Szkolenia

Formularz zapisu na szkolenia znajduje się na dole strony.

Uwaga! Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 15 w dniu roboczym poprzedzającym szkolenie. W przypadku braku zgłoszeń szkolenie jest odwołane!

Pisz, publikuj i promuj swój tekst naukowy

Informacja o kursie

Zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu pisania, publikowania i promowania tekstów naukowych. Ofertę kierujemy szczególnie do studentów przygotowujących prace dyplomowe. Niektóre z modułów mogą zainteresować także samodzielnych pracowników naukowych.

W ofercie znajduje się 19 szkoleń grupowych, organizowanych w wyznaczonych terminach. Osobom piszącym prace dyplomowe rekomendujemy przejście całego, podstawowego pakietu szkoleń, w skład którego wchodzą moduły 1-6.

Moduł 1. Źródła informacji i ich selekcja

 • Część 1 – Jak i gdzie szukać literatury do tekstu naukowego (bibliografie, katalogi, wyszukiwarki)?
 • Część 2 – Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów. Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW.
 • Część 3 – Źródła informacji z wybranych dziedzin:
  • Historia – Źródła informacji dla historyków i archeologów.
  • Historia – Źródła informacji dla historyków sztuki.
  • Filologia – Poszukajmy wspólnie – warsztaty z wyszukiwania.
  • Filologia – Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla polonistów (język, literatura, teatr).
  • Filologia – Tradycyjne i internetowe źródła wiedzy o antyku – wykład i  warsztaty.
  • Filologia – Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla filologów.
  • Prawo -O źródłach informacji z zakresu prawa.
  • Prawo – LEX Omega w BUW – prezentacja z elementami warsztatu.
  • Ekonomia&Biznes. Wybrane zasoby elektroniczne UW – konsultacje.
  • Nauki ścisłe i stosowane. Wybrane zasoby elektroniczne – konsultacje.

Moduł 2.  Redakcja tekstu naukowego w Microsoft Word.

Moduł 3. Przypisy i bibliografia załącznikowa.

Moduł 4. Menedżery bibliografii.

 • Mendeley – warsztaty po polsku.

Moduł 5. Prawo autorskie i etyka – niezbędnik dla każdego naukowca.

Moduł 6. Publikacja i promocja tekstu naukowego.

 • Część 1 – Pisanie i publikacja tekstów naukowych (dobry abstrakt, IMRaD, ASEO, wybór czasopisma, strategia publikacji).
  Część 2 – Naukowiec w sieci, czyli wszystko co powinien wiedzieć badacz o swojej identyfikacji w cyfrowym świecie.
 • Część 3 – Wskaźniki bibliometryczne.
 • Część 4 – Wskaźniki altmetryczne.

 

Szkolenia odbywają się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, a udział w nich może wziąć każdy, kto posiada ważną kartę biblioteczną BUW. Zajęcia trwają od 60 do 120 minut.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń dla grup zorganizowanych (np. seminaryjnych) w innych terminach i poza BUW (na terenie Uniwersytetu warszawskiego).

Wybrane szkolenia mogą odbyć się także w trybie indywidualnych konsultacji, uzgodnionych z osobą prowadzącą zajęcia.

 

Zapisy na kurs

Prosimy o skorzystanie z formularza zapisów na dole strony.

Moduł 1. Źródła informacji i ich selekcja

Współczesne zasoby elektroniczne oferują użytkownikom dostęp nie tylko do standardowych materiałów naukowych, typu artykuły czy książki, ale również do wielu przydatnych narzędzi i multimediów edukacyjnych.

Biblioteka Uniwersytecka zaprasza na szkolenia o źródłach informacji naukowej. Moduł 1 jest przeznaczony dla wszystkich osób, zainteresowanych efektywnym wyszukiwaniem i selekcją informacji, a także gromadzeniem materiałów do wszelakich publikacji naukowych.

Moduł 1. Źródła informacji i ich selekcja

 • Część 1 – Jak szukać literatury do tekstu naukowego?

W czasie szkolenia zostanie zaprezentowany proces wyszukiwania, a następnie zostaną omówione podstawowe źródła informacji naukowej (bibliografie, katalogi bibliotek, wyszukiwarki publikacji naukowych).

