BUW   UW
Katalog online bibliotek UW | Zapisy | Cyfrowe katalogi kartkowe BUW | E-zbiory | e-bUW - Biblioteka cyfrowa UW
 
Uniwersytet Warszawski | Repozytorium UW | NUKAT | Kontakty | Mapa serwisu
 
English | Dojazd
Start arrow Informacje praktyczne arrow Wypożyczanie, zwroty, rozliczenia roczne i końcowe
Start
Godziny otwarcia
Informacje praktyczne
E-zbiory
Regulaminy
O Bibliotece
Katalogi
Usługi
Zbiory specjalne
Biblioteki UW
 
Jak wypożyczyć książkę? Drukuj

Jak wypożyczyć książkę z Wolnego Dostępu? Jak wypożyczyć książkę z Magazynu? Co zrobić, gdy książka jest wypożyczona przez kogoś innego?

Czytaj całość…
 
Co można, czego nie można wypożyczać? Drukuj
Czytaj całość…
 
Uprawnienia do wypożyczania Drukuj
Informacje o kategoriach Czytelników i ich uprawnieniach (ile książek i na jak długo mogą wypożyczać).
Czytaj całość…
 
Zwroty Drukuj
  • w Wypożyczalni Miejscowej (pon. - pt. w godz. 9-22, sob. w godz. 9-21)
  • na stanowisku Informacji Wstępnej (pon. - pt. w godz. 9-21)
  • w Informatorium (pon. - pt. w godz. 8-22, sob. w godz. 9-21, niedz. w godz. 15-20)
  • na wózek przy wejściu do Biblioteki (obok stanowiska ochrony) - (pon. - pt. w godz. 7-9, 20-22, sob. i niedz. w godz. 7-22)
Czytaj całość…
 
Opłaty za przetrzymanie książek Drukuj
Pamiętaj, ​że za przetrzymanie ksi​ążki po wyznaczonym terminie zwrotu naliczana jest opłata 0,40 zł za 1 egz./1 dzie​ń.

Opłaty mo​żna uiszczać w Wypo​życzalni Miejscowej BUW, na Samodzielnym stanowisku ds. obs​ł​ugi u​ż​ytkownik​ó​w BUW (pok. 143​​a) oraz przelewem (nr konta bankowego jest podawany po zg​ł​oszeniu mailowym  czytelnika na adres wypoz.buw@uw.edu.pl).

Op​ł​aty za przetrzymanie ksią​ż​ek z bibliotek wydzia​ł​owych UW s​ą przyjmowane wył​ą​cznie na konta tych bibliotek podane na ich stronach internetowych.
 
Rozliczenia roczne i końcowe Drukuj

W Wypożyczalni Miejscowej BUW wydawane są:
- rozliczenia roczne z BUW – na koniec roku akademickiego wymagane do rozliczenia się w dziekanacie. Osoby posiadające indeks tradycyjny (papierowy) otrzymują odpowiednią pieczątkę do indeksu; studenci korzystający z indeksu elektronicznego otrzymują rozliczenie na formularzu wydawanym w Wypożyczalni Miejscowej BUW. Po rozliczenie należy zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godz. 9-22, w soboty w godz. 9-21;

- rozliczenie końcowe z BUW, tzw. obiegówka (formularz Karty obiegowej wydawany jest w dziekanatach) -  rodzaj zaświadczenia, że student kończący studia nie ma żadnych zaległych książek do zwrotu ani nieuregulowanych opłat (kar). Aby rozliczyć się z BUW konieczne jest uzyskanie wcześniejszego zaświadczenia o rozliczeniu  z biblioteką wydziałową/instytutową/katedry. Obowiązek uzyskania zaświadczenia z BUW dotyczy również studentów UW, którzy nie korzystali z BUW. Po rozliczenie należy zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godz. 9-22, w soboty w godz. 9-21.

UWAGA: Po rozliczenia należy zgłaszać się osobiście (wymagany jest dowód osobisty lub legitymacja studencka) lub z upoważnieniem (wzór upoważnienia) wystawionym przez studenta/słuchacza na inną osobę oraz kopią dokumentu, pozwalającego na ustalenie tożsamości i zawierającego numer PESEL osoby upoważniającej.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wypożyczalnią Miejscową, tel. 22 55 25 167.

 
Wypożyczalnia Miejscowa Drukuj
To miejsce, gdzie można wypożyczać (i oddawać) książki, otrzymywać rozliczenie roczne lub na koniec studiów.
Czytaj całość…
 
Samodzielne stanowisko ds. obsługi użytkowników BUW Drukuj

Tutaj rozpatrywane są skargi i wnioski dotyczące udostępniania zbiorów i obsługi użytkownika, reklamacje wypożyczeń, zgłoszenia zagubionych i zniszczonych książek, sprawy dotyczące kont członków Klubu Absolwentów UW i kont kaucyjnych.

Czytaj całość…
 
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Drukuj

Co zrobić, aby sprowadzić książkę, której nie ma w BUW, ani w innej bibliotece warszawskiej?  Co zrobić,  aby wypożyczyć książkę z BUW do innej biblioteki?

Czytaj całość…
 
System Wypożyczeń Międzywydziałowych Drukuj
Czytaj całość…
 
Przedłużanie wypożyczenia książki Drukuj
Czytaj całość…
 
 
 
     
 
   
 
 
Obsługa "cookies" (ciasteczek) w serwisach UW
© 2017 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie