Szkolenia tematyczne

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia organizowane przez pracowników Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW.
W szkoleniach stacjonarnych i online może uczestniczyć każdy zainteresowany, zazwyczaj bez konieczności zapisywania się.
Jeśli na szkolenie wymagane są zapisy, link do formularza znajduje się w grafiku.
Aby wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym musisz posiadać aktywną kartę biblioteczną BUW.

Masz pytania na temat szkoleń?
Telefon: +48 22 55 25 178, +48 22 55 25 179, +48 22 55 25 181
E-mail: informacja.buw@uw.edu.pl
Czat: Zapytaj Bibliotekarza

Jak korzystać z Katalogu online bibliotek UW?

Jak odszukać właściwe pozycje w Katalogu, a potem znaleźć je w Wolnym Dostępie BUW? W jaki sposób poprawnie zamówić książkę lub czasopismo z Magazynu? Gdzie jeszcze szukać dostępnych woluminów? Te oraz inne pytania dotyczące korzystania z Katalogu UW będą omawiane na bezpłatnym szkoleniu online.

Szkolenie jest kierowane do wszystkich osób korzystających z BUW. Zapisy nie są wymagane, wystarczy wejść w link i dołączyć do spotkania.

Czas trwania: 60 minut.

Prowadzący: Alena Liniewicz

Terminy szkoleń
Szkolenie online:

14 grudnia 2023 r. (czwartek), godz. 10-11

Link do szkolenia:
https://meet.google.com/snb-ctfb-ign

Szkolenie online:

18 grudnia 2023 r. (poniedziałek), godz. 10-11

Link do szkolenia:
https://meet.google.com/snb-ctfb-ign

Jak i gdzie szukać literatury naukowej

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z ogólnymi źródłami informacji naukowej, w szczególności dostępnymi w open access oraz z metodami szukania w tych źródłach. Zdobyta na zajęciach wiedza będzie przydatna w toku studiów.

W trakcie zajęć zaprezentowane będą:

1. źródła informacji:

 • bibliografie,
 • katalogi bibliotek,
 • wyszukiwarki publikacji naukowych,
 • repozytoria,
 • biblioteki cyfrowe,
 • otwarte zasoby internetowe;

2. sposoby szukania w źródłach: podstawowe, zaawansowane, tematyczne;
3. zasady oceny i selekcji wyszukanej literatury.

Czas: 90 min

Prowadzący: Anna Gimlewicz

Terminy szkoleń
Szkolenie online:

13 grudnia 2023 r. (środa), godz. 10-11.30

Szkolenie online:

10 stycznia 2024 r. (środa), godz. 10-11.30

Szkolenie online:

24 stycznia 2024 r. (środa), godz. 10-11.30

Zasoby online dla początkujących

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualną ofertą licencjonowanych zasobów elektronicznych UW (e-czasopism, e-książek i baz) wraz z praktycznym omówieniem kilku najważniejszych narzędzi wyszukiwawczych. Zdobyta na zajęciach wiedza będzie przydatna w codziennej nauce, przygotowaniu do zajęć, a w przyszłości również do zbierania materiałów do prac dyplomowych.
Szkolenie szczególnie przydatne dla osób, które wcześniej nie korzystały z zasobów online UW oraz dla tych, które potrzebują przypomnienia po przerwie.

Uczestnicy szkolenia:

1. Zdobędą wiedzę o aktualnej ofercie zasobów online: e-czasopism, baz i e-książek.

2. Otrzymają informacje i instrukcje dotyczące uprawnień do korzystania, logowania i pobierania materiałów online z dostępnych licencjonowanych zasobów online.

Czas: 60 min.

 

Terminy szkoleń
Kolejne terminy będą podane wkrótce.

Multiwyszukiwarka dla zaawansowanych

Celem zajęć jest wprowadzenie do zaawansowanych funkcjonalności Multiwyszukiwarki EBSCO Discovery Service (EDS), dostępnej na stronie BUW, przydatnych zwłaszcza podczas poszukiwania literatury i tworzenia publikacji naukowych. Podczas szkolenia prezentowane są różne warianty wyszukiwania oraz praca z wynikami wyszukiwania, cytowania oraz tworzenie własnej struktury materiałów w folderach.

