Dary książkowe – wykazy publikacji

Dar wydawnictwa Wolters Kluwer

Wydawnictwo Wolters Kluwer, od lat współpracujące z Biblioteką Uniwersytecką, podarowało do zbiorów kolejne książki z zakresu prawa i finansów. Poniżej znajdą Państwo listę tytułów.
Nasza współpraca trwa od dawna. Książki przekazywane nam przez Wydawnictwo Wolters Kluwer były wystawiane przed Czytelnią Ogólną. Obecnie, z powodu zamknięcia BUW, prezentujemy nowe tytuły online.

Książki, które w katalogu online bibliotek UW mają status Dostępny, można już wypożyczać.

Październik 2022

Badania kryminologiczne a praktyka : perspektywa krajowa i międzynarodowa = Criminological research and practice : national and international perspective, red. nauk. Emil W. Pływaczewski, Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz. Stan prawny na 15 października 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021, 792 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392).ISBN 978-83-8246-610-2

Więcej informacji

Zobacz w katalogu

Prawo karne : wykład akademicki, red. nauk. Teresa Dukiet-Nagórska, Olga Sitarz ; Dominika Bek, Teresa Dukiet-Nagórska, Rafał Fic, Michał Grudecki, Jakub Hanc, Katarzyna Hebda, Anna Jaworska-Wieloch, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Piotr Zawiejski. Stan prawny na 1 września 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 714 s. (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8246-729-1

Więcej informacji

Zobacz w katalogu

Prawa pacjenta i rzecznik praw pacjenta, red. nauk. Dorota Karkowska ; Edyta Bielak-Jomaa, Grzegorz Błażewicz, Robert Bryzek, Bartłomiej Chmielowiec, Marzena Ćwikiel, Paweł Grzesiewski, Dorota Karkowska, Błażej Kmieciak, Arkadiusz Nowak. Stan prawny na 6 września 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 1293 s.(Komentarze / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8246-308-8

Więcej informacji

Zobacz w katalogu

Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna: Prawna ochrona treści cyfrowych. Stan prawny na 1 października 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, 683 s. (Monografie /Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8246-234-0

Więcej informacji

Zobacz w katalogu

Fajgielski Paweł: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych : ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz. Wyd. 2. Stan prawny na 30 września 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2022, 1034 s. (Komentarze / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8246-564-8

Więcej informacji

Zobacz w katalogu

Indan-Pykno Liliana, Indan-Pykno Maciej: Metodyka pracy i odpowiedzialność zawodowa mediatora w postępowaniu mediacyjnym. Stan prawny na 1 stycznia 2022 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, 138 s. (Metodyki). ISBN 978-83-8286-045-0

Więcej informacji

Zobacz w katalogu

Kobiety wobec wyzwań współczesności, red. nauk. Dobrochna Bach-Golecka. Stan prawny na 10 sierpnia 2021 roku. Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021, 319 s. ISBN 978-83-8246-529-7

Więcej informacji

Zobacz w katalogu

Kolańczyk Kazimierz: Prawo rzymskie. Wyd. 6. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 558 s. ISBN 978-83-8246-251-7

Więcej informacji

Zobacz w katalogu

Konstytucja i prawo konstytucyjne : zarys wykładu, Ryszard Balicki, Michał Bernaczyk, Olga Hałub-Kowalczyk, Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska, Marta Kłopocka-Jasińska, Artur Ławniczak, Małgorzata Masternak-Kubiak, Anna Śledzińska-Simon, Justyna Węgrzyn, Krzysztof Wygoda. Stan prawny na 15 sierpnia 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 549 s. ISBN 978-83-8246-543-3

Więcej informacji

Zobacz w katalogu

Lenczowska-Soboń Katarzyna: Przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku. Stan prawny na 1 stycznia 2022 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2022, 448 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8246-847-2

Więcej informacji

Zobacz w katalogu

Margoński Marcin: Europejskie poświadczenie spadkowe : charakter i konstrukcja prawna. Stan prawny na 1 sierpnia 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, 708 s. (Biblioteka Notariusza). ISBN 978-83-8246-559-4

Więcej informacji

Zobacz w katalogu

Metodyka pracy pełnomocnika w sprawach cywilnych z zakresu prawa własności intelektualnej, Katarzyna Jasińska, Zbigniew Pinkalski, Justyna Rasiewicz, Anna Sokołowska-Ławniczak. Stan prawny na 1 września 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 460 s. ISBN 978-83-8246-350-7

Więcej informacji

Zobacz w katalogu

Modrzyńska Joanna: Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u. Wyd. 3. Stan prawny na 1 grudnia 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 298 s. ISBN 978-83-8246-787-1

Więcej informacji

Zobacz w katalogu

Piaskowska Olga Maria: Stwierdzenie naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jego skutki w polskim procesie cywilnym. Stan prawny na 1 czerwca 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 435 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8246-708-6

Więcej informacji

Zobacz w katalogu

Prawo ochrony środowiska, red. nauk. Marek Górski ; Ewa Badowska-Domagała, Anna Barczak, Karolina Bartniak, Marek Górski, Paweł Grabowski, Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Katarzyna Kaźmierska-Stępniak, Anna Kempa-Dymińska, Joanna S. Kierzkowska, Pio. Wyd. 4. Stan prawny na 15 sierpnia 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 888 s. (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8246-463-4

Więcej informacji

Zobacz w katalogu

Proces karny, red. nauk. Jarosław Zagrodnik ; [autorzy] Radosław Koper, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek. Wyd. 3. Stan prawny na 15 sierpnia 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021, 848, [1] s. (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8246-321-7

Więcej informacji

Zobacz w katalogu

Sakowska-Baryła Marlena: Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego : próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym. Stan prawny na 1 stycznia 2022 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, 768 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8246-943-1

Więcej informacji

Zobacz w katalogu

Sołtysińska Aleksandra: Procedury odwoławcze w europejskim prawie zamówień publicznych. Stan prawny na 17 lipca 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 670 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8246-148-0

Więcej informacji

Zobacz w katalogu

Stoczkiewicz Marcin: Prawo ochrony klimatu w kontekście praw człowieka. Stan prawny na 30 czerwca 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 470 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8246-579-2

Więcej informacji

Zobacz w katalogu

Turek Piotr: Prokuratura w standardach prawnych Rady Europy. Stan prawny na 1 stycznia 2022 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, 372 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8286-007-8

Więcej informacji

Zobacz w katalogu

Uruszczak Wacław: Historia państwa i prawa polskiego. Wyd. 4. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 541 s. (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8246-518-1