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja z częścią warsztatową

Terminy szkoleń
13 listopada 2018 r. , godz. 11-12.30
5 grudnia 2018 r., godz. 13-14.30
18 stycznia 2019 r., godz. 12-13.30
19 lutego 2019 r., godz. 12.30-14
5 marca 2019 r., godz. 12-13.30
21 marca 2019 r., godz. 12-13.30
10 maja 2019 r., godz. 10-11.30
4 czerwca 2019 r., godz. 12-13.30

 

 • Część 2 – Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów. Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW

Podczas szkolenia prezentowana jest pełna oferta licencjonowanych zasobów elektronicznych UW (e-czasopism, ebooków i baz) wraz z praktycznym omówieniem kilku najważniejszych narzędzi wyszukiwawczych. Omawiane są również możliwości pracy z dokumentami elektronicznymi (tj. pobieranie artykułów, książek i innych materiałów) oraz inne sposoby efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja z częścią warsztatową

Terminy szkoleń
19 listopada 2018 r., godz. 18-19.30
6 grudnia 2018 r., godz. 12-13.30
14 stycznia 2019 r., godz. 18-19.30
7 lutego 2019 r., godz. 12-13.30
4 marca 2019 r., godz. 18-19.30
25 kwietnia 2019 r., godz. 12-13.30
6 maja 2019 r., godz. 18-19.30

 

 • Część 3 – Źródła informacji z wybranych dziedzin

 

 • Historia – Źródła informacji dla historyków i archeologów

Szkolenie skierowane jest głównie do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz do osób zajmujących się zawodowo lub hobbystycznie pisaniem różnego rodzaju prac z zakresu nauk historycznych.
Początkowa część szkolenia poświęcona zostanie ofercie UW dla historyków i archeologów. Pokrótce omówione zostaną katalogi, wybrane bazy ze zbiorami elektronicznymi, e-bUW i Repozytorium UW.
W głównej części szkolenia skupimy się na źródłach bezpłatnie dostępnych w Internecie i zawierających przydatne informacje dla historyków i archeologów. Prowadząca omówi każde ze źródeł oraz pokaże przykłady wyszukiwania konkretnych zagadnień.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy szkoleń
14 listopada 2018 r., godz. 16.30-18
14 grudnia 2018 r., godz. 10-11.30
16 stycznia 2019 r., godz. 16.30-18
8 lutego 2019 r., godz. 10-11.30
6 marca 2019 r., godz. 16.30-18
5 kwietnia 2019 r., godz. 10-11.30
15 maja 2019 r., godz. 16.30-18

 

 • Historia – Źródła informacji dla historyków sztuki

Szkolenie skierowane jest głównie do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz do osób zajmujących się zawodowo lub hobbystycznie pisaniem różnego rodzaju prac z zakresu z historii sztuki.
Początkowa część szkolenia poświęcona zostanie ofercie UW dla historyków sztuki. Pokrótce omówione zostaną katalogi, wybrane bazy ze zbiorami elektronicznymi, e-bUW i Repozytorium UW. W głównej części szkolenia skupimy się na źródłach bezpłatnie dostępnych w Internecie i zawierających przydatne informacje dla historyków sztuki. Prowadząca omówi każde ze źródeł oraz pokaże przykłady wyszukiwania konkretnych zagadnień.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy szkoleń
16 listopada 2018 r., godz. 10-11.30
12 grudnia 2018 r., godz. 16.30-18
18 stycznia 2019 r., godz. 10-11.30
6 lutego 2019 r., godz. 16.30-18
8 marca 2019 r., godz. 10-11.30
3 kwietnia 2019 r., godz. 16.30-18
17 maja 2019 r., godz. 10-11.30

 

 • Filologia – Poszukajmy wspólnie – warsztaty z wyszukiwania

Szkolenie jest przeznaczone dla studentów młodszych lat kierunków humanistycznych i filologicznych (zwłaszcza filologii polskiej), którzy mają za sobą szkolenie biblioteczne i chcieliby się wprawić w wyszukiwaniu literatury wymaganej na zajęcia. Po szkoleniu student będzie umiał na podstawie opisu bibliograficznego odróżnić książkę od artykułu w książce lub czasopiśmie, będzie w stanie  ustalić właściwe dane bibliograficzne w przypadku, gdy otrzymał dane niewystarczające, w efekcie – łatwiej dotrze do potrzebnego tekstu (w postaci drukowanej lub cyfrowej).

Grupa docelowa: studenci
Czas: 90 min
Forma zajęć: warsztaty

Terminy szkoleń
9 listopada 2018 r., godz. 17-18.30
6 grudnia 2018 r., godz. 12-13.30
25 stycznia 2019 r., godz. 18-19.30
18 lutego 2019 r., godz. 10-11.30
22 marca 2019 r., godz. 17-18.30
6 maja 2019 r., godz. 10-11.30

 

 • Filologia – Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla polonistów (język, literatura, teatr)

Szkolenie jest poświęcone najważniejszym zasobom elektronicznym  dotyczącym polonistyki dostępnym w sieci UW (czasopisma, książki), zasobom ogólnodostępnym  oraz zbiorom tradycyjnym BUW (przede wszystkim bibliografiom i słownikom).

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
16 listopada 2018 r., godz. 18-19.30
13 grudnia 2018 r., godz. 12-13.30
1 lutego 2019 r., godz. 17-18.30
7 marca 2019 r., godz. 10-11.30
12 kwietnia 2019 r., godz. 18-19.30
17 maja 2019 r., godz. 12-13.30

 

 • Filologia – Tradycyjne i internetowe źródła wiedzy o antyku – wykład i  warsztaty

Szkolenie jest poświęcone najważniejszym zasobom elektronicznym  dotyczącym antyku dostępnym w sieci UW (czasopismom, książkom elektronicznym), zasobom ogólnodostępnym, a także zbiorom tradycyjnym BUW.  Szczególny nacisk będzie położony na wyszukiwanie w L’Année Philologique.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
23 listopada 2018 r., godz. 17-18.30
10 stycznia 2019 r., godz. 10-11.30
8 lutego 2019 r., godz. 18-19.30
13 marca 2019 r., godz. 12-13.30, zajęcia w sali 254
19 kwietnia 2019 r., godz. 17-18.30
24 maja 2019 r., godz. 10-11.30

 

 • Filologia – Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla filologów

Szkolenie jest poświęcone zasobom elektronicznym  dotyczącym filologii dostępnym w sieci UW (czasopisma , książki, bazy bibliograficzne), zasobom ogólnodostępnym  oraz zbiorom tradycyjnym BUW (zwłaszcza Linguistic Bibliography).

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
30 listopada 2018 r., godz. 18-19.30
16 stycznia 2019 r., godz. 12-13.30
15 lutego 2019 r., godz. 17-18.30
21 marca 2019 r., godz. 10-11.30
26 kwietnia 2019 r., godz. 18-19.30
6 czerwca 2019 r., godz. 11-12.30

 

 • Prawo – O źródłach informacji z zakresu prawa 

Wszystko to co zwiększa naszą wiedzę  o otaczającej nas rzeczywistości nazywamy informacją. Szkolenie biblioteczne jest okazją do zapoznania się ze źródłami informacji prawnej, dostępnymi w BUW i Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji UW. Oprócz tego, przedstawia propozycje internetowych źródeł informacji z zakresu prawa.

Grupa docelowa: studenci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja

Terminy szkoleń
26 listopada 2018 r., godz. 18-19.30
17 stycznia 2019 r., godz. 9-10.30
18 marca 2019 r., godz. 18-19.30
23 maja 2019 r., godz. 9-10.30

 

 • Prawo – LEX Omega w BUW – prezentacja z elementami warsztatu

Licencjonowane e-bazy z dziedziny prawa i nauk politycznych dostępne w BUW są interaktywnymi, pełnotekstowymi bazami czasopism i książek, a także bogatym źródłem informacji, przydatnym w czasie studiów i pracy zawodowej.
Uczestnictwo w szkoleniu bibliotecznym ułatwia przyszłym użytkownikom korzystanie z e-baz prawniczych, a przede wszystkim z e-bazy Lex Omega. Część warsztatowa poświęcona Lex Omega pozwala zapoznać się ze sposobami wyszukiwania informacji w bazie.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
19 listopada 2018 r., godz. 18-19.30
10 stycznia 2019 r., godz. 9-10.30
11 marca 2019 r., godz. 18-19.30
22 maja 2019 r., godz. 9-10.30

 

 • Ekonomia&Biznes. Wybrane zasoby elektroniczne UW

Szkolenie profilowane, dedykowane studentom kierunków związanych z ekonomią, handlem i biznesem,  prezentujące najważniejsze dla tych dyscyplin zasoby elektroniczne dostępne w sieci UW. Podczas szkolenia omawiane są zarówno licencjonowane bazy specjalistyczne, jak też bazy wielodziedzinowe i ogólne narzędzia wyszukiwawcze wraz z instrukcją korzystania pod kątem informacji profilowanej.

Terminy konsultacji do ustalenia z prowadzącą zajęcia (informator.dziedzinowy@uw.edu.pl, w tytule: Ekonomia&Biznes).

