Scite_ – nowa baza do testowania

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące aktualności są dostępne tutaj.

Scite_ to baza pełnych tekstów naukowych i cytowań oraz narzędzie do analizy wyników badań naukowych, zawiera ponad 1 mld cytowań wyodrębnionych i przeanalizowanych z ponad 29 mln pełnych artykułów.

Baza wyposażona jest w narzędzie Smart Citiations, które wyświetla te same informacje bibliograficzne, które są widoczne w tradycyjnych indeksach cytowań, jednocześnie dostarczając kompleksowe informacje kontekstowe takie jak fragment tekstu z cytowanym elementem (zdanie zawierające cytat z przytoczonej publikacji), kontekst cytowania (zdania przed i po cytowaniu ), lokalizację cytowania w przytoczonym artykule, typ cytowania wskazujący na stanowisko cytującego (popierające tezę, przeciwstawne lub neutralne) oraz informacje redakcyjne z Crossref i PubMed.

Uwaga! Aby skorzystać z bazy, należy dodatkowo zalogować się z konta UW.

Dostęp testowy do bazy do 19 maja 2022 r.

Wejście do bazy jest na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/zasoby-online/bazy-online/

Zapraszamy do korzystania!

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).