Więcej informacji

Zobacz w katalogu

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz, red. nauk. Anna Kościńska-Paszkowska ; [autorzy]: Bogdan Artymowicz, Anna Kościńska-Paszkowska, Krzysztof Subocz, Karol Marcin Szmaj, Maciej Tomczak. Stan prawny na 5 października 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 860 s. (Komentarze / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8246-577-8

Więcej informacji

Zobacz w katalogu

Październik 2021
Bosek Leszek: Bezprawie legislacyjne. Wyd. 2. Stan prawny na 15 lipca 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 430 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8246-299-9.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Brzozowski Wojciech, Krzywoń Adam, Wiącek Marcin: Prawa człowieka. Wyd. 3. Stan prawny na 1 sierpnia 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 331 s. (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8246-521-1.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Ciechomska Małgorzata: E-usługi a RODO. Stan prawny na 20 maja 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 375 s. ISBN 978-83-8246-137-4.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Czub Krzysztof: Prawo własności intelektualnej. Stan prawny na 30 czerwca 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021. 584 s. (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8246-267- 8.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Dolnicki Bogdan: Samorząd terytorialny. Wyd. 8, stan prawny na 20 maja 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 479 s. (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8246-196-1.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Doręczenia elektroniczne : komentarz, red. nauk. Martyna Wilbrandt-Gotowicz ; autorzy Kamil Czaplicki, Agnieszka Gryszczyńska, Marek Świerczyński, Krzysztof Świtała, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, Kajetan Wojsyk. Stan prawny na 1 czerwca 2021 z uwzględnieniem przepisów nowej ustawy z 18 listopada 2020 r. o dor. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 783 s. (Komentarze Praktyczne). ISBN 978-83-8246-275-3.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Gruza Ewa: Psychologia sądowa dla prawników. Wyd. 4, stan prawny na 24 maja 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021. 379 s. (Biblioteka Sądowa / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8246-122-0.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe, red. Aneta Komenda ; Adam Jaworski, Aneta Komenda. Stan prawny na 9 kwietnia 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 1112 s. (Biblioteka Sądowa / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8223-534-0.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Kultura akademicka i relacje uniwersyteckie w XXI wieku, red. nauk. Katarzyna-Grzybczyk ; [autorzy] Małgorzata Bryk, Dominik Gabor, Paweł Jędrysiak, Paweł Kołodziejczyk, Aleksandra Lipka, Magdalena Orkisz, Julia Podworska, Agnieszka Roksela, Wiktoria Sikorska, Sandra Słowik. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 228 s. ISBN 978-83-8246-158-9.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Kuszlewicz Karolina: Ustawa o ochronie zwierząt : komentarz. Stan prawny na 15 marca 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 396, [1] s. (Komentarze / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8160-733-9.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Mączyński Dominik: Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na stanowienie polskiego prawa podatkowego. Stan prawny na 1 sierpnia 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 263 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8246-300-2.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Ochrona danych osobowych w prawie publicznym, red. nauk. Maria Jędrzejczak. Stan prawny na 31 maja 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 203 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8246-006-3.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Ochrona praw podatnika : diagnoza sytuacji, red. nauk. Agnieszka Franczak ; autorzy Adam Bartosiewicz [i 24 pozostałych]. Stan prawny na 1 maja 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 443 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8246-029-2.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej : komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów, red. nauk. Bartosz Karolczyk ; [autorzy] Bartosz Karolczyk, Lena Marcinoska-Boulangé, Dawid Sierżant, Sylwia Stepaniuk, Marta Sznajder. Stan prawny na 1 lipca 2021. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 371, [1] s. ISBN 978-83-8246-149-7.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Poszukiwania osób zaginionych, red. nauk. Ewa Gruza, Ireneusz Sołtyszewski. Stan prawny na 23 lipca 2021 r.Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 472 s. ISBN 978-83-8246-273-9.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Prawo do dobrego samorządu – perspektywa obywatela i mieszkańca, redakcja naukowa Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska ; autorzy Dawid Chaba [i 15 pozostałych]. Stan prawny na 1 czerwca 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 314 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8246-214-2.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Różne oblicza dyskryminacji w zatrudnieniu, red. nauk. Joseph Roger Carby-Hall, Zbigniew Góral, Aneta Tyc ; Katarzyna Bomba [i 17 pozostałych]. Stan prawny na 1 lipca 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 452 s. ISBN 978-83-8246-188-6.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Rynek mocy : komentarz, red. Filip Grzegorczyk, Urszula Wiśniewska ; autorzy: Lucyna Dygas, Filip Grzegorczyk, Oskar Parkitny, Paulina Piasecka, Tomasz Rytlewski, Laura Waloszczyk, Urszula Wiśniewska. Stan prawny na 19 czerwca 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 463, [1] s. ISBN 978-83-8246-192-3. 

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Sawicki Janusz, Skowronek Grzegorz: Prawo karne skarbowe : zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze. Wyd. 2, stan prawny na 12 lipca 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021. 492 s. (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8246-244-9.
Więcej o książceZobacz w katalogu
Serafin Teresa: Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Wyd. 3, stan prawny na 1 lipca 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 378 s. (Dobre Praktyki w Oświacie). ISBN 978-83-8246-147-3.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Wojtczak Bogusław: Prawo oświaty niepublicznej. Stan prawny na 11 sierpnia 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 410 s. ISBN 978-83-8246-313-2.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Zamówienia publiczne, red. nauk. Piotr Bielarczyk, Wojciech Gonet, Anna Wójtowicz-Dawid ; [aut.] Radosław Antonów [i in.]. Stan prawny na 1 września 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021. 799 s. ISBN 978-83-8246-173-2.

Więcej o książce

Zobacz  w katalogu

Zirk-Sadowski Marek: Wprowadzenie do filozofii prawa. Wyd. 3. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 244 s. (Seria Akademicka). ISBN 978-83-8246-028-5.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Czerwiec 2021 - II
Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wyd. 9, stan prawny na 15 kwietnia 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. (Przepisy z Wprowadzeniem). ISBN 978-83-8223-957-7.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Błaszczak Łukasz: Powództwo oczywiście bezzasadne : art. 191^1 k.p.c. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 495 s. (Biblioteka Sądowa / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8223-660-6.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Cieślik Ziemowit, Gredka-Ligarska Iwona, Gwoździewicz-Matan Paulina, Lipowicz Irena, Matan Andrzej, Zeidler Kamil: Ustawa o muzeach : komentarz. Stan prawny na 1 marca 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-83-8223-808-2.

