Bazy online

Zintegrowane przeszukiwanie e-zbiorów i katalogu bibliotek UW
Sprawdź też w Katalogach Kartkowych
Wyszukiwanie w e-książkach dostępnych w BUW

Wyszukiwanie baz

A B C D E G H I J L M N O P Q R S T W
Jeśli chcesz skorzystać z bazy, poszukaj jej po tytule w wykazie alfabetycznym poniżej.
Następnie kliknij tytuł i wybierz odpowiednie wejście do bazy.
  Jest to wejście do bazy z komputerów, telefonów, tabletów itp. działających w sieci UW: w BUW, w bibliotekach wydziałowych i w innych jednostkach UW. Z tego wejścia mogą korzystać wszyscy czytelnicy BUW, posiadający ważne konto biblioteczne (t.j. ważną kartę biblioteczną lub ELS/ELD/ELP aktywowane jako karta biblioteczna).
Jest to wejście do bazy dla osób pracujących zdalnie, na komputerach i innych urządzeniach przenośnych działających poza siecią UW. Z tej opcji mogą korzystać wyłącznie studenci, doktoranci i pracownicy UW posiadający ważne konto biblioteczne. Wymagana jest autoryzacja za pomocą numeru karty bibliotecznej/numeru ELS/ELD/ELP oraz hasła do konta bibliotecznego.

 

Uwaga! W przypadku problemów ze zdalnym dostępem do zasobów elektronicznych BUW pomocne może okazać się wyczyszczenie plików cookie w przeglądarce.

 

ABE IPS
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Czasopisma elektroniczne pochodzące z bieżącej prenumeraty indywidualnej tytułów zagranicznych.
Przy wyszukiwaniu czasopism prosimy o skorzystanie z podanych wyżej linków do pełnej listy e-czasopism AtoZ, która obejmuje również tytuły z bazy ABE IPS.

Academic Research Source (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza składa się z dwóch części:

 • ponad 180 tys. książek elektronicznych,
 • ponad 5 tys. czasopism o zasięgu międzynarodowym, w tym ok. 570 polskich czasopism naukowych.

Poza możliwością jednoczesnego przeszukiwania całej bazy użytkownicy mogą prowadzić wyszukiwanie w oddzielnych kolekcjach:

 • Academic Research Source eJournals – czasopisma.
 • Academic Research Source eBooks – książki elektroniczne

Uwaga! Aby wejść do bazy e-książek, należy wybrać Academic Research Source eBooks z listy wszystkich dostępnych baz EBSCO!

Aby pobrać książkę należy założyć indywidualne konto użytkownika na platformie Ebsco (przycisk Zarejestruj się / Sign in widoczny w prawym górnym rogu ekranu). Wymagana jest również instalacja dodatkowego oprogramowania Adobe® Digital Editions, do którego link dostępny jest podczas pobierania książki.

Uwaga! W przypadku problemów z założeniem konta EBSCO proponujemy:

 • skorzystanie z innej przeglądarki (np. Firefox),
 • utworzenie konta EBSCO bezpośrednio na tej stronie: https://auth.ebsco.zone/user/create?ui_locales=PL. Po utworzeniu konta w ten sposób, do późniejszego logowania się należy używać adresu e-mail zamiast nazwy użytkownika.

Zobacz film instruktażowy

Zobacz film „Pobieranie książek elektronicznych”


  wielodziedzinowa pełnotekstowa

Academic Search Ultimate (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Wielodziedzinowa i pełnotekstowa baza materiałów naukowych z zakresu m.in.: religii i filozofii, prawa, psychologii, nauk przyrodniczych i ścisłych, studiów etnicznych i wielokulturowych.
Baza zawiera czasopisma naukowe, raporty, książki i materiały audiowizualne, wydawane w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej. Ponad połowa czasopism indeksowana jest w wiodących indeksach cytowań (Scopus lub Web of Science).

Aby skorzystać z bazy, należy wybrać ją z listy dostępnych baz na serwerze EBSCOHost.


  wielodziedzinowa pełnotekstowa

ACM Digital Library (Association for Computing Machinery)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza zawiera wszystkie publikacje ACM Association for Computing Machinery, tj. czasopisma, książki oraz wystąpienia konferencyjne i newslettery.

Pobieranie dokumentów pełnotekstowych możliwe jest po zalogowaniu w bazie na swoje osobiste konto. Aby je założyć, należy skorzystać z linku Register, widocznego po wejściu do bazy w prawym górnym rogu.


  informatyka, przetwarzanie danych pełnotekstowa

ACS (American Chemical Society) Journals and Magazines
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza czasopism z dziedziny chemii i nauk pokrewnych.

  chemia pełnotekstowa

Agricola (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza zawiera cytowania pochodzące z artykułów z czasopism, monografii, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych oraz raportów technicznych związanych z rolnictwem.

  rolnictwo bibliograficzna

AHFS Consumer Medication Information (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza informacji o lekach i preparatach leczniczych w języku angielskim i hiszpańskim. Baza AHFS, opublikowana przez American Society of Health-System Pharmacists, obejmuje ponad tysiąc monografii informacyjnych leków napisanych językiem zrozumiałym dla konsumentów. Baza jest aktualizowana co miesiąc.

AIP (American Institute of Physics)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza obejmuje dostęp do 9 tytułów wydawnict AIP (wraz z rocznikami archiwalnymi): Applied Physics Letters, Chaos, J. of Applied Physics, J. of Chemical Physics, J. of Mathematical Physics, Physics of Fluids, Physics of Plasmas, Review of Scientific Instruments oraz Physics Today.

Instrukcje

  fizyka pełnotekstowa

APS (American Physical Society)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza czasopism APS: Physical Review A, B, C, D i E, Physical Review Letters i Reviews of Modern Physic. Widoczne również w Alfabetycznej liście e-czasopism.

  fizyka pełnotekstowa

APS (PROLA)
Wejście do bazy z sieci UW

Archiwum Physical Review (Series I) and Physical Review 1893–1969.

  fizyka pełnotekstowa

ArsLege
Wejście do bazy z sieci UW

Testy z prawa, zawierające aktualny stan prawny, przygotowujące do egzaminów zawodowych. Baza dostępna tylko na komputerach stacjonarnych w BUW.
Uwaga! Aby uzyskać bezpłatny dostęp do testów należy utworzyć konto użytkownika na platformie.

  prawo, administracja, finanse bibliograficzna

Atla Religion Database with Atla Serials PLUS (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, recenzji książek i innych prac oraz ok. 500 pełnotekstowych czasopism.

Więcej informacji:


pełnotekstowa

 

Bibliographie Annuelle du Moyen Age Tardif (Brepols)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Elektroniczna wersja wydawnictwa Bibliographie Annuelle du Moyen Âge Tardif. Zawiera opisy bibliograficzne tekstów z późnego średniowiecza.


 

Brill Covid-19 Collection

Dostęp do książek i artykułów na takie tematy, jak zdrowie publiczne, kształcenie na odległość, badania kryzysowe.

Wejście do bazy


Business Source Ultimate (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza materiałów dotyczących biznesu, ekonomii i nauk pokrewnych. Zawiera także indeksy i abstrakty najważniejszych czasopism naukowych z dziedziny biznesu z archiwami od 1886 r.
Zawiera ponad 3,5 tys. tytułów pełnotekstowych czasopism.


  biznes, ekonomia bibliograficzna, pełnotekstowa

 

Cairn.info
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Wszechstronny zbiór publikacji frankofońskich online z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Anglojęzyczna wersja platformy umożliwia dostęp do przetłumaczonych na język angielski abstraktów i wybranych artykułów z kluczowych czasopism znajdujących się w kolekcji.

Baza sponsorowana przez Wallonie-Bruxelles International.


Cambridge Journals
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Wielodziedzinowa kolekcja czasopism elektronicznych wydawnictwa Cambridge University Press z archiwami od 1997 roku. Dostępny jest moduł Full (kolekcja wielodziedzinowa).

  wielodziedzinowa pełnotekstowa

CAS SciFinder (Chemical Abstracts)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Bazy danych udostępniane przez Chemical Abstracts Service (CAS) – oddział American Chemical Society na platformie CAS SciFinder. Platforma umożliwia m. in. wyszukiwanie informacji wg graficznych struktur chemicznych i schematów reakcji, zapewnia odsyłacze do pełnych tekstów materiałów źródłowych.
Dostęp do bazy wymaga wcześniejszej jednorazowej rejestracji na stronie WYDAWCY. Rejestracja możliwa wyłącznie dla właścicieli kont w domenie chem.uw.edu.pl).

  chemia pełnotekstowa

CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Czasopisma naukowe i e-booki z obszaru i na temat Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej publikowane w językach słowiańskich (również w jęz. polskim).

  nauki humanistyczne i społeczne pełnotekstowa

ClinicalKey Student
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

ClinicalKey Student to interaktywna platforma edukacyjna.

Zawiera:

 • artykuły z czasopism medycznych z lat 2007-2021,
 • rozdziały z monografii recenzowanych,
 • “clinical overviews” – streszczenia do szybkiej diagnozy,
 • “patient education” – uproszczone ulotki informacyjne dla pacjentów,
 • multimedia – filmy z wielu obszarów medycyny,
 • “procedure videos” – filmy ukazujące procedury wykonywania czynności medycznych wraz z tekstowymi instrukcjami i poglądowymi zdjęciami.

Aby skorzystać z platformy ClinicalKey Student należy założyć indywidualne konta użytkownika – może być ono wspólne dla ClinicalKey oraz innych baz danych firmy Elsevier.

Instrukcja logowania

Baza w dostępie testowym.


  medycyna

CUP - książki Cambridge University Press
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Książki z prawa i psychologii z wydawnictwa Cambridge University Press.

Kolekcja Law – ponad 3 tys. tytułów.

Kolekcja Psychology – ponad 1 tys. tytułów.


Czytelnia Czasopism Prawniczych on-line
Wejście do bazy z sieci UW

Czasopisma z dziedziny prawa i administracji. Dostęp możliwy wyłącznie z komputerów w sieci UW.

Obecnie baza jest częścią systemu LEX Omega. Wybierz Mój Lex, a następnie Czasopisma Premium. Artykuły z czasopism są dostępne również poprzez inne zakładki w bazie Lex.

  prawo, administracja, nauki polityczne pełnotekstowa

 

Database of Latin Dictionaries (Brepols)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Zbiór różnego typu słowników łacińskich. Baza stanowi dodatek do Library of Latin Texts Complete.


DeGruyter
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza wielodziedzinowa. Dostęp do ponad 300 tytułów archiwalnych czasopism z lat 2021-2022 oraz do ponad 150 tytułów czasopism OA i do ponad 2500 tys. e-książek OA.

Ponadto Biblioteka uzyskała dostęp do ponad 160 tys. książek elektronicznych wydawnictwa DeGruytera i 56 wydawnictw partnerskich.
Są to publikacje z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, ścisłych, technicznych i medycznych.

Dostęp testowy do 30 kwietnia 2024 r.


Dictionnaire des philosophes antiques (Brepols)
Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastiques (Brepols)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Słownik historii i geografii Kościoła.


 

Ebookpoint BIBLIO (Helion)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Multimedialna biblioteka cyfrowa, zawierająca ok. 7 tys. publikacji, głównie wydawnictw Helion i Onepress, w trzech formatach (ebooki, audiobooki, kursy video) z następujących dziedzin:

 • Informatyka
 • Technika i Mechanika
 • Systemy Operacyjne
 • Elektronika
 • Grafika/Wideo/CAX
 • Programowanie
 • Sieci Komputerowe
 • Big Data
 • Machine Learning
 • Urządzenia mobilne
 • Web development
 • Office
 • Narzędzia programistyczne
 • Popularnonaukowe i Akademickie
 • Biznes i Ekonomia
 • Języki obce
 • Matematyka

Książki mogą być czytane przez 5 użytkowników jednocześnie.

