Usługi zamawiania skanów

Oferujemy następujące usługi:

 1. Odpłatne usługi reprograficzne dla wszystkich zainteresowanych. Usługi te należy zamawiać przesyłając na adres email: reprobuw@uw.edu.pl odpowiedni formularz.
  Więcej informacji na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/uslugi/kopiowanie-zbiorow/
 2. Bezpłatne skany dla społeczności UW, tj. studentów, doktorantów i pracowników posiadających aktywne konto biblioteczne. (Jak założyć konto?).

Zasady zamawiania

  • zamawiający nie mogą mieć przetrzymanych książek i nieuregulowanych opłat naliczonych przez BUW. Osoby mające na koncie naliczone opłaty w bibliotekach wydziałowych mogą zamawiać skany,
  • zamówienia w postaci wypełnionego formularza należy przesłać z adresu e-mail w domenie uw.edu.pl na adres: informacja.buw@uw.edu.pl.
  • Jedna osoba może złożyć maksymalnie jedno zamówienie na tydzień.
  • Można złożyć zamówienie na skany ze wszystkich materiałów zgromadzonych w BUW, z wyjątkiem nienaukowych czasopism bieżących.
  • Można zamówić do 50 stron tekstu oryginalnego (nie skanów). Skany będą zapisane do czarno-białych plików TIFF lub pliku PDF (bez OCR).
  • Zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu. Uwaga, realizacja zamówienia może potrwać kilka dni!
  • Ze względu na przepisy RODO zamówienia złożone przez osoby posługujące się nie swoimi danymi osobowymi nie będą realizowane.

Uwaga! Sprawdź też, czy poszukiwane materiały nie są dostępne w wersji elektronicznej. Pomoże Ci w tym nasz film instruktażowy Gdzie szukać cyfrowych publikacji – mini przewodnik

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).