Kopiowanie zbiorów

Uwaga! Aktualne informacje dotyczące wypożyczeń, zwrotów, zamawiania skanów i innych usług biblioteki znajdują się w ogłoszeniu

 

Zgodnie z polskim prawem możliwe jest wykonywanie kopii dokumentów na własne potrzeby. Obostrzenia w tym względzie zawiera ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Samodzielne kopiowanie

Na terenie BUW Czytelnicy mogą samodzielnie wykonywać zdjęcia materiałów bibliotecznych na własny użytek po uprzednim wypełnieniu formularza i przekazaniu go do Informatorium BUW lub kierownika gabinetu zbiorów specjalnych.
W związku z ochroną zbiorów zabronione jest wykonywanie zdjęć z lampą błyskową lub innymi elementami doświetlającymi fotografowany obiekt. Ze względu na komfort pracy użytkowników niedozwolone jest wnoszenie na teren biblioteki skanerów.

Urządzenia samoobsługowe

W BUW Czytelnicy mogą korzystać z samoobsługowych kserografów, skanera oraz wydrukować potrzebne materiały. Aby skorzystać z urządzeń samoobsługowych, należy zakupić kartę magnetyczną (koszt samej karty to 3 zł) i naładować ją odpowiednią kwotą w automatach znajdujących się na poziomie 1 i 2. Położenie wszystkich urządzeń można znaleźć na interaktywnych mapach BUW.

 1. Odbitka kserograficzna jednostronna w formacie A4 – 0,35 zł brutto.
 2. Odbitka kserograficzna jednostronna w formacie A3 – 0,70 zł brutto.
 3. Skan – 0,10 zł brutto.
 4. Wydruk w formacie A4 czarno-biały – 0,70 zł brutto.

Więcej informacji o usługach reprograficznych w Tabeli 2. Wykaz opłat

W Pracowni Reprograficznej

Pracownia Reprograficzna znajduje się za Czytelnią Ogólną na drugim poziomie BUW i oferuje usługi w zakresie:

 • skanowania oraz fotografowania obiektów oryginalnych (do formatu A1), mikrofilmów oraz mikrofisz na profesjonalnym sprzęcie digitalizacyjnym,
 • wykonywania odbitek kserograficznych i wydruków (w obu przypadkach jednostronnych),
 • mikrofilmowania zbiorów.

Więcej informacji o usługach reprograficznych w Tabeli 2. Wykaz opłat

Zamówienia można składać osobiście w pokoju 204 (poziom 2, za Czytelnią Ogólną) w godzinach pracy Pracowni Reprograficznej (poniedziałek – piątek 10-15), pocztą elektroniczną na adres reprobuw@uw.edu.pl lub poza godzinami pracy Pracowni Reprograficznej w Czytelni Ogólnej. Szczegółowe informacje o ofercie można uzyskać pod numerem telefonu (22) 55 25 400.

 

Szczegółowe zasady świadczenia usług reprograficznych
 1. Reprodukowanie materiałów bibliotecznych ze zbiorów BUW odbywa się z poszanowaniem prawa autorskiego i praw pokrewnych.
 2. Termin realizacji zależy od wielkości zamówienia i wraz z ostateczny kosztem usługi jest każdorazowo określany przez pracowników Oddziału Rozwoju Zasobów Elektronicznych (ORZE). Standardowy termin realizacji usługi wynosi do 14 dni roboczych.
 3. Odbitki kserograficzne mogą być wykonywane bezpośrednio wyłącznie z książek i czasopism wydanych po 1918 r., o ile pozwala na to ich stan zachowania i nie przekraczają formatu A3 po rozłożeniu obiektu.
 4. Warunkiem przystąpienia do reprodukowania cymeliów i cennych zbiorów specjalnych, a także do realizacji zamówienia, którego szacunkowy koszt przekracza 200,00 złotych brutto, jest wniesienie przedpłaty w wysokości 50% wartości zamówienia.
 5. Koszt reprodukowania materiału bibliotecznego ulega podwyższeniu o 50%, jeśli zamówienie wykonano w trybie ekspresowym (poza kolejnością).
 6. Na usługi wykonywane w ORZE przysługują następujące zniżki (nie dotyczą zamówień z materiałów własnych Zamawiającego):
  1. 25% – pracownikom, studentom i doktorantom UW;
  2. 25% – w przypadku zamówienia powyżej 100 skanów z jednego materiału bibliotecznego i w tym samym formacie oraz nie stwarzających trudności w obróbce.
  3. 75% – za wykonanie kopii cyfrowej, jeśli BUW zdecyduje o jej włączeniu w zasoby elektronicznej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. Przy jednym zamówieniu zniżki nie łączą się.
 8. Za usługi reprograficzne istnieje możliwość płatności Voucherami IFLA – 1 voucher (wg IFLA Voucher Scheme – Payment System for International Interlibrary Transactions) 8 EUR; przeliczenie na PLN wg średniego kursu dnia NBP.
 9. Biblioteka Uniwersytecka może udzielić osobom lub instytucjom jednorazowej zgody na publikację obiektów pochodzących z jej zbiorów na podstawie wypełnionego formularza, o ile nie stoi to w sprzeczności z prawem autorskim i prawami pokrewnymi.
 10. Udzielenie jednorazowej zgody w celach innych niż naukowe i dydaktyczne jest odpłatne i wynosi od 200,00 do 1000,00 zł. Wysokość opłaty ustala Dyrektor BUW, kierując się wartością udostępnianego materiału oraz charakterem przedsięwzięcia.
 11. W przypadku reprodukowania na zamówienie obiektów ze zbiorów specjalnych BUW oraz występowania o udzielenie jednorazowej zgody na ich publikację obowiązuje wypełnienie specjalnego formularza, który może być przesłany drogą elektroniczną do ORZE: reprobuw@uw.edu.pl.
 12. W przypadku reprodukowania na zamówienie materiałów bibliotecznych ze zbiorów BUW lub obiektów ze zbiorów specjalnych BUW do celów innych niż naukowe i dydaktyczne do kosztu usługi dolicza się opłatę za udostępnienie tego materiału w wysokości od 100,00 do 500,00 zł. Wysokość opłaty ustala dyrektor lub kierownik właściwego gabinetu zbiorów specjalnych lub kierownik ORZE, kierując się wartością udostępnianego materiału i jego stanem zachowania.
 13. Z opłaty za udostępnienie materiałów bibliotecznych do reprodukowania są zwolnione archiwa, biblioteki i muzea, o ile cel zamówienia nie jest komercyjny.

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).