BUW   UW
Katalog online bibliotek UW | Zapisy | Cyfrowe katalogi kartkowe BUW | E-zbiory | e-bUW - Biblioteka cyfrowa UW
 
Uniwersytet Warszawski | Repozytorium UW | NUKAT | Kontakty | Mapa serwisu
 
English | Dojazd
Start arrow O Bibliotece arrow Gmach i ogród arrow Ogród
Start
Godziny otwarcia
Informacje praktyczne
E-zbiory
Regulaminy
O Bibliotece
Katalogi
Usługi
Zbiory specjalne
Biblioteki UW
 
Ogród Drukuj

Zaprojektowany przez architekta krajobrazu Irenę Bajerską ogród na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie został otwarty 12 czerwca 2002 r. Jest jednym z największych i najpiękniejszych ogrodów dachowych w Europie. Rozciąga się na powierzchni ponad 1 ha. Roślinność zajmuje w nim 5111 m2. 

Jako ogród uniwersytecki, tzn. ogólnie dostępny (choć ogrodzony i zamykany), stanowi doskonałe miejsce wypoczynku nie tylko dla studentów i pracowników naukowych, ale także warszawiaków niezwiązanych z Uniwersytetem. Ogród składa się z dwóch części: górnej (o powierzchni 1,0 ha ) i dolnej (o powierzchni 1,5 ha), połączonych strumieniem z kaskadowo spływającą wodą. Można w nim podziwiać różnorodne gatunki i odmiany roślin, posadzone w trzech odmiennie skomponowanych częściach. Bezpośrednio przy budynku znajdują się krzewy okrywowe (m.in. tawulec pogięty "Crispa"),  oraz pnącza. Największymi ozdobami otwartej przestrzeni dolnego ogrodu są, połączone strumieniem, sztuczny kamień z kaskadą i zarybiony staw, nad którym zamieszkały kaczki. Posadzono tu drzewa, krzewy i byliny ozdobne we wszystkich porach roku. Dolny ogród zdobią także granitowe rzeźby Ryszarda Stryjeckiego. Cykl "Szkic sytuacyjny" nawiązuje do motywów kosmologicznych. 

W górnym ogrodzie na 15-25 warstwie podłoża rosną  byliny, krzewy iglaste, liściaste , małe drzewka i  pnącza. Podzielony jest na kilka części, różniących się formą, kolorem, zapachem i nastrojem. 

Ogród złoty w części północnej skomponowany jest z żółto i pomarańczowo kwitnących krzewów (m.in. forsycja 'Maluch', pięciornik krzewiasty 'Goldfinger' i 'Goldteppich', tawuła japońska 'Goldmound') i pnączy (powojnik tangucki). Tło stanowią płożące odmiany jałowca pospolitego ('Green Carpet') i niewysokie drzewka karagany syberyjskiej w odmianie 'Pendula'. 

Ogród srebrny (od wschodu) obsadzony jest srebrzystolistnymi wierzbami (szwajcarską, całolistną żyłkowaną oraz purpurową 'Pendula' i 'Gracilis'), biało kwitnącym pięciornikiem krzewiastym 'Abbotswood', a także kosodrzewiną, tawułą norweską 'Grefsheind', płożącą irgą Dammera i jałowcem Pfitzera 'Mint Julep'. Na pergolach niezwykle odporna na mróz  odmiana winorośli Zilga. 

Ogród karminowy (od południa) składa się z różowo i czerwono kwitnących roślin: krzewuszki cudownej 'Foliis Purpureis', lilaka Meyera, powojnika alpejskiego 'Francis Rivis', rozchodnika okazałego . W lecie kwitną róże okrywowe odmiany Super Dorothy Kompozycja jest obramowana miniaturowymi  jabłoniami odm Ola, płożącym jałowcem Pfitzera 'Mint Julep' i irgą Dammera. 

Ogród nad "rogalem komercji", od strony ulicy Dobrej po zmianach staje się powoli ogrodem niebieskim . Jego ozdobą są  powojniki bylinowe płożący Arabella kwitnie od VI do IX i pięknie pachnący o sztywnych pędach powojnik Cassandra. Uzupełnieniem jest irga płożąca.

Wejście na dach od strony ogrodu tzw  pochylnia obsadzona jest  barwinkiem. Kończy go wznosząca się nad "świetlikiem" altana, opleciona winobluszczem  pięciolistkowym  odmiany Troki. Ta niezwykle odporna na mróz odmiana znaleziona na Litwie przebarwia się na jesieni na kolor purpurowy.

Wszystkie ogrody połączone są kładkami, ścieżkami, mostkami i pergolami, na których rosną winorośl Zilga, hortensja pnąca, powojnik tangucki i actinidia. Z mostków i tarasu widokowego można podziwiać panoramę Warszawy, Most Świętokrzyski i Wisłę. Odwiedzający ogrody mogą też przez specjalne okna lub szklany dach zajrzeć z góry do wnętrza Biblioteki.  

Wstęp do ogrodu jest bezpłatny.

Regulamin ogrodu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie:

I. Ogród czynny jest siedem dni w tygodniu (z wyłączeniem dni w których organizowane są imprezy okolicznościowe) w godzinach:

OKRESGODZINY OTWARCIA
1 - 30 kwietnia 8.00 - 18.00
1 maja - 30 września 8.00 - 20.00
1 - 31 października 8.00 - 18.00
1 listopada - 31 marca (bez wstępu na dach) 8.00 - 15.00

II. Zasady korzystania z ogrodu:

- dopuszczony jest wyłącznie ruch pieszy, w ogrodzie górnym jedynie po wyznaczonych ścieżkach;
- dzieci poniżej lat 16 mogą przebywać w ogrodzie wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.

III. W ogrodzie obowiązuje zakaz w szczególności:

- niszczenia i zrywania roślin;
- niszczenia i przenoszenia elementów infrastrukturalnych;
- dotykania wszelkich urządzeń technicznych;
- dotykania powierzchni szklanych budynku;
- przebywania na dachu budynku BUW podczas burz i silnych wiatrów;
- wychylania się przez balustrady na dachu;
- kołysania kładką widokową;
- rzucania wszelkich przedmiotów z dachu;
- wchodzenia do zbiorników wodnych i na drzewa;
- zakłócania ciszy i porządku publicznego;
- wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych używek;
- prowadzenia działalności handlowej i akwizycyjnej;
- wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psów-przewodników);
- stwarzania zagrożenia pożarowego.

IV. Uzyskania pisemnej zgody Dyrektora BUW lub Administratora kompleksu BUW wymaga:

- organizacja imprez i zgromadzeń publicznych;
- organizowanie zbiórek pieniężnych;
- prowadzenie działalności gospodarczej lub handlu obnośnego;
- umieszczanie reklam i ogłoszeń;
- komercyjne fotografowanie lub filmowanie z zastrzeżeniem, iż zdjęcia przeznaczone do publikacji muszą być opatrzone nazwą ogrodu;
- przebywanie na terenie ogrodu poza godzinami zwiedzania;
- udostępnienie ogrodu w celach naukowych i badawczych.
 
V. Postanowienia końcowe:

- w ogrodzie należy stosować się do wynikających z niniejszego Regulaminu poleceń pracowników ochrony i Administratora kompleksu BUW;
- właściciel ogrodu i Administrator kompleksu BUW nie ponoszą odpowiedzialności
za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa
i postanowień niniejszego Regulaminu w tym za zdarzenia spowodowane przez osoby trzecie;
- właściciel ogrodu i Administrator kompleksu BUW nie zapewniają ochrony osobom znajdującym się w ogrodzie oraz mieniu wniesionemu do ogrodu;
- zwiedzający i korzystający z urządzeń i obiektów ogrodu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winny lub osób będących pod ich opieką;
- kontrolowanie i egzekwowanie postanowień regulaminu należy do pracowników ochrony i Administratora kompleksu BUW;
- osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu mogą podlegać odpowiedzialności karnej, których tryb i zasady zostały określone min. w:

- ustawie z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (j.t. Dz.U.2013 poz. 482);

- ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 nr 35 poz.. 230);

- ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. 1980 nr 3 poz.. 6);

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880);


VI.  Skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem ogrodu należy zgłaszać do:

Administratora kompleksu BUW - Biuro ds. Nieruchomości „Powiśle” 00-312 Warszawa, ul. Dobra 56/66 lub pocztą elektroniczną na adres email: bnp@adm.uw.edu.pl . Godziny pracy biura: poniedziałek – piątek 8:00 - 16:00 tel. (22) 55 25 918.

 

Mapa Ogrodów BUW

 
 
 
     
 
   
 
 
Obsługa "cookies" (ciasteczek) w serwisach UW
© 2017 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie