Wypożyczenia i zwroty

Jak wypożyczyć książkę?
 • Aby wypożyczyć książkę z BUW, trzeba ustalić jej lokalizację, tzn. czy znajduje się ona w Wolnym Dostępie, czy w magazynie niedostępnym dla czytelników. Pomoże w tym katalog online.
 • Po wyszukaniu książki należy kliknąć w jej tytuł i wybrać zakładkę Egzemplarze:
  • jeżeli w polu Lokalizacja znajduje się zapis BUW Wolny Dostęp – trzeba spisać sygnaturę z pola Klasyfikacja WD, odszukać książkę na półce w odpowiedniej dziedzinie i zanieść ją do Wypożyczalni lub samodzielnie wypożyczyć w selfczeku (w szukaniu książek w Wolnym Dostępie pomocne będą Mapy BUW)
  • jeżeli w polu Lokalizacja znajduje się zapis BUW Magazyn – książkę należy zamówić przez katalog online, korzystając z przycisku Zamów.
   Jako miejsce odbioru należy wybrać:

   • Wypożyczalnia BUW lub Książkomat BUW – jeśli czytelnik ma uprawnienia do wypożyczeń poza BUW,
   • Czytelnia BUW – jeśli czytelnik nie ma uprawnień do wypożyczeń lub książka ma status: Nie wypożycza się. 

Zobacz prezentację Jak szukać i wypożyczać książki z BUW?

 • Jeżeli w zakładce Egzemplarze w polu Status znajduje się zapis Zwrot i podana jest data, oznacza to, że książka jest wypożyczona. Można ją sobie zarezerwować, korzystając z przycisku Zamów. Zobacz prezentację Jak zarezerwować wypożyczoną książkę?
 • Jeżeli opisu książki nie ma w katalogu online, ale jest w bazie Cyfrowe Katalogi Kartkowe BUW (CKK), oznacza to, że książka znajduje się w magazynie. Trzeba w takim przypadku zamówić książkę, korzystając z przycisku Zamów, dostępnego w CKK. Zobacz instrukcję.
Co można, a czego nie można wypożyczać?

Aby dowiedzieć się z katalogu online, czy książka przeznaczona jest do wypożyczenia, czy tylko do czytania na miejscu, należy sprawdzić w zakładce Egzemplarze pole Status.

 • Dostępny oznacza, że książkę można wypożyczyć poza BUW.
 • Data zwrotu: 26-12-2016 21:00 oznacza, że książka jest aktualnie wypożyczona (można ją zarezerwować).
 • Nie wypożycza się oznacza, że książka jest udostępniana tylko na miejscu.
 • Odłożono – status pojawia się wtedy, gdy zarezerwowana książka zostaje zwrócona do Biblioteki. Książka odkładana jest dla pierwszej rezerwującej osoby. Czytelnik otrzymuje e-mail z informacją o możliwości odbioru książki.

W Wolnym Dostępie książki do wypożyczenia oznaczone są niebieską, białą lub żółtą nalepką. Książki, których wypożyczyć nie można – nalepką czerwoną lub nalepką z czerwoną kropką.

Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

 • publikacji wchodzących w skład księgozbiorów podręcznych wewnętrznych jednostek organizacyjnych BUW;
 • zbiorów specjalnych;
 • większości wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw informacyjnych;
 • czasopism;
 • gazet;
 • druków z lat 1919-1950;
 • obiektów w złym stanie zachowania;
 • nieoprawnych nadbitek i odbitek o małej objętości i publikacji małoformatowych;
 • wydawnictw rzadkich, trudnych do nabycia, z dużą liczbą tablic, map i rycin oraz tek z luźnymi kartami;
 • cimeliów;
 • mikroform;
 • publikacji z Wolnego Dostępu nieprzeznaczonych do wypożyczania oznaczonych czerwoną nalepką oraz nalepką z czerwona kropką.

 

Limity wypożyczeń
Pracownicy i doktoranci UW 20 wol. na 90 dni
Profesorowie i doktorzy habilitowani spoza Uniwersytetu, legitymujący się ważnym dokumentem tożsamości wydanym w Polsce 15 wol. na 60 dni
Studenci i słuchacze wszystkich studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, realizowanych na UW 10 wol. na 30 dni
Pozostali użytkownicy indywidualni posiadający uprawnienia do wypożyczeń 3 wol. na 30 dni
Biblioteki jednostek organizacyjnych UW 20 wol. na 30 dni
Inne biblioteki i instytucje krajowe 10 wol. na 30 dni

Uwaga! Wybrane książki są wypożyczane na krótszy okres wszystkim Czytelnikom, bez względu na uprawnienia. Wypożyczający taką książkę jest o tym informowany przez pracownika Wypożyczalni.

