Dary książkowe – wykazy publikacji

Dar wydawnictwa Wolters Kluwer

Wydawnictwo Wolters Kluwer, od lat współpracujące z Biblioteką Uniwersytecką, podarowało do zbiorów kolejne książki z zakresu prawa i finansów. Poniżej znajdą Państwo listę tytułów.
Nasza współpraca trwa od dawna. Książki przekazywane nam przez Wydawnictwo Wolters Kluwer były wystawiane przed Czytelnią Ogólną. Obecnie, z powodu zamknięcia BUW, prezentujemy nowe tytuły online.

Książki, które w katalogu online bibliotek UW mają status Dostępny, można już wypożyczać.

Lipiec 2020
Etel Leonard, Dowgier Rafał, Liszewski Grzegorz, Pahl Bogumił: Podatki i opłaty lokalne : komentarz. Stan prawny na 1 marca 2020 r.Warszawa : Wolters Kluwer. 1139 s. (Komentarze Praktyczne). ISBN 978-83-8187-384-0.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

 

Ewolucjonizm a rewolucjonizm w doktrynach polityczno-prawnych, red. nauk. Adam Bosiacki. Warszawa: Wolters Kluwer, 311 s. ISBN 978-83-8187-069-6.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

 

Gudowski Jacek: Kodeks postępowania cywilnego : orzecznictwo, piśmiennictwo. T. 1. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 826, [1] s. ISBN 978-83-8187-365-9 ; 978-83-8187-594-3.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

 

Gudowski Jacek: Kodeks postępowania cywilnego : orzecznictwo, piśmiennictwo. T. 2. Stan prawny na 17 lutego 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 996, [1] s. ISBN 978-83-8187-594-3.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Korzeniowski Piotr: Pozwolenie emisyjne w prawie ochrony środwiska. Stan prawny na 20 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 479 s. ISBN 978-83-8187-296-6.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Kusak Martyna, Wiliński Zbigniew: Ochrona danych osobowych w ściganiu przestępstw : standardy krajowe i unijne. Stan prawny na 1 lutego 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 181 s. ISBN 978-83-8187-632-2.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Kwiatek Błażej: Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Stan prawny na 20 stycznia 2020 r.. — Warszawa : Wolters Kluwer, 342 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8187-480-9.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Machowska Aleksandra: Upadłość konsumencka. Stan prawny na 1 marca 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 422 s. ISBN 978-83-8187-471-7.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Marciniak Jarosław: Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : przeciwdziałanie w praktyce. Wyd. 3, stan prawny na 1 marca 2020 r.Warszawa : Wolters Kluwer, 308 s. (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). ISBN 978-83-8187-576-9.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Mierzwińska-Lorencka Joanna, Kuczyńska Hanna: Prawo karne procesowe : kazusy dla aplikantów. Wyd. 3. Stan prawny na 1 marca 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 425 s. (Aplikacje Prawnicze / Wolters Kluwer). ISBN 978-83-8187-617-9.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Ochrona danych osobowych, red. nauk. Dominik Lubasz ; [autorzy] Edyta Bielak-Jomaa [oraz 29 pozostałych]. Stan prawny na 25 lutego 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 1066 stron. (Meritum / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8187-035-1.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Pietrasz Piotr: Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne. Stan prawny na 1 października 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 640 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8187-330-7.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Postępowanie cywilne : diagramy, kazusy, zagadnienia praktyczne, testy, Joanna Studzińska, Edyta Gapska, Paweł Cioch. Wyd. 2, stan prawny na 6 marca 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 548 s. ISBN 978-83-8187-599-8.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Postępowanie cywilne po nowelizacji : vademecum, red. nauk. Grzegorz Jędrejek, Sławomira Kotas, Paulina Lewandowska, Filip Manikowski, Ewa Płocha, Elżbieta Szczepanowska. Stan prawny na 1 lutego 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 836, [1] s. ISBN 978-83-8187-429-8.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Prawo administracyjne : część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, red. nauk. Marian Zdyb, Jerzy Stelmasiak ; Monika Augustyniak, Leszek Bielecki, Jarosław Czerw, Piotr Ruczkowski, Kamil Sikora, Jerzy Stelmasiak, Piotr Adam Tusiński, Paweł Marek Woroniecki, Marian Zdyb, Agnieszka Żywicka. Wyd. 2. Stan prawny na 10 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 923 s. (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8187-273-7.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Prawo pracy : rozporządzenia : komentarz, red. nauk. Krzysztof W. Baran ; Krzysztof W. Baran, Maria Bosak-Sojka, Dominika Dörre-Kolasa, Tomasz Duraj, Izabela Florczak, Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Anna Kosut, Ewelina Kumor-Jezierska, Mariusz Lekston, Marzena Łabędź, Dariusz Makowski, Iwona Si. Stan prawny na 10 marca 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 1096, [1] s. ISBN 978-83-8187-427-4.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Rzucidło-Grochowska Iwona: Uzasadnienie orzeczenia sądowego : ujęcie teoretyczne a poglądy orzecznictwa, przedmowa Jacek Gudowski. Stan prawny na 22 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 335 s. (Biblioteka Sądowa / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8187-146-4.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

