Szkolenia

Szkolenie biblioteczne

1.Szkolenie biblioteczne online (tylko dla studentów UW)
Szkolenie biblioteczne zawiera podstawowe informacje przydatne dla użytkowników BUW i bibliotek wydziałowych, przybliża terminologię stosowaną w katalogu online bibliotek UW i objaśnia procedury biblioteczne – od zapisu do Biblioteki, poprzez wyszukiwanie, po korzystanie ze zbiorów tradycyjnych (w tym wypożyczanie do domu) i elektronicznych BUW.

Chętni mogą je zakończyć wypełniając test sprawdzający nabyte wiadomości. Polecamy tę formę zaliczenia zajęć ze szkolenia bibliotecznego.

Studentów UW zobligowanych do zaliczenia szkolenia bibliotecznego w indeksie prosimy o zgłaszanie się po wpis do Informatorium od poniedziałku do piątku w godzinach 9-20.30.

Wejście na platformę COME
Po wejściu na stronę COME wybierz kategorię Kursy dla studentów I roku, następnie kliknij na link Szkolenie biblioteczne i zaloguj się.

Wejście na szkolenie biblioteczne

2. Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku UW w gmachu BUW

Szkolenie dla grupy studentów I roku UW można zgłaszać telefonicznie pod numerem 22 55 25 181 w godz. 8-15.

Pozostałe szkolenia

Formularz zapisu na szkolenia znajduje się na dole strony.

Uwaga! Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 15 w dniu roboczym poprzedzającym szkolenie. W przypadku braku zgłoszeń szkolenie jest odwołane!

Początek zajęć: styczeń 2020 r.

Napisz z nami pracę dyplomową - szkolenia dla studentów

Zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu pisania pracy dyplomowej.

Szkolenia odbywają się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, a udział w nich może wziąć każdy, kto posiada ważną kartę biblioteczną BUW. Zajęcia trwają od 60 do 120 minut.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń dla grup zorganizowanych (np. seminaryjnych) w innych terminach i poza BUW (na terenie Uniwersytetu Warszawskiego).

1.Jak i gdzie szukać literatury do pracy dyplomowej?

W czasie szkolenia zostanie zaprezentowany proces wyszukiwania, a następnie zostaną omówione ogólne źródła informacji naukowej (bibliografie, katalogi bibliotek, wyszukiwarki publikacji naukowych, repozytoria, biblioteki cyfrowe).

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
19 lutego 2020 r., godz. 11-12.30
11 marca 2020 r., godz. 14-15.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
16 kwietnia 2020 r., godz. 10-11.30
6 maja 2020 r., godz. 14-15.30
27 maja 2020 r., godz. 10-11.30


2. Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów. Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW

Podczas szkolenia prezentowana jest pełna oferta licencjonowanych zasobów elektronicznych UW (e-czasopism, ebooków i baz) wraz z praktycznym omówieniem kilku najważniejszych narzędzi wyszukiwawczych. Omawiane są również możliwości pracy z dokumentami elektronicznymi (tj. pobieranie artykułów, książek i innych materiałów) oraz inne sposoby efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

Czas: 60 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
20 lutego 2020 r., godz. 12-13
9 marca 2020 r., godz. 18-19
2 kwietnia 2020 r., godz. 12-13 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
25 maja 2020 r., godz. 18-19

 

 3. Źródła online do historii i nauk pomocniczych historii

Cel: rozwój umiejętności korzystania z zasobów dziedzinowych dostępnych online
Czas: 90 min.
Forma zajęć: prezentacja oraz pokaz stron internetowych połączone z warsztatami (uczestnicy równolegle z prowadzącym otwierają omawiane strony)
Materiały pomocnicze: ulotka z wykazem prezentowanych stron

Terminy szkoleń
25 lutego 2020 r., godz. 14.30-16
17 marca 2020 r., godz. 9-10.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
21 kwietnia 2020 r., godz. 14.30-16
19 maja 2020 r., godz. 9-10.30


4.
 Poszukajmy wspólnie – warsztaty z wyszukiwania

Szkolenie jest przeznaczone dla studentów młodszych lat kierunków humanistycznych i filologicznych (zwłaszcza filologii polskiej), którzy mają za sobą szkolenie biblioteczne i chcieliby się wprawić w wyszukiwaniu literatury wymaganej na zajęcia. Po szkoleniu student będzie umiał na podstawie opisu bibliograficznego odróżnić książkę od artykułu w książce lub czasopiśmie, będzie w stanie  ustalić właściwe dane bibliograficzne w przypadku, gdy otrzymał dane niewystarczające, w efekcie – łatwiej dotrze do potrzebnego tekstu (w postaci drukowanej lub cyfrowej).