Zmiana uprawnień do wypożyczeń:
Czytelników, którym przysługuje zmiana uprawnień do wypożyczeń, prosimy o zgłoszenie tego faktu w Wypożyczalni lub na stanowisku Zapisów.

Gdzie i kiedy wypożyczyć książkę
w Wypożyczalni, poziom 1
 • poniedziałek – sobota 9-21
Tutaj można wypożyczyć:

 • książki z Wolnego Dostępu i Księgozbioru Dydaktycznego
 • czytniki książek elektronicznych Kindle
 • książki zamówione z magazynu, jeśli wskazano miejsce odbioru: BUW Wypożyczalnia
 • zarezerwowane pozycje gotowe do odbioru
na samoobsługowym urządzeniu Selfczek
(poziom 1 w pobliżu Wypożyczalni)
 • w godzinach otwarcia Biblioteki

 

Tutaj można wypożyczyć tylko książki z Wolnego Dostępu i Księgozbioru Dydaktycznego
 

w książkomacie (w uliczce na poziomie 0) w pobliżu wejścia od skrzyżowania ulic Dobrej i Lipowej

 • 24/7
Tutaj można wypożyczyć tylko książki zamówione z magazynu BUW.

Do książkomatu nie są realizowane:

 • zamówienia na CD-ROMy, na książki z bibliotek wydziałowych i z Cyfrowych Katalogów Kartkowych,
 • rezerwacje na egzemplarze wypożyczone.

Uwaga! Skrytka książkomatu nie otworzy się, gdy:

 • konto biblioteczne jest nieważne lub zablokowane,
 • termin ważności konta bibliotecznego jest krótszy niż byłby termin zwrotu zamówionych książek,
 • liczba książek znajdujących się w skrytce przekracza liczbę wolnych miejsc na koncie bibliotecznym.
Gdzie i kiedy zwrócić książkę?
w Wypożyczalni, poziom 1
 • poniedziałek – sobota 9-21
na samoobsługowym urządzeniu Selfczek
(poziom 1 w pobliżu Wypożyczalni)
 • w godzinach otwarcia Biblioteki

do trezora przed wejściem do Biblioteki
(w uliczce na poziomie 0, przy wejściu do Biblioteki)
 • 24/7
poprzez odesłanie ich pocztą lub kurierem na własny koszt na adres BUW (ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa‎) z dopiskiem „Wypożyczalnia Miejscowa”.
Uwaga! Przy zwrocie brany jest pod uwagę dzień dostarczenia przesyłki do Biblioteki, a nie data wysyłki.

Tylko książki zwrócone w Wypożyczalni i w Selfczekach będą od razu zdjęte z konta.
Książki z trezora są wyjmowane co godzinę w godzinach pracy Wypożyczalni, ostatni raz godzinę przed zamknięciem.

Czytelnicy, którzy zamierzają wypożyczać kolejne woluminy w tym samym dniu, powinni oddać książki w  selfczekach lub Wypożyczalni.

Książki można oddawać samodzielnie albo za pośrednictwem innych osób.

Po zwróceniu książki w ciągu następnych 5 dni koniecznie należy sprawdzić, czy fakt ten został odnotowany na koncie. Jeśli książka nadal na nim widnieje, trzeba zgłosić to do Samodzielnego stanowiska ds. obsługi użytkowników BUW  drogą mailową reklamacje.buw@uw.edu.pl lub telefonicznie (tel. 55 25 384).  Jednocześnie informujemy, że po 5 dniach reklamacje nie będą uznawane.

Zobacz prezentację Wypożyczenia i zwroty

Przedłużanie terminu zwrotu książki

Czytelnicy otrzymują powiadomienie pocztą elektroniczną o zbliżającym się terminie zwrotu książki (jeśli podali wcześniej adres swojego konta e-mail).

