Wypożyczenia i zwroty

Wypożyczenia

  • Studentki i studenci UW mogą wypożyczyć w BUW do 10 książek na 30 dni.
  • Tyle samo książek można pożyczyć w każdej z bibliotek wydziałowych.
  • Termin zwrotu można prolongować pięciokrotnie, o ile książka nie jest już przetrzymana lub nikt jej nie zarezerwował.
  • Książki stojące w Wolnym Dostępie mają kolorowe naklejki z sygnaturami. Do domu można wypożyczyć tylko te, które mają niebieskie i białe naklejki. Skorzystaj z Wypożyczalni lub samoobsługowych selfczeków (Jak działają selfczeki w BUW) .
  • Książki z Magazynu możesz zamówić do Wypożyczalni i odebrać je w godzianach jej pracy lub do Książkomatu, który jest dostępny 24/7.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zajrzyj do prezentacji, na stronę lub do zakładki Zapytaj nas!

Zwroty

Książki z BUW można zwracać:

  • do tzw. trezora, który stoi przed wejściem głównym

  • zanieść do Wypożyczalni
  • lub zwrócić na samoobsługowych selfczekach

Jak działają selfczeki w BUW.

Pilnuj terminu zwrotu (widoczny na koncie) – opłata za przetrzymanie jednej książki wynosi 40 gr. za dzień, zwrot czytnika Kindle po terminie – 1,00 zł za dzień. Przeterminowane zwroty i opłaty blokują konto biblioteczne.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki zgłoś to na adres: reklamacje.buw@uw.edu.pl

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zajrzyj do prezentacji, na stronę lub do zakładki Zapytaj nas!

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).