Więcej o książce

Krasuski Andrzej, Wolska Bagińska Anna, Zinkiewicz-Będźmirowska Olga: Działania naruszające prawa do domen internetowych. Stan prawny na 1 kwietnia 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 202, [1] s. ISBN 978-83-8223-904-1.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Grzybczyk Katarzyna: Skradziona kultura : jak Zachód wykorzystuje cudzą własność intelektualną. Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021, 301, [2] s. ISBN 978-83-8223-743-6.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Kamieński Grzegorz: Zakaz nadużycia praw procesowych. Stan prawny na 10 lutego 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 162 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8223-875-4.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Kamińska Irena, Rozbicka-Ostrowska Mirosława: Ochrona danych osobowych a prawo do informacji publicznej. Stan prawny na 5 marca 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021, 293 s. ISBN 978-83-8223-852-5.

Więcej o książce 

Zobacz w katalogu

Kowalski Sebastian, Osiak-Krynicka Katarzyna, Staszak Alfred, Włodkowski Olaf: Postępowanie karne : testy. Stan prawny na 10 lutego 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 279 s. ISBN 978-83-8223-824-2.

Więcej o książce 

Zobacz w katalogu

Łukasiewicz Jakub M., Łukasiewicz Rafał: Prawo rodzinne. Stan prawny na 1 marca 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-83-8223-896-9.

Więcej o książce

Media w erze cyfrowej : wyzwania i zagrożenia, red. nauk. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Monika Nowikowska, Krzysztof Wąsowski ; autorzy Otylia Bieniek, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Maciej Ciesielski, Piotr Dela, Mirosław Karpiuk, Karol Kościński, Monika Nowikowska, Filip Radoniewicz. Stan prawny na 1 lutego 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 312 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8223-762-7.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Nowelizacja postępowania cywilnego : wpływ zmian na praktykę sądową, red. nauk. Marcin Białecki, Sławomira Kotas-Turoboyska, Filip Manikowski, Elżbieta Szczepanowska. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. (Monografie / Wolters Kluwer). ISBN 978-83-8223-407-7.

Więcej o książce

 

Nowińska Ewa, Promińska Urszula, Szczepanowska-Kozłowska Krystyna: Prawa własności przemysłowej : przedmiot, treść i naruszenie. Stan prawny na 25 stycznia 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021, 604 s. ISBN 978-83-8223-499-2.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Postępowanie sądowoadministracyjne, red. nauk. Małgorzata Jaśkowska ; Dagmara Gut, Małgorzata Jaśkowska, Jacek Jaworski, Konrad Łuczak, Martyna Wilbrandt-Gotowicz. Stan prawny na 31 marca 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. (Seria Akademicka). ISBN 978-83-8223-886-0.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Prawo nowych technologii, red. nauk. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021. ISBN 978-83-8223-513-5.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Wsparcie udzielane przedsiębiorcom w związku z pandemią COVID-19 : rozliczenia i kontrola, red. nauk. Małgorzata Militz ; Ines Borkowska, Angelika Dahms, Grzegorz Karwatowicz, Sylwia Lubelczyk, Małgorzata Militz, Marta Surmacz, Piotr Świstak. Stan prawny na 5 lutego 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 264 s. ISBN 978-83-8223-577-7.
Więcej o książceZobacz w katalogu
Czerwiec 2021 - I
Abu Gholeh Magdalena, Kuźnicka-Błaszkowska Dominika: Nakładanie administracyjnych kar pieniężnych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych : aspekty praktyczne. Stan prawny na 16 grudnia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. (Monografie / Wolters Kluwer, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8223-352-0.

Więcęj o książce

Zobacz w katalogu

Adamiak Barbara, Borkowski Janusz: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Wyd. 18, stan prawny na 15 września 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 861 s. (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8187-546-2.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Andała-Sępkowska Justyna, Bereszko Wojciech: Prawo zamówień publicznych 2021 : praktyczny przewodnik. Stan prawny na 2 stycznia 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 522 s. ISBN 978-83-8223-458-9.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Brzozowski Adam, Kocot Wojciech J., Opalski Wiesław: Prawo rzeczowe : zarys wykładu. Wyd. 3, stan prawny na 1 stycznia 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 442 s. (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8223-457-2.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Dąbek Dorota: Prawo miejscowe. Wyd. 3, stan prawny na 1 października 2020 r.Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 404 s. (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8223-113-7.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Doliński Jakub Michał: Tłumaczenie w prawie autorskim. Stan prawny na 25 września 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 323 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8223-216-5.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Dziomdziora Wojciech: Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 135 s. ISBN 978-83-8223-413-8.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Garlicki Leszek: Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu. Wyd. 7, stan prawny na 1 września 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 518 s. (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8223-214-1.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Gudowski Jacek: Kodeks postępowania cywilnego : orzecznictwo, piśmiennictwo. T.5. Stan prawny na 10 września 2020 r.Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 933, [1] s. ISBN 978-83-8223-038-3.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Burtowy Michał, Kotowski Wojciech: Hulajnogi elektryczne oraz inne mikropojazdy : regulacje prawne i rozwiązania samorządowe. Stan prawny na 2 września 2020 r.Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 176 s. (Prawo w Praktyce / Wolters Kluwer). ISBN 978-83-8223-127-4.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu 

Jędrasik-Jankowska Inetta: Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Wyd. 10, stan prawny na 20 lipca 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 526 s. (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8223-695-8.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Kodeks spółek handlowych. T.3, Komentarze do art. 301-490, red. nauk. Andrzej Kidyba ; Józef Frąckowiak, Andrzej Kidyba, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Marek Michalski, Aleksander Jerzy Witosz. Stan prawny na 4 września 2020 r.  Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 982 s. (Komentarze / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8187-789-3.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu 

Krasuski Andrzej: Prawa i obowiązki abonentów usług telekomunikacyjnych. Stan prawny na 1 grudnia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 248, [1] s. ISBN 978-83-8223-707-8.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Liszcz Teresa: Prawo pracy. Wyd. 14, stan prawny na 18 września 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 713 s. (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8223-224-0.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Logika dla prawników, red. nauk. Andrzej Malinowski ; Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel. Wyd. 12. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 327 s. (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8223-381-0.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Markiewicz Ryszard: Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym : Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790. Stan prawny na 1 grudnia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-83-8223-327-8.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu 

Mojak Jan: Prawo papierów wartościowych : zarys wykładu. Wyd. 7, stan prawny na 31 października 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 510 s. (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8223-293-6.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Polski proces karny, pod red. Pawła Wilińskiego. Stan prawny na 1 października 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 813, [2] s. ISBN 978-83-8223-041-3.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Prawo administracyjne, red. nauk. Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski ; Jacek Jagielski [i 23 pozostałych]. Wyd. 2. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 682 s. (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8223-190-8.

