Biblioteka Austriacka

Informacje praktyczne facebook24_transparent

Biblioteka Austriacka w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Österreich-Bibliothek Warschau
ul. Dobra 56/66, prawa galeria, poziom 3
00-312 Warszawa
tel.: + 48 22 552 52 11
e-mail: biblioteka-austriacka.buw@uw.edu.pl
www.buw.uw.edu.pl/biblioteka-austriacka
http://www.facebook.com/BibliotekaAustriackawWarszawie
Godziny otwarcia wypożyczalni Biblioteki Austriackiej

poniedziałek                              13– 19
wtorek, czwartek                     11 – 17
środa                                           nieczynna
piątek                                          10-16

 

Godziny otwarcia czytelni Biblioteki Austriackiej 

poniedziałek – niedziela    0 – 24

Zapisy do Biblioteki Austriackiej

Zapisu do Biblioteki Austriackiej można dokonać w godzinach otwarcia wypożyczalni. Do rejestracji w systemie potrzebny jest ważny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz legitymacja studencka w przypadku osób studiujących na UW lub karta biblioteczna BUW w przypadku osób spoza UW. Kartę biblioteczną BUW można wyrobić sobie w sali zapisów znajdującej się w uliczce  na poziomie 0 uiszczając jednorazową opłatę w wysokości 20,00 PLN. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Biblioteki Austriackiej.

Godziny otwarcia w miesiącach lipcu i sierpniu są dostosowane do letniego trybu otwarcia Biblioteki Uniwersyteckiej. Informacje o zmianie godzin otwarcia będą podane odpowiednio wcześniej na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Regulamin Biblioteki Austriackiej

 1. Każdy czytelnik posiadający kartę biblioteczną Biblioteki Austriackiej w Warszawie jest uprawniony do wejścia na teren BUW w celu odwiedzenia Biblioteki Austriackiej.
 2. Czytelnicy Biblioteki Austriackiej podlegają regulaminowi Biblioteki Uniwersyteckiej Warszawie.
 3. Każda osoba, która pragnie zostać czytelnikiem Biblioteki Austriackiej, jest zobowiązana do wyrobienia sobie karty bibliotecznej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
 4. Zapisów do Biblioteki Austriackiej dokonuje się wyłącznie na podstawie dowodu osobistego i elektronicznej legitymacji studenckiej lub karty Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
 5. Przy opuszczaniu budynku należy okazać kartę biblioteczną Biblioteki Austriackiej i kartę Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie lub elektroniczną legitymację studencką.
 6. Książki można wypożyczać w następujących godzinach: poniedziałek 13.00 – 19.00, wtorek – piątek 11.00-17.00. O innych zmianach godzin otwarcia wypożyczalni Biblioteka Austriacka poinformuje na swojej stronie internetowej http://www.buw.uw.edu.pl//biblioteka-austriacka
 7. Katalog online Biblioteki Austriackiej znajduje się na stronie internetowej.
 8. Z księgozbioru można korzystać w godzinach otwarcia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie tj. poniedziałek – sobota 9-21 oraz niedziela 15-20.
 9. Każdy czytelnik może wypożyczyć 3 książki z księgozbioru przeznaczonego do wypożyczania poza bibliotekę na 30 dni.
 10. Czytelnikom przysługuje prawo do przedłużenia jednorazowo wypożyczonych książek o kolejne 30 dni.
 11. Biblioteka Austriacka w Warszawie oferuje możliwość wypożyczenia książek za pośrednictwem poczty. Ta usługa podlega osobnemu regulaminowi.
 12. Czytelnicy ponoszą równowartość zniszczonych lub zagubionych egzemplarzy.
 13. Jeżeli książki zostaną zwrócone po upływie terminu, naliczana jest opłata manipulacyjna za każdy dzień zwłoki za każdy egzemplarz.
 14. Opłaty, po uprzednim oddaniu przetrzymanych książek, należy uiszczać przelewem na konto UW: Uniwersytet Warszawski Bank Millenium S. A. – 69 1160 2202 0000 0000 6085 0087 z tytułu „Opłata za przetrzymanie książek z BA w BUW”
 15. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu, Biblioteka-Austriacka może zwrócić się do BUW z prośbą o zablokowanie konta czytelnika w Bibliotece Uniwersyteckiej (w przypadku posiadania) do momentu zwrotu zaległych książek.
 16. W wyniku naruszenia regulaminu Biblioteki Austriackiej lub Biblioteki Uniwersyteckiej pracownicy Biblioteki Austriackiej mają prawo pozbawić uprawnień wynikających z posiadania karty Biblioteki Austriackiej.

O nas

Historia Biblioteki Austriackiej w Warszawie

Biblioteka Austriacka w Warszawie jest największą biblioteką spośród 65 Bibliotek Austriackich rozproszonych po całym świecie. Początki zbiorów Biblioteki Austriackiej sięgają lat 60. XX wieku. W 1965 roku w Warszawie powstał Instytut Kultury Austriackiej, pierwszy zachodnioeuropejski ośrodek kultury utworzony za żelazną kurtyną. Wraz z Instytutem pojawia się księgozbiór, początkowo o charakterze prezencyjnym, który rozrastał się z roku na rok. Instytut stał się wizytówką Austrii i „oknem na świat” dla polskiej inteligencji w PRL. Rozmowy i spotkania w Czytelni Austriackiej łączyły Wschód i Zachód Europy, kulturę, sztukę Polski i Austrii. W Czytelni Instytut udostępniał książki z filozofii, socjologii, historii, praktycznie niedostępne nigdzie indziej. Zaopatrywał też w księgozbiór Bibliotekę Jagiellońską i Bibliotekę Główną KUL. W działającej przy Instytucie Bibliotece można było wypożyczyć książki w języku niemieckim do domu.

W 2002 roku na mocy porozumienia zbiory z Biblioteki Instytutu Kultury Austriackiej trafiają na ulicę Dobrą, do BUW. Powstaje nowa autonomiczna jednostka o nazwie Biblioteka Austriacka w Warszawie działająca w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Porozumienie sprawiło, że Biblioteka Austriacka została włączona w międzynarodową sieć Bibliotek Austriackich na świecie. Pierwsza taka placówka poza granicami Austrii powstała w 1986 roku w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Księgozbiór miał być finansowany przez stronę austriacką, a koszty lokalu, wyposażenia i personelu miała ponieść Biblioteka Jagiellońska. Ten model współpracy został zastosowany również w Warszawie. Od lat 80. sieć Bibliotek Austriackich na świecie rozrosła się do ponad sześćdziesięciu placówek w dwudziestu ośmiu krajach, głównie w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Obecnie w Polsce oprócz Warszawy i Krakowa istnieją jeszcze cztery inne: w Opolu, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie. Wspierane przez rząd Austrii współpracują z lokalnymi instytucjami, uniwersytetami, bibliotekami, starają się poszerzyć wiedzę o mieszkańcach Austrii, jej kulturze i historii.

Zbiory Biblioteki Austriackiej w Warszawie

Na czytelniczki i czytelników czeka ponad 16 tys. książek z różnych dziedzin, począwszy od literatury pięknej, literaturoznawstwa i historii, przez politykę i geografię aż po filozofię, psychologię, czy kulturę. Czytelnik znajdzie tutaj albumy ze sztuką i architekturą, dowie się o znanych lub mniej znanych austriackich kompozytorach i malarzach. Jednak merytoryczny środek ciężkości leży w beletrystyce i literaturze pięknej. Biblioteka dokonuje zakupów e na bieżąco nowości z niemieckojęzycznego rynku wydawniczego. Księgozbiór Biblioteki Austriackiej jest dostępny w wersji analogowej w postaci katalogu kartkowego oraz w wersji elektronicznej w postaci katalogu online.

Do dyspozycji są również bieżące gazety, fachowe czasopisma i periodyki poświęcone literaturze, polityce, kulturze i historii.

Biblioteka Austriacka jest współorganizatorem wieczorów autorskich, prezentacji książek, wykładów oraz wystaw, które odbywają się w pomieszczeniach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Od 1 kwietnia 2014 roku Biblioteka Austriacka w Warszawie ma swoją stronę na Facebooku.

Korzystanie z księgozbioru jest bezpłatne.

Personel Biblioteki Austriackiej w Warszawie

Maciej A. Soborczyk, absolwent lingwistyki na UW i stosunków gospodarczo-politycznych w SGH w Warszawie, studiował językoznawstwo na Uniwersytecie w Heidelbergu – czyta, biega, tłumaczy. Lubi podróże, góry i operę, jego pasją są języki obce; żonaty. Działa społecznie w Polskim Stowarzyszeniu Syndrom Tourette’a, sam cierpi na zespół Tourette’a.

Michał Dworakowski, absolwent UKSW – czyta, biega, pływa, śpiewa; ogląda filmy, robi zdjęcia, a od czasu do czasu zagląda do teatru. Lubi wędrować po puszczy, górach, lasach fikcji literackich, brodzić po meandrach psychologii i teologii. Zagląda do świata Biblii. Grywa w gry planszowe. Spotyka się z grupą znajomych, pasjonatów Tolkiena i Lewisa. Razem poszukują Dobrych Historii; bywa, że coś napiszą.

Linki

Biblioteki Austriackie w Polsce

Biblioteki Austriackie Centrala
Biblioteka Austriacka w Krakowie
Biblioteka Austriacka w Poznaniu
Biblioteka Austriacka we Wrocławiu
Biblioteka Austriacka w Opolu
Biblioteka Austriacka w Rzeszowie

Serwisy Austriackiej Biblioteki Narodowej

Austriacka Biblioteka Narodowa
ANNO – SERWIS ONLINE Gazety historyczne
ALEX – SERWIS ONLINE Historyczne teksty prawne i prawnicze
Ariadne – SERWIS ONLINE Kobiety

Instytucje austriackie w Polsce

Austriackie Forum Kultury w Warszawie
Instytut Austriacki w Warszawie
Instytut Austriacki w Krakowie
Instytut Austriacki we Wrocławiu
Ambasada Austrii w Warszawie
Wydział Handlowy Ambasady Austrii w Warszawie
austria.info

Inne instytucje austriackie

Urząd Kanclerza Federalnego Republiki Austrii
Federalne Ministerstwo Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych Republiki Austrii
Austriackie Towarzystwo Literackie
Das Literaturhaus
Akademia Dyplomatyczna w Wiedniu
KulturKontakt Austria
Encyklopedia wiedzy o Austrii

Programy stypendialne

Austriacka Wymiana Akademicka
Austriacka Baza Stypendialna
Pobyty naukowe
Stypendium im. Ernsta Macha
Stypendium im. Franza Werfla
Stypendium im. Richarda Plaschki

 

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).