Czas: 60-90 min
Forma zajęć: warsztaty

Terminy szkoleń
24 lutego 2020 r., godz. 10-11.30
23 marca 2020 r., godz. 17-18.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
16 kwietnia 2020 r., godz. 12-13.30
22 maja 2020 r., godz. 17-18.30


5. Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla polonistów (język, literatura, teatr)

Szkolenie jest poświęcone najważniejszym zasobom elektronicznym  dotyczącym polonistyki dostępnym w sieci UW (czasopisma, książki), zasobom ogólnodostępnym  oraz zbiorom tradycyjnym BUW (przede wszystkim bibliografiom i słownikom). Jest skierowane do studentów studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i do wszystkich zainteresowanych tematem.

Czas: 60-90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
17 lutego 2020 r., godz. 11-12.30
13 marca 2020 r., godz. 17-18.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
2 kwietnia 2020 r., godz. 10-11.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
8 maja 2020 r., godz. 17-18.30


6. Tradycyjne i internetowe źródła wiedzy o antyku

Szkolenie jest poświęcone najważniejszym zasobom elektronicznym  dotyczącym antyku dostępnym w sieci UW (czasopisma, książki elektroniczne), zasobom ogólnodostępnym oraz zbiorom tradycyjnym BUW.  Szczególny nacisk będzie położony na wyszukiwanie w L’Année Philologique. Szkolenie jest skierowane do studentów kierunków humanistycznych i do wszystkich zainteresowanych tematem.

Czas: 60-90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
20 lutego 2020 r., godz. 10.30-12
27 marca 2020 r., godz. 17-18.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
23 kwietnia 2020 r., godz. 10-11.30
15 maja 2020 r., godz. 17-18.30


7. Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla filologów

Szkolenie jest poświęcone zasobom elektronicznym  dotyczącym filologii dostępnym w sieci UW (czasopisma, książki, bazy bibliograficzne), zasobom ogólnodostępnym  oraz zbiorom tradycyjnym BUW (zwłaszcza Linguistic Bibliography). Jest skierowane do studentów kierunków filologicznych i do wszystkich zainteresowanych tematem.

Czas: 60-90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
21 lutego 2020 r. godz. 17-18.30
26 marca 2020 r., godz. 10-11.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
24 kwietnia 2020 r., godz. 17-18.30
21 maja 2020 r., godz. 10-11.30


8. O źródłach informacji z zakresu prawa – slajdów kilka

Wszystko to co zwiększa naszą wiedzę  o otaczającej nas rzeczywistości nazywamy informacją. Szkolenie biblioteczne jest okazją do zapoznania się ze źródłami informacji prawnej, dostępnymi w BUW i Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji UW. Oprócz tego, przedstawia propozycje internetowych źródeł informacji z zakresu prawa.

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja

Terminy szkoleń
24 lutego 2020 r., godz. 12-13.30
18 marca 2020 r., godz. 17-18.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
14 kwietnia 2020 r., godz. 10-11.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
6 maja 2020 r., godz. 17-18.30
9 czerwca 2020 r., godz. 10-11.30


9. LEX Omega w BUW

Licencjonowane e-bazy z dziedziny prawa i nauk politycznych dostępne w BUW są interaktywnymi, pełnotekstowymi bazami czasopism i książek, a także bogatym źródłem informacji, przydatnym w czasie studiów i pracy zawodowej.
Uczestnictwo w szkoleniu bibliotecznym ułatwia przyszłym użytkownikom korzystanie z e-baz prawniczych, a przede wszystkim z e-bazy Lex Omega. Część warsztatowa poświęcona Lex Omega pozwala zapoznać się ze sposobami wyszukiwania informacji w bazie.

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
20 lutego 2020 r., godz. 9-10.30 – odwołane
3 marca 2020 r., godz. 13-14.30
1 kwietnia 2020 r., godz. 17-18.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
11 maja 2020 r., godz. 10-11.30
3 czerwca 2020 r., godz. 17-18.30


10. Psychologia – źródła informacji z dziedziny psychologii

Szkolenie jest wprowadzeniem do dziedzinowych zasobów z psychologii: tradycyjnych – książek i czasopism gromadzonych w BUW – oraz elektronicznych, zarówno w sieci UW, jak i ogólnodostępnych. Jedne i drugie w wyborze zostaną zaprezentowane podczas zajęć. Uczestnicy nabędą umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji.

Czas: 120 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
2 marca 2020 r., godz. 9-10
6 kwietnia 2020 r., godz. 13-14 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
4 maja 2020 r., godz. 9-10
1 czerwca 2020 r., godz. 13-14


11. Redakcja tekstu naukowego w Microsoft Word

Warsztaty z zaawansowanej obsługi programu WORD. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby ułatwić sobie pisanie tekstu naukowego.
Celem szkolenia jest opanowanie mniej znanych, a bardzo przydatnych funkcji programu WORD, które ułatwią i zautomatyzują przygotowanie pracy naukowej.
Omówione zostaną: style akapitowe i znakowe, automatyczny spis treści, podział dokumentu na sekcje, tworzenie indeksów, odsyłaczy, nagłówków i stopek, przygotowanie strony tytułowej, a także przypisy, cytaty i bibliografia.
Omówiona zostanie również struktura pracy dyplomowej i struktura artykułu naukowego.

