Zapisy

Zapisy do BUW prowadzone są w sali w uliczce po lewej stronie od wejścia przy skrzyżowaniu ul. Lipowej i Dobrej, tel. 22 55 25 382.

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek – sobota 9-21
Studenci, doktoranci i pracownicy UW posiadający ELS/ELD/ELP/ELN lub aplikację mobilny USOS

Prosimy o samodzielną aktywację konta za pomocą poniższych linków:

 • dla studentów i doktorantów UW

Aktywacja konta studenta UW 

 • dla pracowników UW

Aktywacja Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej (ELP) i Elektronicznej Legitymacji Nauczyciela Akademickiego (ELN) jako karty bibliotecznej UW

Konto zostanie aktywowane o 5 rano następnego dnia.

Uwaga! 

 • Procedura zdalnej aktywacji i/lub aktualizacji konta czytelnika dostępna jest tylko dla studentów, doktorantów i pracowników UW z wprowadzonym do USOS kompletem danych.
 • Aplikacja Mobilny USOS nie działa na telefonach iPhone.

Zobacz jak aktywować konto studenta UW

Po zapisaniu kartą biblioteczną będzie odpowiednio Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS), Elektroniczna Legitymacja Doktoranta (ELD), Elektroniczna Legitymacja Pracownicza (ELP), Elektroniczna Legitymacja Nauczyciela Akademickiego (ELN) i aplikacja Mobilny USOS na smartfonie z obsługą NFC.

Numer karty bibliotecznej to odpowiednio: numer ELS, numer ELD, numer ELP i numer ELN (pisany bez spacji).

Studenci UW i pracownicy nieposiadający elektronicznej legitymacji ELS/ELD/ELP/ELN

Słuchacze studiów podyplomowych, osoby odbywające staże naukowe, studia krótkoterminowe, studenci zagraniczni, osoby wznawiające studia itp.

Zapisy osobiste w punkcie Zapisów, BUW, ul. Dobra 56/66
Dokumenty niezbędne do założenia karty bibliotecznej:

 • studenci UW: ważny dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (zapis na podstawie danych z systemu USOS), obcokrajowcy – paszport, karta pobytu lub ID,
 • studenci odbywający studia w ramach programów międzyuczelnianych (MOST): odpowiednie zaświadczenie o odbywaniu studiów na UW,
 • słuchacze studiów podyplomowych UW: ważny dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz karta słuchacza z aktualnymi wpisami semestralnymi, jeśli student nie jest wpisany do systemu USOS,
 • osoby odbywające studia krótkoterminowe, staż naukowy lub korzystające z innych form kształcenia w UW, a nie otrzymujący indeksów: ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania, numerem PESEL oraz zaświadczenie z jednostki dydaktycznej UW, stanowiące załącznik do pisma Prorektora UW z dn. 23.09.2003,
 • pracownicy UW: ważny dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz w przypadku braku informacji o zatrudnieniu w USOS, dokument stwierdzający zatrudnienie,
 • pracownicy UW na umowę zlecenie lub o dzieło, którzy mogą korzystać tylko z konta kaucyjnego: zaświadczenie o zatrudnieniu, ważny dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL, podanie ze zgodą kierownika Oddziału Udostępniania lub osoby upoważnionej na otwarcie konta,
 • doktoranci UW z wolnej stopy, którzy mogą skorzystać tylko z konta kaucyjnego: zaświadczenie od promotora UW, ważny dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL, podanie ze zgodą kierownika Oddziału Udostępniania lub osoby upoważnionej na otwarcie konta.

Karta biblioteczna uprawnia do korzystania na miejscu ze zbiorów BUW oraz do wypożyczania książek.

Przy zapisie do BUW czytelnik uzyskuje hasło do konta bibliotecznego, które umożliwia:
 • sprawdzanie stanu konta,
 • zamawianie książek i czasopism z katalogu online bibliotek UW i cyfrowych katalogów kartkowych z Magazynu do Czytelni lub Wypożyczalni,
 • rezerwowanie wypożyczonych książek z katalogu online bibliotek UW,
 • dostęp do zasobów elektronicznych na komputerach domowych,
 • korzystanie z internetu w BUW.

Należy pamiętać o zmianie hasła co najmniej raz na kwartał.
Jak i gdzie można zmienić hasło? W BUW – w Wypożyczalni i na stanowisku Zapisów oraz na stronie katalogu online bibliotek UW po zalogowaniu na swoje konto biblioteczne (zakładka Kontakt). Instrukcja zmiany hasła

Zapisując się do BUW, tym samym czytelnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu udostępniania zbiorów.

Studenci UW po absolutorium

W sytuacji, gdy czytelnik utracił już status studenta, ale nie obronił jeszcze pracy, może korzystać z Biblioteki (wypożyczać książki na zewnątrz) na specjalnych zasadach. Należy poprosić w dziekanacie o wystawienie oświadczenia po absolutorium dla biblioteki. Na podstawie tego dokumentu pracownicy przedłużają / zakładają konto biblioteczne (pomimo braku aktualnego hologramu).

Osoby spoza UW

Do BUW zapisać się może każdy, kto skończył 16 lat oraz akceptuje warunki określone Regulaminem udostępniania zbiorów BUW. Jednak osoby spoza UW mogą korzystać ze zbiorów tylko na miejscu, bez prawa do wypożyczania książek do domu.

Dokumenty niezbędne do zapisania się:

 • ważny dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu), dla obcokrajowców – paszport lub karta pobytu.

