Szkolenia

Napisz z nami tekst naukowy

Informacja o kursie

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwinięciem swoich umiejętności w zakresie przygotowywania i pisania tekstów naukowych.
Udział w kursie może wziąć każdy zainteresowany.
Szczególnie polecamy go studentom przygotowującym prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie, doktoranckie). Niektóre z modułów mogą zainteresować samodzielnych pracowników naukowych.

Lista zgłoszeń jest zamykana na 7 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
Na 7 dni przed zajęciami prowadzący wysyła do uczestników list, w którym potwierdza ich udział w szkoleniu, godzinę i miejsce zajęć.

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Kurs podzielony jest na pięć modułów tematycznych, w których łącznie przygotowaliśmy 20 specjalistycznych szkoleń.

Moduł 1. Źródła informacji i ich selekcja

Część ogólna

 • Jak szukać literatury do tekstu naukowego?
 • Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów. Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW

Część profilowa

Historia

 • Źródła informacji dla historyków i archeologów
 • Źródła informacji dla historyków sztuki

Filologia

 • Poszukajmy wspólnie – warsztaty z wyszukiwania
 • Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla polonistów (język, literatura, teatr)
 • Tradycyjne i internetowe źródła wiedzy o antyku – wykład i  warsztaty
 • Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla filologów

Prawo

 • O źródłach informacji z zakresu prawa
 • LEX Omega w BUW – prezentacja z elementami warsztatu

Nauki ścisłe i stosowane

 • E-źródła dla nauk biologicznych, przyrodniczych i medycznych
 • E-źródła dla nauk matematycznych
 • E-źródła dla nauk ścisłych (chemia, fizyka, astronomia)
 • E-źródła dla nauk o Ziemi i nauk o środowisku

Ekonomia i biznes

 • Ekonomia&Biznes. Wybrane zasoby elektroniczne UW

Moduł 2. Microsoft Word dla piszących teksty naukowe (warsztaty)

Moduł 3. Przypisy i bibliografia załącznikowa

Moduł 4. Menedżery i generatory bibliografii (warsztaty)

 • Kurs obsługi MENDELEYA
 • Kurs obsługi CITAVI

Moduł 5. Jak pisać i publikować zgodnie z prawem i etyką? Promocja dorobku naukowego

Można wziąć udział w całym kursie lub wybrać pojedyncze moduły.
Zajęcia trwają od 60 do 120 minut.
Oferujemy dwa terminy szkoleń: poranne i popołudniowe. Szczegółowe grafiki zajęć znajdują się poniżej w opisach kursów.

Zajęcia są prowadzone w BUW. Warunkiem przyjęcia na kurs jest wcześniejsze zgłoszenie się i posiadanie karty bibliotecznej BUW. Zapisy do biblioteki prowadzi Wypożyczalnia Miejscowa (zob. Jak korzystać – Zapisy).

Zapisy na kurs

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Lista zgłoszeń jest zamykana na 7 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
Na 7 dni przed zajęciami prowadzący wysyła do uczestników list, w którym potwierdza ich udział w szkoleniu, godzinę i miejsce zajęć.

Pytania prosimy kierować na adres: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl

telefon: 22 55 25 159 (w godz. 9-15)

Limit miejsc na zajęciach warsztatowych: 10 osób.

Na pozostałe zajęcia limity nie obowiązują.

Dla grup seminaryjnych istnieje możliwość zorganizowania kursu w innych terminach i lokalizacjach (np. na wydziałach).
Opiekunów grup prosimy o kontakt mailowy: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl

Moduł 1. Źródła informacji i ich selekcja

Współczesne zasoby elektroniczne oferują użytkownikom dostęp nie tylko do standardowych materiałów naukowych, typu artykuły czy książki, ale również do wielu przydatnych narzędzi i multimediów edukacyjnych.

Biblioteka Uniwersytecka zaprasza na szkolenia o źródłach informacji naukowej. Moduł 1 jest przeznaczony dla wszystkich osób, zainteresowanych efektywnym wyszukiwaniem i selekcją informacji, a także gromadzeniem materiałów do wszelakich publikacji naukowych.

Moduł 1. Część ogólna

Jak szukać literatury do tekstu naukowego?