Czas: 120 min
Forma zajęć: warsztaty na komputerach własnych lub lokalnych

Terminy szkoleń
19 lutego 2020 r., godz. 13-15
11 marca 2020 r., godz. 9-11 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
7 kwietnia 2020 r., godz. 14-16 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
13 maja 2020 r., godz. 9-11
2 czerwca 2020 r., godz. 14-16


12. Przypisy i bibliografia załącznikowa

Szkolenie z zakresu tworzenia bibliografii i przypisów w tekstach naukowych.
Prowadząca omówi najpopularniejsze style (systemy) powołań i rolę jaką odgrywa dobór stylu w tworzeniu bibliografii załącznikowej. W czasie kursu zostaną także omówione wymagania dotyczące pracy dyplomowej w zakresie przypisów i bibliografii.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja

Terminy szkoleń
26 lutego 2020 r., godz. 11-12.30
24 marca 2020 r., godz. 10-11.30 -odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
22 kwietnia 2020 r., godz. 14-15.30
14 maja 2020 r., godz. 10-11.30
3 czerwca 2020 r., godz. 14-15.30


13. Menedżery bibliografii – Mendeley

Mendeley to darmowy program do zarządzania dokumentami, służący do generowania cytatów i bibliografii w programie Microsoft Word, LibreOffice i LaTeX. Oprogramowanie umożliwia dodawanie (również bezpośrednio z baz), czytanie i organizowanie własnej biblioteki materiałów naukowych. Ponadto, jako narzędzie pracy grupowej Mendeley umożliwia dzielenie się dokumentami i notatkami z innymi użytkownikami.
Na warsztatach pomożemy rozpocząć pracę z programem, zainstalować oprogramowanie i założyć konto. Podpowiemy, jak utworzyć bibliotekę referencyjną, pobrać opis bibliograficzny bezpośrednio z baz danych i katalogów bibliotecznych, wstawiać cytaty oraz tworzyć bibliografię w zależności od wybranego stylu cytowania.
Podczas warsztatów uczestnicy mogą pracować na komputerach lokalnych lub własnych.

Czas: 90 min
Forma zajęć: warsztaty

Terminy szkoleń
25 lutego 2020 r., godz. 11.30-13
5 marca 2020 r., godz. 18-19.30
21 kwietnia 2020 r., godz. 11.30-13
7 maja 2020 r., godz. 18-19.30
4 czerwca 2020 r., godz. 18-19.30


14. Menedżery bibliografii – Zotero

Zotero jest darmowym narzędziem służącym gromadzeniu i organizowaniu bibliografii, ułatwieniu cytowania i dzielenia się źródłami informacji z innymi.
Warsztaty pokazują: instalację programu, pozyskiwanie rekordów bibliograficznych i pracę z nimi, tworzenie kolekcji, oznaczanie słowami kluczowymi, zautomatyzowane tworzenie przypisów i bibliografii, narzędzia współpracy. Na zajęciach jest również mowa o wtyczce Zotero Connector i o narzędziu ZoteroBib do szybkiego tworzenia bibliografii.
Podczas zajęć praca możliwa na komputerze własnym lub lokalnym.

Czas: 120 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
27 lutego 2020 r., godz. 9.30-11.30
5 marca 2020 r., godz. 9-11
9 kwietnia 2020 r., godz. 13-15 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
7 maja 2020 r., godz. 9-11
4 czerwca 2020 r., godz. 13-15


15. Kierunek – prawo autorskie. Podstawowe zagadnienia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami prawa autorskiego.
Prezentuje wybrane definicje związane z prawem autorskim t.j. utwór, twórca, pola eksploatacji, prawo cytatu, dozwolony użytek i in. Kurs przybliża również takie pojęcia jak: domena publiczna, Creative Commons, Open Access.

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja

Terminy szkoleń
23 stycznia 2020 r., godz. 9-10.30
10 marca 2020 r., godz. 10-11.30
8 kwietnia 2020 r., godz. 17-18.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
26 maja 2020 r., godz. 10-11.30
10 czerwca 2020 r., godz. 17-18.30


16. Prawo autorskie i etyka – niezbędnik dla każdego

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z publikowaniem tekstu naukowego. W trakcie kursu zostaną omówione kluczowe pojęcia prawa autorskiego dotyczące m.in. utworu, zarządzania utworem, twórcy, a także autorskiego prawa osobistego i majątkowego. Szkolenie przybliża również kwestie odnoszące się do dozwolonego użytku, prawa cytatu, plagiatu i autoplagiatu.
Ponadto, zapraszamy na kurs Kierunek – Prawo autorskie. Podstawowe zagadnienia

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja

Terminy szkoleń
27 lutego 2020 r., godz. 12.30-14
25 marca 2020 r., godz. 17-18.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
20 kwietnia 2020 r., godz. 10-11.30
20 maja 2020 r., godz. 17-18.30
2 czerwca 2020 r., godz. 10-11.30
Pisz, publikuj i promuj swój tekst naukowy - szkolenia dla doktorantów

 

Zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu pisania, publikowania i promowania tekstów naukowych.

Szkolenia odbywają się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, a udział w nich może wziąć każdy, kto posiada ważną kartę biblioteczną BUW. Zajęcia trwają od 60 do 120 minut.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń dla grup zorganizowanych (np. seminaryjnych) w innych terminach i poza BUW (na terenie Uniwersytetu Warszawskiego).

 

1.Jak i gdzie szukać literatury do pracy doktorskiej?

W czasie szkolenia zostanie zaprezentowany proces wyszukiwania, a następnie zostaną omówione ogólne źródła informacji naukowej (bibliografie, katalogi bibliotek, wyszukiwarki publikacji naukowych, repozytoria, biblioteki cyfrowe).

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
19 lutego 2020 r., godz. 11-12.30
11 marca 2020 r., godz. 14-15.30 -odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
16 kwietnia 2020 r., godz. 10-11.30
6 maja 2020 r., godz. 14-15.30
27 maja 2020 r., godz. 10-11.30


2. Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów. Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW

Podczas szkolenia prezentowana jest pełna oferta licencjonowanych zasobów elektronicznych UW (e-czasopism, ebooków i baz) wraz z praktycznym omówieniem kilku najważniejszych narzędzi wyszukiwawczych. Omawiane są również możliwości pracy z dokumentami elektronicznymi (tj. pobieranie artykułów, książek i innych materiałów) oraz inne sposoby efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
20 lutego 2020 r., godz. 12-13
9 marca 2020 r., godz. 18-19
2 kwietnia 2020 r., godz. 12-13 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
25 maja 2020 r., godz. 18-19

3. Źródła online do historii i nauk pomocniczych historii

Cel: rozwój umiejętności korzystania z zasobów dziedzinowych dostępnych online
Czas: 90 min.
Forma zajęć: prezentacja oraz pokaz stron internetowych połączone z warsztatami (uczestnicy równolegle z prowadzącym otwierają omawiane strony)
Materiały pomocnicze: ulotka z wykazem prezentowanych stron

Terminy szkoleń
25 lutego 2020 r., godz. 14.30-16
17 marca 2020 r., godz. 9-10.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
21 kwietnia 2020 r., godz. 14.30-16
19 maja 2020 r., godz. 9-10.30


4. Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla polonistów (język, literatura, teatr)

Szkolenie jest poświęcone najważniejszym zasobom elektronicznym  dotyczącym polonistyki dostępnym w sieci UW (czasopisma, książki), zasobom ogólnodostępnym  oraz zbiorom tradycyjnym BUW (przede wszystkim bibliografiom i słownikom). Jest skierowane do studentów studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i do wszystkich zainteresowanych tematem.

Czas: 60-90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
17 lutego 2020 r., godz. 11-12.30
13 marca 2020 r., godz. 17-18.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
2 kwietnia 2020 r., godz. 10-11.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
8 maja 2020 r., godz. 17-18.30

 

5. Tradycyjne i internetowe źródła wiedzy o antyku

Szkolenie jest poświęcone najważniejszym zasobom elektronicznym  dotyczącym antyku dostępnym w sieci UW (czasopisma, książki elektroniczne), zasobom ogólnodostępnym oraz zbiorom tradycyjnym BUW.  Szczególny nacisk będzie położony na wyszukiwanie w L’Année Philologique. Szkolenie jest skierowane do studentów kierunków humanistycznych i do wszystkich zainteresowanych tematem.

Czas: 60-90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
20 lutego 2020 r., godz. 10.30-12
27 marca 2020 r., godz. 17-18.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
23 kwietnia 2020 r., godz. 10-11.30
15 maja 2020 r., godz. 17-18.30

 

6. Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla filologów

Szkolenie jest poświęcone zasobom elektronicznym  dotyczącym filologii dostępnym w sieci UW (czasopisma, książki, bazy bibliograficzne), zasobom ogólnodostępnym  oraz zbiorom tradycyjnym BUW (zwłaszcza Linguistic Bibliography). Jest skierowane do studentów kierunków filologicznych i do wszystkich zainteresowanych tematem.

