Darczyńcy

Dziękujemy wszystkim osobom prywatnym, firmom i instytucjom, które dotychczas wsparły działalność Biblioteki Uniwersyteckiej.

Sponsorzy i darczyńcy w 2018 roku

 • MARRO Sp.z o.o.,
 • Henkel Polska,
 • SAGE Publishing.

Sponsorzy i darczyńcy w 2017 roku

 • Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

Sponsorzy i darczyńcy w 2016 roku

 • Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.,
 • Artyści dla BUW 6. Aukcja dzieł sztuki współczesnej),
 • Biblioteka Narodowa,
 • Robin Boyle,
 • Darczyńcy w akcji Książka z rekomendacją,
 • Zofia Fotek z Rodziną,
 • Fundacja „Zdrowie, Rozum, Serce”,
 • Sylwester Gładyś,
 • Margaret Grock,
 • Helena Janiec z Rodziną,
 • Jadwiga Kotońska,
 • Hanna Makowska,
 • Zbigniew Makowski,
 • Wiktor Marciniak,
 • Mieczysław Matejak,
 • Olga Mierzejewska,
 • Zbigniew Okorski,
 • Marcin  Pałys,
 • Ewa Sulich,
 • Szwajcarska Fundacja Kulturalna Pro Helvetia,
 • Paweł Szymański,
 • Jacek Urbaniak,
 • Barbara Wciślińska,
 • Inga Woropińska,
 • Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Wydawnictwo Wolters Kluwer Sp. z o.o.

Sponsorzy i darczyńcy w 2015 roku

 • Robin Boyle,
 • Darczyńcy w akcji Książka z rekomendacją,
 • Elizabeth Franek,
 • Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów UW,
 • „Universitatis Varsoviensis”,
 • Fundacja „Zdrowie, Rozum, Serce”,
 • Anna Grzejewska,
 • Barbara Holzer,
 • Igor Homziak,
 • Henryk Jaros,
 • Jadwiga Kotońska,
 • KPMG Sp. z o.o.,
 • Wiktor Marciniak,
 • firma MARRO,
 • Meblik Sp. z o.o.,
 • Miasto Stołeczne Warszawa,
 • Grzegorz Michalski,
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Grzegorz Moryciński,
 • Adam Mrygoń,
 • Zbigniew Okorski,
 • Polskie Centrum Informacji Muzycznej,
 • Maria Rzemieniecka,
 • Błażej Straszyński,
 • Ewa Sulich,
 • Jerzy Timoszewicz,
 • Ewa Tomaszewska,
 • Barbara Wciślińska,
 • Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Wydawnictwo Wolters Kluwer Sp. z o.o.

W zamian za sfinansowanie lub partycypację w kosztach planowanych przedsięwzięć proponujemy tytuł mecenasa, sponsora lub darczyńcy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Darczyńcom i sponsorom w zamian za udzieloną pomoc finansową lub/i rzeczową oferujemy zarówno standardowy pakiet usług reklamowo-promocyjnych, uzgadniany indywidualnie w zależności od wartości udzielonego wsparcia, jak również pakiet specjalny, w ramach którego proponujemy:

 • zwiedzanie gmachu oraz ogrodów na dachu Biblioteki dla gości specjalnych,
 • prezentacje wybranych obiektów z kolekcji zbiorów artystycznych, historycznych i specjalnych gabinetów zbiorów specjalnych,
 • uczestnictwo w ceremoniach parzenia herbaty prowadzonych przez japonistów UW w tradycyjnym japońskim pawilonie herbacianym chashitsu Kaian,
 • udostępnienie ogrodów Biblioteki na zorganizowanie spotkania, koncertu, eventu branżowego/artystycznego,
 • udostępnienie jednej z sal BUW na spotkanie, prezentację, konferencję itp.,
 • udostępnienie przestrzeni BUW na zorganizowanie wystawy, spotkania, sesji zdjęciowej.

Zachęcamy również Państwa do bezinteresownego finansowego wsparcia działalności Biblioteki i dokonywania wpłat na podane niżej konto:
Bank Millenium S.A.
nr konta 69116022020000000060850087
tytułem: darowizna na cele statutowe BUW
Prosimy o informację o dokonaniu przelewu:
e-mail: buw@uw.edu.pl

Prosimy o kontakt:
– Sekretariat Dyrekcji: tel. (22) 55 25 660, e-mail: buw@uw.edu.pl,
– Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy: tel.(22) 55 25 283, (22) 55 25 175, e-mail: promocja.buw@uw.edu.pl

Zapraszamy do współpracy!

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).