BUW   UW
Katalog online bibliotek UW | Zapisy | Cyfrowe katalogi kartkowe BUW | E-zbiory | e-bUW - Biblioteka cyfrowa UW
 
Uniwersytet Warszawski | Repozytorium UW | NUKAT | Kontakty | Mapa serwisu
 
English | Dojazd
Start
Start
Godziny otwarcia
Informacje praktyczne
E-zbiory
Regulaminy
O Bibliotece
Katalogi
Usługi
Zbiory specjalne
Biblioteki UW
 
Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego Drukuj
 

1. Z trzech  kabin pracy indywidualnej, mieszczących się na drugim piętrze BUW (263-6, 263-7, 263-8) mogą korzystać studenci Uniwersytetu Warszawskiego, a za zgodą kierownika Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń - także inne osoby. Obsługę kabin prowadzi Informatorium.

2. Kabiny pracy indywidualnej udostępniane są na okres dwóch tygodni. 

3. Klucz do kabiny indywidualnej pozostaje przez cały okres korzystania z niej w dyspozycji jej użytkownika. Zagubienie klucza powoduje konieczność uiszczenia opłaty za jego duplikat. Biblioteka posiada drugi klucz i zastrzega sobie prawo wejścia do kabiny  także pod nieobecność jej użytkownika. Użytkownik  kabiny jest zobowiązany do jej zamykania  za każdym razem, gdy z niej wychodzi.

4. W kabinie pracy indywidualnej można korzystać ze wszystkich materiałów bibliotecznych, z wyjątkiem cimeliów. Materiały przechowywane w magazynie zamkniętym Biblioteki należy zamawiać do Czytelni Ogólnej, w której pozostaje odcinek rewersu. Materiały te mogą pozostawać w kabinie przez cały okres korzystania z niej pod warunkiem, że nie oczekuje na nie inna osoba. Materiały znajdujące się w wolnym dostępie oraz  Czytelni Czasopism Bieżących i Mikroform nie mogą pozostawać w kabinie po zakończeniu pracy w danym dniu, z wyjątkiem materiałów wypożyczonych przez  jej użytkownika.

5. Użytkownik  kabiny pracy indywidualnej może przynosić do  niej  własne materiały i akcesoria, według swego uznania. Biblioteka  nie bierze jednak odpowiedzialności za cenne przedmioty pozostawione w kabinie.

6. W kabinach pracy indywidualnej 263-6 i 263-7 jest możliwe  podłączenie do Internetu własnego komputera przenośnego. Korzystając z Internetu należy przestrzegać Zasad korzystania z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

7. Naruszenie niniejszych Zasad przez użytkownika kabiny pracy indywidualnej powoduje czasowe pozbawienie go prawa do  korzystania z  kabin pracy indywidualnej.

11.04.2014 r.

 
 
 
     
 
   
 
 
Obsługa "cookies" (ciasteczek) w serwisach UW
© 2017 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie