Zasady udostępniania skrytek samoobsługowych znajdujących się w szatniach

  1. Prawo do korzystania ze skrytek samoobsługowych, znajdujących się w szatniach, zwanych dalej skrytkami, przysługuje wyłącznie użytkownikom BUW, posiadającym ważną kartę biblioteczną.
  2. Skrytki służą wyłącznie do przechowywania okryć wierzchnich, toreb, teczek, plecaków itp. w czasie korzystania ze zbiorów i usług BUW. Korzystający ze skrytki jest zobowiązany do dbania o odpowiednie zamknięcie skrytki i bezpieczne przechowywanie kluczyka do niej wraz z dołączonym do niego identyfikatorem z kodem kreskowym.
  3. Niedopuszczalne jest przechowywanie w skrytkach materiałów niebezpiecznych, brudzących, nielegalnych. W przypadkach budzących podejrzenia skrytka może być przeszukana komisyjnie przez odpowiednie służby Biblioteki.
  4. Wszelkie dostrzeżone uszkodzenia skrytek, a także fakt znalezienia w nich zapomnianych rzeczy, należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom ochrony.
  5. Kluczyki do skrytek są wypożyczane na jeden dzień i zwracane w systemie VTLS/Virtua bez możliwości prolongowania terminu ich zwrotu oraz dokonywania rezerwacji. Fakt wypożyczenia/zwrócenia kluczyka jest odnotowywany na koncie czytelnika. Każdy czytelnik ma prawo do wypożyczenia kluczyka wyłącznie do jednej skrytki.
  6. Wypożyczanie i zwracanie kluczyka odbywa się na stanowisku ochrony w godzinach otwarcia Biblioteki.
  7. W przypadku niezwrócenia kluczyka w terminie skrytka zostanie otwarta komisyjnie po zamknięciu BUW, a jej zawartość zdeponowana w Oddziale Administracji BUW w pokoju 236 (II piętro).
  8. Za niezwrócenie w terminie lub zniszczenie kluczyka, a także za zniszczenie zamka do skrytki są pobierane opłaty specjalne w wysokości określonej w tabeli 5 Wykazu opłat w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Opłaty za przetrzymanie kluczyka należy uiszczać w Wypożyczalni Miejscowej kartą płatniczą lub opłacić przelewem (nr konta umieszczony na stronie BUW w menu głównym – Kontakt – Dane do faktur, umów i przelewów).
  9. Rzeczy pozostawione w skrytce można odebrać w pokoju 235 w terminie uzgodnionym telefonicznie (tel. 22 55 25 653) lub e-mailem (m.kurczak3@uw.edu.pl) w ciągu 14 dni, po których zostaną one przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu m. st. Warszawy, ul. Dzielna 15.
  10. BUW nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w skrytkach.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).