Od 19 lutego 2024 r. szatnia obowiązkowa

Od 19 lutego br. korzystanie z szatni jest obowiązkowe 

Od poniedziałku 19 lutego br.  ponownie obowiązuje w BUW zakaz wchodzenia do biblioteki w okryciach wierzchnich. Zostaje wprowadzony na mocy Pisma okólnego nr 1/2024 p.o. Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie z 31 stycznia 2024 r., a jego przywrócenie podyktowane jest względami bezpieczeństwa użytkowników i zbiorów.

Szatnie obowiązkowe
Obowiązek korzystania z szatni dotyczy wszystkich użytkowników biblioteki, również jej gości oraz uczestników konferencji i zajęć dydaktycznych prowadzonych na terenie BUW.

Osoby chcące skorzystać stacjonarnie z biblioteki zobowiązane są pozostawić swoje okrycia wierzchnie w szatniach mieszczących się po obu stronach wejścia do biblioteki lub w skrytkach samoobsługowych dostępnych przy szatni zlokalizowanej po prawej stronie wejścia do biblioteki.

  • Szatnia mieszcząca się po prawej stronie wejścia do biblioteki będzie czynna całodobowo.
  • Szatnia mieszcząca się po lewej stronie wejścia do biblioteki (za kawiarnią) będzie otwarta całodobowo tylko w okresie sesji egzaminacyjnych. Poza tym okresem będzie czynna w godz. 8-22; rzeczy pozostawiane w szatni należy odebrać przed jej zamknięciem.

 

Zakaz wnoszenia toreb wielkogabarytowych
W BUW obowiązuje również opisany w Przepisach porządkowych zakaz wnoszenia do biblioteki plecaków i toreb o wymiarach przekraczających 40x30x15 cm. Duże torby powinny być przechowywane w skrytkach samoobsługowych (o wymiarach do 85x45x25 cm) dostępnych w szatni zlokalizowanej po prawej stronie wejścia do biblioteki. Nie ma możliwości pozostawienia w szatni bagaży wielkogabarytowych, które nie mieszczą się w skrytkach.

Dostęp do skrytek
Przypominamy, że kluczyki do skrytek można wypożyczyć na 24 h lub do godz. 23. Wydają je pracownicy ochrony przy wejściu do biblioteki. Prosimy o przeczytanie Zasad udostępniania skrytek samoobsługowych znajdujących się w szatniach.

Wskazane planowanie wizyty
W szatniach BUW dostępnych jest 1000 wieszaków (600 w szatni mieszczącej się za kawiarnią i 400 w drugiej szatni) oraz skrytki samoobsługowe. W okresie przed i w czasie trwania sesji egzaminacyjnych w nocy będą działały obie szatnie, zaś poza tymi okresami w trybie nocnym będzie działała tylko szatnia mieszcząca się po prawej stronie wejścia do biblioteki.

Przed wybraniem się do biblioteki prosimy o sprawdzanie liczby aktualnie korzystających z niej osób –  licznik dostępny jest na górze strony WWW BUW:

Osoby, dla których zabraknie numerków w szatniach lub skrytek do przechowania większych bagaży, nie zostaną wpuszczone do biblioteki.
Pozostawianie okryć wierzchnich i dużych toreb w szatniach przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa osób, księgozbioru i przestrzeni BUW.

W razie pytań prosimy o kontakt z Informatorium:
nr tel. 022 55 25 178 lub 179,
e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl

Dziękujemy za zrozumienie.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).