Szkolenia tematyczne

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia organizowane przez pracowników Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW.

Masz pytania na temat szkoleń?
Telefon: +48 22 55 25 178, +48 22 55 25 179, +48 22 55 25 181
E-mail: informacja.buw@uw.edu.pl
Czat: Zapytaj Bibliotekarza

Jak i gdzie szukać literatury naukowej?

W czasie szkolenia zostanie zaprezentowany proces wyszukiwania, a następnie zostaną omówione ogólne źródła informacji naukowej (bibliografie, katalogi bibliotek, wyszukiwarki publikacji naukowych, repozytoria, biblioteki cyfrowe).

Czas: 90 min

Terminy szkoleń
25 października 2022 r. (wtorek), godz. 11-12.30
8 listopada 2022 r. (wtorek), godz. 13.30-15
29 listopada 2022 r. (wtorek), godz. 13-14.30
6 grudnia 2022 r. (wtorek), godz. 11-12.30

Zasoby online dla początkujących

Podczas szkolenia prezentowana jest aktualna oferta licencjonowanych zasobów elektronicznych UW (e-czasopism, e-książek i baz) wraz z praktycznym omówieniem kilku najważniejszych narzędzi wyszukiwawczych. Omawiane są również możliwości pracy z dokumentami elektronicznymi (pobieranie artykułów, książek i innych materiałów) oraz inne sposoby efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów, przydatnych w codziennej nauce i pracy. Szkolenie dla osób, które wcześniej nie korzystały z zasobów online UW oraz dla tych, które potrzebują przypomnienia po przerwie.

Czas: 60 min.

Terminy szkoleń
17 października 2022 r. (poniedziałek), godz. 13-14
14 listopada 2022 r. (poniedziałek), godz. 13-14
12 grudnia 2022 r. (poniedziałek), godz. 13-14

Multiwyszukiwarka dla zaawansowanych

Wprowadzenie do zaawansowanych funkcjonalności Multiwyszukiwarki, przydatnych zwłaszcza podczas poszukiwania literatury i tworzenia publikacji naukowych. Podczas szkolenia prezentowane są różne warianty wyszukiwania oraz praca z wynikami wyszukiwania, cytowania oraz tworzenie własnej struktury materiałów w folderach.
Uczestnicy szkolenia poznają także przydatne “sztuczki” i sposoby budowania trafnych fraz wyszukiwawczych, przyspieszających pracę i dotarcie do właściwych publikacji naukowych.

Czas: 60 min.

Terminy szkoleń
15 listopada 2022 r. (wtorek), godz. 13-14
13 grudnia 2022 r. (wtorek), godz. 13-14

Książki elektroniczne

Wprowadzenie do książek elektronicznych, poszerzone o funkcje dodatkowe, dostępne dla zalogowanych Użytkowników. Podczas szkolenia prezentowane są przydatne w nauce i pracy naukowej funkcjonalności platform z e-książkami. Omawiane są także możliwości kształtowania obecnej i przyszłej oferty e-książek przez Użytkowników.

Czas: 60 min.

Terminy szkoleń
15 listopada 2022 r. (wtorek), godz. 14-15
13 grudnia 2022 r. (wtorek), godz. 14-15

Zasoby online dla historyków i archeologów

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasobów dziedzinowych dostępnych online.

Czas: 60 min.

Terminy szkoleń
26 października 2022 r. (środa), godz. 15-16
21 listopada 2022 r. (środa), godz. 15-16
14 grudnia 2022 r. (środa), godz. 15-16

Zasoby online dla polonistów: bazy bibliograficzne, e-ksiażki, e-czasopisma

Szkolenie jest poświęcone najważniejszym zasobom elektronicznym dotyczącym polonistyki dostępnym w sieci UW (czasopisma, książki) oraz zasobom ogólnodostępnym. Jest skierowane do studentów studiów licencjackich, magisterskich i do wszystkich zainteresowanych tematem.

Forma: szkolenie stacjonarne

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, sala 139

Czas: 60-90 min

Terminy szkoleń
20 października 2022 r. (czwartek), godz. 17-18.30
17 listopada 2022 r. (czwartek), godz. 17-18.30
8 grudnia 2022 r. (czwartek), godz. 17-18.30

Redakcja tekstu naukowego w Microsoft Word

Warsztaty z zaawansowanej obsługi programu WORD. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby ułatwić sobie pisanie tekstu naukowego.
Celem szkolenia jest opanowanie mniej znanych, a bardzo przydatnych funkcji programu WORD, które ułatwią i zautomatyzują przygotowanie pracy naukowej.
Omówione zostaną: style akapitowe i znakowe, automatyczny spis treści, podział dokumentu na sekcje, tworzenie indeksów, odsyłaczy, nagłówków i stopek, przygotowanie strony tytułowej, a także przypisy, cytaty i bibliografia.

Kontakt do prowadzącego: j.gniadzik@uw.edu.pl

Czas: 90 min

Terminy szkoleń
20 października 2022 r. (czwartek), godz. 15-16.30
9 listopada 2022 r. (środa), godz. 13.15-14.45
25 listopada 2022 r. (piątek), godz. 15-16.30
7 grudnia 2022 r. (środa), godz. 11.30-13

Menedżery bibliografii - Mendeley

Mendeley to darmowy program do zarządzania dokumentami, służący do generowania cytatów i bibliografii w programie Microsoft Word, LibreOffice i LaTeX. Oprogramowanie umożliwia dodawanie (również bezpośrednio z baz), czytanie i organizowanie własnej biblioteki materiałów naukowych. Ponadto, jako narzędzie pracy grupowej Mendeley umożliwia dzielenie się dokumentami i notatkami z innymi użytkownikami.
Na warsztatach pomożemy rozpocząć pracę z programem, zainstalować oprogramowanie i założyć konto. Podpowiemy, jak utworzyć bibliotekę referencyjną, pobrać opis bibliograficzny bezpośrednio z baz danych i katalogów bibliotecznych, wstawiać cytaty oraz tworzyć bibliografię w zależności od wybranego stylu cytowania.

Czas: 60 min

Terminy szkoleń
27 października 2022 r. (czwartek), godz. 15-16
24 listopada 2022 r. (czwartek), godz. 15-16
14 grudnia 2022 r. (środa), godz. 13-14

Twój e-Przodek. Jak szukać swoich korzeni w Internecie?

Podczas szkolenia prezentowane są źródła, bazy i serwisy przydatne w poszukiwaniach genealogicznych. Uczestnicy dowiedzą się też, jak przygotować się do tych poszukiwań i co zrobić z wyszukanymi materiałami.

Szkolenie składa się z dwóch części:

  • Od czego zacząć poszukiwania?
  • Szukamy i porządkujemy.

Czas: 90 minut.

Forma: szkolenie stacjonarne /online poprzez Google Meet.

Miejsce szkolenia stacjonarnego: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, sala 139

Terminy szkoleń
27 i 28 października 2022 r. (czwartek i piątek), godz. 11-12.30
17 i 18 listopada 2022 r. (czwartek i piątek), godz. 12-13.30
15 i 16 grudnia 2022 r. (czwartek i piątek), godz. 11-12.30
Infrastruktura otwartej nauki: ścieżki publikacyjne, otwarte czasopisma, repozytoria, polityka wydawnicza

Tematem zajęć są zasady i spektrum praktyk otwartego publikowania oraz polityka otwartości czołowych wydawców polskich i zagranicznych. Omówione zostaną strategie publikacyjne oraz formy dystrybucji czasopism. Ponadto uczestnicy zapoznają się ze sposobami udostępniania swoich publikacji zgodnie z wymogami prawa autorskiego i etyki naukowej, dowiedzą się jak czytać mowy wydawnicze.

Forma: szkolenie online poprzez Google Meet

Terminy szkoleń
24 października 2022 r. (poniedziałek)
1 grudnia 2022 r. (czwartek)
Mandat otwartości a programy grantowe, Plan S. Programy otwartego publikowania

Tematem zajęć są wymogi instytucji finansujących naukę w kontekście otwartej nauki. Zostanie omówiona polityka otwartości Narodowego Centrum Nauki, regulacje Komisji Europejskiej w tym zakresie oraz założenia Planu S. Uczestnicy poznają również uczelniane i ogólnokrajowe programy wspierające otwarte publikowanie na uczelni i w Polsce.

Forma: szkolenie online poprzez Google Meet

Terminy szkoleń
26 października 2022 r. (środa)
8 grudnia 2022 r. (czwartek)
Otwarta nauka: dane badawcze i plan zarządzania danymi

Tematem zajęć jest przygotowania planu zarzadzania danymi według wytycznych NCN i Komisji Europejskiej. Na spotkaniu zostanie wyjaśnione, dlaczego w polityce OA instytucji grantowych znalazła się konieczność udostępniania danych badawczych. Omówione zostanie, jakie przyjęto zasady udostępniania danych badawczych i jaki może to mieć wpływ na projekty grantowe.

Forma: szkolenie online poprzez Google Meet

Terminy szkoleń
28 października  2022 r. (piątek)
15 grudnia 2022 r. (czwartek)
Ewaluacja nauki i analiza dorobku naukowego

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych zasadami oceny działalności naukowej. Zostaną omówione najważniejsze wskaźniki naukometryczne, w tym Impact Factor i indeks Hirscha, ministerialna punktacja publikacji naukowych oraz system oceny parametrycznej Ministerstwa Edukacji i Nauki. Uczestnicy poznają również bazy i narzędzia bibliometryczne: Web of Science, Incites, Scopus, Scival.

Forma: szkolenie online poprzez Google Meet

Terminy szkoleń
15 listopada 2022 r. (wtorek)
20 grudnia 2022 r. (wtorek)
Identyfikacja badacza w sieci

Celem warsztatów jest zaprezentowanie w jaki sposób można łatwo i profesjonalnie przygotować swoje naukowe CV w sieci. Podczas spotkania omówione zostaną: identyfikator naukowca ORCiD, zasady funkcjonowania Polskiej Bibliografii Naukowej, profili autora w bazach Web of Science i Scopus. Uczestnicy dowiedzą się też w jaki sposób korzystać z popularnych profili dla naukowców: Google Scholar, ResearchGate i Academia.edu.

Forma: szkolenie online poprzez Google Meet

Terminy szkoleń
9 listopada 2022 r. (środa)
W jakim czasopiśmie publikować?

Szkolenie dla autorów artykułów naukowych. Omówione zostaną kryteria, które warto zastosować przy wyborze czasopisma oraz narzędzia, które mogą być pomocne w znalezieniu odpowiedniego miejsca publikacji. Uczestnicy zostaną zapoznani z najpopularniejszymi formami umów wydawniczych. Dowiedzą się jak działa umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych i na jakie zapisy warto zwrócić uwagę by chronić swoje prawa autorskie.

Forma: szkolenie online poprzez Google Meet

Terminy szkoleń
20 października 2022 r. (czwartek)
24 listopada 2022 r. (czwartek)

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).