Instrukcja logowania

Aby pobrać / wypożyczyć książkę należy założyć indywidualne konto użytkownika na platformie.

Po kliknięciu opcji „Pożycz” – książka zostanie dodana na wirtualną półkę i będzie na niej dostępna przez 14 dni. Jeżeli liczba dostępnych egzemplarzy wynosi zero, oznacza to, że wszystkie wykupione licencje zostały wykorzystane. W takim wypadku należy zaczekać, aż inni użytkownicy zwrócą kopie danej książki. Po przeczytaniu książki przed upływem 14 dni, należy kliknąć opcję „Oddaj”.

Opcja „Zamów w bibliotece” oznacza, że książki nie zostały zakupione przez Bibliotekę i nie ma do nich dostępu.


Education Source Ultimate
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza Education Source Ultimate stanowi obszerne źródło informacji na temat zagadnień związanych z edukacją. Zawiera pełne teksty blisko 2.500 czasopism oraz ponad 500 monografii i książek, w tym blisko 1,000 aktywnych czasopism pełnotekstowych, a także raporty, roczniki statystyczne, testy edukacyjne, materiały konferencyjne i wiele innych. Education Source Ultimate zawiera również indeksy i abstrakty dla ponad 3.500 czasopism. Baza jest istotnym źródłem informacji w programach badań naukowych, w procesie kształcenia studentów i tworzeniu programów nauczania.

Education Source Ultimate to kompendium wiedzy o edukacji na każdym szczeblu, od wczesnego dzieciństwa do szkolnictwa wyższego, a także edukacji wielojęzycznej, edukacji zdrowotnej i metod testowania wykorzystywanych w procesie dydaktycznym.

Tematyka bazy obejmuje: edukację dorosłych, pedagogikę porównawczą, edukację podyplomową, nauczanie zdalne, technologię edukacyjną, nauczanie początkowe, szkolnictwo wyższe, materiały instruktażowe, edukację religijną, edukację wielokulturową, relacje między nauczycielem a rodzicami, szkolną administrację, politykę edukacyjną, problemy społeczne, edukację specjalną, metody nauczania, edukację nauczycieli, szkolnictwo zawodowe i wiele innych.

Dostęp do bazy do 15 maja 2024 r.


EMIS - Świat (Emerging Markets Information Service) + Municipium
Wejście do bazy z sieci UW

Wejście do bazy (spoza UW)

Baza raportów ekonomicznych, finansowych, notowań spółek z całego świata.

Filmik instruktażowy z polskim tłumaczeniem Jak korzystać z nowej wyszukiwarki

Instrukcje w pdf:

 •  EMIS – broszura informacyjna, EMIS – user guide
 • MUNICIPIUM

  Korzystanie z serwisu EMIS dozwolone wyłącznie w celach edukacyjnych, naukowych, dydaktycznych i niekomercyjnych.
  Korzystanie z oprogramowania wspierającego pobieranie danych jest zabronione, o ile użytkownik nie uzyska na nie pisemnej zgody Euromoney.

Uwaga! Aby pobrać dane z bazy EMIS, trzeba założyć w bazie swoje konto /profil (najlepiej z domeny student.uw.edu.pl; konta z gmail, yahoo itp. będą odrzucane).

Instrukcja założenia profilu


  biznes, ekonomia pełnotekstowa

Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online zawiera obszerny przegląd języków z rodziny języków słowiańskich oraz różnych sposobów, w jakie są i były badane. W tej bazie znajduje się omówienie wszystkich ważnych aspektów rodziny języków słowiańskich od jej indoeuropejskich początków do dnia dzisiejszego, a także rozważenie interakcji słowiańskiego z innymi językami.


ERIC - Educational Resource Information Center (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza udostępnia literaturę i zasoby edukacyjne. Uwzględnia czasopisma zawarte w Current Index of Journals in Education oraz Resources in Education Index.

  edukacja, wychowanie pełnotekstowa

Essential Science Indicators (Clarivate Analytics)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Narzędzie umożliwiające dokonywanie analiz działalności badawczej najczęściej cytowanych osób, instytucji naukowych, krajów i czasopism oraz śledzenie trendów w nauce. Dane prezentowane są w postaci tabel, wykresów lub opisów poszczególnych artykułów, które osiągnęły największe parametry odnośnie konkretnego autora, danej instytucji, kraju, tytułu czasopisma, czy tytułów czasopism z jednej z 22 określonych dziedzin wiedzy (lub kombinacji tych kryteriów). Najczęściej cytowane artykuły (Higly cited papers) wybierane są spośród opublikowanych w przeciągu ostatnich 10 lat, natomiast te najintensywniej cytowane ostatnio (Hot papers) dotyczą tylko 2 ostatnich lat.
Dane w bazie są ograniczone do artykułów z czasopism indeksowanych przez Clarivate Analytics (nie są brane pod uwagę artykuły z innych czasopism, ani książki czy ich rozdziały).
Oprócz trzech opcji poszukiwań Citation Rankings, Most Cited Papers oraz Citation Analysis, ESI oferuje także system komentarzy i analiz cytowań (Commentary) podzielonych na strefy: In-Cites, Special Topics i Science Watch.


