Ciao ciało! Od medycyny po sztukę. Noc Muzeów 2024 w BUW

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące wydarzenia są dostępne tutaj.
18 maja 2024 r., godz. 19.00-1.00

Ciao ciało! Od medycyny po sztukę – to hasło tegorocznej Nocy Muzeów w BUW, w ramach której odbędą się pokazy obiektów ze zbiorów historycznych, artystycznych i specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej, m.in. atlasów anatomicznych, rycin i rysunków oraz plakatów.

.

 

 

Pokazy

„Ciałodruki – narodziny, życie i śmierć na kartach starych ksiąg” – pokaz publikacji z Gabinetu Starych Druków, a wśród nich traktatu anatomicznego Andreasa Vesaliusa De humani corporis fabrica libri septem wydanego w Bazylei w 1555 r. III piętro, sala 316

„Ciało dla sztuki. Sztuka dla ciała” – prezentacja wybranych obiektów z Gabinetu Rycin, m.in. rysunku autorstwa Bartolomeo Passarottiego pt. „Autoportret artysty wykładającego teorię rysunku anatomicznego” z ok. 1584 r. będącego projektem strony tytułowej zaginionego traktatu anatomicznego, nad którym autor pracował w latach 80. XVI wieku. III piętro, Gabinet Rycin

„Athanasius Kircher i początki badania fizjologii głosu, słuchu oraz muzykoterapii” będzie przybliżał dwa traktaty z 2 poł. XVII w. ze zbiorów Gabinetu Zbiorów Muzycznych: „Musurgia universalis” (1650) oraz „Neue Hall-und Thonkunst” (1684, wg „Phonurgia Nova”, 1673) autorstwa niemieckiego jezuity Athanasiusa Kirchera (1602-1680), naukowca zajmującego się m.in. językoznawstwem, medycyną, fizyką czy teorią muzyki. W „Musurgia universalis” można będzie obejrzeć m.in. ilustracje poświęcone anatomii aparatu głosowego zwierząt i ludzi. Drugi z traktatów zawiera też rozprawę poświęconą tarantyzmowi, tanecznemu szałowi wywołanemu jakoby ukąszeniem tarantuli, oraz metodom jego leczenia muzyką. III piętro, sala 316

„Nie ten jest lekarzem, kto zna na pamięć wszystkie recepty, lecz ten, kto umie w porę zajrzeć do książki.” (Antoni Czechow). Medycyna w XIX wieku – pokaz obiektów z Gabinetu Zbiorów XIX Wieku przypomni dzieje nauczania medycyny związane z Uniwersytetem Warszawskim w różnych okresach jego istnienia przed 1918 r. na podstawie bogatej reprezentacji XIX-wiecznego księgozbioru medycznego Biblioteki Uniwersytetu stanowiącej warsztat pracy naukowej i dydaktycznej oraz książek i czasopism medycznych z lat 1801-1918 towarzyszących niegdyś w studiach akademickich. Publikacje ukazują prężny rozwój wiedzy medycznej, odkrycia i wynalazki oraz praktykę lekarską w XIX wieku, niejednokrotnie związane z nazwiskami profesorów i doktorów medycyny, którzy wykładali na UW i pracowali w warszawskich szpitalach.
Na pokazie znajdą się również obcojęzyczne dzieła naukowe, podręczniki i atlasy medyczne (coraz doskonalsze dzięki rozwojowi technik graficznych i drukarskich), a także publikacje dokumentujące system ochrony zdrowia w XIX wieku (m.in. rozwój szpitali, uzdrowisk), jak również poradniki i inne wydawnictwa popularyzujące wiedzę medyczną, higienę i zdrowy tryb życia. III piętro, sala 315

„Kaszląc zasłaniaj usta grzbietem lewej dłoni” – wystawa plakatów i afiszy propagujących higienę i zdrowy tryb życia ze zbiorów Gabinetu Dokumentów Życia Społecznego. Prezentowane materiały, w tym plakaty z lat 60-tych XX wieku, w ciekawy sposób pokazują, jak temat higieny i zdrowia był wykorzystywany propagandowo oraz jak kształtowanie tężyzny fizycznej obywateli było przedstawiane jako kwestia narodowa. III piętro, foyer

Wystawy

Monstra i cudowności” Agnieszka Cieślińska-Kawecka, Kimba Kerner, Weronika Bielecka, Marcin Laszczkowski – grafika, ceramika, rzeźba. Sala wystawowa, poziom 0

„Henryk Cześnik. Blizny – malarstwo” – ekspozycja trzech obrazów autorstwa prof. Henryka Cześnika namalowanych na szpitalnych prześcieradłach. Schody wejściowe do holu katalogowego BUW

Wystawy organizowane przez BUW w ramach cyklu „Artyści w Bibliotece”.

„Księgozbiory przedwojenne w bibliotekach olsztyńskich” – plenerowa wystawa planszowa zorganizowana przez Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Ogród dolny BUW od strony ul. Dobrej

Ogrody BUW będą otwarte 18 maja do godz.1.00 w nocy.

Zapraszamy!

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).