Archiwum aktualności

Usługi zamawiania skanów

Oferujemy następujące usługi: Odpłatne usługi reprograficzne dla wszystkich zainteresowanych. Usługi te należy zamawiać przesyłając na adres email: reprobuw@uw.edu.pl odpowiedni formularz. Więcej informacji na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/uslugi/kopiowanie-zbiorow/ […]

Biblioteka nieczynna do 29 listopada 2020 r.

Uwaga, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 r., poz. 1972, stanowiącym w par. 1, pkt 1 e), iż „do dnia […]

Funkcjonowanie BUW od 19 października 2020 r.

Zasady ogólne Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, zwana dalej BUW, w organizacji obsługi czytelników podczas epidemii COVID-19 uwzględnia Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 […]

Starsze

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).