Uwaga! Osoby, które jeszcze nie ukończyły 18 lat, mogą się zapisać tylko  z rodzicem/opiekunem prawnym, który wypełnia formularz zobowiązania.

Cennik:

 • założenie konta bibliotecznego wraz z wydaniem karty bibliotecznej i/lub jej aktywacją (na rok) – 20 zł,
 • duplikat karty bibliotecznej – 20 zł,
 • prolongata (przedłużenie ważności) konta bibliotecznego – 10 zł.

Uwaga! Płatność wyłącznie kartą płatniczą.

Przy zapisie do BUW czytelnicy otrzymują kartę biblioteczną wraz z hasłem.
Hasło umożliwia zamawianie z katalogu online bibliotek UW oraz cyfrowych katalogów kartkowych książek i czasopism z magazynu do Czytelni oraz korzystanie z internetu w BUW.

Należy pamiętać o zmianie hasła co najmniej raz na kwartał.
Jak i gdzie można zmienić hasło? W BUW – w Wypożyczalni i na stanowisku Zapisów oraz na stronie katalogu online bibliotek UW po zalogowaniu na swoje konto biblioteczne (zakładka Kontakt). Instrukcja zmiany hasła

Profesorowie i doktorzy habilitowani spoza UW

mogą wypożyczać książki poza BUW, ale przy zapisie (lub przy przedłużaniu ważności karty) muszą przedstawić ważny dowód osobisty wydany w Polsce oraz dokument potwierdzający status samodzielnego pracownika nauki.

Członkowie Klubu Absolwentów UW

Mogą wypożyczać książki poza BUW, do zapisu (lub przedłużenia ważności karty) muszą posiadać ważną kartę członkowską Klubu .

Kartę Klubu Absolwenta UW jako kartę biblioteczną BUW można aktywować:

 • samodzielnie poprzez link

W przypadku trudności prosimy o kontakt mailowy pod adresem: reklamacje.buw@uw.edu.pl

 • na stanowisku Zapisów (do zapisu oprócz Karty potrzebny jest ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania i numerem PESEL).

 

Biblioteki UW oraz inne biblioteki warszawskie

Do zapisu potrzebna jest deklaracja biblioteki podpisana przez kierownika biblioteki lub instytucję nadrzędną, z podaniem nazwisk i wzorów podpisów bibliotekarzy (najwyżej dwóch) upoważnionych i odpowiedzialnych za wypożyczone książki.

Cennik:

 • założenie konta bibliotecznego wraz z wydaniem karty bibliotecznej i/lub jej aktywacją – 20 zł,
 • duplikat karty bibliotecznej – 20 zł.

Uwaga! Płatność wyłącznie kartą płatniczą.

Karta uprawnia do wypożyczania książek poza BUW.

Osoby i biblioteki zapisujące się do BUW tym samym zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu udostępniania zbiorów.

 

Przedłużanie ważności kart bibliotecznych

Przed przyjściem do BUW prosimy samodzielnie sprawdzić ważność swojego konta!

Uwaga!

 • Konta studentów i doktorantów UW, których termin ważności minął 31 marca 2021 r. są przedłużone do 31 października 2021 r. Warunkiem przedłużenia było potwierdzenie, że konta są aktywne w USOS, konta nieaktywne w USOS nie zostały przedłużone.

Studenci UW: Przedłużanie terminu ważności konta Czytelnika następuje automatycznie po zaliczeniu każdego kolejnego semestru.

Uwaga! Jeśli pomimo zaliczenia semestru konto straciło ważność, należy zgłosić się z ważną legitymacją studencką do Wypożyczalni BUW lub na stanowisko Zapisów albo do biblioteki wydziałowej, jeśli wypożycza ona w systemie VTLS/Virtua.

Pracownicy UW: Aktywacja Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej jako karty bibliotecznej gwarantuje automatyczne przedłużanie ważności konta bibliotecznego na podstawie danych z systemu USOS. Aktywuj ELP.
Można także przesłać e-mail na adres: reklamacje.buw@uw.edu.pl, w którym należy podać numer karty bibliotecznej, imię, nazwisko oraz jednostkę organizacyjną.

Uwaga! Przedłużenie ważności karty bibliotecznej nie oznacza przedłużenia terminu zwrotu książek! Trzeba to zrobić samodzielnie przez internet lub osobiście w BUW.

Profesorowie i doktorzy habilitowani innych szkół wyższych, PAN i instytutów badawczych: przedłużenie ważności konta na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem.

Osoby odbywające studia krótkoterminowe, staż naukowy lub korzystające z innych form kształcenia w UW, a nie otrzymujące indeksów: przedłużenie konta na podstawie odpowiedniego zaświadczenie z jednostki dydaktycznej UW, stanowiącego załącznik do pisma Prorektora UW z dn. 23.09.2003 i karty bibliotecznej,

Słuchacze studiów podyplomowych UW: karta słuchacza z aktualnymi wpisami semestralnymi; w przypadku braku tych dokumentów przedłużenie ważności konta nastąpi na podstawie danych z systemu USOS.

Biblioteki UW oraz inne biblioteki warszawskie: przedłużenie na podstawie deklaracji biblioteki podpisanej przez kierownika biblioteki lub instytucji nadrzędnej, z podaniem nazwisk i wzorów podpisów bibliotekarzy (najwyżej dwóch) upoważnionych i odpowiedzialnych za wypożyczone książki.

Członkowie Klubu Absolwentów UW: przedłużenie na podstawie ważnej karty członkowskiej Klubu.

 

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).