Książkę można prolongować samodzielnie po zalogowaniu na swoje konto biblioteczne, osobiście w Wypożyczalni lub na samoobsługowym urządzeniu Selfczek, pod warunkiem, że nie upłynął termin zwrotu tej książki ani nie została ona wcześniej zarezerwowana przez innego czytelnika. Termin zwrotu wypożyczonej książki można prolongować pięciokrotnie.  

 

 Rezerwacja wypożyczonej książki

Jeśli książka jest wypożyczona przez innego czytelnika, można ją zarezerwować. Kiedy książka zostanie zwrócona, jej status na koncie z „W toku” zmieni się na „Do odbioru”, a czytelnik otrzyma e-mail z informacją o możliwości odbioru książki. Książki z rezerwacji należy odebrać z Wypożyczalni w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia. Zobacz prezentację Jak zarezerwować wypożyczoną książkę?

 Przekroczenie terminu zwrotu

Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych książek oraz czytników książek elektronicznych skutkuje zablokowaniem konta czytelnika.
Do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki nie można wypożyczać następnych książek, prolongować ich ani zamawiać i rezerwować następnych egzemplarzy.

Opłaty:

 • 40 gr – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu jednej książki od 1.02.2015 r.
 • 25 gr – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu jednej książki do 31.01.2015 r.
 • 1 zł – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu czytnika Kindle.
 • 5 zł – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu kluczyka do skrytki samoobsługowej.

Uwaga! Opłata jest automatycznie naliczana do chwili zwrotu przetrzymanej książki, czytnika i kluczyka.

Opłatę za przekroczenie terminu zwrotu, po uprzednim oddaniu przetrzymanych książek, można uiścić:

 • w Wypożyczalni (płatność tylko kartą płatniczą, systemem NFC lub Blikiem) lub
 • w odpowiednio oznakowanym selfczeku (płatność tylko kartą płatniczą, systemem NFC lub Blikiem) lub
 • przelewem na konto (dotyczy tylko książek wypożyczonych z BUW):
  Uniwersytet Warszawski Bank Millennium S. A. – 69 11602202 0000 0000 6085 0087 z tytułu „Opłata za przetrzymanie książek z BUW”.
  Uwaga! Usunięcie zaległości z konta nastąpi dopiero po przekazaniu informacji o wpłacie od pełnomocnika kwestora UW (co następuje z pewnym opóźnieniem).

Uwaga! Opłaty za przetrzymanie książek z bibliotek wydziałowych UW są przyjmowane wyłącznie na konta bibliotek podanych na ich stronach internetowych!

Jak wypożyczyć kabinę pracy indywidualnej dla studentów i doktorantów UW?

Kabinę pracy indywidualnej czternastodniową można zamawiać poprzez Katalog bibliotek UW, wpisując w pasku szukania „Kabiny pracy indywidualnej BUW dla studentów i doktorantów”.
Jako miejsce odbioru należy wskazać lokalizację „BUW Kabiny Studenckie”.

Po odbiór klucza do kabiny należy się zgłosić do Informatorium w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia. Klucz jest wypożyczany po okazaniu karty bibliotecznej BUW, a wypożyczenie jest rejestrowane na koncie bibliotecznym studenta.

Klucz do kabiny jest udostępniany na 14 dni roboczych.

Termin zwrotu klucza może być trzykrotnie przedłużony o kolejne 14 dni pod warunkiem, że:

 • nie ma rezerwacji złożonych przez innych użytkowników na wypożyczoną kabinę,
 • nie upłynął termin zwrotu klucza albo egzemplarza książki, która znajduje się na koncie bibliotecznym czytelnika,
 • nie upłynął termin ważności konta,
 • nie ma zaległych opłat na koncie czytelnika.

Prolongata jest możliwa nie wcześniej niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem zwrotu klucza.

Kabiny aktualnie zajęte przez innych czytelników można rezerwować. Po odbiór klucza zarezerwowanej kabiny należy się zgłosić do Informatorium w ciągu 3 dni od daty otrzymania pocztą elektroniczną powiadomienia o możliwości odbioru klucza. Nieodebranie klucza w terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z użytkowania kabiny studenckiej.

Kabina jednodniowa jest udostępniana bez uprzedniej rezerwacji pierwszemu uprawnionemu do tego Użytkownikowi, który danego dnia zgłosi taką potrzebę w Informatorium. Kabina jednodniowa nie podlega rezerwacji.

Więcej informacji w Zasadach korzystania z kabin pracy indywidualnej dla studentów i doktorantów UW

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).