Struktura organizacyjna

Dyrektor

dr hab. Jolanta Talbierska
tel. 22 55 25 660
fax 22 55 25 659
e-mail: buw@uw.edu.pl

Wicedyrektor ds. systemu biblioteczno-informacyjnego UW

mgr Roman Tabisz
tel. 22 55 25 660
fax 22 55 25 659
e-mail: r.tabisz@uw.edu.pl

Wicedyrektor ds. informacji naukowej i zasobów elektronicznych

mgr Anna Pełka
tel. 22 55 25 660
fax 22 55 25 659
e-mail: a.pelka@uw.edu.pl

Wicedyrektor ds. administracyjnych i finansowych

mgr Renata Gierak
tel. 22 55 25 060
fax 22 55 25 659
e-mail: r.gierak@uw.edu.pl

Sekretariat Dyrekcji

lic. Adelina Idzikowska
tel. 22 55 25 660
fax 22 55 25 659
e-mail: buw@uw.edu.pl

Oddział Administracyjny

Kierownik: Jolanta Durka
tel. 22 55 25 665
e-mail: jdurka@uw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

mgr Wioletta Zagrodzka
tel. 22 55 25 667
e-mail: w.zagrodzka@uw.edu.pl

Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy

p. o. Kierownika: mgr Agnieszka Kościelniak-Osiak
tel. 22 55 25 309
e-mail: promocja.buw@uw.edu.pl

Oddział Projektów Celowych i Funduszy Zewnętrznych

Kierownik: mgr Anna Wołodko
tel. 22 55 25 650
e-mail: a.wolodko@uw.edu.pl

Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń

Kierownik: mgr Anna Książczak-Gronowska
tel. 22 55 27 139
e-mail: a.ksiazczak@uw.edu.pl

Informatorium
tel. 22 55 25 178, 55 25 179
e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl

Informacja dziedzinowa
e-mail: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl

 • P – język, literatura
  mgr Alina Cywińska
  tel. 22 55 25 381
  poniedziałek – czwartek 11-13, piątek 15-17
 • B, L – filozofia, psychologia, religia, oświata
  vacat
  tel. 22 55 25 166
 • AM C D-F GN700-875 – nauki historyczne
  mgr Lilianna Nalewajska
  tel. 55 25 160
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 11-13, środa 13-15
 • G-GF Q R-V – geografia, nauki matematyczne, przyrodnicze, stosowane
  mgr Maja Bogajczyk
  tel. 22 55 25 163
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek 10-12, czwartek 16-18
 • K, J – prawo, nauki polityczne
  mgr Dorota Bocian
  tel. 22 55 25 202
  poniedziałek 18-20, wtorek 16-18, środa – piątek 11-13
 • H GN1-673 GR-GV – nauki społeczne, antropologia
  mgr Anna Białanowicz-Biernat
  tel. 22 55 25 193
  poniedziałek 18-20, wtorek 14-16, środa – piątek 10-12
 • A, Z – dzieła treści ogólnej, bibliotekoznawstwo
  mgr Anna Gimlewicz
  poniedziałek – piątek 9-11
 • M, N – muzyka, architektura, sztuki piękne
  mgr Magdalena Fedorczyk-Falis
  tel. 22 55 25 196
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 11-13, środa 14-16

Repozytorium UW
tel. 22 55 27 139
e-mail: repozytorium.buw@uw.edu.pl

Oddział Rozwoju Zasobów Elektronicznych

Kierownik: mgr Grzegorz Kłębek
tel. 22 55 27 144
e-mail: g.klebek@uw.edu.pl

Elektroniczna biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (e-bUW)
tel. 22 55 27 144
e-mail: ebuw@uw.edu.pl

Pracownia Reprograficzna
tel. 22 55 25 409
e-mail: reprobuw@uw.edu.pl

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

Kierownik: mgr Barbara Chmielewska
tel. 22 55 25 064
e-mail: b.chmielewska@uw.edu.pl

tel. 22 55 25 066, 22 55 25 061
fax 22 55 25 059
e-mail: gromadzenie.buw@uw.edu.pl

Oddział Opracowania Zbiorów

p.o. Kierownika: mgr Justyna Koziak
tel. 22 55 25 260
e-mail: justyna.koziak@uw.edu.pl

tel. 22 55 25 303 (opracowanie bibliograficzne)
tel. 22 55 25 286 (język haseł przedmiotowych KABA)
tel. 22 55 25 297 (klasyfikacja Biblioteki Kongresu)
tel. 22 55 25 301 (inwentarze)

Oddział Wydawnictw Ciągłych

Kierownik: mgr Ewa Rejmer
tel. 22 55 25 450
e-mail: erejmer@uw.edu.pl

tel. 22 55 25 469 (gromadzenie)
tel. 22 55 25 457 (opracowanie)

Oddział Przechowywania Zbiorów

Kierownik: mgr Wojciech Nowak
tel. 22 55 25 120
e-mail: w.nowak@uw.edu.pl

Magazyn
tel. 22 55 25 121, 55 25 124

Kuponoteka
tel. 22 55 25 263

Oddział Kontroli i Selekcji Zbiorów

Kierownik: mgr Joanna Chełstowska
tel. 22 55 25 280
e-mail: j.chelstowska@uw.edu.pl

Oddział Udostępniania

Kierownik: mgr Artur Wrzochalski
tel. 22 55 25 837
e-mail: awrzochalski@uw.edu.pl

Wypożyczalnia Miejscowa
tel. 22 55 25 167

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
tel. 22 55 25 209
e-mail: wyp.buw@uw.edu.pl

Samodzielne stanowisko ds. obsługi użytkowników BUW
e-mail: reklamacje.buw@uw.edu.pl
mgr Elżbieta Petrović
tel. 22 55 25 182
mgr Agata Mickiewicz
tel. 22 55 25 384

Gabinet Rycin

Kierownik: dr hab. Jolanta Talbierska
tel. 22 55 25 836 (w poniedziałki)
tel. 22 55 25 660 (sekretariat)
e-mail: j.m.talbierska@uw.edu.pl

Czytelnia
tel. 22 55 25 830
e-mail: gabryc.buw@uw.edu.pl

Gabinet Starych Druków

Kierownik: mgr Halina Mieczkowska
tel. 22 55 25 760
e-mail: h.mieczkowska@uw.edu.pl

Czytelnia
tel. 22 55 25 761
e-mail: stdruk.buw@uw.edu.pl

Gabinet Rękopisów

Ewa Piskurewicz
tel. 22 55 25 902
e-mail: e.piskurewicz@uw.edu.pl

Czytelnia
tel. 22 55 25 900
e-mail: rps.buw@uw.edu.pl

Gabinet Zbiorów Muzycznych

Kierownik: mgr Piotr Maculewicz
tel. 22 55 25 740
e-mail: p.maculewicz@uw.edu.pl

Czytelnia
tel. 22 55 25 745
e-mail: muz.buw@uw.edu.pl

Archiwum Kompozytorów Polskich
tel. 22 55 25 746

Gabinet Zbiorów XIX Wieku

Kierownik: mgr Zbigniew Olczak
tel. 22 55 25 810
e-mail: zbigniew.olczak@uw.edu.pl
e-mail: gabxix.buw@uw.edu.pl

Gabinet Dokumentów Życia Społecznego

p.o. Kierownika: mgr Matylda Filas
tel. 22 55 25 720
e-mail: m.filas@uw.edu.pl
e-mail: dzs.buw@uw.edu.pl

Gabinet Zbiorów Kartograficznych

mgr Małgorzata Bandzo-Antkowiak
tel. 22 55 25 885
e-mail: gabkart.buw@uw.edu.pl

Oddział Ochrony i Konserwacji Zbiorów

Kierownik: mgr Ewa Urzykowska
tel. 22 55 25 005
e-mail: e.urzykowska@uw.edu.pl

Oddział Obsługi Informatycznej

Kierownik: lic. Andrzej Regmunt
tel. 22 55 25 343
e-mail: a.regmunt@uw.edu.pl

Samodzielna Sekcja ds. Automatyzacji Procesów Bibliotecznych

dr Walentyna Karmelitow
tel. 22 55 25 177
e-mail: w.j.karmelitow@uw.edu.pl

mgr Justyna Mikołajewicz
tel. 22 55 25 284
e-mail: j.mikolajewicz@uw.edu.pl

Biblioteka Austriacka

mgr Maciej Soborczyk
tel. 22 55 25 211, 55 25 811
e-mail: biblioteka-austriacka.buw@uw.edu.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Zasobów Archiwalnych

mgr Marek Świeżewski
tel. 22 55 25 261
e-mail: m.swiezewski@uw.edu.pl

Centrum NUKAT

Kierownik: mgr Ewa Kobierska-Maciuszko
tel. 22 55 25 350
e-mail: e.kobierska-maciuszko@uw.edu.pl

Ośrodek Koordynacji NUKAT
tel. 22 55 25 655
e-mail: nukat@uw.edu.pl

Ośrodek Obsługi Informatycznej
tel. 22 55 25 340
e-mail: ooi.nukat@uw.edu.pl

Ośrodek Kontroli Rekordów Kartoteki Haseł Wzorcowych
tel. 22 55 25 500
e-mail: khf.nukat@uw.edu.pl

Ośrodek Kontroli Rekordów Bibliograficznych
tel. 22 55 25 266
e-mail: okrb.nukat@uw.edu.pl

Biuro Nieruchomości „Powiśle” – administrator kompleksu BUW

Kierownik: mgr Agnieszka Łukawska
tel. 22 55 25 918
fax 22 55 25 919
e-mail: bnp@adm.uw.edu.pl

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).