Uczestnicy szkolenia:

1. Zdobędą wiedzę o zastosowaniu Multiwyszukiwarki w procesie poszukiwania materiałów do codziennej nauki, pracy naukowej i prac dyplomowych.

2. Mają pogłębioną wiedzę na temat algorytmów trafności zastosowanych w narzędziu.

3. Mają wiedzę nt. budowania trafnych fraz wyszukiwawczych, zwiększających efektywność ich pracy.

Czas: 60 min.

Terminy szkoleń
Szkolenie online:

11 grudnia 2023 r. (poniedziałek), godz. 13-14

Link do szkolenia:
https://meet.google.com/jrj-ojtj-enj

Szkolenie online:

10 stycznia 2024 r. (środa), godz. 14-15

Książki elektroniczne

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z aktualną ofertą książek elektronicznych oraz wszystkimi możliwościami platform online, gdzie są one udostępniane. Prezentowane są najbardziej popularne serwisy z książkami i podręcznikami akademickimi w języku polskim: IBUK Libra, Ebookpoint Biblio oraz z książkami w jęz. angielskim (i w innych), do których Biblioteka wykupiła dostęp. Szkolenie porusza wiele zagadnień praktycznych i wskazówek ułatwiających pracę z e-książkami.

Uczestnicy:
1. Zdobędą wiedzę o aktualnej ofercie książek elektronicznych dostępnych na UW.
2. Mają pogłębioną wiedzę dotyczącą technicznych aspektów korzystania z e-książek (ich pobieranie, zapisywanie na własnych urządzeniach oraz przeszukiwanie w tekście e-książki).
3. Mają wiedzę na temat różnych form udostępniania e-książek oraz możliwościach kształtowania oferty przez Użytkowników.

Czas: 60 min.

 

Terminy szkoleń
Szkolenie online:

18 grudnia 2023 r. (poniedziałek), godz. 13-14

Link do szkolenia:
https://meet.google.com/eun-epye-yvr

Zasoby online dla historyków i archeologów

Zajęcia skoncentrowane są na zaprezentowaniu elektronicznych źródeł informacji z zakresu historii oraz archeologii. Główny nacisk położony jest na źródła polskie (biblioteki cyfrowe, katalogi biblioteczne, repozytoria, portale), ale prezentowane są także liczne źródła zagraniczne. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z rozsianymi w sieci internet zasobami informacyjnymi z zakresu nauk historycznych. Zdobyta na zajęciach wiedza będzie przydatna zarówno w toku studiów, jak również w codziennym życiu, m.in. dla uczniów szkół średnich czy osób poszukujących źródeł genealogicznych. Uczestnicy będą potrafili odnaleźć relewantne źródła informacji posługując się portalem dziedzinowym Nauki historyczne.

W trakcie zajęć poruszane będą następujące zagadnienia:

 • wyszukiwanie informacji w katalogach bibliotecznych,
 • korzystanie z zasobów online UW,
 • korzystanie z otwartych zasobów elektronicznych dostępnych w sieci internet,
 • zasoby informacyjne zgromadzone w portalu dziedzinowym Nauki historyczne na stronie www BUW.

Czas: 60 min.

Prowadzący: Lilianna Nalewajska

Terminy szkoleń
Szkolenie hybrydowe: online i stacjonarne

12 grudnia 2023 r. (wtorek), godz. 14.30-15.30

16 stycznia 2024 r. (wtorek), godz. 14.30-15.30

Zasoby online dla historyków sztuki

Zajęcia skoncentrowane są na zaprezentowaniu elektronicznych źródeł informacji z zakresu historii oraz archeologii. Główny nacisk położony jest na źródła polskie (biblioteki cyfrowe, katalogi biblioteczne, repozytoria, portale), ale prezentowane są także liczne źródła zagraniczne. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z rozsianymi w sieci internet zasobami informacyjnymi z zakresu historii sztuki. Zdobyta na zajęciach wiedza będzie przydatna zarówno w toku studiów, jak również w codziennym życiu, m.in. dla uczniów szkół średnich oraz innych osób zainteresowanych dziedziną. Uczestnicy będą potrafili odnaleźć relewantne źródła informacji posługując się portalem dziedzinowym Muzyka, architektura, sztuki.