ESO - European Sources Online (Cardiff University)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Serwis informacyjny poświęcony problematyce Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych skupiających państwa europejskie, a także samych państw europejskich, ich regionów, kwestii dotyczących obywateli, interesariuszy i naukowców w całej Europie.

  europeistyka, prawo, administracja, nauki polityczne bibliograficzna, pełnotekstowa

European View of America 1403-1750 (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza stworzona przez EBSCO we współpracy z John Carter Brown Library, na podstawie bibliografii European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The Americas, 1493-1750.

  amerykanistyka, latynoamerykanistyka bibliograficzna

Gazeta Wyborcza

Zobacz Wyborcza.pl


GreenFILE (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza GreenFILE zawiera informacje z badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych na temat globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty.

  nauki przyrodnicze, środowisko naturalne pełnotekstowa

Grove Music Online (Oxford University Press)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Źródło informacji z zakresu światowej muzyki. Baza zawiera pełne teksty Grove Dictionary of Music and Musicians, The New Grove Dictionary of Opera i The New Grove Dictionary of Jazz, a także artykuły i biografie autorstwa muzykologów z całego świata.

  muzyka bibliograficzna, pełnotekstowa


Health Source - Consumer Edition (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza różnorodnych informacji dotyczących tematyki zdrowia, wśród nich znalazły się m.in.: żywienie, dietetyka, cukrzyca, zdrowie, starzenie się, fitness i in.

  dietetyka , zdrowie, kultura fizyczna bibliograficzna, pełnotekstowa

Health Source - Nursing/Academic Edition (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza zawierająca pełne teksty, abstrakty i cytowania z zakresu nauk medycznych, zwłaszcza na temat pielęgniarstwa i ochrony zdrowia. Zawiera także informator AHFS Consumer Medication Information, dotyczący leków wraz z nazwami produktów firmowych.

  medycyna, zdrowie, pielęgniarstwo bibliograficzna, pełnotekstowa


IBUK Libra - książki elektroniczne
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Kolekcja podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin nauki, dostępnych w formie czytelni online. Książek nie można pobierać, natomiast można je odkładać na wirtualnej półce myIBUK wraz z notatkami, zakładkami, itp. (opcja dla zalogowanych użytkowników).

Wejście do subskrybowanych przez UW zasobów Ibuk Libra możliwe jest tylko przez stronę BUW.
Biblioteka nie dysponuje indywidualnym kodem PIN.
Dane do logowania przy zdalnym dostępie to numer karty bibliotecznej / ELS / ELP oraz hasło do konta bibliotecznego i e-zbiorów.

Zobacz film instruktażowy Korzystanie z Ibuk Libra w domu

Dostęp do większości książek wykupiony został dla 5 równoczesnych użytkowników. Dla książek, które są częściej czytane, wykupione zostały większe dostępy (dla 10 równoczesnych użytkowników).

W IBUK Libra dostępny jest Wielki Słownik PWN OXFORD (pol. – ang., ang. – pol.).
Aby skorzystać ze Słownika PWN Oxford konieczne jest zalogowanie się na platformie IBUK Libra (założenie własnego konta użytkownika) i jednorazowa akceptacja regulaminu. Dostęp dla równoczesnych 20 użytkowników.
Instrukcje

Można zgłosić sugestię zakupu książek, których nie ma w subskrypcji UW. Można to zrobić bezpośrednio z platformy (zob. filmik) lub przesyłając prośbę na adres e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl 

Filmy instruktażowe: Funkcje platformy Ibuk Libra, Osobista półka myIBUK

In Principio (Brepols)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza zawiera ponad milion tekstów z literatury łacińskiej od czasów przedklasycznych do Renesansu.


InCites (Clarivate Analytics)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Narzędzie służące do analizowania dorobku naukowego Instytucji i porównywania ich efektywności na polu naukowym z innymi na całym świecie. Zostało ono opracowane na podstawie informacji zawartych w Web of Science Core Collection. Dedykowane jest instytucjom naukowym i badawczym m.in. do identyfikacji i zarządzania działalnością naukowo-badawczą oraz określenia jej efektywności, analizy porównawczej do innych instytucji, wsparcia partnerstwa i współpracy oraz promocji. Natomiast autorom do zdefiniowania i określenia wpływu własnego dorobku naukowego, stworzenia sieci współpracy, wyszukania dla siebie źródeł do publikacji, określenia trendów w wybranych obszarach działalności naukowej.

W celu uzyskania dostępu należy posiadać konto osobiste na platformie Web of Science. Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register”.
Uwaga! użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science.


Index Religiosus - International Bibliography of Theology, Church History and Religious Studies (Brepols)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza bibliograficzna, zawiera prawie 600 tys. opisów publikacji naukowych z teologii, religioznawstwa i historii Kościoła.
Dostęp do  bazy uzyskaliśmy dzięki udziałowi naszej uczelni (Wydziału Artes Liberales) w projekcie ReIReS (Research Infrastructure on Religious Studies).


Infona
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Portal komunikacji naukowej, gdzie archiwizowane są również czasopisma z licencji krajowych. Serwis stworzony przez ICM UW.
Portal komunikacji naukowej

bibliograficzna, pełnotekstowa

International Encyclopaedia for the Middle Ages (Brepols)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza stanowi uzupełnienie Lexicon des Mittelalters Online (LMO), udostępnia bieżące artykuły, recenzje oraz przypisy do artykułów pochodzących z LMO. Obejmuje lata 300-1500 i dotyczy całej Europy i części Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej.


International Medieval Bibliography -IMB (Brepols)
IOP science (Institute of Physics Publishing)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza Institute of Physics Publishing (dostęp do czasopism wraz z archiwami).


  fizyka, nauki ścisłe pełnotekstowa

 

 

Jacoby online (Brill)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Cyfrowy odpowiednik sześciotomowego dzieła Felixa Jacoby Die Fragmente der griechischen Historiker (pol. Fragmenty historyków greckich) – zbiór fragmentów twórczości historyków starożytnej Grecji, których dzieła nie zostały odnalezione, ale znane są z cytowań lub summariów.


Journal Citation Reports (Clarivate Analytics)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Narzędzie do oceny wartości merytorycznej czasopism ukazujących się na świecie. Podstawowym wskaźnikiem jest Impact Factor (IF). Baza składa się z dwóch części. Science Citation Index Expanded (SCIE) zawiera dane z czasopism reprezentujących nauki ścisłe i techniczne, a Social Sciences Citation Index (SSCI) zawiera dane z czasopism reprezentujących nauki społeczne.


JSTOR
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Obszerna kolekcja czasopism elektronicznych wraz z książkami w otwartym dostępie.

Dostępna jest JSTOR Archival Journal and Primary Sources Collection, zawierająca następujące bazy:

1. Arts & Sciences I Collection
2. Arts & Sciences II Collection
3. Arts & Sciences III Collection
4. Arts & Sciences IV Collection
5. Arts & Sciences V Collection
6. Arts & Sciences VI Collection
7. Arts & Sciences VII Collection
8. Arts & Sciences VIII Collection
9. Arts & Sciences IX Collection
10. Arts & Sciences X Collection
11. Arts & Sciences XI Collection
12. Arts & Sciences XII Collection
13. Arts & Sciences XIII Collection
14. Arts & Sciences XIV Collection
15. Arts & Sciences XV Collection
16. Life Sciences Collection
17. Business IV Collection
18. Hebrew Journals Collection
19. Ireland Collection
20. Lives of Literature
21. Public Health Collection
22. Security Studies Collection
23. Sustainability Collection
24. Global Plants
25. 19th Century British Pamphlets
26. Struggles for Freedom: Southern Africa
27. World Heritage Sites: Africa


pełnotekstowa

JSTOR Open Access Books - książki elektroniczne

 

L'Annee Philologique (Brepols)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza bibliograficzna prac naukowych dotyczących wszystkich aspektów starożytnej cywilizacji greckiej i rzymskiej. Jej tematyka obejmuje grecką oraz łacińską literaturę i lingwistykę, w tym wczesnochrześcijańskie teksty i patrystykę, grecką i rzymską historię, sztukę, archeologię, filozofię, religię, mitologię, muzykę, naukę oraz takie poddyscypliny naukowe, jak numizmatyka, papirologia i epigrafika. Baza L’Année philologique zawiera cytowania artykułów z czasopism i książek ze streszczeniami w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i włoskim.


  literatura, język, informacja

Loeb Classical Library (Harvard University Press)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza stanowi cyfrowy odpowiednik tradycyjnego wydawnictwa zapoczątkowanego w 1911 r. przez Jamesa Loeba i kontynuowanego przez Uniwersytet Harvarda. Zawiera ponad 530 tomów starożytnych tekstów łacińskich i greckich z tłumaczeniem na język angielski.


Legalis
Wejście do bazy spoza sieci UW

Legalis to polska baza prawnicza, zawierająca akty prawne, orzecznictwo oraz pełne teksty komentarzy, monografii i artykułów z czasopism Wydawnictwa C.H. Beck.

Z bazy mogą korzystać tylko studenci, doktoranci i pracownicy UW logując się za pomocą numeru karty bibliotecznej i hasła do konta bibliotecznego. Licencja obejmuje 50 jednoczesnych dostępów.

Baza jest też dostępna na komputerach w sieci WPiA UW (dostęp nielimitowany).


LEX Akademia Premium
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Profesjonalna baza prawnicza, zawierająca m.in. akty prawne, orzecznictwo, komentarze i monografie.
Instrukcje: webinaria, FAQ, Filmy instruktażowe

Zobacz film instruktażowy Jak zalogować się do Lex Omega ze strony BUW?

BUW posiada również dostęp do programu Lex Edytor, zaawansowanego narzędzia do tworzenia i aktualizacji pism, umów oraz innych dokumentów powołujących przepisy lub orzeczenia.

Program ten jest zainstalowany na oznakowanym stanowisku komputerowym w pobliżu Informatorium.

Więcej informacji o Lex Edytor


  prawo, administracja, nauki polityczne pełnotekstowa

Lexicon des Mittelalters Online (Brepols)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Podstawowe źródło encyklopedyczne dot. okresu średniowiecza. Obejmuje lata 300-1500 i dotyczy całej Europy i części Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej. Oprócz informacji o starożytnych korzeniach kultury zachodniej zawiera sporo informacji o kulturze bizantyjskiej, arabskiej oraz żydowskiej. Lexicon des Mittelalters Online jest zintegrowany z International Encyclopaedia for the Middle Ages.


Library of Latin Texts (Brepols)
Library, Information Science & Technology Abstracts (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza materiałów dotyczących zagadnień takich jak: bibliotekarstwo, klasyfikacja, katalogowanie, bibliometria, pobieranie, przetwarzanie i zarządzanie informacją wraz z archiwami sięgającymi 1960 roku.

  bibliotekoznawstwo, informacja bibliograficzna, pełnotekstowa

Literary Reference Center Plus (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Pełnotekstowa baza literacka zawierająca informacje o autorach i ich dziełach. Zawiera m.in. książki, czasopisma, opowiadania, wiersze, biogramy autorów, wywiady, recenzje i materiały wideo.

  literatura, język, informacja pełnotekstowa


MathSciNet via EBSCOhost (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego (AMS) oferująca dostęp do recenzji, streszczeń i informacji bibliograficznych z nauk matematycznych.

  matematyka

MasterFILE Premier (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Wielodziedzinowa baza tekstów z czasopism, książek, dokumentów źródłowych, zawierająca także kolekcję fotografii, map i flag. Baza jest aktualizowana codziennie.

  wielodziedzinowa bibliograficzna, pełnotekstowa

MEDLINE (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza z informacjami z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Stworzona przez National Library of Medicine, codziennie aktualizowana. Indeksowana według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings).

  zdrowie, medycyna pełnotekstowa

Mental Measurements Yearbook with Tests in Print (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza testów psychologicznych, edukacyjnych i zawodowych. Baza Tests in Print (TIP) pełni rolę bibliografii testów w wersji drukowanej dostępnych na rynku angielskim.

