Narzędzia wyszukiwania

Multiwyszukiwarka naukowa EDS (EBSCO Discovery Service)

Wejście do multiwyszukiwarki znajduje się na głównej stronie BUW

Bezpośrednie wejście

Multiwyszukiwarka umożliwia zintegrowane przeszukiwanie zasobów elektronicznych oraz Katalogu Bibliotek UW. Pozwala na wyszukanie np. artykułu z czasopisma lub rozdziału z książki.

Kryteriami wyszukiwania mogą być m. in.: nazwiska autora, tytuły publikacji, słowa kluczowe oraz wiele innych parametrów.

Więcej informacji o multiwyszukiwarce EDS

Multiwyszukiwarka – przewodniki wideo

Lista e-czasopism (Full Text Finder)

Wejście

Narzędzie to umożliwia wyszukiwanie tytułów czasopism pełnotekstowych ze wszystkich prenumerowanych na UW baz i czasopism elektronicznych.
Pełni funkcję katalogu pełnotekstowych czasopism elektronicznych udostępnianych w sieci UW. Dzięki Full Text Finder nie trzeba poszukiwać interesującego tytułu czasopisma w każdej z baz po kolei. Po znalezieniu tytułu na liście e-czasopism, przez aktywny link, można dotrzeć do zasobu czasopisma i tekstu artykułu.
Wyszukiwanie może odbywać się przez tytuł czasopisma lub przez dziedzinę.
Dodatkowo nowa lista indeksuje również książki elektroniczne z eBook Academic Collection.

Więcej informacji o Text Full Finder

Katalogi online

Zobacz także:

Repozytoria

Biblioteki cyfrowe

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).