W czasie szkolenia zostanie zaprezentowany proces wyszukiwania, a następnie zostaną omówione podstawowe źródła informacji naukowej (bibliografie, katalogi bibliotek, wyszukiwarki publikacji naukowych).

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja z częścią warsztatową

Terminy:
Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów. Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW

Podczas szkolenia prezentowana jest pełna oferta licencjonowanych zasobów elektronicznych UW (e-czasopism, ebooków i baz) wraz z praktycznym omówieniem kilku najważniejszych narzędzi wyszukiwawczych. Omawiane są również możliwości pracy z dokumentami elektronicznymi (tj. pobieranie artykułów, książek i innych materiałów) oraz inne sposoby efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja z częścią warsztatową

Terminy:
Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Część profilowa

Historia

 • Źródła informacji dla historyków i archeologów

Szkolenie skierowane jest głównie do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz do osób zajmujących się zawodowo lub hobbystycznie pisaniem różnego rodzaju prac z zakresu nauk historycznych.
Początkowa część szkolenia poświęcona zostanie ofercie UW dla historyków i archeologów. Pokrótce omówione zostaną katalogi, wybrane bazy ze zbiorami elektronicznymi, e-bUW i Repozytorium UW.
W głównej części szkolenia skupimy się na źródłach bezpłatnie dostępnych w Internecie i zawierających przydatne informacje dla historyków i archeologów. Prowadząca omówi każde ze źródeł oraz pokaże przykłady wyszukiwania konkretnych zagadnień.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy:
Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

 

 • Źródła informacji dla historyków sztuki

Szkolenie skierowane jest głównie do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz do osób zajmujących się zawodowo lub hobbystycznie pisaniem różnego rodzaju prac z zakresu z historii sztuki.
Początkowa część szkolenia poświęcona zostanie ofercie UW dla historyków sztuki. Pokrótce omówione zostaną katalogi, wybrane bazy ze zbiorami elektronicznymi, e-bUW i Repozytorium UW. W głównej części szkolenia skupimy się na źródłach bezpłatnie dostępnych w Internecie i zawierających przydatne informacje dla historyków sztuki. Prowadząca omówi każde ze źródeł oraz pokaże przykłady wyszukiwania konkretnych zagadnień.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy:
Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

 

Filologia

 • Poszukajmy wspólnie – warsztaty z wyszukiwania

Szkolenie jest przeznaczone dla studentów młodszych lat kierunków humanistycznych i filologicznych (zwłaszcza filologii polskiej), którzy mają za sobą szkolenie biblioteczne i chcieliby się wprawić w wyszukiwaniu literatury wymaganej na zajęcia. Po szkoleniu student będzie umiał na podstawie opisu bibliograficznego odróżnić książkę od artykułu w książce lub czasopiśmie, będzie w stanie  ustalić właściwe dane bibliograficzne w przypadku, gdy otrzymał dane niewystarczające, w efekcie – łatwiej dotrze do potrzebnego tekstu (w postaci drukowanej lub cyfrowej).

Grupa docelowa: studenci
Czas: 90 min
Forma zajęć: warsztaty

Terminy:
Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

 

 • Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla polonistów (język, literatura, teatr)

Szkolenie jest poświęcone najważniejszym zasobom elektronicznym  dotyczącym polonistyki dostępnym w sieci UW (czasopisma, książki), zasobom ogólnodostępnym  oraz zbiorom tradycyjnym BUW (przede wszystkim bibliografiom i słownikom).

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy:
Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

 

 • Tradycyjne i internetowe źródła wiedzy o antyku – wykład i  warsztaty

Szkolenie jest poświęcone najważniejszym zasobom elektronicznym  dotyczącym antyku dostępnym w sieci UW (czasopismom, książkom elektronicznym), zasobom ogólnodostępnym, a także zbiorom tradycyjnym BUW.  Szczególny nacisk będzie położony na wyszukiwanie w L’Année Philologique.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy:
Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

 

 • Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla filologów

Szkolenie jest poświęcone zasobom elektronicznym  dotyczącym filologii dostępnym w sieci UW (czasopisma , książki, bazy bibliograficzne), zasobom ogólnodostępnym  oraz zbiorom tradycyjnym BUW (zwłaszcza Linguistic Bibliography).

