Dary rzeczowe i pieniężne

Zapraszamy wszystkich do przekazywania BUW:

  • książek

Jeśli chcą Państwo przekazać BUW książki (lub też plakaty, nuty, listy, pocztówki, grafikę, etc.), prosimy o kontakt z Oddziałem Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów (gromadzenie.buw@uw.edu.pl, tel.: 55 25 064).
Prosimy przygotować ogólne informacje o książkach: ilość, tematyka, stan zachowania. Będziemy wdzięczni za przygotowanie, w miarę możliwości, także spisu szczegółowego. Wzór listy darów książkowych do pobrania

Biblioteka zastrzega sobie prawo włączenia do księgozbioru jedynie wybranych pozycji. Decydując się na przekazanie książek do BUW wyrażają Państwo zgodę, że mogą one zostać przekazane innym bibliotekom UW lub innym bibliotekom naukowym, publicznym lub szkolnym. Jeżeli biblioteki nie wykażą zainteresowania podarowanymi wydawnictwami, zostaną one przekazane studentom.
Na życzenie darczyńcy BUW wystawia podziękowanie w formie ustalonej przez bibliotekę.

  • czasopism

Jeśli chcą Państwo przekazać BUW czasopisma, prosimy o kontakt z Oddziałem Wydawnictw Ciągłych (czasopisma.buw@uw.edu.pl, tel.: 55 25 450).
Na życzenie darczyńcy BUW wystawia podziękowanie w formie ustalonej przez bibliotekę.

  • darów rzeczowych

Jeśli chcą Państwo przekazać BUW dary rzeczowe, prosimy o kontakt z Oddziałem Promocji, Wystaw i Współpracy (promocja.buw@uw.edu.pl, tel.: 55 25 309).
Na życzenie darczyńcy BUW wystawia podziękowanie w formie ustalonej przez bibliotekę oraz publikuje dane darczyńcy na stronie www BUW.

  • darowizny pieniężnej

Zachęcamy również Państwa do bezinteresownego finansowego wsparcia działalności Biblioteki i dokonywania wpłat na podane niżej konto:
Bank Millenium S.A.
nr konta 69116022020000000060850087
tytułem: darowizna na cele statutowe BUW

Prosimy o informację o dokonaniu przelewu:
e-mail: buw@uw.edu.pl

Na życzenie darczyńcy BUW wystawia podziękowanie w formie ustalonej przez bibliotekę oraz publikuje nazwisko (lub ustalone dane, np. instytucji) darczyńcy na stronie www BUW.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).