Kopiowanie zbiorów

 

Zgodnie z polskim prawem możliwe jest wykonywanie kopii dokumentów na własne potrzeby. Obostrzenia w tym względzie zawiera ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Samodzielne kopiowanie

Na terenie BUW Czytelnicy mogą samodzielnie wykonywać zdjęcia materiałów bibliotecznych na własny użytek po uprzednim wypełnieniu formularza i przekazaniu go do Informatorium BUW lub kierownika gabinetu zbiorów specjalnych.
W związku z ochroną zbiorów zabronione jest wykonywanie zdjęć z lampą błyskową lub innymi elementami doświetlającymi fotografowany obiekt. Ze względu na komfort pracy użytkowników niedozwolone jest wnoszenie na teren biblioteki skanerów.

Urządzenia samoobsługowe

W BUW Czytelnicy mogą korzystać z samoobsługowych kserografów, skanera oraz wydrukować potrzebne materiały. Aby skorzystać z urządzeń samoobsługowych, należy zakupić kartę magnetyczną (koszt samej karty to 3 zł) i naładować ją odpowiednią kwotą w automatach znajdujących się na poziomie 1 i 2.

 1. Odbitka kserograficzna jednostronna w formacie A4 – 0,35 zł brutto.
 2. Odbitka kserograficzna jednostronna w formacie A3 – 0,70 zł brutto.
 3. Skan – 0,10 zł brutto.
 4. Wydruk w formacie A4 czarno-biały – 0,70 zł brutto.

Więcej informacji o usługach reprograficznych w Tabeli 2. Wykaz opłat

W Pracowni Reprograficznej

Pracownia Reprograficzna znajduje się na drugim poziomie BUW i oferuje usługi w zakresie:

 • skanowania oraz fotografowania obiektów oryginalnych (do formatu A1), mikrofilmów oraz mikrofisz na profesjonalnym sprzęcie digitalizacyjnym,
 • wykonywania odbitek kserograficznych i wydruków (w obu przypadkach jednostronnych),
 • mikrofilmowania zbiorów.

Więcej informacji o usługach reprograficznych w Tabeli 2. Wykaz opłat

Zamówienia można składać poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres reprobuw@uw.edu.pl (Uwaga! Aby pobrać formularze docx i rtf, należy otworzyć je w nowej karcie):

Dla społeczności UW, tj. studentów, doktorantów i pracowników posiadających aktywne konto biblioteczne świadczona jest usługa bezpłatnych skanów na poniższych zasadach:

 • Zamawiający nie mogą mieć przetrzymanych książek i nieuregulowanych opłat naliczonych przez BUW. Osoby mające na koncie naliczone opłaty w bibliotekach wydziałowych mogą zamawiać skany.
 • Zamówienia w postaci wypełnionego formularza należy przesłać z adresu e-mail w domenie uw.edu.pl na adres: informacja.buw@uw.edu.pl. (Uwaga! Aby pobrać formularze doc, docx i rtf, należy otworzyć je w nowej karcie).
 • Jedna osoba może złożyć maksymalnie jedno zamówienie na tydzień.
 • Można złożyć zamówienie na skany ze wszystkich materiałów zgromadzonych w BUW, z wyjątkiem nienaukowych czasopism bieżących.
 • Można zamówić do 50 stron tekstu oryginalnego (nie skanów). Skany będą zapisane do czarno-białych plików TIFF lub pliku PDF (bez OCR).
 • Zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu.
 • Ze względu na przepisy RODO zamówienia złożone przez osoby posługujące się nie swoimi danymi osobowymi nie będą realizowane.

Szczegółowe informacje o ofercie na usługi reprograficzne można uzyskać pod numerem telefonu (22) 55 25 400.

 

Szczegółowe zasady świadczenia usług reprograficznych
 1. Reprodukowanie materiałów bibliotecznych ze zbiorów BUW odbywa się z poszanowaniem prawa autorskiego i praw pokrewnych.
 2. Termin realizacji zależy od wielkości zamówienia i wraz z ostateczny kosztem usługi jest każdorazowo określany przez pracowników Oddziału Rozwoju Zasobów Elektronicznych (ORZE). Standardowy termin realizacji usługi wynosi do 14 dni roboczych.
 3. Odbitki kserograficzne mogą być wykonywane bezpośrednio wyłącznie z książek i czasopism wydanych po 1918 r., o ile pozwala na to ich stan zachowania i nie przekraczają formatu A3 po rozłożeniu obiektu.
 4. Warunkiem przystąpienia do reprodukowania cymeliów i cennych zbiorów specjalnych, a także do realizacji zamówienia, którego szacunkowy koszt przekracza 200,00 złotych brutto, jest wniesienie przedpłaty w wysokości 50% wartości zamówienia.
 5. Koszt reprodukowania materiału bibliotecznego ulega podwyższeniu o 50%, jeśli zamówienie wykonano w trybie ekspresowym (poza kolejnością).
 6. Na usługi wykonywane w ORZE przysługują następujące zniżki (nie dotyczą zamówień z materiałów własnych Zamawiającego):
  1. 25% – pracownikom, studentom i doktorantom UW;
  2. 25% – w przypadku zamówienia powyżej 100 skanów z jednego materiału bibliotecznego i w tym samym formacie oraz nie stwarzających trudności w obróbce.
  3. 75% – za wykonanie kopii cyfrowej, jeśli BUW zdecyduje o jej włączeniu w zasoby elektronicznej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. Przy jednym zamówieniu zniżki nie łączą się.
 8. Za usługi reprograficzne istnieje możliwość płatności Voucherami IFLA – 1 voucher (wg IFLA Voucher Scheme – Payment System for International Interlibrary Transactions) 8 EUR; przeliczenie na PLN wg średniego kursu dnia NBP.

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).