BUW   UW
Katalog online bibliotek UW | Zapisy | Cyfrowe katalogi kartkowe BUW | E-zbiory | e-bUW - Biblioteka cyfrowa UW
 
Uniwersytet Warszawski | Repozytorium UW | NUKAT | Kontakty | Mapa serwisu
 
English | Dojazd
Start arrow Katalogi arrow Wybór nowości arrow Nabytki polskie - luty 2011
Start
Godziny otwarcia
Informacje praktyczne
E-zbiory
Regulaminy
O Bibliotece
Katalogi
Usługi
Zbiory specjalne
Biblioteki UW
 
Nabytki polskie - luty 2011 Drukuj
Abkowicz, Mariola
Karaj jołłary = Karaimskie drogi : Karaimi w dawnej fotografii / Mariola Abkowicz i Anna Sulimowicz. — Wrocław : Bitik Oficyna Wydawnicza Związku Karaimów Polskich, cop. 2010. — ISBN:978-83-920068-8-6
Błaszczyk, Dariusz
Juliusz Żórawski - przerwane dzieło modernizmu / Dariusz Błaszczyk. — Warszawa : Wydawnictwo Salix Alba, 2010. — (Architekci Polscy 20. Wieku). — ISBN:978-83-930937-0-0
Cohen, Judy
Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych / Judy Cohen ; il. Yvette Silver ; adaptacja Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ; United Spinal Association. — Warszawa : Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 2008
Czajkowska-Ziobrowska, Dominika
Kultura popularna a tożsamość młodzieży współczesnej / Dominika Czajkowska-Ziobrowska. — Poznań : Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, 2010. — ISBN:978-83-931527-4-2
Dwudziestolecie
Dwudziestolecie wolnego rynku książki w Polsce (1989-2009) / red. Piotr Dobrołęcki. — Warszawa : Biblioteka Analiz, 2010. — (Raporty / Biblioteka Analiz ; 49). — ISBN:978-83-61154-60-0
Fryszkowska, Wiktorija
Lwowskie początki socjologii polskiej / Wiktorija Fryszkowska, Stanisław Kosiński. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. — ISBN:978-83-7383-465-1
Głowacka-Penczyńska, Anetta
Kobieta w małych miastach Wielkopolski : w drugiej połowie XVI i w XVII wieku / Anetta Głowacka-Penczyńska. — Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2010. — ISBN:978-83-7543-169-8
Grzegorz Peradze
O monastycyzmie gruzińskim, o liturgii gruzińskiej / św. Grzegorz Peradze ; pod red. Henryka Paprockiego. — Warszawa : Studium Europy Wschodniej. Uniwersytet Warszawski, 2010. — (Dzieła zebrane / św. Grzegorz Peradze ; t. 1) ISBN:978-83-61325-17-8 (t. 1-5)
Historia
Historia świata : atlas ilustrowany / [red. atlasu : Witold Sienkiewicz]. — Warszawa : Demart, 2011. — ISBN:978-83-7427-591-0
Hurło, Lucyna
Znaczenie rodziny w życiu dziecka : rzeczywistość a oczekiwania / Lucyna Hurło. — Olsztyn ; Dywity : Oficyna Wydawnicza Prospekt, 2010. — ISBN:978-83-926979-5-4
Hussak, Tadeusz
Dorobek kształcenia księgarzy : 60 lat istnienia szkół księgarskich / Tadeusz Hussak ; [przedm. Andrzej Skrzypczak]. — Warszawa : nakładem Autora, 2010. — ISBN:978-83-930335-0-4
Jasielska, Aleksandra
Dorośli reklamują, dzieci kupują : kindermarketing i psychologia / Aleksandra Jasielska, Renata Anna Maksymiuk. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. — (Zastosowania Psychologii). — ISBN:978-83-7383-458-3
Kaliszewska, Iwona
Matrioszka w hidżabie : reportaże z Dagestanu i Czeczenii / Iwona Kaliszewska, Maciej Falkowski. — Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2010. — ISBN:978-83-61967-08-8
Kałduński, Marcin Mikołaj
Sprawiedliwość w prawie antydumpingowym Światowej Organizacji Handlu / Marcin Mikołaj Kałduński. — Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2010. — ISBN:978-83-7285-554-1
Kmak-Pamirska, Aleksandra
Religia w czasach Trzeciej Rzeszy / Aleksandra Kmak-Pamirska. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. — ISBN:978-83-7611-745-4
Kołakowski, Piotr
Pretorianie Stalina : sowieckie służby bezpieczeństwa i wywiadu na ziemiach polskich 1939-1945 / Piotr Kołakowski. — Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2010. — ISBN:978-83-11-11930-7
Kowalski, Piotr
Rynek Staromiejski w Toruniu i jego mieszkańcy w XIX w. : zagadnienia socjotopografii / Piotr Kowalski. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. — (Biblioteka ToMiTo). —ISBN:978-83-7611-806-2