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy:
Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

 

Prawo

 • O źródłach informacji z zakresu prawa – slajdów kilka – prezentacja

Wszystko to co zwiększa naszą wiedzę  o otaczającej nas rzeczywistości nazywamy informacją. Szkolenie biblioteczne jest okazją do zapoznania się ze źródłami informacji prawnej, dostępnymi w BUW i Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji UW. Oprócz tego, przedstawia propozycje internetowych źródeł informacji z zakresu prawa.

Grupa docelowa: studenci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja

Terminy:
Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

 

 • LEX Omega w BUW – prezentacja z elementami warsztatu

Licencjonowane e-bazy z dziedziny prawa i nauk politycznych dostępne w BUW są interaktywnymi, pełnotekstowymi bazami czasopism i książek, a także bogatym źródłem informacji, przydatnym w czasie studiów i pracy zawodowej.
Uczestnictwo w szkoleniu bibliotecznym ułatwia przyszłym użytkownikom korzystanie z e-baz prawniczych, a przede wszystkim z e-bazy Lex Omega. Część warsztatowa poświęcona Lex Omega pozwala zapoznać się ze sposobami wyszukiwania informacji w bazie.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy:
Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Zapisy: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl

Nauki ścisłe i stosowane

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną najciekawsze i najbardziej wartościowe zasoby elektroniczne (licencjonowane i w wolnym dostępie). Szkolenie przybliży uczestnikom skuteczne metody wyszukiwania informacji i nietypowych danych (np. raportów, modeli 3D, patentów czy nagrań wideo), oraz zalety korzystania z tezaurusów.
Dzięki zajęciom uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności wyszukiwania i pracy z e-zasobami (bazy tematyczne, czasopisma, książki), bez problemu zbierze potrzebną literaturę, a opcja „wyszukiwanie zaawansowane” stanie się jego podstawowym narzędziem pracy.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

 • E-źródła dla nauk biologicznych, przyrodniczych i medycznych (biologia, botanika, zoologia, mikrobiologia, medycyna)

Terminy:
Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

 

 • E-źródła dla nauk matematycznych (matematyka, informatyka i mechanika)

Terminy:
Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

 

 • E-źródła dla nauk ścisłych (chemia, fizyka, astronomia)

Terminy:
Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

 

 • E-źródła dla nauk o Ziemi i nauk o środowisku (geografia, geologia, oceanologia, ochrona środowiska)

Terminy:
Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

 

Ekonomia&Biznes. Wybrane zasoby elektroniczne UW

Szkolenie profilowane, dedykowane studentom kierunków związanych z ekonomią, handlem i biznesem,  prezentujące najważniejsze dla tych dyscyplin zasoby elektroniczne dostępne w sieci UW. Podczas szkolenia omawiane są zarówno licencjonowane bazy specjalistyczne, jak też bazy wielodziedzinowe i ogólne narzędzia wyszukiwawcze wraz z instrukcją korzystania pod kątem informacji profilowanej.

Grupa docelowa: studenci
Czas: 60-90 min
Forma zajęć: prezentacja

Terminy:

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

 

Moduł 2. Microsoft Word dla piszących teksty naukowe

Warsztaty z zaawansowanej obsługi programu WORD. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby ułatwić sobie pisanie tekstu naukowego.
Celem szkolenia jest opanowanie mniej znanych, a bardzo przydatnych funkcji programu WORD, które ułatwią i zautomatyzują przygotowanie pracy naukowej.
Omówione zostaną: style akapitowe i znakowe, automatyczny spis treści, podział dokumentu na sekcje, tworzenie indeksów, odsyłaczy, nagłówków i stopek, przygotowanie strony tytułowej, a także przypisy, cytaty i bibliografia.
Omówiona zostanie również struktura pracy dyplomowej i struktura artykułu naukowego.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci piszący teksty w programie WORD 2010
Czas: 120 min
Forma zajęć: warsztaty na komputerach własnych lub lokalnych

Terminy:
Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Moduł 3. Przypisy i bibliografia załącznikowa

Szkolenie z zakresu tworzenia bibliografii i przypisów w tekstach naukowych.
Prowadząca omówi najpopularniejsze style (systemy) cytowań i rolę jaką odgrywa dobór stylu w tworzeniu bibliografii załącznikowej. W czasie kursu zostaną także omówione wymagania dotyczące pracy dyplomowej w zakresie przypisów i bibliografii.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy:
Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Moduł 4. Menedżery bibliografii

