Nowe Repozytorium Instytucjonalne UW

logo Repozytorium Instytucjonalnego UW

27 lutego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie zainaugurowano działalność Repozytorium Instytucjonalnego UW (ReIn UW).

Repozytorium gromadzi publikacje pracowników, doktorantów i studentów UW, ukazując dorobek naukowy uczelni.
Udostępniane są metadane i pełne teksty publikacji
naukowych podlegających ewaluacji. Jest to również miejsce przechowywania materiałów dydaktycznych, prac dyplomowych, raportów i innych materiałów popularyzujących naukę.

ReIn UW zapewnia otwarty dostęp do publikacji, które powstały na Uniwersytecie Warszawskim, a umieszczenie w nim tekstu naukowego spełnia wymagania grantodawców w zakresie otwartego dostępu do publikacji naukowych, ponieważ:

  • jest repozytorium zaufanym, prowadzonym przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie,
  • umożliwia publikację na wszystkich licencjach Creative Commons,
  • jest indeksowane w OpenDOAR,
  • publikacja otrzymuje unikalny identyfikator Handle,
  • można w nim deponować preprinty oraz postrpinty (VoR lub AAM).

ReIn UW powstało dzięki finansowaniu aktualizacji oprogramowania DSpace dotychczasowego Repozytorium UW z projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB UW, działanie V.3.3.).

Dotychczasowe Repozytorium UW, które gromadziło wyłącznie doktoraty zostanie zamknięte z końcem marca 2024 r. Wszystkie rozprawy zostały zaimportowane do nowego repozytorium.

Adres strony: https://repozytorium.uw.edu.pl
E-mail: repozytorium.buw(at)uw.edu.pl

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).