System prawa ubezpieczeń społecznych, red. nauk. Alina Wypych-Żywicka ; autorzy Kamil Antonów, Renata Babińska-Górecka, Dorota Dzienisiuk, Wiesław Koczur, Daniel Eryk Lach, Radosław Pacud, Katarzyna Roszewska, Iwona Sierocka, Krzysztof Ślebzak, Maciej Jakub Zieliński, Alina Wypych-Żywic. Warszawa : Wolters Kluwer, 625 s. ISBN 978-83-8187-180-8.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi : komentarz, Iwona Niżnik-Dobosz, Michał Koszowski. Stan prawny na 12 marca 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 431, [1] s. (Komentarze Praktyczne). ISBN 978-83-8187-422-9.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, red. nauk. Barbara Jaworska-Dębska, Przemysław Kledzik, Janusz Sługocki. Warszawa : Wolters Kluwer, 968 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8187-306-2.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Zagrodnik Jarosław: Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym : ujęcie metodyczne. Stan prawny na 1 lutego 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 869 s. (Metodyki). ISBN 978-83-8187-242-3.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Czerwiec 2020
Andała-Sępkowska Justyna, Bereszko Wojciech: Pawo zamówień publicznych w praktyce. Wyd. 2, stan prawny na 1 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 482, [1] s. (Prawo w Praktyce). ISBN 978-83-8187-386-4.

Więcej informacji o książce 

Zobacz w katalogu

Bogucki Stanisław: Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych jako instytucja prawa podatkowego. Stan prawny na 1 listopada 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 344 s. (Monografie /Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8187-101-3.

Więcej informacji o książce

Zobacz w katalogu

Cyberbezpieczeństwo,  redakcja naukowa Cezary Banasiński, Marcin Rojszczak ; Cezary Banasiński, Jacek Maria Chmielewski, Władysław Hydzik, Jacek Łuczak, Włodzimierz Nowak, Marcin Rojszczak, Kazimierz Waćkowski. Warszawa : Wolters Kluwer,  350 s. (Prawo w Praktyce / Wolters Kluwer). ISBN 978-83-8187-059-7.

Więcej informacji o książce

Zobacz w katalogu

Ćwik-Bury Agata: Terminy przedawnienia a neutralność systemu VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE : perspektywa pewności prawa. Stan prawny na 28 października 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 242 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8187-170-9.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

 

Dumkiewicz Małgorzata: Kodeks spółek handlowych : komentarz. Stan prawny na 1 grudnia 2019 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 1487, [1] s. (Komentarze Praktyczne). ISBN 978-83-8160-734-6.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Dziadek Krzysztof Mikołaj: Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowymi ze środków unijnych. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 334 s. ISBN 978-83-8187-291-1.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

 

