Księgozbiory przedwojenne w bibliotekach olsztyńskich

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące wydarzenia są dostępne tutaj.
23 kwietnia – 20 maja 2024 r.

Wystawa plenerowa pt.: „Księgozbiory przedwojenne w bibliotekach olsztyńskich” przygotowana przez Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego prezentuje zbiory historyczne sześciu najważniejszych olsztyńskich książnic: Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, Biblioteki Muzeum Warmii i Mazur, Biblioteki Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie, Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie oraz Biblioteki Archiwum Państwowego w Olsztynie.

Na wystawie przedstawiono charakterystykę poszczególnych placówek oraz najciekawsze pozycje (w tym: inkunabuły, starodruki i czasopisma) znajdujące się w ich zbiorach. Ekspozycja przybliża ponadto znaki własnościowe występujące w książkach, należące zarówno do instytucji, jak również właścicieli prywatnych.

Wystawa zorganizowana przez Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie we współpracy z Oddziałem Promocji, Wystaw i Współpracy BUW wpisuje się w obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia).

Zapraszamy!

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).