Więcej o książce 

Zobacz w katalogu

Prawo gospodarcze : aspekty publicznoprawne, red. nauk. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Marek Wierzbowski ; Cezary Banasiński, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Krzysztof Jaroszyński, Remigiusz Kaszubski, Joanna Róg-Dyrda, Magdalena Szczepańska, Paweł Widawski, Marek Wierzbowski. Stan prawny na 15 września 2020 r.Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 569 s. (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8223-174-8.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Prawo oświatowe : komentarz, red. nauk. Mateusz Pilich ; Mateusz Pilich, Artur Olszewski. Wyd. 2, stan prawny na 1 września 2020 r.Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 912, [1] s. (Komentarze / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8223-158-8.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Prawo pracy w diagramach, red. nauk. Justyna Czerniak-Swędzioł, Mariusz Lekston ; Maria Bosak-Sojka, Justyna Czerniak-Swędzioł, Dominika Dörre-Kolasa, Izabela Florczak, Jagoda Jaskulska, Katarzyna Jaworska, Mariusz Lekston, Małgorzata Mędrala, Marcin A. Mielczarek, Ariel Przybyłowicz. Stan prawny na 1 września 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 311 s. (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8223-083-3.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Sługocka Martyna: Ochrona powietrza : poradnik dla gmin i ich mieszkańców. Stan prawny na 1 sierpnia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 248 s. ISBN 978-83-8187-521-9.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Tokarczyk Damian: Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem : komentarz. Stan prawny na 30 września 2020 r.Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. 492, [1] s. (Komentarze Praktyczne). ISBN 978-83-8223-055-0.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu 

Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, red. nauk. Ryszard Piotrowski. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. (Monografie / Wolters Kluwer). ISBN 978-83-8223-254-7.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu 

Wolter Aleksander, Ignatowicz Jerzy, Stefaniuk Krzysztof: Prawo cywilne : zarys części ogólnej. Wyd. 4, stan prawny na 7 września 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 510 s. (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8223-467-1.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Lipiec 2020
Etel Leonard, Dowgier Rafał, Liszewski Grzegorz, Pahl Bogumił: Podatki i opłaty lokalne : komentarz. Stan prawny na 1 marca 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 1139 s. (Komentarze Praktyczne). ISBN 978-83-8187-384-0.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

 

Ewolucjonizm a rewolucjonizm w doktrynach polityczno-prawnych, red. nauk. Adam Bosiacki. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020. 311 s. ISBN 978-83-8187-069-6.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

 

Gudowski Jacek: Kodeks postępowania cywilnego : orzecznictwo, piśmiennictwo. T. 1. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 826, [1] s. ISBN 978-83-8187-365-9 ; 978-83-8187-594-3.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

 

Gudowski Jacek: Kodeks postępowania cywilnego : orzecznictwo, piśmiennictwo. T. 2. Stan prawny na 17 lutego 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 996, [1] s. ISBN 978-83-8187-594-3.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Korzeniowski Piotr: Pozwolenie emisyjne w prawie ochrony środwiska. Stan prawny na 20 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 479 s. ISBN 978-83-8187-296-6.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Kusak Martyna, Wiliński Zbigniew: Ochrona danych osobowych w ściganiu przestępstw : standardy krajowe i unijne. Stan prawny na 1 lutego 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 181 s. ISBN 978-83-8187-632-2.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Kwiatek Błażej: Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Stan prawny na 20 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 342 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8187-480-9.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Machowska Aleksandra: Upadłość konsumencka. Stan prawny na 1 marca 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 422 s. ISBN 978-83-8187-471-7.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Marciniak Jarosław: Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : przeciwdziałanie w praktyce. Wyd. 3, stan prawny na 1 marca 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 308 s. (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). ISBN 978-83-8187-576-9.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Mierzwińska-Lorencka Joanna, Kuczyńska Hanna: Prawo karne procesowe : kazusy dla aplikantów. Wyd. 3. Stan prawny na 1 marca 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 425 s. (Aplikacje Prawnicze / Wolters Kluwer). ISBN 978-83-8187-617-9.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Ochrona danych osobowych, red. nauk. Dominik Lubasz ; [autorzy] Edyta Bielak-Jomaa [oraz 29 pozostałych]. Stan prawny na 25 lutego 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 1066 stron. (Meritum / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8187-035-1.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Pietrasz Piotr: Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne. Stan prawny na 1 października 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 640 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8187-330-7.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Postępowanie cywilne : diagramy, kazusy, zagadnienia praktyczne, testy, Joanna Studzińska, Edyta Gapska, Paweł Cioch. Wyd. 2, stan prawny na 6 marca 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 548 s. ISBN 978-83-8187-599-8.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Postępowanie cywilne po nowelizacji : vademecum, red. nauk. Grzegorz Jędrejek, Sławomira Kotas, Paulina Lewandowska, Filip Manikowski, Ewa Płocha, Elżbieta Szczepanowska. Stan prawny na 1 lutego 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 836, [1] s. ISBN 978-83-8187-429-8.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Prawo administracyjne : część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, red. nauk. Marian Zdyb, Jerzy Stelmasiak ; Monika Augustyniak, Leszek Bielecki, Jarosław Czerw, Piotr Ruczkowski, Kamil Sikora, Jerzy Stelmasiak, Piotr Adam Tusiński, Paweł Marek Woroniecki, Marian Zdyb, Agnieszka Żywicka. Wyd. 2. Stan prawny na 10 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2020. 923 s. (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8187-273-7.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Prawo pracy : rozporządzenia : komentarz, red. nauk. Krzysztof W. Baran ; Krzysztof W. Baran, Maria Bosak-Sojka, Dominika Dörre-Kolasa, Tomasz Duraj, Izabela Florczak, Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Anna Kosut, Ewelina Kumor-Jezierska, Mariusz Lekston, Marzena Łabędź, Dariusz Makowski, Iwona Si. Stan prawny na 10 marca 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 1096, [1] s. ISBN 978-83-8187-427-4.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Rzucidło-Grochowska Iwona: Uzasadnienie orzeczenia sądowego : ujęcie teoretyczne a poglądy orzecznictwa, przedmowa Jacek Gudowski. Stan prawny na 22 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 335 s. (Biblioteka Sądowa / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8187-146-4.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

System prawa ubezpieczeń społecznych, red. nauk. Alina Wypych-Żywicka ; autorzy Kamil Antonów, Renata Babińska-Górecka, Dorota Dzienisiuk, Wiesław Koczur, Daniel Eryk Lach, Radosław Pacud, Katarzyna Roszewska, Iwona Sierocka, Krzysztof Ślebzak, Maciej Jakub Zieliński, Alina Wypych-Żywic. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 625 s. ISBN 978-83-8187-180-8.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi : komentarz, Iwona Niżnik-Dobosz, Michał Koszowski. Stan prawny na 12 marca 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 431, [1] s. (Komentarze Praktyczne). ISBN 978-83-8187-422-9.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, red. nauk. Barbara Jaworska-Dębska, Przemysław Kledzik, Janusz Sługocki. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 968 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8187-306-2.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Zagrodnik Jarosław: Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym : ujęcie metodyczne. Stan prawny na 1 lutego 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 869 s. (Metodyki). ISBN 978-83-8187-242-3.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Czerwiec 2020
Andała-Sępkowska Justyna, Bereszko Wojciech: Pawo zamówień publicznych w praktyce. Wyd. 2, stan prawny na 1 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 482, [1] s. (Prawo w Praktyce). ISBN 978-83-8187-386-4.

Więcej informacji o książce 

Zobacz w katalogu

Bogucki Stanisław: Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych jako instytucja prawa podatkowego. Stan prawny na 1 listopada 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 344 s. (Monografie /Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8187-101-3.

Więcej informacji o książce

Zobacz w katalogu

Cyberbezpieczeństwo,  redakcja naukowa Cezary Banasiński, Marcin Rojszczak ; Cezary Banasiński, Jacek Maria Chmielewski, Władysław Hydzik, Jacek Łuczak, Włodzimierz Nowak, Marcin Rojszczak, Kazimierz Waćkowski. Warszawa : Wolters Kluwer,  2020. 350 s. (Prawo w Praktyce / Wolters Kluwer). ISBN 978-83-8187-059-7.

Więcej informacji o książce

Zobacz w katalogu

Ćwik-Bury Agata: Terminy przedawnienia a neutralność systemu VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE : perspektywa pewności prawa. Stan prawny na 28 października 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 242 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8187-170-9.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

 

Dumkiewicz Małgorzata: Kodeks spółek handlowych : komentarz. Stan prawny na 1 grudnia 2019 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 1487, [1] s. (Komentarze Praktyczne). ISBN 978-83-8160-734-6.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Dziadek Krzysztof Mikołaj: Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowymi ze środków unijnych. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 334 s. ISBN 978-83-8187-291-1.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

 

Finansowanie zadań oświatowych : komentarz, redakcja naukowa Mateusz Pilich ; Artur Olszewski, Daria Pietrzykowska, Mateusz Pilich, Grzegorz Pochopień, Dawid Sześciło, Krzysztof Tusiński. Stan prawny na 15 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 435, [1] s. (Komentarze Praktyczne). ISBN 978-83-8187-411-3.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Gołąb Agnieszka: Umorzenie postępowania w procesie cywilnym. Stan prawny na 10 listopada 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 651 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8187-085-6.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Grzybczyk Katarzyna: Rozrywki XXI wieku a prawo własności intelektualnej. Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2020. 308, [4] s. ISBN 978-83-8187-282-9.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Hofmański Piotr, Kuczyńska Hanna: Międzynarodowe prawo karne. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 327 s. (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8187-363-5.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Jędrejek Grzegorz: Wykładnia przepisów prawa cywilnego. Stan prawny na 4 listopada 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 262 s. (Zagadnienia Prawne / Wolters Kluwer). ISBN 978-83-8187-141-9.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Kąkol Cezary: Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz. Wyd. 2, zmienione i rozszerzone. Stan prawny na 2 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, 2020. 576 s. (Komentarze Praktyczne). ISBN 978-83-8187-376-5.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Krupa-Lipińska Katarzyna: Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych. Stan prawny na 1 listopada 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 635 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8160-754-4.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Litwińczuk Hanna: Międzynarodowe prawo podatkowe. Stan prawny na 14 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 592 s. (Zagadnienia Podatkowe). ISBN 978-83-8187-348-2.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Mierzwińska-Lorencka Joanna: Kodeks postępowania karnego : komentarz do nowelizacji 2019. Stan prawny na 10 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 307, [1] s. ISBN 978-83-8187-462-5.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Ostrihansky Magdalena, Szmigiero Maciej: Prawo dronów : bezzałogowe statki powietrzne w prawie Unii Europejskiej oraz krajowym. Stan prawny na 5 grudnia 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 344 s. (Prawo w Praktyce / Wolters Kluwer). ISBN 978-83-8187-283-6.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców : wybrane zagadnienia : perspektywa podmiotu udzielającego pomocy i jej beneficjenta w Polsce, red. nauk. Adam A. Ambroziak, Katarzyna Pamuła-Wróbel, Robert Zenc. Stan prawny na 1 października 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 357, [3] s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8187-142-6.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Postępowanie cywilne po nowelizacji : komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów, red. Bartosz Karolczyk ; Natalia Boluk, Anna Ciepla, Tomasz Jamróz, Bartosz Karolczyk, Paweł Lewandowski, Paweł Paradowski. Stan prawny na 10 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 367, [1] s. (Komentarze Problemowe Lex). ISBN 978-83-8187-362-8.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Mróz Teresa, Zając Agata: Prawo cywilne : część ogólna i prawo rzeczowe : kazusy. Wyd. 4, stan prawny na 7 listopada 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 465 s. (Aplikacje Prawnicze / Wolters Kluwer). ISBN 978-83-8187-243-0.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu : komentarz, red. Wojciech Kapica ; Joanna Grynfelder [i 9 pozostałych]. Stan prawny na 4 listopada 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 385, [1] s. (Komentarze / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8187-077-1.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Szwed Marcin: Przymusowe umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym w świetle współczesnych standardów ochrony praw człowieka. Stan prawny na 1 listopada 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 638 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8187-115-0.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych : komentarz, red. nauk. Grażyna Szpor, Kamil Czaplicki ; Mirosława Brzostek-Kleszcz, Kamil Czaplicki, Ewa Marzec, Adam Pietrasiewicz, Katarzyna Prusak-Górniak, Katarzyna Roszewska, Sylwester Szczepaniak, Grażyna Szpor. Stan prawny na 15 listopada 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 197, [1] s. (Komentarze Praktyczne). ISBN 978-83-8187-209-6.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Ustawa o Trybunale Stanu : komentarz, red. nauk. Krzysztof Grajewski, Sławomir Steinborn ; Maciej Fingas, Agnieszka Gajda, Krzysztof Grajewski, Sławomir Steinborn, Anna Wolska-Bagińska. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 439, [1] s. (Komentarze / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8187-383-3.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Wołodkiewicz Bartosz: Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór na podstawie rozporządzenia Bruksela I bis. Stan prawny na 1 grudnia 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 397 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8187-297-3.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Zabezpieczenia wierzytelności, red. nauk. Karol Szadkowski, Krzysztof Żok ; Piotr Gil [i 19 pozostałych]. Stan prawny na 25 października 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 322 s. (Zagadnienia Prawne / Wolters Kluwer). ISBN 978-83-8187-113-6.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Kodeks postępowania karnego : komentarz praktyczny do nowelizacji 2019, red. nauk. Jarosław Zagrodnik ; [autorzy] Łukasz Chmielniak, Marcin Klonowski, Aleksandra Rychlewska-Hotel, Jarosław Zagrodnik. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 249, [1] s. ISBN 978-83-8187-451-9.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Zimmermann Jan: Aksjomaty sądownictwa administracyjnego. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 317 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8187-298-0.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

 

 

Projekt Lemkin 2018. Dar Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego

Na podstawie Porozumienia o współpracy zawartego w Warszawie dnia 23 maja 2018 r. pomiędzy Ośrodkiem Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego a Uniwersytetem Warszawskim, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie otrzymała w darze 125 tytułów książek.

Książki można odnaleźć w katalogu online bibliotek UW.

Wykaz książek
Lp. Autor i tytuł ISBN liczba sztuk
1. Akhavan Payam: Reducing genocide to law: definition, meaning, and the ultimate crime. Cambridge 2012. ISBN 9781107480056 1
2. Albrecht Richard: Völkerstrafrecht und Völkermord als Genozidpolitik. München 2014. ISBN 9783656692676 1
3. Alvarez Alex: Governments, Citizens, and Genocide: A Comparative and Interdisciplinary Approach. Bloomington, IN 2001. ISBN 9780253338495 1
4. Andreopoulos George (red.): Genocide: Conceptual and Historical Dimensions.
Philadelphia, PA 1994.
ISBN 9780812216165 1
5. Apsel J., Vredeja E., Genocide Matters: Ongoing Issues and New Perspectives. Routledge 2013. ISBN 9780415814966 1
6. Arendt Hannah: Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. New York 1965. ISBN 9780143039884 1
7. Auron Yair: The Banality of Denial: Israel and the Armenian Genocide. Transaction Publishers 2004. ISBN 9780765808349 1
8. Bachman Jeffrey: The United States and Genocide. Routledge 2018 ISBN 9781138047952 1
9. Balakian Peter: The Burning Tigris: The Armenian Genocide and America’s Response. Harper Collins 2003. ISBN 9780060558703 1
10. Balint Jennifer: Genocide, State Crime and the Law: In the Name of the State. Abingdon 2012. ISBN 9780415680271 1
11. Barkan Elazar: The Guilt of Nations: Restitution and Negotiating Historical Injustices. New York 2001. ISBN 9780393350357 1
12. Barth Boris: Genozid – Völkermord im 20. Jahrhundert. Geschichte, Theorien, Kontroversen. München: Beck, 2006. ISBN 9783406528651 1
13. Bartov Omer, Anita Grossmann, Mary Nolan (red.): Crimes of War: Guilt and Denial in the Twentieth Century. New York 2002. ISBN 9781565848146 1
14. Rebhun Uzi (red.): The Social Scientific Study of Jewry, Sources, Approaches, Debates. Oxford 2014. ISBN 9780199363490 1
15. Bazyler Michael: Holocaust, Genocide, and the Law: A Quest for Justice in a Post- Holocaust World. Oxford 2017. ISBN 9780190664039 1
16. Benhabib S. (red.): Politics in Dark Times: Encounters with Hannah Arendt. Cambridge 2010. ISBN 9780521127226 1
17. Bieńczyk-Missali A., Dębski S. (red.): Rafał Lemkin: a Hero of Humankind. Warszawa 2010. ISBN 9788389607850 1
18. Bloxham Donald: The Great Game of Genocide: Imperialism, Nationalism, and the Destruction of the Ottoman Armenians. Oxford 2005. ISBN 9780199226887 1
19. Browning Ch.R.: The Origins of the Final Solution: The Evolution of Nazi Jewish Policy. September 1939-March 1942. ISBN 9780099454823 1
20. Campbell Kenneth J.: Genocide and the Global Village. New York 2001. ISBN 9780312293253 1
21. Carlton Eric: Massacres: An Historical Perspective, Aldershot, Hanks. England 1994. ISBN 9781859280171 1
22. Cassese Antonio (red.): The Oxford Companion to International Criminal Justice. Oxford 2009. ISBN 9780199238323 1
23. Chalk F., Jonassohn K.: The History and Sociology of Genocide. New Haven, CT 1990. ISBN 9780300044461 1
24. Charny Israel: How Can We Commit the Unthinkable?: Genocide: The Human Cancer. Boulder, CO 1982. ISBN 9780865313583 1
25. Cherif Bassiouni Mahmud: Introduction to international criminal law. 2012 ISBN 9789004186446 1
26. Chorbajian L., Shirinian G. (red.): Studies in Comparative Genocide. New York 1999. ISBN 9781349273508 1
27. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. A Commentary. Editor(s): Christian Tams, Lars Berster, Bjorn Schiffbauer. 2014 ISBN 9783406603174 1
28. Cook Susan E., ed.: Genocide in Cambodia and Rwanda. Transaction Books 2005. ISBN 9781412805155 1
29. Cooper John: Raphael Lemkin and the Struggle for the Genocide Convention. Nowy Jork 2008. ISBN 9781137427373 1
30. Fein Helen: Accounting for Genocide: National Responses and Jewish Victimization during the Holocaust. New York 1979. ISBN 9780029102206 1
31. Forges des Alison: Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda. Human Rights Watch and FIDH 1999. ISBN 9781564321718 1
32. Friedlander Saul: Nazi Germany and the Jews, 1939-1945. Harper Row 2009. ISBN 9780753801420 1
33. Frieze D. L. (red.): Totally Unofficial: the Autobiography of Raphael Lemkin. Yale 2013. ISBN 9780300186963 1
34. Gallagher Adriaa, Genocide and its Threat to Contemporary International Order, Basingstoke, 2013. ISBN 9781349447596 1
35. Gellately R., Kiernan B. (red.): The Specter of Genocide: Mass Murder in Historical Perspective. Cambridge 2003. ISBN 9780521527507 1
36. Gilligan Emma: Terror in Chechnya: Russia and the Tragedy of Civilians in War. Princeton 2009. ISBN 9780691162041 1
37. Glover J.: Humanity: A Moral History of the Twentieth Century. New Haven, CT, 1999. ISBN 9780712665414 1
38. Gutman R., Rieff D.: Crimes of War: What the Public Should Know. New York 1999. ISBN 9780393328462 1
39. Hayner P.B.: Unspeakable Truths:Transitional Justice and the Challenge of Thruth Commissions. 2011. ISBN 9780415806350 1
40. Henham R., Behrens P. (red.): The Criminal Law of Genocide: International, Comparative, and Contextual Aspects. Aldershot 2007. ISBN 9781138257238 1
41. Hirsh D.: Law against Genocide: Cosmopolitan Trials. London 2003. ISBN 9781904385042 1
42. Horowitz Irving Louis: Taking Lives: Genocide and State Power. New Brunswick, NJ 1982. ISBN 9780765808806 1
43. Irvin-Erickson Douglas: Raphael Lemkin and the Concept of Genocide. Pennsylvania 2016. ISBN 9780812248647 1
44. Ishay Micheline R.: The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era. Berkeley, CA 2008. ISBN 9780520256415 1
45. Jenkins Bruce: The Lost History of Christianity:The Thousand-Year Golden Age of the Church in the Middle East, Africa, and Asia—and How It Died. New York 2008. ISBN 9780745953670 1
46. Jonassohn K., Bjornson K.S.: Genocide and Gross Human Rights Violations in Comparative Perspective. New Brunswick, NJ 1998. ISBN 9780765804174 1
47. Jones Adam (red.): Evoking Genocide: Scholars and Activists Describe the Works that Shaped their Lives. Toronto 2009. ISBN 9780978252694 1
48. Jones Adam (red.): Gendercide and Genocide. Nashville 2004. ISBN 9780826514455 1
49. Jones Adam (red.): Genocide, War Crimes and the West: History and Complicity. London 2004. ISBN 9781842771914 1
50. Jones Adam (red.): New Directions in Genocide Research. Abingdon 2012. ISBN 9780415495974 1
51. Jones Adam: Crimes against Humanity (Beginner’s Guides). Oxford 2008. ISBN 9781851686018 1
52. Jones Adam: Genocide: A Comprehensive Introduction. Abingdon 2017. ISBN 9781138823846 1
53. Kiernan Ben: Blood and Soil: A World History of Genocide and Extermination from Sparta to Darfur. 2007. ISBN 9780300144253 1
54. Kiernan Ben: The Pol Pot Regime: Race, Power, and Genocide in Cambodia. Yale 2003. ISBN 9780300144345 1
55. Kraft Claudia:  Genozid – hasło w encyklopedi: Dan Diner (Hrsg.): Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur (EJGK). Band 2. Metzler, Stuttgart/Weimar 2012. ISBN 9783476025029 1
56. Kuper Leo: Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century. New Haven 1981. ISBN 9780300031201 1
57. Kuper Leo: The Prevention of Genocide. New Haven, CT 1985. ISBN 9780300034189 1
58. Landes Daniel J. (red.): Confronting Omnicide: Jewish Reflections on Weapons of Mass Destruction. Northvale, NJ 1991. ISBN 9780876688519 1
59. Le Blanc Lawrence J.: The United States and the Genocide Convention. Durham, NC 1991. ISBN 9780822311096 1
60. Lemkin R.: Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation – Analysis of Government – Proposals for Redress. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 1944. ISBN 9781584779018 1
61. Lerner Richard M.: Final Solutions: Biology, Prejudice and Genocide. University Park, PA 1992. ISBN 9780271028026 1
62. Levene Mark: „Genocide in the Age of the Nation-State: Volume 1: The Meaning of Genocide,” in The Birth of Justice: The Internationalization of Crime and Punishment, 1919-1950.  London 2005. ISBN 9781845117528 1
63. Levene Mark: Genocide in the Age of the Nation-State. Volume 2: The Rise of the West and the Coming of Genocide. London 2005. ISBN 9781780763736 1
64. Lewis Mark A.: The birth of the new justice. The internationalization of crime & punishment 1919-1950. Oxford 2014. ISBN 9780199660285 1
65. Madley Benjamin: An American Genocide: The United States and the Californian Indian Catastrophe. Yale 2016. ISBN 9780300230697 1
66. Marchak Patricia: Reigns of Terror, Montreal. „McGill-Queen’s University Press” 2003. ISBN 9780773526426 1
67. Mark Levene: The Crisis of Genocide. Annihilation: The European Rimlands 1939-1953. Vol. 2. Oxford University Presss, 2013 ISBN 9780198791775 1
68. Mark Levene: The Crisis of Genocide. Devastation: The European Rimlands 1912-1938. Vol. 1. Oxford University Presss 2013. ISBN 9780198791690 1
69. May Larry: Genocide: A Normative Account. Cambridge 2010. ISBN 9780521122962 1
70. McGoldrick Dominick, Peter Rowe, Eric Donnelly (red.): The Permanent International Criminal Court: Legal and Policy Issues. Oxford 2004. ISBN 9781841132815 1
71. Melvin Jess: The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder. Routledge 2018. ISBN 9781138574694 1
72. Midlarsky M. I.: The Killing Trap: Genocide in the Twentieth Century. Cambridge 2005. ISBN 9780521894692 1
73. Minow M.: Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence. Boston 1998. ISBN 9780807045077 1
74. Moses A.D. (red.): Empire, Colony, Genocide. Berghahn Books 2008. ISBN 9781845457198 1
75. Moses A.D. (red.): Genocide and settler society: frontier violence and stolen indigenous children in Australian history. Berghahn Books 2004. ISBN 9781571814111 1
76. Moses A.D., Bloxham D. (red.): The Oxford handbook of genocide studies. Oxford 2010. ISBN 9780199677917 2
77. Naimark Norman: Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in 20th Century Europe. Harvard 2001. ISBN 9780674009943 1
78. Naimark Norman: Genocide: A World History. Oxford 2017. ISBN 9780199765263 1
79. Naimark Norman: Stalin’s Genocides. Princeton 2011. ISBN 9780691152387 1
80. Neresessian David: Genocide and Political Groups. Oxford 2010. ISBN 9780199588909 1
81. Nunca Mas: The Report of the Argentine National Commission on the Disappeared. New York 1986. ISBN 9780374223502 1
82. Porter Jack Nusan (red.): Genocide and Human Rights: A Global Anthology. Lanham, MD 1982. ISBN 9780819122902 1
83. Power Samantha: A Problem From Hell: America and the Age of Genocide. Harper Perennial 2002. ISBN 9780007172993 1
84. Quigley John B.: The Genocide Convention: An International Law Analysis. Aldershot 2006. ISBN 9781138264519 1
85. Ratner S.R., Abrams J.S.: Accountability for Human Rights Atrocities in International Law: Beyond the Nuremberg Legacy. Oxford 2001. ISBN 9780199546671 1
86. Reisman M.W., Antoniou Ch. T. (eds.): The Laws of War: A Comprehensive Collection of Primary Documents on International Laws Governing Armed Conflict. New York 1994. ISBN 9780679737124 1
87. Rejali Darius: Torture and Democracy. Princeton 2007. ISBN 9780691143330 1
88. Robertson G.: Crimes Against Humanity: The Struggle for Global Justice. New York 2000. ISBN 9780141974835 1
89. Robinson Geoffrey: “If You Leave Us Here, We Will Die”: How Genocide Was Stopped in East Timor. Princeton 2011. ISBN 9780691150178 1
90. Ronayne Peter: Never Again? The United States and the Prevention and Punishment of Genocide Since the Holocaust. Rowman and Littlefield 2001. ISBN 9780742509221 1
91. Rosenbaum A.S. (ed.): Is the Holocaust Unique? Perspectives on Comparative Genocide. Boulder, CO 1998. ISBN 9780813344065 1
92. Rubenstein R.L.: The Age of Triage: Fear and Hope in an Overcrowded World. Boston, MA 1983. ISBN 9780807043769 1
93. Rubinstein William D.: Genocide. London 2004. ISBN 9780582506015 1
94. Rummel R. J.: Death by Government: Genocide and Mass Murder since 1900. New Brunswick 1994. ISBN 9781560009276 1
95. Sands Philippe: East West street: on the origins of genocide and crimes against humanity. London: Weidenfeld & Nicolson, 2017. ISBN 9781474601917 1
96. Sands Philippe: Powrót do Lwowa. O genezie „ludobójstwa” i „zbrodni przeciwko ludzkości”. Warszawa 2018. ISBN 9788375458091 1
97. Schabas William: Genocide in International Law: The Crime of Crimes. Cambridge 2009. ISBN 9780521719001 1
98. Schaller Dominik J. et al.: Enteignet – Vertrieben – Ermordet. Beiträge zur Genozidforschung. Zürich: Chronos-Verlag, 2004. ISBN 9783034006422 1
99. Schmidt Moritz M.: Das Leben Raphael Lemkins und die Geschichte des Genozid-Gedankens. München 2014. ISBN 9783656621997 1
100. Sewall S.B., Kaysen C. (red.): The United States and the International Criminal Court: National Security and International Law. Lanham ; Boulder ; New York ; Oxford : Rowman & Littlefield Publishers, 2000. ISBN 9780742501355 1
101. Shaw Martin: Genocide and International Relations: Changing Patterns in the Transitions of the Late Modern World. New York 2013 ISBN 9780521125178 1
102. Shaw Martin: What is Genocide? Cambridge 2007. ISBN 9780745687070 1
103. Simpson Christopher: The Splendid Blond Beast: Money, Law, and Genocide in the Twentieth Century. New York 1993. ISBN 9781567510621 1
104. Skloot Robert: If the Whole Body Dies: Raphael Lemkin and the Treaty against Genocide. Madison, WI 2006. ISBN 9781893311756 1
105. Staub Ervin: The Roots of Evil: The Origins of Genocide and Other Group Violence. Cambridge 1989. ISBN 9780521422147 1
106. Stiller Alexa: Reassessing the Nuremberg military tribunals: transitional justice, trial narratives, and historiography. New York 2012. ISBN 9781782386674 1
107. Stone D. (red.): The Historiography of Genocide. Basingstoke ; New York 2010. ISBN 9780230279551 1
108. Stone D. (red.): The Holocaust and Historical Methodology. New York ; Oxford : Berghahn 2012. ISBN 9781782386780 1
109. Strauss Scott: The order of genocide. Race, Power, and War in Rwanda. Ithaca ; London : Cornell University Press, 2005. ISBN 9780801474927 1
110. Suny Ronald G.: They can live in the desert but nowhere else: a History of the Armenian Genocide. Princeton 2016. ISBN 9780691175966 1
111. Totten S. et al. (red.): Centuries of Genocide: Eyewitness Accounts and Critical Views. New York 1997. ISBN 9780415871921 1
112. Totten S., Bartrop P. R.: The genocide studies reader. London 2009. ISBN 9780415953955 1
113. Totten S., Jacobs S.L. (red.): Pioneers of Genocide Studies. Confronting Mass Death in the Century of Genocide. New Brunswick 2002. ISBN 9781412849746 1
114. Ungor Uğur Umit: Genocide, new perspectives on its causes, courses and consequences. Amsterdam 2016. ISBN 9789089645241 1
115. Valentino Benjamin A.: Final solutions: mass killing and genocide in the Twentieth Century. Cornell University 2004. ISBN 9780801472732 1
116. Wallimann I., Dobkowski M.N. (red.): Genocide and the Modern Age: Etiology and Case Studies of Mass Death. Syracuse, NY 2000. ISBN 9780815628286 1
117. Weitz E.D.: A Century of Genocide: Utopias of Race and Nation. Princeton, NJ 2003. ISBN 9780691165875 1
118. Wierczyńska Karolina: Pojęcie ludobójstwa w kontekście orzecznictwa międzynarodowych trybunałów karnych. ad hoc 2010. ISBN 9788373834521 1
119. Wilt Harmen van der: The Genocide Convention. The Legacy of 60 years. Leiden 2012. ISBN 9789004153288 1
120. Winkler Selina: Armenischer Genozid? Eine Begriffsdebatte. München 2015. ISBN 9783668108073 1
121. Winter Jay (editor): America and the Armenian Genocide of 1915. Cambridge 2003. ISBN 9780521071239 1
122. Yang Jisheng: Tombstone: The Great Chinese Famine 1958-1962, translation by Stacy Mosher and Guo Jian.  New York : Farrar, Straus and Giroux, 2012. ISBN 9780374533991 1
123. Zimmerer Jurgen, Schaller Dominik: The Origins of Genocide: Raphael Lemkin as a Historian of Mass Violence. London, 2009. ISBN 9780415851305 1
124. Bartlett Robert M.: They Stand Invincible: Men Who are Reshaping Our World. New York 1959. ISBN 9788399906509 1
125. Charny Israel W. (red.): The Encyclopedia of Genocide. 2 vols. Santa Barbara, CA 1999. ISBN 9780874369281 2 tomy
W sumie: 127

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).