Aukcja Dzieł Sztuki

Aukcja dzieł sztuki współczesnej na rzecz BUW – autorskie przedsięwzięcie BUW organizowane od 2004 roku, którego celem jest pozyskanie dodatkowych środków na konserwację obiektów z kolekcji artystycznych, historycznych i specjalnych. Dzięki sprzedaży dzieł wielu artystów, którzy przekazali swoje prace na rzecz dotychczas zorganizowanych aukcji (2004, 2005, 2007, 2010, 2013, 2016), pozyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych, przeznaczonych na konserwację wielu cennych obiektów.

Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych, w szczególności artystów, do przekazywania swoich prac na kolejną 7. Aukcję, która odbędzie się w 2019 roku na portalu www.artinfo.pl.
Dzieła, które nie zostały sprzedane na 6. Aukcji, będą licytowane na 7. Aukcji.

Zachęcamy również Państwa do bezinteresownego finansowego wsparcia działalności Biblioteki i dokonywania wpłat na podane niżej konto:
Bank Millenium S.A.
nr konta 69116022020000000060850087
tytułem: darowizna na cele statutowe BUW
Prosimy o informację o dokonaniu przelewu:
e-mail: buw@uw.edu.pl

Prosimy o kontakt: Sekretariat Dyrekcji: tel. (22) 55 25 660, e-mail: buw@uw.edu.pl, Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy: tel.(22) 55 25 283, (22) 55 25 175, e-mail: promocja.buw@uw.edu.pl

Zapraszamy do współpracy!

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).