Kopiowanie zbiorów

 

Zgodnie z polskim prawem możliwe jest wykonywanie kopii dokumentów na własne potrzeby. Obostrzenia w tym względzie zawiera ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Samodzielne kopiowanie

Na terenie BUW Czytelnicy mogą samodzielnie wykonywać zdjęcia materiałów bibliotecznych na własny użytek.
W związku z ochroną zbiorów zabronione jest wykonywanie zdjęć z lampą błyskową lub innymi elementami doświetlającymi fotografowany obiekt. Ze względu na komfort pracy użytkowników niedozwolone jest wnoszenie na teren biblioteki skanerów.

Odbitki kserograficzne mogą być wykonywane bezpośrednio wyłącznie z książek i czasopism wydanych po 1918 r., o ile pozwala na to ich stan zachowania i nie przekraczają formatu A3 po rozłożeniu obiektu.

Urządzenia samoobsługowe

W BUW Czytelnicy mogą korzystać z samoobsługowych kserografów, skanera oraz wydrukować potrzebne materiały. Aby skorzystać z urządzeń samoobsługowych, należy zakupić kartę magnetyczną (koszt samej karty to 3 zł) i naładować ją odpowiednią kwotą w automatach znajdujących się na poziomie 1 i 2.

 1. Odbitka kserograficzna jednostronna w formacie A4 – 0,35 zł brutto.
 2. Odbitka kserograficzna jednostronna w formacie A3 – 0,70 zł brutto.
 3. Skan – 0,10 zł brutto.
 4. Wydruk w formacie A4 czarno-biały – 0,70 zł brutto.

Do dyspozycji Czytelników są też dwa bezpłatne samoobsługowe skanery: przy Informatorium i w Czytelni.

Więcej informacji o usługach reprograficznych w Tabeli 2. Wykaz opłat

W Pracowni Reprograficznej

Pracownia Reprograficzna oferuje usługi w zakresie:

 • skanowania oraz fotografowania obiektów oryginalnych (do formatu A1), mikrofilmów oraz mikrofisz na profesjonalnym sprzęcie digitalizacyjnym,
 • wykonywania odbitek kserograficznych i wydruków (w obu przypadkach jednostronnych).

Więcej informacji o usługach reprograficznych w Tabeli 2. Wykaz opłat

Zamówienia można składać poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres reprobuw@uw.edu.pl (Uwaga! Aby pobrać formularze docx i rtf, należy otworzyć je w nowej karcie):

Zamówienia reprograficzne są realizowane według następującego schematu:

 1. Czytelnik przesyła prawidłowo wypelniony formularz zamówienia na adres reprobuw@uw.edu.pl
 2. Pracownia Reprograficzna weryfikuje treść zamówienia i dokonuje wyceny kosztów jego  realizacji, którą przesyła Zamawiającemu. W razie wątpliwości kontaktuje się z Zamawiającym.
 3. Zamawiający dokonuje opłaty zgodnie z przesłanymi danymi.
 4. Po zaksięgowaniu środków na koncie BUW Pracownia przystępuje do realizacji zamówienia.
 5. Zamawiający otrzymuje kopie zgodnie z zamówieniem i późniejszymi ustaleniami.

Jakość skanów jest zależna głównie od dwóch czynników:

 • rodzaju pliku:
  • TIFF (większa objętość pliku, nadaje się do publikacji),
  • JPEG (mniejsza objętość pliku, nadaje się do czytania),
 • głębi kolorów (jakość):
  • kolor (nadaje się do każdego obiektu),
  • skala szarości (do bardziej skomplikowanych tekstów i prostych grafik bez kolorowych elementów),
  • plik czarno-biały (do prostych tekstów).

Porównanie wielkości plików TIFF i JPEG przy różnej głębi kolorów:

 • pliki TIFF

 • pliki JPEG

Obsługa Pracowni Reprograficznej pomaga w ustaleniu odpowiednich parametrów digitalizacji.

Dla doktorantów i pracowników UW posiadających aktywne konto biblioteczne świadczona jest usługa bezpłatnych skanów na poniższych zasadach:

 • Zamawiający nie mogą mieć przetrzymanych książek i nieuregulowanych opłat naliczonych przez BUW. Osoby mające na koncie naliczone opłaty w bibliotekach wydziałowych mogą zamawiać skany.
 • Zamówienia w postaci wypełnionego formularza należy przesłać z adresu e-mail w domenie uw.edu.pl na adres: informacja.buw@uw.edu.pl. (Uwaga! Aby pobrać formularze docx i rtf, należy otworzyć je w nowej karcie).
 • Jedna osoba może złożyć maksymalnie jedno zamówienie na tydzień.
 • Można złożyć zamówienie na skany ze wszystkich materiałów zgromadzonych w BUW, z wyjątkiem nienaukowych czasopism bieżących.
 • Można zamówić do 50 stron tekstu oryginalnego (nie skanów). Skany będą zapisane do czarno-białych plików TIFF lub pliku PDF (bez OCR) (o formacie plików decyduje Pracownia Reprograficzna).
 • Zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu.
 • Ze względu na przepisy RODO zamówienia złożone przez osoby posługujące się nie swoimi danymi osobowymi nie będą realizowane.

Szczegółowe informacje o ofercie na usługi reprograficzne można uzyskać pod numerem telefonu (22) 55 25 400.

 

Szczegółowe zasady świadczenia usług reprograficznych
 1. Reprodukowanie materiałów bibliotecznych ze zbiorów BUW odbywa się z poszanowaniem prawa autorskiego i praw pokrewnych.
 2. Termin realizacji zależy od wielkości zamówienia i wraz z ostateczny kosztem usługi jest każdorazowo określany przez pracowników Oddziału Rozwoju Zasobów Elektronicznych (ORZE). Standardowy termin realizacji usługi wynosi do 14 dni roboczych.
 3. Odbitki kserograficzne mogą być wykonywane bezpośrednio wyłącznie z książek i czasopism wydanych po 1918 r., o ile pozwala na to ich stan zachowania i nie przekraczają formatu A3 po rozłożeniu obiektu.
 4. Warunkiem przystąpienia do reprodukowania cymeliów i cennych zbiorów specjalnych, a także do realizacji zamówienia, którego szacunkowy koszt przekracza 200,00 złotych brutto, jest wniesienie przedpłaty w wysokości 50% wartości zamówienia.
 5. Koszt reprodukowania materiału bibliotecznego ulega podwyższeniu o 50%, jeśli zamówienie wykonano w trybie ekspresowym (poza kolejnością).
 6. Na usługi wykonywane w ORZE przysługują następujące zniżki (nie dotyczą zamówień z materiałów własnych Zamawiającego):
  1. 25% – pracownikom, studentom i doktorantom UW;
  2. 25% – w przypadku zamówienia powyżej 100 skanów z jednego materiału bibliotecznego i w tym samym formacie oraz nie stwarzających trudności w obróbce.
  3. 75% – za wykonanie kopii cyfrowej, jeśli BUW zdecyduje o jej włączeniu w zasoby elektronicznej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. Przy jednym zamówieniu zniżki nie łączą się.
 8. Za usługi reprograficzne istnieje możliwość płatności Voucherami IFLA – 1 voucher (wg IFLA Voucher Scheme – Payment System for International Interlibrary Transactions) 8 EUR; przeliczenie na PLN wg średniego kursu dnia NBP.

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).