  wielodziedzinowa bibliograficzna

MLA International Bibliography (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Bibliografia artykułów czasopism, książek i dysertacji przygotowana przez Modern Language Association (MLA). Zakres tematyczny m. in.: literatura, językoznawstwo, lingwistyka, teoria literatury, krytyka literacka, folklor, film, teatr, historia drukarstwa, nauka języków.

  wielodziedzinowa bibliograficzna

MLA International Bibliography with Full Text (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza zawiera obszerną kolekcję pełnotekstowych czasopism z kompletnym indeksem do studiowania i nauczania języka, literatury, językoznawstwa, retoryki, erystyki, folkloru, filmu, teatru i innych sztuk dramatycznych. Obejmuje także retorykę, piśmiennictwo, historię drukarstwa i wydawnictw oraz teorię i praktykę nauczania języka i literatury. Bibliografia obejmuje materiały naukowe od końca XIX wieku i zawiera miliony cytatów z czasopism, książek, rozpraw i witryn naukowych.

Oprócz bibliografii baza danych zawiera MLA Directory of Periodicals, cenne źródło informacji dla naukowców poszukujących możliwości opublikowania swoich prac oraz dla bibliotekarzy pracujących nad identyfikacją publikacji okresowych, które najlepiej odpowiadają potrzebom ich instytucji, a także MLA Thesaurus, słownik terminów, nazwisk autorów i dzieł z możliwością przeglądania.

Baza oferuje dostęp do pełnych tekstów ponad 1000 czasopism, w tym ponad 780 czasopism non-open access.

Dostęp testowy do 10 maja 2024 r.


MLA Directory of Periodicals (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza czasopism, których większość jest zindeksowana w MLA International Bibliography. Baza wiodących tytułow, w których można publikować prace z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa.

  wielodziedzinowa bibliograficzna

Monumenta Germaniae Historica Online (Brepols)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Kolekcja tekstów źródłowych dotyczących historii Niemiec, obejmujących okres od upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego do roku 1500. Zawiera dzieła historyczne, statuty, listy, teksty prawnicze i polityczne, literaturę piękną i materiały do kultury średniowiecznej.


Muse

Dostęp „open access” do ok. 2 tys. książek z zakresu nauk humanistycznych i społecznych  oraz czasowy dostęp, ze względu na Covid -19, do prawie 250 tys. książek od ponad 200 wydawnictw uniwersyteckich i towarzystw naukowych.

Książki w dostępie open access oznaczone są ikonką „OA”, książki dostępne czasowo ikonką „Free”.

Wejście do wyszukiwarki Muse Nature - portal
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Dostęp do 6 tytułów: Nature, Nature Chemistry, Nature Materials, Nature Nanotechnology, Nature Photonics, Nature Physics

  nauki przyrodnicze, środowisko pełnotekstowa

Newspaper Source (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Pełnotekstowe wersje amerykańskich i międzynarodowych gazet. Baza zawiera również teksty wybranych artykułów z gazet regionalnych wydawanych w USA. Ponadto dostępne są pełnotekstowe transkrypcje programów radiowych i telewizyjnych.

  wielodziedzinowa pełnotekstowa

Newswires (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza aktualnych wiadomości z całego świata z serwisów Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire oraz Business Wire. Wiadomości pochodzą z ostatnich 30 dni.

  wielodziedzinowa pełnotekstowa


OECD iLibrary
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza zawiera książki, dokumenty, statystyki, analizy i dane zebrane przez OECD. Ponadto udostępnia treści publikowane przez: International Energy Agency (IEA), Nuclear Energy Agency (NEA), OECD Development Centre, PISA (Programme for International Student Assessment) i International Transport Forum (ITF).

Uwaga! Dostęp tylko do zasobów Open Acces.


  prawo, administracja, nauki polityczne

Oxford Dictionaries
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Portal popularnonaukowy związany z nauką języka angielskiego

  język, literatura pełnotekstowa

Oxford English Dictionary
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Elektroniczny słownik języka angielskiego z rozbudowaną częścią dla językoznawców.

  język, literatura pełnotekstowa

Oxford Journals
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Wielodziedzinowa kolekcja czasopism elektronicznych wydawnictwa Oxford University Press wraz z archiwami od 1996 roku.
Uwaga: UW nie posiada wykupionego dostępu do najstarszych zasobów tej bazy. Prosimy zwracać uwagę na komunikaty pojawiające się przy opisach (ekranach wyjściowych) poszczególnych tytułów.

  wielodziedzinowa pełnotekstowa

Oxford Scholarship Online
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Kolekcja liczy ponad 30 tysięcy książek elektronicznych z różnych dziedzin.

Reprezentowane kategorie tematyczne:

 • Arts and Humanities
 • Law
 • Medicine and Health
 • Science and Mathematics
 • Social Sciences

 

Patrologia Orientalis Database (Brepols)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Korpus tekstów patrystycznych kościołów wschodnich opublikowanych w serii „Patrologia Orientalis”.


Philosopher's Index with Full Texts (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza jest pełnotekstową wersją The Philosopher’s Index.
Poza dostępem do bogatej bibliografii publikacji z filozofii i nauk pokrewnych wydawanych od 1902 roku (czasopism, monografii, recenzji książek), daje m.in. dostęp do ponad 250 pełnotekstowych czasopism, w tym dostęp do czasopisma The Journal of Philosophy.