Zapraszamy na szkolenia z popularnych menedżerów bibliografii. Kursy przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcieliby ułatwić sobie zarządzanie bibliografią w trakcie pisania tekstów naukowych.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, pracownicy naukowi
Czas: 90 min
Forma zajęć: warsztaty

 • Krótki kurs obsługi MENDELEYA

MENDELEY to oprogramowanie firmy Elsevier, które wspomaga zarządzanie bibliografią. Program umożliwia gromadzenie źródeł informacji, ich organizowanie, cytowanie oraz dzielenie się nimi z innymi badaczami. Wersja podstawowa jest darmowa.
Podczas warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia: instalacja menedżera, importowanie plików do programu, praca z kolekcjami, cytowanie przy użyciu programu, formatowanie bibliografii, MENDELEY jako narzędzie pracy grupowej.
Podczas warsztatów uczestnicy mogą pracować na komputerach lokalnych lub własnych.

Terminy:
Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

 • Krótki kurs obsługi CITAVI

CITAVI to wszechstronne i łatwe użyciu narzędzie do zarządzania bibliografią i organizacji wiedzy. Umożliwia przeszukiwanie baz dach (w tym polskich) z poziomu programu. Program w wersji darmowej powala na pracę do 100 rekordów. BUW dysponuje roczną, darmową licencją.

Szkolenie obejmuje instalację programu, wyszukiwanie źródeł bibliograficznych w katalogach i bazach przy pomocy ISBN, DOI, wstawianie cytowań, edycję bibliografii, organizację wiedzy (komentarze, cytaty i notatki), prace z PDFami, omówienie asystenta publikacji oraz dodatkowych funkcji programu, np. terminarza czy wtyczki Citavi Picker.
Podczas warsztatów uczestnicy mogą pracować na komputerach lokalnych lub własnych.

Terminy:
Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Moduł 5. Jak pisać i publikować zgodnie z prawem i etyką? Promocja dorobku naukowego

W trakcie szkolenia omówione zostaną prawne i praktyczne aspekty przygotowywania i opublikowania tekstu naukowego.
W pierwszej części zostaną zaprezentowane podstawowe pojęcia prawa autorskiego (utwór, prawa osobiste i majątkowe, dozwolony użytek), status prawny autora, prawo cytatu i odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich (plagiat).
Druga część zajęć poświęcona jest publikacji tekstu w klasycznych wydawnictwach, a także promocji dorobku naukowego w Internecie.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy:
Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Ocena wyników działalności naukowej

Bibliometria

Bibliometria to zbiór matematycznych i statystycznych metod wykorzystywanych do oceny wyników działalności naukowej badaczy, jednostek naukowych, a nawet całych krajów.

Szkolenie przybliża uczestnikom podstawowe wskaźniki bibliometryczne i wyjaśnia zasady analizy bibliometrycznej. Podczas kursów omówione zostaną również bazy cytowań (WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION, SCOPUS, I POL-INDEX, BAZTECH i inne), narzędzia do analiz bibliometrycznych, a także zasady punktacji MNISW. Uczestnik dowie się jak i gdzie szukać cytowań, jakie narzędzie bibliometryczne będzie najlepsze dla jego dziedziny i jaki jest wpływ bibliometrii na jego działalność naukową.

W przypadku ustalenia innego terminu prosimy o kontakt z Odziałem Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl.

Grupa docelowa: doktoranci, pracownicy naukowi
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy:
Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Lista zgłoszeń jest zamykana na 7 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
Na 7 dni przed zajęciami prowadzący wysyła do uczestników list, w którym potwierdza ich udział w szkoleniu, godzinę i miejsce zajęć.

Altmetria

Altmetria służy analizowaniu aktywności naukowej w środowisku online typu serwisy społecznościowe, blogi, fora czy menedżery bibliografii.

Szkolenie przybliża metody analizy i oceny badań naukowych w epoce cyfrowej. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób monitorować funkcjonowanie własnych badań w sieci. Podczas kursu omówione zostaną najważniejsze narzędzia do altmetrii (ALMETRIC, PLUM ANALITICS, PLOS IMPACT EXPLORER itp.), różnice między klasycznymi a alternatywnymi wskaźnikami bibliometrycznymi oraz wpływ nowoczesnych środków komunikacji na ocenę nauki.