W trakcie zajęć poruszane będą następujące zagadnienia:

 • wyszukiwanie informacji w katalogach bibliotecznych,
 • korzystanie z zasobów online UW,
 • korzystanie z otwartych zasobów elektronicznych dostępnych w sieci internet,
 • zasoby informacyjne zgromadzone w portalu dziedzinowym Muzyka, architektura, sztuki piękne na stronie www BUW.

Czas: 60 min.

Prowadzący: Lilianna Nalewajska

Terminy szkoleń
Szkolenie hybrydowe: online i stacjonarne

13 grudnia 2023 r. (środa), godz. 14.30-15.30

17 stycznia 2024 r. (środa), godz. 14.30-15.30

Zasoby online dla polonistów: bazy bibliograficzne, e-książki, e-czasopisma

Zajęcia skoncentrowane są na zaprezentowaniu elektronicznych źródeł informacji z zakresu języka polskiego i polskiej literatury. Główny nacisk położony jest na źródła polskie (bibliografie, słowniki, czasopisma, katalogi biblioteczne, repozytoria, portale), ale prezentowane są także źródła zagraniczne. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z zasobami rozsianymi w Internecie. Zdobyta na zajęciach wiedza będzie przydatna zarówno w toku studiów, jak również w codziennym życiu, m.in. studentom, uczniom szkół średnich. Przyda się też pracownikom dydaktycznym i nauczycielom. Uczestnicy będą potrafili odnaleźć relewantne źródła informacji posługując się portalem dziedzinowym „Język, literatura”.

W trakcie zajęć poruszane będą następujące zagadnienia:

 • wyszukiwanie informacji w katalogach bibliotecznych,
 • korzystanie z zasobów online UW,
 • korzystanie z otwartych zasobów elektronicznych dostępnych w Internecie,
 • zasoby informacyjne zgromadzone w portalu dziedzinowym Język, literatura na stronie www BUW.

Forma: szkolenie stacjonarne

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, sala 139

Czas: 60-90 min

Prowadzący: Alina Cywińska

Terminy szkoleń
Szkolenie stacjonarne:

7 grudnia 2023 r. (czwartek), godz. 15-16

Szkolenie stacjonarne:

14 grudnia 2023 r. (czwartek), godz. 17-18

Szkolenie stacjonarne:

11 stycznia 2024 r. (czwartek), godz. 17-18

Redakcja tekstu naukowego w Microsoft Word

Celem zajęć jest zapoznanie uczestnika z bardziej zaawansowanymi, naukowymi funkcjami edytora tekstu MS Word, co w efekcie ma udoskonalić i przyspieszyć pisanie tekstów o charakterze naukowym. Zdobyta na zajęciach wiedza będzie przydatna nie tylko w toku studiów, ale także w codziennym życiu lub w zadaniach zawodowych – osoba uczestnicząca będzie potrafiła przygotować poprawny pod względem edycyjnym tekst pracy zaliczeniowej, dyplomowej lub pisany na potrzeby własne.

W trakcie szkolenia omówione będą następujące zagadnienia:

 • podstawowe zasady edycji tekstu naukowego,
 • style akapitowe,
 • sekcje,
 • spis treści,
 • indeksy,
 • odsyłacze,
 • spisy,
 • nagłówki i stopki,
 • przypisy i bibliografia w ramach MS Word – z wyłączeniem zewnętrznych menadżerów bibliografii (Zotero, Mendeley etc.),
 • strona tytułowa.

Cała zdobyta wiedza pozwoli uniknąć ręcznego, niepoprawnego wykonywania czynności, które można łatwo i szybko zautomatyzować.
Szkolenie ma formę wykładową, jednak proponowane jest przećwiczenie użycia prezentowanych funkcji we własnym zakresie, na własnym komputerze.

Prowadzący: Jakub Gniadzik, kontakt: j.gniadzik@uw.edu.pl

Czas: 90 min

Terminy szkoleń
Szkolenie online:

20 grudnia 2023 r. (środa), godz. 13.15-14.45

Menedżery bibliografii - Mendeley i Zotero

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z działaniem narzędzi do zarządzania bibliografią oraz tworzenia cytowani w sposób zautomatyzowany. Prezentowane są dwa narzędzia – Mendeley i Zotero. Podczas zajęć opowiemy o stylach cytowania i konieczności poprawnego tworzenia przypisów w tekście oraz bibliografii załącznikowej. Zdobyta wiedza będzie przydatna w toku studiów – uczestnicy będą potrafili wykorzystać narzędzia do zarządzania bibliografią przy pisaniu prac dyplomowych i innych tekstów naukowych. Umiejętność tworzenia biblioteczki źródeł oraz łatwe przygotowanie bibliografii załącznikowej zwiększą efektywność pracy i znacząco skrócą czas potrzebny do przygotowania tekstu naukowego.

W trakcie zajęć poruszane będą następujące zagadnienia:

 • czym są menedżery bibliografii – wprowadzenie,
 • prezentacja narzędzi – główne podobieństwa i różnice działania,
 • omówienie działania programu Mendeley – cytowanie i tworzenie bibliografii załącznikowej,
 • omówienie działania programu Zotero – cytowanie i tworzenie bibliografii załącznikowej.

Prowadzący: Lilianna Nalewajska

Terminy szkoleń
Szkolenie hybrydowe: online i stacjonarne

14 grudnia 2023 r. (czwartek), godz. 14.30-16

18 stycznia 2024 r. (czwartek), godz. 14.30-16

Menedżer bibliografii - EndNote

EndNote to profesjonalny program do zarządzania bibliografią, który ułatwia tworzenie prac naukowych. Umożliwia bezpośrednie dodawanie pozycji do bibliografii z ponad 1400 baz i katalogów. Automatycznie wstawia przypisy w tekście dokumentu w edytorze Microsoft Word przy jednoczesnym tworzeniu bibliografii pracy i możliwości formatowania w odpowiednim stylu bibliograficznym. Jako narzędzie pracy grupowej pozwala na współpracę z innymi użytkownikami programu. Dzięki funkcji „match manuscript” stanowi również pomoc w wyszukaniu właściwego czasopisma do publikacji.

Na szkoleniu pokażemy możliwości programu: tworzenie bibliografii, wyszukiwanie i pobieranie opisów bibliograficznych, wstawianie przypisów, wybór stylów cytowania, dzielenie się wynikami pracy z innymi użytkownikami.

Czas: 60 min

Prowadzący: Michał Mirowski

Terminy szkoleń
Szkolenie online:

22 grudnia 2023 r. (piątek), godz. 9-10

Szkolenie online:

26 stycznia 2024 r. (piątek), godz. 9-10

Twój e-Przodek. Jak szukać swoich korzeni w Internecie?

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z informacjami potrzebnymi przy poszukiwaniu swoich przodków. Dzięki zdobytej na zajęciach wiedzy przygotują swoje drzewo genealogiczne.

W trakcie zajęć poruszane będą następujące zagadnienia:

 • Podstawowe informacje i dokumenty niezbędne przy poszukiwaniu przodków – tzw. akta metrykalne.
 • Inne dokumenty przydatne w genealogii.
 • Źródła, bazy i serwisy przydatne dla genealogii  oraz metody wyszukiwania w tych zasobach.
 • Programy do tworzenia drzewa genealogicznego.
 • Badania DNA a genealogia.

Czas: 90 minut/120 min.

Forma: szkolenie stacjonarne /online poprzez Google Meet.

Miejsce szkolenia stacjonarnego: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, sala 139.

Prowadzący: Anna Gimlewicz, e-mail: a.gimlewicz@uw.edu.pl

Terminy szkoleń
Szkolenie hybrydowe: online i stacjonarne

21 grudnia 2023 r. (czwartek), godz. 12-14

Szkolenie online:

3 stycznia 2024 r. (środa), godz. 12-14

Szkolenie online:

18 stycznia 2024 r. (czwartek), godz. 12-14

Infrastruktura otwartej nauki: ścieżki publikacyjne, otwarte czasopisma, repozytoria, polityka wydawnicza

Tematem zajęć są zasady i spektrum praktyk otwartego publikowania oraz polityka otwartości czołowych wydawców polskich i zagranicznych. Omówione zostaną strategie publikacyjne oraz formy dystrybucji czasopism. Ponadto uczestnicy zapoznają się ze sposobami udostępniania swoich publikacji zgodnie z wymogami prawa autorskiego i etyki naukowej, dowiedzą się jak czytać mowy wydawnicze.

Forma: szkolenie online poprzez Google Meet

Prowadzący: Maja Bogajczyk

Terminy szkoleń
Kolejne terminy będą podane wkrótce.
Mandat otwartości a programy grantowe, Plan S. Programy otwartego publikowania

Tematem zajęć są wymogi instytucji finansujących naukę w kontekście otwartej nauki. Zostanie omówiona polityka otwartości Narodowego Centrum Nauki, regulacje Komisji Europejskiej w tym zakresie oraz założenia Planu S. Uczestnicy poznają również uczelniane i ogólnokrajowe programy wspierające otwarte publikowanie na uczelni i w Polsce.

Forma: szkolenie online poprzez Google Meet

Prowadzący: Maja Bogajczyk

Terminy szkoleń
Uwaga! W najbliższym czasie szkolenie zostanie zorganizowane w ramach projektu IDUB.
Otwarta nauka: dane badawcze i plan zarządzania danymi

Tematem zajęć jest przygotowania planu zarzadzania danymi według wytycznych NCN i Komisji Europejskiej. Na spotkaniu zostanie wyjaśnione, dlaczego w polityce OA instytucji grantowych znalazła się konieczność udostępniania danych badawczych. Omówione zostanie, jakie przyjęto zasady udostępniania danych badawczych i jaki może to mieć wpływ na projekty grantowe.

Forma: szkolenie online poprzez Google Meet

Prowadzący: Maja Bogajczyk

Terminy szkoleń
Uwaga! W najbliższym czasie szkolenie zostanie zorganizowane w ramach projektu IDUB.
Ocena działalności naukowej i analiza dorobku - narzędzia, wskaźniki, bazy

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych zasadami oceny działalności naukowej. Zostaną omówione najważniejsze wskaźniki naukometryczne, w tym Impact Factor i indeks Hirscha, ministerialna punktacja publikacji naukowych oraz system oceny parametrycznej Ministerstwa Edukacji i Nauki. Uczestnicy poznają również bazy i narzędzia bibliometryczne, które służą do oceny dorobku naukowego: Web of Science, Incites, Scopus, Scival.

Forma: szkolenie online poprzez Google Meet

Prowadzacy: Maja Bogajczyk

Terminy szkoleń
Uwaga! W najbliższym czasie szkolenie zostanie zorganizowane w ramach projektu IDUB.
Identyfikacja badacza w sieci

Celem warsztatów jest zaprezentowanie w jaki sposób można łatwo i profesjonalnie przygotować swoje naukowe CV w sieci. Podczas spotkania omówione zostaną: identyfikator naukowca ORCiD, zasady funkcjonowania Polskiej Bibliografii Naukowej, profili autora w bazach Web of Science i Scopus. Uczestnicy dowiedzą się też w jaki sposób korzystać z popularnych profili dla naukowców: Google Scholar, ResearchGate i Academia.edu.

Forma: szkolenie online poprzez Google Meet

Prowadzący: Maja Bogajczyk

Terminy szkoleń
Kolejne terminy będą podane wkrótce.
W jakim czasopiśmie publikować?

Szkolenie dla autorów artykułów naukowych. Omówione zostaną kryteria, które warto zastosować przy wyborze czasopisma oraz narzędzia, które mogą być pomocne w znalezieniu odpowiedniego miejsca publikacji. Uczestnicy zostaną zapoznani z najpopularniejszymi formami umów wydawniczych. Dowiedzą się jak działa umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych i na jakie zapisy warto zwrócić uwagę by chronić swoje prawa autorskie.

Forma: szkolenie online poprzez Google Meet

Prowadzący: Maja Bogajczyk

Terminy szkoleń
Kolejne terminy będą podane wkrótce.

 

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).