Pojedyncze tytuły e-książek

 • Joby Christopher: The Dutch Language in Japan (1600-1900). A Cultural and Sociolinguistic Study of Dutch as a Contact Language in Tokugawa and Meiji Japan. Series: Brill’s Studies in Language, Cognition and Culture, Volume: 24
Wejście z UW   Wejście spoza UW

Polityka

Wejście do serwisu Polityka

Oferujemy dostęp do serwisu „Polityka” w wersji Premium do:

 • bieżących wydań „Polityki”, a także do artykułów z bieżących wydań czasopism Polityki, tj.: „Pomocnika Historycznego”, „Poradnika Psychologicznego”, „Ja My Oni”, „Niezbędnika Inteligenta (Niezbędnika Współczesnego)”, „Salonu” i „Żyjmy Lepiej” wraz z archiwum,
 • treści archiwalnych „Polityki” od 1998 r.,
 • wszystkich treści tworzonych przez jego redakcję internetową oraz innych autorów „Polityki” i publikowanych wyłącznie w tym portalu.

Z serwisu mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci UW, posiadający aktywne konto w systemie bibliotecznym, po zalogowaniu za pomocą numeru karty bibliotecznej i hasła.

Dostęp do 31 sierpnia 2024 r. Licencja obejmuje 10 jednoczesnych dostępów.

Uwaga! Po 20 minutach nastąpi automatyczne wylogowanie użytkowników, którzy nie korzystają już z serwisu.


ProQuest Ebook Central
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

W kolekcji są 92 publikacje, które można zobaczyć po kliknięciu „Search”.

Aby pobrać książkę należy założyć indywidualne konto użytkownika (przycisk „Sign in” widoczny w prawym górnym rogu ekranu).


PsycArticles (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza opracowana przez American Psychological Association (APA). Źródło pełnotekstowych, recenzowanych artykułów naukowych z dziedziny psychologii, wydawanych przez stowarzyszenie American Psychological Association (APA) i fundację Educational Publishing Foundation (EPF), a także zaprzyjaźnione organizacje, takie jak Canadian Psychology Association oraz Hogrefe Publishing Group. Zakres chronologiczny materiałów sięga roku 1894, a zbiór obejmuje niemal wszystkie czasopisma APA od wolumenu 1, wydanie 1.

  psychologia pełnotekstowa

PSYNDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYNDEX Tests (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza PSYNDEX zawiera dwa segmenty: PSYNDEX Literature and Audiovisual Media, obejmujący rekordy publikacji z dziedziny psychologii autorstwa uczonych z krajów niemieckojęzycznych, materiały audiowizualne oraz opisy programów interwencyjnych, oraz PSYNDEX, zawierający szczegółowe opisy testów wykorzystywanych w krajach niemieckojęzycznych.

  psychologia bibliograficzna


Reaxys (Elsevier)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza materiałów naukowych z zakresu chemii, zawierająca różnorodne materiały: wyniki badań, patenty, literaturę oraz struktury wiązań chemicznych.

Regional Business News (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza zawiera regionalne informacje ekonomiczne z obszaru USA i Kanady.

  ekonomia, biznes pełnotekstowa

RILM Abstracts of Music Literature (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Bibliografia publikacji na temat muzyki. Narzędzie dla pracowników naukowych, studentów, bibliotekarzy, wykonawców, nauczycieli oraz miłośników muzyki.

  muzyka, sztuka bibliograficzna

RSC (Royal Society of Chemistry)

SAGE Journals
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Wielodziedzinowa kolekcja czasopism elektronicznych. W celu uzyskania dostępu do pełnych tekstów należy przejść do wyszukiwania zaawansowanego i zawęzić widok  tytułów do „SAGE Journals Available to Me”.
Instrukcje

  wielodziedzinowa pełnotekstowa

ScienceDirect (serwer wydawcy Elsevier)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Wielodziedzinowa kolekcja czasopism elektronicznych wydawnictwa Elsevier wraz z archiwami od 1995 roku.

Aktualna lista tytułów oraz szczegóły dotyczące konsorcjum Elsevier są dostępne na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki (ICM).


  wielodziedzinowa pełnotekstowa

Science Direct - książki elektroniczne (Elsevier)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Książki dostępne są na dotychczasowej platformie wydawcy ScienceDirect w zakładce Books (lista tytułów).
Aby uzyskać dostęp do tytułów pełnotekstowych należy użyć filtra All Access Types widocznego po prawej stronie ekranu i wybrać Full-text access.

Science Direct (serwer INFONA)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Archiwa czasopism Elsevier na polskojęzycznym Portalu Komunikacji Naukowej INFONA.
Uwaga – w dostępie z komputerów domowych mogą występować problemy techniczne uniemożliwiające korzystanie ze wszystkich funkcji bazy.

  nauki przyrodnicze, środowisko pełnotekstowa

Scientific & Medical ART Imagebase (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza naukowych materiałów medycznych złożona głównie z ilustracji i animowanych grafik związanych z medycyną i naukami pokrewnymi.

  zdrowie, medycyna pełnotekstowa

SciVal (Elsevier)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

SciVal to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.


Scopus (Elsevier)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Wielodziedzinowa baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku.

Baza zawiera też narzędzie do wizualizacji wiedzy: SciVal.

  bibliometria, wielodziedzinowa bibliograficzna

SocINDEX with Full Text (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza została zastąpiona przez Sociology Source Ultimate.

  socjologia, nauki humanistyczne bibliograficzna, pełnotekstowa

Sociology Source Ultimate (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza zawiera ponad tysiąc czasopism pełnotekstowych (w tym większość recenzowanych naukowo, a ok. 600 czasopism pełnotekstowych indeksowanych w SCOPUS i Web of Science), książki, materiały konferencyjne, a także ponad 26 tys. profili najczęściej cytowanych i najbardziej poszukiwanych autorów.

Baza zastąpiła SocIndex with Full Text.


  socjologia, nauki humanistyczne bibliograficzna, pełnotekstowa

Sources Chretiennes Online (Bloomsbury)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza zawiera wydania krytyczne starożytnych tekstów patrystycznych greckich i łacińskich wraz z przekładem francuskim, a także przekłady tekstów syryjskich.


SpringerLink - serwer wydawcy
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW


  nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, środowisko pełnotekstowa

SpringerLink - książki elektroniczne
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Książki wydawnictwa Springer: archiwa serii książkowych, w tym 17 serii od pierwszego woluminu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008 (patrz lista tytułów wszystkich tomów w seriach książkowych oraz pełną kolekcję 3009 książek elektronicznych wydanych przez Springera w roku 2005.

Springer - serwer (INFONA)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW


  nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, środowisko pełnotekstowa

 


Taylor & Francis
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Wielodziedzinowa baza czasopism elektronicznych z nauk humanistycznych i społecznych (Social Science. Humanities) oraz nauk przyrodniczych i technicznych (Science.Technology). Dostęp do archiwów czasopism począwszy od roku 1997.

  wielodziedzinowa pełnotekstowa

Teacher Reference Center (EBSCO)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza zawierająca indeksy i abstrakty najpopularniejszych czasopism dla nauczycieli i pedagogów.

  edukacja, pedagogika bibliograficzna

Thesaurus Linguae Graecae. A Digital Library of Greek Literature (University of California Irvine)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza zawiera korpus literatury greckiej od czasów Homera do 1453 roku oraz słownik do tego korpusu. Jest ważnym źródłem informacji dla filologów klasycznych, archeologów, filozofów, historyków sztuki i innych badaczy interesujących się literaturą grecką.

Uwaga! Mogą wystąpić chwilowe problemy z dostępem do bazy.


Trismegistos
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza zawiera starożytne teksty w różnych językach i formach zapisu, pochodzące przede wszystkim ze starożytnego Egiptu i doliny Nilu. Korpus z tekstami uzupełniony jest przez indeksy ułatwiające przeszukiwania (m.in. przez języki, chronologię, osoby i miejsca).

Więcej informacji 


 

Vetus Latina Database (Brepols)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Obszerny zbiór biblijnych tekstów łacińskich (przekładów) nienależących do Wulgaty.


VLeBooks
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Na tej platformie znajduje się wielodziedzinowa kolekcja podręczników w języku angielskim, są to książki przeniesione z bazy Dawsonera oraz jeden nowy tytuł.

Uwaga! Z przyczyn technicznych w dostępie domowym nie jest aktywna funkcja Read online. Aby skorzystać z książki, należy ją pobrać/wypożyczyć. Do otwarcia pobranego pliku wymagane jest zainstalowanie programu Adobe Digital Editions.

Zobacz instrukcję Jak pobrać/wypożyczyć książkę z bazy VleBooks?


Web of Science (serwer wydawcy Clarivate Analytics)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Wiodąca i najbardziej powszechna baza bibliometryczna. W bazach WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska). Licencja krajowa obejmuje następujące bazy i zakresy czasowe: Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945, Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956, Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975, Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990, Book Citation Index (BKCI) od 2010, Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2005, Journal Citation Reports (JCR) od 1997, Essential Science Indicators oraz bazy dodatkowe: Biosis Citation Index (od 2010), Data Citation Index (od 2010), Dervent Innovation Index (od 2010), Zoological Records (od 1864), Medline (od 1950), Current Chemical Reactions (CCR) (od 2010), Index Chemicus (IC) (od 2010), Current Contents Connect (od 2010).

Indeksy SCIE, SSCI, A&HCI, CPCI, ESCI, Books CI oraz dodatkowe bezpłatne bazy CCR i IC są zgrupowane na serwerze jako pakiet WoS Core Collection.

Na platformie WoS dostępne są także narzędzia:

 • EndNote – menadżer bibliografii (ma dwie wersje: wersja rozszerzona, którą można zamówić do testu lub płatnej subskrypcji oraz wersja bezpłatna, wymaga tylko rejestracji),
 • Researcher ID  (portal bezpłatny),
 • InCites – narzędzie do wizualizacji wiedzy (bezpłatne).

  bibliometria, wielodziedzinowa bibliograficzna

Web of Science (serwer ICM)
Wiley Online Library
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Wielodziedzinowa kolekcja czasopism elektronicznych wraz z archiwami od 1997 r. W kolekcji dostępne również publikacje książkowe. Dostęp możliwy do publikacji oznaczonych symbolem otwartej kłódki.

  wielodziedzinowa pełnotekstowa

Wiley Online Library - książki elektroniczne
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Wielodziedzinowa kolekcja książek elektronicznych. Lista dostępnych tytułów w katalogu wydawcy. W celu przeglądania książek, w zakładce Publications należy wybrać Books (po prawej stronie ekranu). Aktywny dostęp wyłącznie do publikacji oznaczonych symbolem otwartej kłódki.

Wyborcza.pl

Wejścia do serwisów:
Wyborcza.pl 
Wyborcza.biz
WysokieObcasy.pl
BiqData.pl
– Serwisy lokalne: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gliwice, Gorzów, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Lublin, Olsztyn, Opole, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Sosnowiec, Szczeciń, Toruń, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, Czas Chełmna, Czas Świecia, Czas Brodnicy
Archiwum Gazety Wyborczej

Oferujemy dostęp do Wyborcza.pl w  wersji Premium:

 • tekstów informacyjnych Wyborcza.pl (Polska, świat, gospodarka, kultura, nauka, sport),
 • magazynów: „Książki”, „Duży Format”, „Wolna Sobota”, „Ekonomia Plus”, „Wysokie Obcasy Praca”, „Ale Historia”, „Słówka”, „Wysokieobcasy.pl”, „Wysokie Obcasy Extra”,
 • 27 serwisów lokalnych,
 • LENA,
 • E-wydania Gazety Wyborczej,
 • archiwum Gazety Wyborczej.

Z serwisu mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci UW, posiadający aktywne konto w systemie bibliotecznym, po zalogowaniu za pomocą numeru karty bibliotecznej i hasła.

Dostęp do 31 sierpnia 2024 r. Licencja obejmuje 25 jednoczesnych dostępów.


Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).