Finansowanie zadań oświatowych : komentarz, redakcja naukowa Mateusz Pilich ; Artur Olszewski, Daria Pietrzykowska, Mateusz Pilich, Grzegorz Pochopień, Dawid Sześciło, Krzysztof Tusiński. Stan prawny na 15 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 435, [1] s. (Komentarze Praktyczne). ISBN 978-83-8187-411-3.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Gołąb Agnieszka: Umorzenie postępowania w procesie cywilnym. Stan prawny na 10 listopada 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 651 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8187-085-6.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Grzybczyk Katarzyna: Rozrywki XXI wieku a prawo własności intelektualnej. Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 308, [4] s. ISBN 978-83-8187-282-9.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Hofmański Piotr, Kuczyńska Hanna: Międzynarodowe prawo karne. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 327 s. (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8187-363-5.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Jędrejek Grzegorz: Wykładnia przepisów prawa cywilnego. Stan prawny na 4 listopada 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 262 s. (Zagadnienia Prawne / Wolters Kluwer). ISBN 978-83-8187-141-9.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Kąkol Cezary: Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz. Wyd. 2, zmienione i rozszerzone. Stan prawny na 2 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, 576 s. (Komentarze Praktyczne). ISBN 978-83-8187-376-5.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Krupa-Lipińska Katarzyna: Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych. Stan prawny na 1 listopada 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 635 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8160-754-4.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Litwińczuk Hanna: Międzynarodowe prawo podatkowe. Stan prawny na 14 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 592 s. (Zagadnienia Podatkowe). ISBN 978-83-8187-348-2.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Mierzwińska-Lorencka Joanna: Kodeks postępowania karnego : komentarz do nowelizacji 2019. Stan prawny na 10 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 307, [1] s. ISBN 978-83-8187-462-5.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Ostrihansky Magdalena, Szmigiero Maciej: Prawo dronów : bezzałogowe statki powietrzne w prawie Unii Europejskiej oraz krajowym. Stan prawny na 5 grudnia 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 344 s. (Prawo w Praktyce / Wolters Kluwer). ISBN 978-83-8187-283-6.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców : wybrane zagadnienia : perspektywa podmiotu udzielającego pomocy i jej beneficjenta w Polsce, red. nauk. Adam A. Ambroziak, Katarzyna Pamuła-Wróbel, Robert Zenc. Stan prawny na 1 października 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 357, [3] s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8187-142-6.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Postępowanie cywilne po nowelizacji : komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów, red. Bartosz Karolczyk ; Natalia Boluk, Anna Ciepla, Tomasz Jamróz, Bartosz Karolczyk, Paweł Lewandowski, Paweł Paradowski. Stan prawny na 10 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 367, [1] s. (Komentarze Problemowe Lex). ISBN 978-83-8187-362-8.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Mróz Teresa, Zając Agata: Prawo cywilne : część ogólna i prawo rzeczowe : kazusy. Wyd. 4, stan prawny na 7 listopada 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 465 s. (Aplikacje Prawnicze / Wolters Kluwer). ISBN 978-83-8187-243-0.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu : komentarz, red. Wojciech Kapica ; Joanna Grynfelder [i 9 pozostałych]. Stan prawny na 4 listopada 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 385, [1] s. (Komentarze / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8187-077-1.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Szwed Marcin: Przymusowe umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym w świetle współczesnych standardów ochrony praw człowieka. Stan prawny na 1 listopada 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 638 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8187-115-0.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych : komentarz, red. nauk. Grażyna Szpor, Kamil Czaplicki ; Mirosława Brzostek-Kleszcz, Kamil Czaplicki, Ewa Marzec, Adam Pietrasiewicz, Katarzyna Prusak-Górniak, Katarzyna Roszewska, Sylwester Szczepaniak, Grażyna Szpor. Stan prawny na 15 listopada 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 197, [1] s. (Komentarze Praktyczne). ISBN 978-83-8187-209-6.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Ustawa o Trybunale Stanu : komentarz, red. nauk. Krzysztof Grajewski, Sławomir Steinborn ; Maciej Fingas, Agnieszka Gajda, Krzysztof Grajewski, Sławomir Steinborn, Anna Wolska-Bagińska. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 439, [1] s. (Komentarze / Wolters Kluwer Polska). ISBN 978-83-8187-383-3.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Wołodkiewicz Bartosz: Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór na podstawie rozporządzenia Bruksela I bis. Stan prawny na 1 grudnia 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 397 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8187-297-3.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Zabezpieczenia wierzytelności, red. nauk. Karol Szadkowski, Krzysztof Żok ; Piotr Gil [i 19 pozostałych]. Stan prawny na 25 października 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 322 s. (Zagadnienia Prawne / Wolters Kluwer). ISBN 978-83-8187-113-6.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Kodeks postępowania karnego : komentarz praktyczny do nowelizacji 2019, red. nauk. Jarosław Zagrodnik ; [autorzy] Łukasz Chmielniak, Marcin Klonowski, Aleksandra Rychlewska-Hotel, Jarosław Zagrodnik. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 249, [1] s. ISBN 978-83-8187-451-9.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

Zimmermann Jan: Aksjomaty sądownictwa administracyjnego. Warszawa : Wolters Kluwer, 317 s. (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). ISBN 978-83-8187-298-0.

Więcej o książce

Zobacz w katalogu

 

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).