Praca w BUW

Aktualne ogłoszenia

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie poszukuje kandydatów na poniższe stanowiska:

Bibliotekarz - specjalista z nauk matematyczno-przyrodniczych w Oddziale Opracowania Zbiorów

Opis stanowiska pracy

 • klasyfikowanie według Klasyfikacji Biblioteki Kongresu wydawnictw zwartych z dziedziny nauk matematyczno-przyrodniczych przeznaczonych do wolnego dostępu,
 • sporządzanie charakterystyki przedmiotowej klasyfikowanych dokumentów według języka haseł przedmiotowych Library of Congress Subject Headings,
 • wprowadzanie danych do Katalogu online bibliotek UW w systemie VTLS Virtua,
 • w późniejszym okresie: prowadzenie szkoleń pracowników bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UW w zakresie klasyfikacji KBK i tematowania wg LCSH, udzielanie konsultacji związanych z klasyfikacją KBK.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (tytuł magistra), preferowane z dziedziny nauk przyrodniczych (biologia, nauki o środowisku, nauki o Ziemi, nauki o zdrowiu i pokrewne),
 • umiejętność wyszukiwania informacji w źródłach pisemnych i elektronicznych,
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i pakietu Microsoft Office,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B1/B2),
 • umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,
 • skrupulatność i sumienność w wykonywaniu obowiązków zawodowych,
 • umiejętności analityczne,
 • zamiłowanie do pracy z książką,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista.

Dodatkowymi atutami będą:

 • ukończone lub rozpoczęte studia podyplomowe bibliotekoznawstwa,
 • orientacja w pracy biblioteki naukowej,
 • znajomość oprogramowania VTLS Virtua oraz Klasyfikacji Biblioteki Kongresu,
 • znajomość opisu bibliograficznego w formacie MARC21,
 • znajomość innego języka obcego prócz angielskiego.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę na czas określony po okresie próbynym) w wiodącej bibliotece akademickiej, na jednym z największych uniwersytetów w Polsce,
 • praca od 1.04.2021 r.,
 • wynagrodzenie w wysokości od 3300 PLN brutto,
 • świadczenia socjalne (m. in. trzynasta pensja, dofinansowanie wypoczynku, zajęcia sportowe dla pracowników UW),
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

 • CV,
 • listu motywacyjnego, krótko opisującego w jaki sposób spełniają Państwo nasze wymagania, jako kandydaci do zatrudnienia na opisywane stanowisko,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z wzorem na dole strony).

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: justyna.koziak@uw.edu.pl do dnia 28 lutego 2020 r. wpisując w temacie wiadomości „Praca w OOZ”.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji oraz podpisanie klauzuli zgody i dołączenie jej do dokumentów.

Bibliotekarz - specjalista z dziedziny prawa i nauk politycznych w Oddziale Opracowania Zbiorów

Opis stanowiska pracy

 • klasyfikowanie według Klasyfikacji Biblioteki Kongresu wydawnictw zwartych z dziedziny prawa i nauk politycznych przeznaczonych do wolnego dostępu,
 • sporządzanie charakterystyki przedmiotowej klasyfikowanych dokumentów według języka haseł przedmiotowych Library of Congress Subject Headings,
 • wprowadzanie danych do Katalogu online bibliotek UW w programie VTLS Virtua,
 • w późniejszym okresie: prowadzenie szkoleń pracowników bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UW w zakresie klasyfikacji KBK i tematowania wg LCSH, udzielanie konsultacji związanych z klasyfikacją KBK.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (tytuł magistra) ; preferowani absolwenci kierunków prawno-ekonomicznych, politologicznych, europeistyki,
 • dobra orientacja w zakresie nauk prawnych, politycznych i ekonomicznych,
 • umiejętność wyszukiwania informacji w źródłach pisemnych i elektronicznych,
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i pakietu Microsoft Office,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B1/B2),
 • znajomość podstawowych terminów prawnych w języku angielskim,
 • umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,
 • skrupulatność i sumienność w wykonywaniu obowiązków zawodowych,
 • umiejętności analityczne,
 • zamiłowanie do pracy z książką,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista.

Dodatkowymi atutami będą:

 • ukończone lub rozpoczęte studia podyplomowe bibliotekoznawstwa,
 • orientacja w pracy biblioteki naukowej,
 • znajomość oprogramowania VTLS Virtua oraz Klasyfikacji Biblioteki Kongresu,
 • znajomość opisu bibliograficznego w formacie MARC21,
 • znajomość innego języka obcego prócz angielskiego.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę na czas określony, po okresie próbnym) w wiodącej bibliotece akademickiej, na jednym z największych uniwersytetów w Polsce,
 • praca od 1.04.2021 r.,
 • wynagrodzenie w wysokości od 3300 PLN brutto,
 • świadczenia socjalne (m. in. trzynasta pensja, dofinansowanie wypoczynku, zajęcia sportowe dla pracowników UW),
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

 • CV,
 • listu motywacyjnego, krótko opisującego w jaki sposób spełniają Państwo nasze wymagania, jako kandydaci do zatrudnienia na opisywane stanowisko,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie ze wzorem na dole strony).

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: justyna.koziak@uw.edu.pl do dnia 28 lutego 2020 r. wpisując w temacie wiadomości „Praca w OOZ”.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji oraz podpisanie klauzuli zgody i dołączenie jej do dokumentów.

Specjalista w Oddziale Projektów Celowych i Funduszy Zewnętrznych

Opis stanowiska pracy:

 • Bieżąca obsługa administracyjna projektów realizowanych przez BUW, w szczególności finansowanych ze środków MEiN i MKiDN, w tym:
  •  formalne przygotowanie wniosków aplikacyjnych,
  • weryfikacja i przygotowanie dokumentów,
  • bieżąca analiza kosztów i wydatków w projektach,
  • sporządzanie raportów okresowych;
 • Monitoring zewnętrznych źródeł finansowania;
 • Obsługa systemów informatycznych;
 • Stała współpraca z innymi jednostkami administracji UW, w szczególności Biurem Obsługi Badań, Biurem ds. Wspomagania Rozwoju oraz Kwesturą;
 • Inne prace związane z bieżącym funkcjonowaniem Oddziału.

Wymagania:

 • zdolności analityczne, skrupulatność i odpowiedzialność za wykonywane zadania;
 • bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność;
 • komunikatywność;
 • umiejętność współpracy wewnątrz i zewnątrz instytucji;
 • odporność na stres;
 • chęć uczenia się i elastyczność;
 • znajomość pakietu MS Office.

Dodatkowymi atutami będą:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie w pracy o podobnym charakterze;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • znajomość systemów OSF i EBOI;
 • doświadczenie w pracy na uczelni wyższej.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę na czas określony, po okresie próbnym);
 • elastyczny czas pracy (praca między 7-17);
 • świadczenia socjalne (m.in. trzynasta pensja, dofinansowanie wypoczynku, zajęcia sportowe dla pracowników UW);
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

 • CV;
 • krótkiego listu motywacyjnego;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie ze wzorem na dole strony).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres ag.kania@uw.edu.pl do dnia 15 lutego 2021 r., prosimy o dopisek „praca w OPC” w tytule wiadomości.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji oraz podpisanie klauzuli zgody i dołączenie jej do dokumentów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.
Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
 • telefonicznie: 22 55 20 355. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy.

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane[3] będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie[4].
Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[5].
Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres a.ksiazczak@uw.edu.pl.
Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.[6]

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.[7] Państwa dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską.[8] Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.


[1] Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami).
[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO).
[3] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
[5] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
[6] Art. 7 ust. 3 RODO;
[7]https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
[8]https://www.privacyshield.gov

Klauzula zgody

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.   TAK   NIE  (właściwe zakreślić)
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zostały zawarte w CV i liście motywacyjnym, przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.   TAK   NIE  (właściwe zakreślić)
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.   TAK   NIE  (właściwe zakreślić)

Zostałem poinformowany / poinformowana o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

 

……………………………..                                    ……………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  – aby pobrać dokument, należy otworzyć go w nowym oknie.

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).