maturzystów na temat korzystania z BUW

BUW dla maturzystów

Przeznaczona dla klas maturalnych multimedialna prezentacja zawiera informacje na temat korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej i jej aparatu informacyjnego.

Koszt prezentacji dla 1 grupy (do 30 osób) – 70 zł.

Prezentacja trwa ok. 60 min.

Zapisy – tel. 22 55 25 181 w godz. 8-15.
Prosimy o rezerwację terminów z miesięcznym wyprzedzeniem.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).