Narzędzia wyszukiwania

Multiwyszukiwarka naukowa EDS (EBSCO Discovery Service)

Wejście

Multiwyszukiwarka umożliwia zintegrowane przeszukiwanie zasobów elektronicznych oraz Katalogu Bibliotek UW. Pozwala na wyszukanie np. artykułu z czasopisma lub rozdziału z książki.

Kryteriami wyszukiwania mogą być m. in.: nazwiska autora, tytuły publikacji, słowa kluczowe oraz wiele innych parametrów.

Więcej informacji o multiwyszukiwarce EDS

Lista e-czasopism (Full Text Finder)

Wejście

Narzędzie to umożliwia wyszukiwanie tytułów czasopism pełnotekstowych ze wszystkich prenumerowanych na UW baz i czasopism elektronicznych.
Pełni funkcję katalogu pełnotekstowych czasopism elektronicznych udostępnianych w sieci UW. Dzięki Full Text Finder nie trzeba poszukiwać interesującego tytułu czasopisma w każdej z baz po kolei. Po znalezieniu tytułu na liście e-czasopism, przez aktywny link, można dotrzeć do zasobu czasopisma i tekstu artykułu.
Wyszukiwanie może odbywać się przez tytuł czasopisma lub przez dziedzinę.
Dodatkowo nowa lista indeksuje również książki elektroniczne z eBook Academic Collection.

Więcej informacji o Text Full Finder

Katalogi online

Zobacz także:

Repozytoria

Biblioteki cyfrowe

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).