 • Nauki ścisłe i stosowane. Wybrane zasoby elektroniczne 

Szkolenie jest skierowane do osób zainteresowanych wyszukiwaniem informacji naukowej z zakresu nauk ścisłych i stosowanych. Kursanci mogą skorzystać z następujących profilowanych szkoleń: e-źródła dla nauk biologicznych, przyrodniczych i medycznych, e-źródła dla nauk matematycznych, e-źródła dla nauk ścisłych (chemia, fizyka, astronomia), e-źródła dla nauk o Ziemi i nauk o środowisku.

Terminy konsultacji do ustalenia z prowadzącą zajęcia (m.bogajczyk@uw.edu.pl, w tytule proszę podać dziedzinę).

Moduł 2. Redakcja tekstu naukowego w Microsoft Word

Warsztaty z zaawansowanej obsługi programu WORD. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby ułatwić sobie pisanie tekstu naukowego.
Celem szkolenia jest opanowanie mniej znanych, a bardzo przydatnych funkcji programu WORD, które ułatwią i zautomatyzują przygotowanie pracy naukowej.
Omówione zostaną: style akapitowe i znakowe, automatyczny spis treści, podział dokumentu na sekcje, tworzenie indeksów, odsyłaczy, nagłówków i stopek, przygotowanie strony tytułowej, a także przypisy, cytaty i bibliografia.
Omówiona zostanie również struktura pracy dyplomowej i struktura artykułu naukowego.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci piszący teksty w programie WORD 2010.
Czas: 120 min
Forma zajęć: warsztaty na komputerach własnych lub lokalnych

Terminy szkoleń
21 listopada 2018 r., godz. 14-16
12 grudnia 2018 r., godz. 9.30-11.30
9 stycznia 2019 r., godz. 14-16
20 lutego 2019 r., godz. 14-16
6 marca 2019 r., godz. 9.30-11.30
3 kwietnia 2019 r., godz. 14-16
8 maja 2019 r., godz. 9.30-11.30 – zajęcia odwołane
5 czerwca 2019 r., godz. 15-17
Moduł 3. Przypisy i bibliografia załącznikowa

Szkolenie z zakresu tworzenia bibliografii i przypisów w tekstach naukowych.
Prowadząca omówi najpopularniejsze style (systemy) cytowań i rolę jaką odgrywa dobór stylu w tworzeniu bibliografii załącznikowej. W czasie kursu zostaną także omówione wymagania dotyczące pracy dyplomowej w zakresie przypisów i bibliografii.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy szkoleń
27 listopada 2018 r., godz. 11-12.30
13 grudnia 2018 r., godz. 13-14.30
16 stycznia 2019 r., godz. 13-14.30
28 lutego 2019 r., godz. 13-14.30
13 marca 2019 r., godz. 13-14.30, zajęcia w sali 254
26 marca 2019 r., godz. 10-11.30
26 kwietnia 2019 r., godz. 12-13.30
28 maja 2019 r., godz. 12-13.30
13 czerwca 2019 r., godz. 12-13.30
Moduł 4. Menedżery bibliografii

Zapraszamy na szkolenia z popularnych menedżerów bibliografii. Kursy przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcieliby ułatwić sobie zarządzanie bibliografią w trakcie pisania tekstów naukowych.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, pracownicy naukowi
Czas: 90 min
Forma zajęć: warsztaty

 • Mendeley – warsztaty po polsku

MENDELEY to oprogramowanie firmy Elsevier, które wspomaga zarządzanie bibliografią. Program umożliwia gromadzenie źródeł informacji, ich organizowanie, cytowanie oraz dzielenie się nimi z innymi badaczami. Wersja podstawowa jest darmowa.
Podczas warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia: instalacja menedżera, importowanie plików do programu, praca z kolekcjami, cytowanie przy użyciu programu, formatowanie bibliografii, MENDELEY jako narzędzie pracy grupowej.
Podczas warsztatów uczestnicy mogą pracować na komputerach lokalnych lub własnych.

Terminy szkoleń
8 listopada 2018 r., godz. 18-19.30
13 grudnia 2018 r., godz. 18-19.30
15 stycznia 2019 r., godz. 14-15.30 – zajęcia odwołane
7 lutego 2019 r., godz. 18-19.30
12 marca 2019 r., godz. 14-15.30
16 kwietnia 2019 r., godz. 14-15.30
16 maja 2019 r., godz. 18-19.30
27 czerwca 2019 r., godz. 18-19.30
Moduł 5. Prawo autorskie i etyka - niezbędnik dla każdego naukowca

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z publikowaniem tekstu naukowego. W trakcie kursu zostaną omówione kluczowe pojęcia prawa autorskiego dotyczące m.in. utworu, zarządzania utworem, twórcy, a także autorskiego prawa osobistego i majątkowego. Szkolenie przybliża również kwestie odnoszące się do dozwolonego użytku, prawa cytatu, plagiatu i autoplagiatu.
Ponadto, zapraszamy na kurs Kierunek – Prawo autorskie. Podstawowe zagadnienia (zob. poniżej).

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy szkoleń
17 grudnia 2018 r., godz. 18-19.30
28 lutego 2019 r., godz. 9-10.30
29 kwietnia 2019 r., godz. 18-19.30
13 czerwca 2019 r., godz. 9-10.30
Moduł 6. Publikacja i promocja tekstu naukowego
 • Część 1: Pisanie i publikacja tekstów naukowych (dobry abstrakt, IMRaD, ASEO, wybór czasopisma, strategia publikacji).

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy szkoleń
30 listopada 2018 r., godz. 17-18.30
7 grudnia 2018 r., godz. 14-15.30
18 stycznia 2019 r., godz. 14-15.30
26 lutego 2019 r., godz. 10-11.30
29 marca 2019 r., godz. 17-18.30
26 kwietnia 2019 r., godz. 15-16.30 odwołane!
31 maja 2019 r., godz. 10-11.30
7 czerwca 2019 r., godz. 15-16.30

 

 • Część 2: Naukowiec w sieci, czyli wszystko co powinien wiedzieć badacz o swojej identyfikacji w cyfrowym świecie.

Podczas zajęć omówione zostaną procedury zakładania konta w najważniejszych bazach danych i portalach bibliograficznych: PBN, ORCID, Researcher ID, Scopus ID.

Grupa docelowa: doktoranci, pracownicy naukowi
Czas: 90 min
Forma zajęć: warsztaty

Terminy szkoleń
29 listopada 2018 r., godz. 18-19.30 – zajęcia odwołane
4 grudnia 2018 r., godz. 14-15.30 – zajęcia odwołane
10 stycznia 2019 r., godz. 18-19.30
5 lutego 2019 r., godz. 14-15.30
7 marca 2019 r., godz. 18-19.30
24 kwietnia 2019 r., godz. 14-15.30
9 maja 2019 r., godz. 18-19.30 – zajęcia odwołane
4 czerwca 2019 r., godz. 14-15.30

 

 • Część 3: Wskaźniki bibliometryczne.

Podczas szkolenia omówione będą podstawowe wskaźniki bibliometryczne i zasady analizy bibliometrycznej, bazy cytowań (WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION, SCOPUS, PBN). Uczestnik dowie się jak i gdzie szukać cytowań, jakie narzędzie bibliometryczne będzie najlepsze dla jego dziedziny i jaki jest wpływ bibliometrii na jego działalność naukową.

Grupa docelowa: doktoranci, pracownicy naukowi
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy szkoleń
20 listopada 2018 r., godz.  14-15.30 – odwołane
20 grudnia 2018 r., godz. 18-19.30
21 stycznia 2019 r., godz. 14-15.30
21 lutego 2019 r., godz. 18-19.30 – odwołane
19 marca 2019 r., godz. 14-15.30
18 kwietnia 2019 r., godz. 18-19.30
22 maja 2019 r., godz. 14-15.30

 

 • Część 4: Wskaźniki altmetryczne.

Szkolenie przybliży metody analizy i oceny badań naukowych w epoce cyfrowej. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób monitorować funkcjonowanie własnych badań w sieci. Podczas kursu omówione zostaną najważniejsze narzędzia do altmetrii (ALMETRIC, PLUM ANALITICS, PLOS IMPACT EXPLORER itp.), różnice między klasycznymi a alternatywnymi wskaźnikami bibliometrycznymi oraz wpływ nowoczesnych środków komunikacji na ocenę nauki.

Grupa docelowa: doktoranci, pracownicy naukowi
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy szkoleń
27 listopada 2018 r., godz. 14-15.30 – odwołane
6 grudnia 2018 r., godz. 18-19.30 – odwołane
31 stycznia 2019 r., godz. 18-19.30 – odwołane
26 lutego 2019 r., godz. 14-15.30 – odwołane
28 marca 2019 r., godz. 18-19.30
7 maja 2019 r., godz. 14-15.30
30 maja 2019 r., godz. 18-19.30

Kierunek – Prawo autorskie. Podstawowe zagadnienia

Prawo autorskie

Szkolenie biblioteczne przeznaczone jest dla osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami prawa autorskiego.