Czas: 60-90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
21 lutego 2020 r., godz. 17-18.30
26 marca 2020 r., godz. 10-11.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
24 kwietnia 2020 r., godz. 17-18.30
21 maja 2020 r., godz. 10-11.30


7. LEX Omega w BUW

Licencjonowane e-bazy z dziedziny prawa i nauk politycznych dostępne w BUW są interaktywnymi, pełnotekstowymi bazami czasopism i książek, a także bogatym źródłem informacji, przydatnym w czasie studiów i pracy zawodowej.
Uczestnictwo w szkoleniu bibliotecznym ułatwia przyszłym użytkownikom korzystanie z e-baz prawniczych, a przede wszystkim z e-bazy Lex Omega. Część warsztatowa poświęcona Lex Omega pozwala zapoznać się ze sposobami wyszukiwania informacji w bazie.

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
20 lutego 2020 r., godz. 9-10.30 – odwołane
3 marca 2020 r., godz. 13-14.30
1 kwietnia 2020 r., godz. 17-18.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
11 maja 2020 r., godz. 10-11.30
3 czerwca 2020 r., godz. 17-18.30


8. Redakcja tekstu naukowego w Microsoft Word

Warsztaty z zaawansowanej obsługi programu WORD. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby ułatwić sobie pisanie tekstu naukowego.
Celem szkolenia jest opanowanie mniej znanych, a bardzo przydatnych funkcji programu WORD, które ułatwią i zautomatyzują przygotowanie pracy naukowej.
Omówione zostaną: style akapitowe i znakowe, automatyczny spis treści, podział dokumentu na sekcje, tworzenie indeksów, odsyłaczy, nagłówków i stopek, przygotowanie strony tytułowej, a także przypisy, cytaty i bibliografia.
Omówiona zostanie również struktura pracy dyplomowej i struktura artykułu naukowego.

Czas: 120 min
Forma zajęć: warsztaty na komputerach własnych lub lokalnych

Terminy szkoleń
19 lutego 2020 r., godz. 13-15
11 marca 2020 r., godz. 9-11 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
7 kwietnia 2020 r., godz. 14-16 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
13 maja 2020 r., godz. 9-11
2 czerwca 2020 r., godz. 14-16


9. Przypisy i bibliografia załącznikowa

Szkolenie z zakresu tworzenia bibliografii i przypisów w tekstach naukowych.
Prowadząca omówi najpopularniejsze style (systemy) powołań i rolę jaką odgrywa dobór stylu w tworzeniu bibliografii załącznikowej. W czasie kursu zostaną także omówione wymagania dotyczące pracy dyplomowej w zakresie przypisów i bibliografii.

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja

Terminy szkoleń
26 lutego 2020 r., godz. 11-12.30
24 marca 2020 r., godz. 10-11.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
22 kwietnia 2020 r., godz. 14-15.30
14 maja 2020 r., godz. 10-11.30
3 czerwca 2020 r., godz. 14-15.30


10. Menedżery bibliografii – Mendeley

Mendeley to darmowy program do zarządzania dokumentami, służący do generowania cytatów i bibliografii w programie Microsoft Word, LibreOffice i LaTeX. Oprogramowanie umożliwia dodawanie (również bezpośrednio z baz), czytanie i organizowanie własnej biblioteki materiałów naukowych. Ponadto, jako narzędzie pracy grupowej Mendeley umożliwia dzielenie się dokumentami i notatkami z innymi użytkownikami.
Na warsztatach pomożemy rozpocząć pracę z programem, zainstalować oprogramowanie i założyć konto. Podpowiemy, jak utworzyć bibliotekę referencyjną, pobrać opis bibliograficzny bezpośrednio z baz danych i katalogów bibliotecznych, wstawiać cytaty oraz tworzyć bibliografię w zależności od wybranego stylu cytowania.
Podczas warsztatów uczestnicy mogą pracować na komputerach lokalnych lub własnych.

Czas: 90 min
Forma zajęć: warsztaty

Terminy szkoleń
25 lutego 2020 r., godz. 11.30-13
5 marca 2020 r., godz. 18-19.30
21 kwietnia 2020 r., godz. 11.30-13
7 maja 2020 r., godz. 18-19.30
4 czerwca 2020 r., godz. 18-19.30


11. Menedżery bibliografii – Zotero

Zotero jest darmowym narzędziem służącym gromadzeniu i organizowaniu bibliografii, ułatwieniu cytowania i dzielenia się źródłami informacji z innymi.
Warsztaty pokazują: instalację programu, pozyskiwanie rekordów bibliograficznych i pracę z nimi, tworzenie kolekcji, oznaczanie słowami kluczowymi, zautomatyzowane tworzenie przypisów i bibliografii, narzędzia współpracy. Na zajęciach jest również mowa o wtyczce Zotero Connector i o narzędziu ZoteroBib do szybkiego tworzenia bibliografii.
Podczas zajęć praca możliwa na komputerze własnym lub lokalnym.

Czas: 120 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
27 lutego 2020 r., godz. 9.30-11.30
5 marca 2020 r., godz. 9-11
9 kwietnia 2020 r., godz. 13-15 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
7 maja 2020 r., godz. 9-11
4 czerwca 2020 r., godz. 13-15


12. Prawo autorskie i etyka – niezbędnik dla każdego naukowca

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z publikowaniem tekstu naukowego. W trakcie kursu zostaną omówione kluczowe pojęcia prawa autorskiego dotyczące m.in. utworu, zarządzania utworem, twórcy, a także autorskiego prawa osobistego i majątkowego. Szkolenie przybliża również kwestie odnoszące się do dozwolonego użytku, prawa cytatu, plagiatu i autoplagiatu.

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja

Terminy szkoleń
27 lutego 2020 r., godz. 12.30-14
25 marca 2020 r., godz. 17-18.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
20 kwietnia 2020 r., godz. 10-11.30
20 maja 2020 r., godz. 17-18.30
2 czerwca 2020 r., godz. 10-11.30


13. Pisanie, publikacja i promocja tekstów naukowych – praktyczne wskazówki dla początkujących

Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy szkoleń
21 lutego 2020 r., godz. 9.30-11
16 marca 2020 r., godz. 15-16.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
17 kwietnia 2020 r., godz. 9.30-11
18 maja 2020 r., godz. 15-16.30


14. Wskaźniki bibliometryczne i cytowania

Podczas szkolenia omówione będą podstawowe wskaźniki bibliometryczne i zasady analizy bibliometrycznej. Omówione zostaną najważniejsze bazy cytowań (Web of Science Core Collection, Scopus, PBN i inne). Uczestnik dowie się jak i gdzie szukać cytowań, jakie narzędzie bibliometryczne będzie najlepsze dla jego dziedziny i jaki jest wpływ bibliometrii na jego działalność naukową.

Czas: 90 min.
Forma zajęć: prezentacja (wykład) i warsztat

Terminy szkoleń
27 lutego 2020 r., godz. 18-19.30
17 marca 2020 r., godz. 11.30-13 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
2 kwietnia 2020 r., godz. 18-19.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
12 maja 2020 r., godz. 11.30-13
4 czerwca 2020 r., godz. 11.30-13


15. Web of Science i Scopus – co warto wiedzieć

Zajęcia mają na celu zapoznanie użytkowników z dwoma najważniejszymi bazami bibliograficzno-bibliometrycznymi. Szkolenie obejmuje wyszukiwanie, analizowanie i zarządzanie rezultatami. Ponadto zostaną omówione zasady korekty ewentualnych błędów w bazach.

Czas: 90 min.
Forma zajęć: prezentacja (wykład) i warsztat

Terminy szkoleń
18 lutego 2020 r., godz. 11.30-13
26 marca 2020 r., godz. 18-19.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
7 kwietnia 2020 r., godz. 11.30-13 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
26 maja 2020 r., godz. 11.30-13


16. Naukowiec w sieci, czyli wszystko co powinien wiedzieć badacz o swojej identyfikacji w cyfrowym świecie

Podczas zajęć omówione zostaną procedury zakładania i zasady prowadzenia kont w najważniejszych bazach danych i portalach bibliograficznych: PBN, ORCID, Researcher ID, Scopus ID.

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja (wykład) i warsztaty

Terminy szkoleń
20 lutego 2020 r., godz. 18-19.30
31 marca 2020 r., godz. 11.30-13 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
23 kwietnia 2020 r., godz. 18-19.30
21 maja 2020 r., godz. 18-19.30
Pisz, publikuj i promuj swój tekst naukowy - szkolenia dla pracowników naukowych

 

Zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu pisania, publikowania i promowania tekstów naukowych.

Szkolenia odbywają się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, a udział w nich może wziąć każdy, kto posiada ważną kartę biblioteczną BUW. Zajęcia trwają od 60 do 120 minut.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń dla grup zorganizowanych (np. seminaryjnych) w innych terminach i poza BUW (na terenie Uniwersytetu Warszawskiego).

Wybrane szkolenia mogą odbyć się także w trybie indywidualnych konsultacji, uzgodnionych z osobą prowadzącą zajęcia.


1. Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów. Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW

Podczas szkolenia prezentowana jest pełna oferta licencjonowanych zasobów elektronicznych UW (e-czasopism, ebooków i baz) wraz z praktycznym omówieniem kilku najważniejszych narzędzi wyszukiwawczych. Omawiane są również możliwości pracy z dokumentami elektronicznymi (tj. pobieranie artykułów, książek i innych materiałów) oraz inne sposoby efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
20 lutego 2020 r., godz. 12-13
9 marca 2020 r., godz. 18-19
2 kwietnia 2020 r., godz. 12-13 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
25 maja 2020 r., godz. 18-19


2. Menedżery bibliografii – Mendeley

Mendeley to darmowy program do zarządzania dokumentami, służący do generowania cytatów i bibliografii w programie Microsoft Word, LibreOffice i LaTeX. Oprogramowanie umożliwia dodawanie (również bezpośrednio z baz), czytanie i organizowanie własnej biblioteki materiałów naukowych. Ponadto, jako narzędzie pracy grupowej Mendeley umożliwia dzielenie się dokumentami i notatkami z innymi użytkownikami.
Na warsztatach pomożemy rozpocząć pracę z programem, zainstalować oprogramowanie i założyć konto. Podpowiemy, jak utworzyć bibliotekę referencyjną, pobrać opis bibliograficzny bezpośrednio z baz danych i katalogów bibliotecznych, wstawiać cytaty oraz tworzyć bibliografię w zależności od wybranego stylu cytowania.
Podczas warsztatów uczestnicy mogą pracować na komputerach lokalnych lub własnych.

Czas: 90 min
Forma zajęć: warsztaty

Terminy szkoleń
25 lutego 2020 r., godz. 11.30-13
5 marca 2020 r., godz. 18-19.30
21 kwietnia 2020 r., godz. 11.30-13
7 maja 2020 r., godz. 18-19.30
4 czerwca 2020 r., godz. 18-19.30


3. Menedżery bibliografii – Zotero

Zotero jest darmowym narzędziem służącym gromadzeniu i organizowaniu bibliografii, ułatwieniu cytowania i dzielenia się źródłami informacji z innymi.
Warsztaty pokazują: instalację programu, pozyskiwanie rekordów bibliograficznych i pracę z nimi, tworzenie kolekcji, oznaczanie słowami kluczowymi, zautomatyzowane tworzenie przypisów i bibliografii, narzędzia współpracy. Na zajęciach jest również mowa o wtyczce Zotero Connector i o narzędziu ZoteroBib do szybkiego tworzenia bibliografii.
Podczas zajęć praca możliwa na komputerze własnym lub lokalnym.

Czas: 120 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
27 lutego 2020 r., godz. 9.30-11.30
5 marca 2020 r., godz. 9-11
9 kwietnia 2020 r., godz. 13-15 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
7 maja 2020 r., godz. 9-11
4 czerwca 2020 r., godz. 13-15


4. Pisanie, publikacja i promocja tekstów naukowych – praktyczne wskazówki dla początkujących

Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy szkoleń
21 lutego 2020 r., godz. 9.30-11
16 marca 2020 r., godz. 15-16.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
17 kwietnia 2020 r., godz. 9.30-11
18 maja 2020 r., godz. 15-16.30


5. Wskaźniki bibliometryczne i cytowania

Podczas szkolenia omówione będą podstawowe wskaźniki bibliometryczne i zasady analizy bibliometrycznej. Omówione zostaną najważniejsze bazy cytowań (Web Of Science Core Collection, Scopus, PBN i inne). Uczestnik dowie się jak i gdzie szukać cytowań, jakie narzędzie bibliometryczne będzie najlepsze dla jego dziedziny i jaki jest wpływ bibliometrii na jego działalność naukową.

Czas: 90 min.
Forma zajęć: prezentacja (wykład) i warsztat

Terminy szkoleń
27 lutego 2020 r., godz. 18-19.30
17 marca 2020 r., godz. 11.30-13 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
2 kwietnia 2020 r., godz. 18-19.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
12 maja 2020 r., godz. 11.30-13
8 czerwca 2020 r., godz. 11.30-13


6. Web of Science i Scopus – co warto wiedzieć

Zajęcia mają na celu zapoznanie użytkowników z dwoma najważniejszymi bazami bibliograficzno-bibliometrycznymi. Szkolenie obejmuje wyszukiwanie, analizowanie i zarządzanie rezultatami. Ponadto zostaną omówione zasady korekty ewentualnych błędów w bazach.

Czas: 90 min.
Forma zajęć: prezentacja (wykład) i warsztat

Terminy szkoleń
18 lutego 2020 r., godz. 11.30-13
26 marca 2020 r., godz. 18-19.30 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
7 kwietnia 2020 r., godz. 11.30-13 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
26 maja 2020 r., godz. 11.30-13


7. Naukowiec w sieci, czyli wszystko co powinien wiedzieć badacz o swojej identyfikacji w cyfrowym świecie

Podczas zajęć omówione zostaną procedury zakładania i zasady prowadzenia kont w najważniejszych bazach danych i portalach bibliograficznych: PBN, ORCID, Researcher ID, Scopus ID.