W przypadku ustalenia innego terminu prosimy o kontakt z Odziałem Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl.

Grupa docelowa: doktoranci, pracownicy naukowi
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy:
Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Lista zgłoszeń jest zamykana na 7 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
Na 7 dni przed zajęciami prowadzący wysyła do uczestników list, w którym potwierdza ich udział w szkoleniu, godzinę i miejsce zajęć.

Kierunek – Prawo autorskie. Podstawowe zagadnienia

Prawo autorskie

Szkolenie biblioteczne przeznaczone jest dla osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami prawa autorskiego.

Szkolenie prezentuje wybrane definicje związane z prawem autorskim t.j. utwór, twórca, pola eksploatacji, prawo cytatu, dozwolony użytek i in.
Kurs przybliża również takie pojęcia jak: domena publiczna, Creative Commons, Open Access.

Grupa docelowa: studenci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy:
Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Lista zgłoszeń jest zamykana na 7 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
Na 7 dni przed zajęciami prowadzący wysyła do uczestników list, w którym potwierdza ich udział w szkoleniu, godzinę i miejsce zajęć.

Library trainings for international students

Library orientation

Library orientation

General information on library use and services and research support.
Presentation and library tour.

Registration for group or individual trainings: askalibrary@uw.edu.pl

Information sources and search tools

Information sources and search tools

 • Introduction to the University of Warsaw libraries online catalogue,
 • e-resources at the University of Warsaw,
 • multisearch discovery tools,
 • other cataloguess and open access resources.
 • Mendeley – bibliographic manager.

Registration for group or individual trainings: askalibrary@uw.edu.pl

Databases

Databases

Introduction to databases offered at the University of Warsaw.

Registration for group or individual trainings: askalibrary@uw.edu.pl

Szkolenie biblioteczne

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń bibliotecznych.

Szkolenie biblioteczne online (tylko dla studentów UW)

Szkolenie biblioteczne zawiera podstawowe informacje przydatne dla użytkowników BUW i bibliotek wydziałowych, przybliża terminologię stosowaną w katalogu online bibliotek UW i objaśnia procedury biblioteczne – od zapisu do Biblioteki, poprzez wyszukiwanie, po korzystanie ze zbiorów tradycyjnych (w tym wypożyczanie do domu) i elektronicznych BUW.

Chętni mogą je zakończyć wypełniając test sprawdzający nabyte wiadomości. Polecamy tę formę zaliczenia zajęć ze szkolenia bibliotecznego.

Studentów UW zobligowanych do zaliczenia szkolenia bibliotecznego w indeksie prosimy o zgłaszanie się po wpis do Informatorium od poniedziałku do piątku w godzinach 9-20.30.

Wejście na platformę COME
Po wejściu na stronę COME wybierz kategorię Kursy dla studentów I roku, następnie kliknij na link Szkolenie biblioteczne i zaloguj się.

Wejście na szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku UW w gmachu BUW

Szkolenie dla grupy studentów I roku UW można zgłaszać telefonicznie pod numerem 22 55 25 181 w godz. 8-15.

Szkolenie biblioteczne w gmachu BUW - dla chętnych

Szkolenia odbywają się raz w miesiącu, w środę w godz. 14.30-16, tylko po uprzednim zgłoszeniu osób zainteresowanych na e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl lub tel. 22 55 25 181 w godz. 8-15. Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 15 dnia poprzedzającego szkolenie (po tym terminie przy braku zgłoszeń szkolenie będzie odwołane). Zbiórka przy wejściu.
Terminy szkoleń w roku akademickim 2018/2019: 7 lutego, 7 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 6 czerwca, 5 września, 24 października, 7 listopada, 5 grudnia, 8 stycznia, 6 lutego, 6 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca.
W lipcu i sierpniu szkolenia są zawieszone.

Formularz zgłoszeń

Prezentacja dla maturzystów na temat korzystania z BUW

BUW dla maturzystów

Przeznaczona dla klas maturalnych multimedialna prezentacja zawiera informacje na temat korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej i jej aparatu informacyjnego.

Koszt prezentacji dla 1 grupy (do 30 osób) – 70 zł.

Prezentacja trwa ok. 60 min.

Zapisy – tel. 22 55 25 181 w godz. 8-15.
Prosimy o rezerwację terminów z miesięcznym wyprzedzeniem.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).