Darczyńcy

Dziękujemy wszystkim osobom prywatnym, firmom i instytucjom, które dotychczas wsparły działalność Biblioteki Uniwersyteckiej.

Sponsorzy i darczyńcy w 2018 roku: MARRO Sp.z o.o., Henkel Polska, SAGE Publishing.

Sponsorzy i darczyńcy w 2017 roku: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

Sponsorzy i darczyńcy w 2016 roku: Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o., Artyści dla BUW 6. Aukcja dzieł sztuki współczesnej), Biblioteka Narodowa, Robin Boyle, Darczyńcy w akcji Książka z rekomendacją, Zofia Fotek z Rodziną, Fundacja „Zdrowie, Rozum, Serce”, Sylwester Gładyś, Margaret Grock, Helena Janiec z Rodziną, Jadwiga Kotońska, Hanna Makowska, Zbigniew Makowski, Wiktor Marciniak, Mieczysław Matejak, Olga Mierzejewska, Zbigniew Okorski, Marcin  Pałys, Ewa Sulich, Szwajcarska Fundacja Kulturalna Pro Helvetia, Paweł Szymański, Jacek Urbaniak, Barbara Wciślińska, Inga Woropińska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Sp. z o.o.

Sponsorzy i darczyńcy w 2015 roku: Robin Boyle, Darczyńcy w akcji Książka z rekomendacją, Elizabeth Franek, Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów UW, „Universitatis Varsoviensis”, Fundacja „Zdrowie, Rozum, Serce”, Anna Grzejewska, Barbara Holzer, Igor Homziak, Henryk Jaros, Jadwiga Kotońska, KPMG Sp. z o.o., Wiktor Marciniak, firma MARRO, Meblik Sp. z o.o., Miasto Stołeczne Warszawa, Grzegorz Michalski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Grzegorz Moryciński, Adam Mrygoń, Zbigniew Okorski, Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Maria Rzemieniecka, Błażej Straszyński, Ewa Sulich, Jerzy Timoszewicz, Ewa Tomaszewska, Barbara Wciślińska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Sp. z o.o.

W zamian za sfinansowanie lub partycypację w kosztach planowanych przedsięwzięć proponujemy tytuł mecenasa, sponsora lub darczyńcy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Darczyńcom i sponsorom w zamian za udzieloną pomoc finansową lub/i rzeczową oferujemy zarówno standardowy pakiet usług reklamowo-promocyjnych, uzgadniany indywidualnie w zależności od wartości udzielonego wsparcia, jak również pakiet specjalny, w ramach którego proponujemy:

  • zwiedzanie gmachu oraz ogrodów na dachu Biblioteki dla gości specjalnych,
  • prezentacje wybranych obiektów z kolekcji zbiorów artystycznych, historycznych i specjalnych gabinetów zbiorów specjalnych,
  • uczestnictwo w ceremoniach parzenia herbaty prowadzonych przez japonistów UW w tradycyjnym japońskim pawilonie herbacianym chashitsu Kaian,
  • udostępnienie ogrodów Biblioteki na zorganizowanie spotkania, koncertu, eventu branżowego/artystycznego,
  • udostępnienie jednej z sal BUW na spotkanie, prezentację, konferencję itp.,
  • udostępnienie przestrzeni BUW na zorganizowanie wystawy, spotkania, sesji zdjęciowej.

Zachęcamy również Państwa do bezinteresownego finansowego wsparcia działalności Biblioteki i dokonywania wpłat na podane niżej konto:
Bank Millenium S.A.
nr konta 69116022020000000060850087
tytułem: darowizna na cele statutowe BUW
Prosimy o informację o dokonaniu przelewu:
e-mail: buw@uw.edu.pl

Prosimy o kontakt:
– Sekretariat Dyrekcji: tel. (22) 55 25 660, e-mail: buw@uw.edu.pl,
– Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy: tel.(22) 55 25 283, (22) 55 25 175, e-mail: promocja.buw@uw.edu.pl

Zapraszamy do współpracy!

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).