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja (wykład) i warsztaty

Terminy szkoleń
20 lutego 2020 r., godz. 18-19.30
31 marca 2020 r., godz. 11.30-13 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
23 kwietnia 2020 r., godz. 18-19.30
21 maja 2020 r., godz. 18-19.30
Library trainings for foreign students

1. Library instruction

General information on library use and services and research support.
Presentation and library tour.

Registration for group or individual trainings: askalibrary@uw.edu.pl


2. Information sources and search tools

  • Introduction to the University of Warsaw libraries online catalogue,
  • e-resources at the University of Warsaw,
  • multisearch discovery tools,
  • other cataloguess and open access resources.
  • Mendeley – bibliographic manager.

Registration for group or individual trainings: askalibrary@uw.edu.pl


3. Mendeley – bibliographic manager tool

Registration for group or individual trainings: askalibrary@uw.edu.pl


4. What to start with? Guidelines for writing a Bachelor’s/Master’s Thesis

Registration for group or individual trainings: askalibrary@uw.edu.pl

Szkolenia dla licealistów

1.Nauka korzystania z zasobów BUW oraz innych źródeł informacji online

Odbiorca: uczniowie szkół średnich, głównie maturzyści.
Czas trwania: 90 min.
Forma zajęć: grywalizacja – połączenie formy prezencyjnej (zwiedzanie BUW, prezentacja wybranych stron internetowych, portali) z warsztatową (uczniowie samodzielnie wyszukują, wykonują zadania) i elementami gry.
Cel: rozwój umiejętności z zakresu edukacji informacyjnej (świadomość potrzeby informacyjnej, sposoby wyszukiwania informacji, ocena jakości oraz etyczne wykorzystanie informacji) oraz medialnej (korzystanie z zasobów informacyjnych dostępnych w sieci internet).
Materiały pomocnicze: ulotka z wykazem prezentowanych źródeł informacji.

Koszt lekcji dla 1 grupy (do 30 osób) – 70 zł.

Zapisy – tel. 22 55 25 181 w godz. 9-15.
Prosimy o rezerwację terminów z miesięcznym wyprzedzeniem.

2. Zaskocz nauczyciela!, czyli jak i gdzie szukać informacji z historii

Odbiorca: uczniowie szkół średnich, głównie maturzyści
Czas trwania: 90 min.
Forma zajęć: połączenie formy prezencyjnej (zwiedzanie BUW, prezentacja wybranych stron internetowych, portali) z warsztatową (uczniowie samodzielnie wyszukują, wykonują zadania).
Cel: rozwój umiejętności z zakresu wyszukiwania i korzystania ze źródeł informacji z zakresu historii.
Materiały pomocnicze: ulotka z wykazem prezentowanych źródeł informacji.

Koszt lekcji dla 1 grupy (do 30 osób) – 70 zł.

Zapisy – tel. 22 55 25 181 w godz. 9-15.
Prosimy o rezerwację terminów z miesięcznym wyprzedzeniem.

Szkolenia dla każdego

1.Szkolenie biblioteczne w gmachu BUW – dla chętnych

Szkolenia odbywają się raz w miesiącu, w środę w godz. 14.30-16, tylko po uprzednim zgłoszeniu osób zainteresowanych na e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl lub tel. 22 55 25 181 w godz. 8-15. Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 15 dnia poprzedzającego szkolenie (po tym terminie przy braku zgłoszeń szkolenie będzie odwołane). Zbiórka przy wejściu.

Terminy szkoleń
8 stycznia 2020 r., godz. 14.30-16
5 lutego 2020 r., godz. 14.30-16
4 marca 2020 r., godz. 14.30-16
8 kwietnia 2020 r., godz. 14.30-16 – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki
6 maja 2020 r., godz. 14.30-16
3 czerwca 2020 r., godz. 14.30-16
2 września 2020 r., godz. 14.30-16
4 listopada 2020 r., godz. 14.30-16
2 grudnia 2020 r., godz. 14.30-16

Prosimy o skorzystanie z formularza na dole strony.


2. Kierunek – prawo autorskie. Podstawowe zagadnienia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami prawa autorskiego.
Prezentuje wybrane definicje związane z prawem autorskim t.j. utwór, twórca, pola eksploatacji, prawo cytatu, dozwolony użytek i in. Kurs przybliża również takie pojęcia jak: domena publiczna, Creative Commons, Open Access.

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja

Terminy szkoleń
23 stycznia 2020 r., godz. 9-10.30
17 lutego 2020 r., godz. 18-19.30

Zapisy na szkolenia

W treści wiadomości prosimy podać datę, godzinę oraz tytuł szkolenia.
Wysłanie formularza jest traktowane jako zgłoszenie na kurs.
Zajęcia odbywają się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w sali 139.

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
Dane wypełnione w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu organizacji szkolenia. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności.Uwaga! Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 15 w dniu roboczym poprzedzającym szkolenie. W przypadku braku zgłoszeń szkolenie jest odwołane!

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).