Koziczyński, Jerzy
Banknoty polskie = Polish paper money : Kolekcja Lucow. T. 5, 1944-1955 / Jerzy Koziczyński. — Warszawa : Semafic, 2000. — ISBN:978-83-923332-7-2
Kurzępa, Bolesław
Ochrona własności intelektualnej : zarys problematyki / Bolesław Kurzępa, Elżbieta Kurzępa. — Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2010. — ISBN:978-83-7285-563-3
Levy, Buddy
Konkwistador : Hernán Cortés, Montezuma i ostatnie dni Azteków / Buddy Levy ; przeł. Grzegorz Sałuda. — Poznań : Dom Wydawniczy „Rebis”, 2010. — (Historia / Rebis). — ISBN:978-83-7510-317-5
Narody
Narody i polityka : studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Tomaszewskiemu / pod red. Augusta Grabskiego i Artura Markowskiego. — Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2010. — ISBN:978-83-61850-28-1
Nauka
Nauka i uczeni na ziemi wileńskiej od XVI w. do 1945 r. / oprac. Mieczysław Jackiewicz. — Bydgoszcz : Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2010. — (Encyklopedia Ziemi Wileńskiej ; t. 9) (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria B, ISSN 1230-9915 ; nr 74). — ISBN: 978-83-87865-69-6
Nicieja, Stanisław Sławomir
Ogród snu i pamięci : dzieje Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie oraz ludzi tam spoczywających w latach 1786-2010 / Stanisław Sławomir Nicieja. — Opole : Wydawnictwo MS, cop. 2010. — ISBN:978-83-61915-13-3
Poklek, Robert
Instytucjonalne i psychologiczne aspekty więzienie = Institutional and psychosocial aspects of prisons / Robert Poklek . — Kalisz : Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, 2010. — ISBN:978-83-88411-07-6
Polskie
Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009 : materiały z konferencji zorganizowanej dnia 9 grudnia 2009 r. / przez Bibliotekę Kórnicką PAN, Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe; red.: Cezary Mazurek, Maciej Stroiński, Jan Węglarz. — Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej. Polska Akademia Nauk, 2010. — (Best Practices ICT Dobre Praktyki). — ISBN:978-83-7712-020-0
Prawda
Prawda i fałsz : o polskiej chwale i wstydzie / praca zb. pod red. Włodzimierza Karola Pessela i Stanisława Zagórskiego ; wstęp Janusz Tazbir. — Łomża : Oficyna Wydawnicza „Stopka”, 2010. — (Seria Glogerowska). — ISBN:978-83-85734-87-1
Pruszak, Tomasz Adam
"...żem zawsze życzliwy temu domowi" : relacje rodzin Pruszaków i Chopinów od końca XVIII do lat 60. XIX wieku ze szczególnym uwględnieniem losów rodziny Pruszaków / Tomasz Adam Pruszak. — Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2010. — ISBN:978-83-7543-171-1
Rożek, Tomasz
Nauka po prostu : wywiady z wybitnymi / [aut. wywiadów] Tomasz Rożek ; Ewa Bartnik [et al.] — Warszawa : Demart, 2011. — ISBN:978-83-7427-602-3
Ruta, Adam
Książka żeglarska w Drugiej Rzeczypospolitej / Adam Ruta. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. — (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN:0239-6025 ; nr 566). — ISBN:978-83-7271-613-2
Rutkowski, Mirosław
Dlaczego potrafimy działać moralnie? / Mirosław Rutkowski. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. — ISBN:978-83-7383-459-0
Rzeczpospolita
Rzeczpospolita utracona : następstwa nazizmu i komunizmu na ziemiach polskich / pod red. Jerzego Eislera i Konrada Rokickiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. — Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. — ISBN:978-83-7629-241-0
Strzembosz, Adam
Wiek XX we wspomnieniach Strzemboszów : rodowód / Adam Strzembosz. — Wyd. 2. — Warszawa : Nakładem Autora, 2010. — ISBN:978-83-930205-5-3
Szydło, Wojciech
Reprezentacja Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami / Wojciech Szydło. — Stan prawny na: 1 października 2010 r. — Wrocław : Oficyna Prawnicza T. Januszkiewicz i Wspólnik, 2010. — (Monografie). — ISBN:978-83-62832-00-2
Tłumacz
Tłumacz wobec problemów kulturowych : monografia z cyklu "Język trzeciego tysiąclecia" / pod redakcją Marii Piotrowskiej. — Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", 2010. — (Język a Komunikacja ; 26). — ISBN:978-83-61678-08-3
Trojan, Mieczysław
Kultury ludowe Europy w kręgu zainteresowań etnologii : inspiracje, nurty, przełomy / Mieczysław Trojan. — Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, 2010. — (Z Prac Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego). — ISBN:978-83-905263-4
Ulotne
Ulotne, reklamowe, pamiątkowe : programy filmowe z lat 1918-1939 w zbiorach Działu Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy / [wstęp i oprac. podpisów Zofia Zarachowicz] ; Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. — Warszawa : Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 2010. — ISBN:978-83-87407-63-6
Unisono
Unisono na pomieszane języki. 1, O rocku, jego twórcach i dziełach (w 70-lecie Czesława Niemena) / pod red. Radosława Marcinkiewicza. — Sosnowiec : Wydawnictwo Gad Records, 2010. — ISBN:978-83-61637-06-6
Urbańska, Agnieszka
"Fabryka obłędu" : obraz szpitala psychiatrycznego w literaturze polskiej XX wieku / Agnieszka Urbańska. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. — (Medicina Historica). — ISBN:978-83-7611-837-6
Wartość
Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej / pod red. Rafała Kościańskiego i Rafała Leśkiewicza. — Poznań ; Warszawa : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, 2010. — (Studia i Materiały Poznańskiego IPN ; t. 13). — ISBN:978-83-9287161-9-9
Weber, Bożena
Fryderyk Chopin : listy : skarbiec spuścizny epistolarnej w zbiorach polskich : (wybór) / Bożena Weber. — Warszawa : Post-Tel Biuro Wydawnicze, 2010. — ISBN:978-83-921159-1-5
Wierczyńska, Karolina
Pojęcie ludobójstwa w kontekście orzecznictwa międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc / Karolina Wierczyńska ; Instytut Nauk Prawnych PAN, Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. — ISBN:978-83-7383-452-1
Wirtual
Wirtual : czy nowy wspaniały świat? / red. nauk. Kazimierz Korab. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. — ISBN:978-83-7383-411-8
Wokół
Wokół twórczości ks. Jana Twardowskiego / red. Andrzeja Sulikowskiego. — Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2007. — ISBN:978-83-60903-29-2
Wota
Wota Europy : tradycje wotywne chrześcijańskiego Zachodu i Wschodu = Ex votos of Europe : votive traditions of Christian West and East / [tekst: Barbara Woch et al. ; tł. na jęz. ang.: Agata Matuga et al.]. — Lubaczów : Muzeum Kresów, 2010. — ISBN:978-83-929590-2-1
Wyfrunęli
Wyfrunęli : nowa emigracja o sobie / [red. Wiesława T. Czartoryska ; posł. Bronisław Gołębiowski]. — Łomża : Oficyna Wydawnicza „Stopka”, 2011. — ISBN:978-83-85734-92-5
Wystąpienia
Wystąpienia wygłoszone podczas konferencji "Przeszłość dla Przyszłości". Masowe zabezpieczanie zasobów bibliotek i archiwów", Kraków, 13-14.10.2008 = The Past for the Future. The mass protection of archive and library resources, Kraków, 13-14.10.2008 / pod red. Tomasza Łojewskiego. — Kraków : Biblioteka Jagiellońska, 2010. — ISBN:978-83-921946-9-9
Zachowania
Zachowania przestępcze : przyczyny i zapobieganie / pod red. Franciszka Kozaczuka. — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. — ISBN:978-83-7338-602-0
Zapora, Adam
Grafika europejska od XVI do XVIII w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku / Adam Zapora. — Włocławek : Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, 2010. — ISBN:978-83-87950-86-6
Zbiory
Zbiory biblioteczne, muzealne i archiwalne - badania i konserwacja : materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK, Toruń, 2-4 października 2008 roku / pod red. Elżbiety Jabłońskiej. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. — ISBN:978-83-231-2556-3
Zdanowski, Jerzy
Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku / Jerzy Zdanowski. — Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2010. — (Historie Krajów i Narodów). — ISBN:978-83-04-05039-6
 
 
 
     
 
   
 
 
Obsługa "cookies" (ciasteczek) w serwisach UW
© 2017 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie