Zasady udostępniania skrytek samoobsługowych znajdujących się w szatni oraz na poziomie -1

 1. Prawo do korzystania ze skrytek samoobsługowych, zwanych dalej skrytkami, przysługuje wyłącznie użytkownikom BUW, posiadającym ważną kartę biblioteczną.
 2. Skrytki mieszczą się w następujących miejscach:
  1. skrytki nr 1-136 na poziomie -1 w pomieszczeniu A21, dostępnym w godz. 5-23,
  2. skrytki nr 137-200 na poziomie 0 w szatni zlokalizowanej po prawej stronie wejścia do biblioteki. Skrytki dostępne są całodobowo.
 3. Skrytki służą wyłącznie do przechowywania toreb, teczek, plecaków, okryć wierzchnich itp. w czasie korzystania ze zbiorów i usług BUW. Korzystający ze skrytki jest zobowiązany do dbania o odpowiednie zamknięcie skrytki i o bezpieczne przechowywanie kluczyka, do którego dołączony jest identyfikator z kodem kreskowym.
 4. Niedopuszczalne jest przechowywanie w skrytkach materiałów niebezpiecznych, brudzących, nielegalnych. W przypadkach budzących podejrzenia skrytka może być przeszukana komisyjnie przez odpowiednie służby Biblioteki.
 5. Wszelkie dostrzeżone uszkodzenia skrytek, a także fakt znalezienia w nich zapomnianych rzeczy, należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom ochrony.
 6. Kluczyki do skrytek 137-200 są wypożyczane na 24 godziny, kluczyki 1-136 należy zwrócić do godz. 23. Wypożyczenia i zwroty odbywają się w systemie bibliotecznym. Nie ma możliwości prolongowania terminu ich zwrotu oraz dokonywania rezerwacji. Fakt wypożyczenia/zwrócenia kluczyka jest odnotowywany na koncie czytelnika. Każdy czytelnik ma prawo do wypożyczenia kluczyka wyłącznie do jednej skrytki.
 7. Wypożyczanie i zwracanie kluczyka odbywa się na stanowisku ochrony w godzinach otwarcia Biblioteki.
 8. W przypadku niezwrócenia kluczyka w terminie skrytka zostanie otwarta komisyjnie w terminie ustalonym przez BUW, a jej zawartość zdeponowana w Oddziale Administracji BUW w pokoju 236 (poziom 2).
 9. Za niezwrócenie w terminie lub zniszczenie kluczyka, a także za zniszczenie zamka do skrytki są pobierane opłaty specjalne w wysokości określonej w tabeli 5 Wykazu opłat w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Opłaty za przetrzymanie kluczyka należy uiszczać w Wypożyczalni Miejscowej kartą płatniczą lub opłacić przelewem (nr konta jest umieszczony na stronie BUW w menu głównym – Kontakt – Dane do faktur, umów i przelewów).
 10. Rzeczy pozostawione w skrytce można odebrać w pokoju 235 (poziom 2) w terminie uzgodnionym telefonicznie (tel. 22 55 25 653) lub e-mailem (m.kurczak3@uw.edu.pl) w ciągu 14 dni, po których zostaną one przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu m. st. Warszawy, ul. Dzielna 15.
 11. BUW nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w skrytkach.

Aktualizacja: 21 lutego 2024 r.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).