Szkolenie prezentuje wybrane definicje związane z prawem autorskim t.j. utwór, twórca, pola eksploatacji, prawo cytatu, dozwolony użytek i in.
Kurs przybliża również takie pojęcia jak: domena publiczna, Creative Commons, Open Access.

Grupa docelowa: studenci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy szkoleń
10 grudnia 2018 r., godz. 18-19.30
21 lutego 2019 r., godz. 9-10.30
15 kwietnia 2019 r., godz. 18-19.30
6 czerwca 2019 r., godz. 9-10.30

Library trainings for international students

Library orientation

Library orientation

General information on library use and services and research support.
Presentation and library tour.

Registration for group or individual trainings: askalibrary@uw.edu.pl

Information sources and search tools

Information sources and search tools

 • Introduction to the University of Warsaw libraries online catalogue,
 • e-resources at the University of Warsaw,
 • multisearch discovery tools,
 • other cataloguess and open access resources.
 • Mendeley – bibliographic manager.

Registration for group or individual trainings: askalibrary@uw.edu.pl

 

Databases

Databases

Introduction to databases offered at the University of Warsaw.

Registration for group or individual trainings: askalibrary@uw.edu.pl

Szkolenie biblioteczne

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń bibliotecznych.

Szkolenie biblioteczne online (tylko dla studentów UW)

Szkolenie biblioteczne zawiera podstawowe informacje przydatne dla użytkowników BUW i bibliotek wydziałowych, przybliża terminologię stosowaną w katalogu online bibliotek UW i objaśnia procedury biblioteczne – od zapisu do Biblioteki, poprzez wyszukiwanie, po korzystanie ze zbiorów tradycyjnych (w tym wypożyczanie do domu) i elektronicznych BUW.

Chętni mogą je zakończyć wypełniając test sprawdzający nabyte wiadomości. Polecamy tę formę zaliczenia zajęć ze szkolenia bibliotecznego.

Studentów UW zobligowanych do zaliczenia szkolenia bibliotecznego w indeksie prosimy o zgłaszanie się po wpis do Informatorium od poniedziałku do piątku w godzinach 9-20.30.

Wejście na platformę COME
Po wejściu na stronę COME wybierz kategorię Kursy dla studentów I roku, następnie kliknij na link Szkolenie biblioteczne i zaloguj się.

Wejście na szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku UW w gmachu BUW

Szkolenie dla grupy studentów I roku UW można zgłaszać telefonicznie pod numerem 22 55 25 181 w godz. 8-15.

Szkolenie biblioteczne w gmachu BUW - dla chętnych

Szkolenia odbywają się raz w miesiącu, w środę w godz. 14.30-16, tylko po uprzednim zgłoszeniu osób zainteresowanych na e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl lub tel. 22 55 25 181 w godz. 8-15. Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 15 dnia poprzedzającego szkolenie (po tym terminie przy braku zgłoszeń szkolenie będzie odwołane). Zbiórka przy wejściu.
Terminy szkoleń w roku 2019: 9 stycznia, 6 lutego, 6 marca, 3 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca, 4 września, 6 listopada, 4 grudnia.
W lipcu, sierpniu oraz w październiku szkolenia są zawieszone.

Prosimy o skorzystanie z formularza na dole strony.

Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół licealnych

Oferta dla młodzieży szkół licealnych. Zajęcia w formie warsztatów mające na celu naukę korzystania z zasobów BUW oraz innych źródeł informacji.

Koszt lekcji dla 1 grupy (do 30 osób) – 70 zł.

Lekcja trwa ok. 120 min.

Zapisy – tel. 22 55 25 181 w godz. 9-15.
Prosimy o rezerwację terminów z miesięcznym wyprzedzeniem.

Zapisy na szkolenia

W treści wiadomości prosimy podać datę, godzinę oraz tytuł szkolenia.
Wysłanie formularza jest traktowane jako zgłoszenie na kurs.
Zajęcia odbywają się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w sali 139.

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
Dane wypełnione w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu organizacji szkolenia. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności.Uwaga! Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 15 w dniu roboczym poprzedzającym szkolenie. W przypadku braku zgłoszeń szkolenie jest odwołane!

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).