Bazy online

Zintegrowane przeszukiwanie e-zbiorów i katalogu bibliotek UW
Sprawdź też w Katalogach Kartkowych
Wyszukiwanie w e-książkach dostępnych w BUW

Wyszukiwanie baz

A B C D E G H I J L M N O P Q R S T W

 

ABE IPS
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Czasopisma elektroniczne pochodzące z bieżącej prenumeraty indywidualnej tytułów zagranicznych.
Przy wyszukiwaniu czasopism prosimy o skorzystanie z podanych wyżej linków do pełnej listy e-czasopism AtoZ, która obejmuje również tytuły z bazy ABE IPS.

Academic Search Ultimate (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Wielodziedzinowa baza czasopism elektronicznych, zawierająca również indeksy i abstrakty czasopism, monografii, raportów, materiałów konferencyjnych.

W 2019 roku baza w swojej najpełniejszej wersji Ultimate (ponad 10 tys. tytułów pełnotekstowych czasopism) zastąpiła dotychczasową bazę Complete.


  wielodziedzinowa pełnotekstowa

ACM Digital Library
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza zawiera wszystkie publikacje ACM Association for Computing Machinery, tj. czasopisma, ksiązki oraz wystąpienia konferencyjne i newslettery.

  informatyka, przetwarzanie danych pełnotekstowa

ACS (American Chemical Society) Journals and Magazines
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza czasopism z dziedziny chemii i nauk pokrewnych.

  chemia pełnotekstowa

Agricola (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza zawiera zawiera cytowania pochodzące z artykułów z czasopism, monografii, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych oraz raportów technicznych związanych z rolnictwem.

  rolnictwo bibliograficzna

AHFS Consumer Medication Information (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza informacji o lekach i preparatach leczniczych w języku angielskim i hiszpańskim. Baza AHFS, opublikowana przez American Society of Health-System Pharmacists, obejmuje ponad tysiąc monografii informacyjnych leków napisanych językiem zrozumiałym dla konsumentów. Baza jest aktualizowana co miesiąc.

AIP (American Institute of Physics)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza obejmuje dostęp do 9 tytułów wydawnict AIP (wraz z rocznikami archiwalnymi): Applied Physics Letters, Chaos, J. of Applied Physics, J. of Chemical Physics, J. of Mathematical Physics, Physics of Fluids, Physics of Plasmas, Review of Scientific Instruments oraz Physics Today
Instrukcje

  fizyka pełnotekstowa

APS (American Physical Society)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza czasopism APS: Physical Review A, B, C, D i E, Physical Review Letters i Reviews of Modern Physic. Widoczne również w AtoZ.

  fizyka pełnotekstowa

APS (PROLA)
Wejście do bazy (z sieci UW)

Archiwum Physical Review (Series I) and Physical Review 1893–1969.

  fizyka pełnotekstowa

ArsLege
Wejście do bazy (z sieci UW)

Testy z prawa, zawierające aktualny stan prawny, przygotowujące do egzaminów zawodowych. Baza dostępna tylko na komputerach stacjonarnych w BUW.
UWAGA: Aby uzyskać bezpłatny dostęp do testów należy utworzyć konto użytkownika na platformie.

  prawo, administracja, finanse bibliograficzna

 

 

Business Source Ultimate (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza materiałów dotyczących biznesu, ekonomii i nauk pokrewnych. Zawiera także indeksy i abstrakty najważniejszych czasopism naukowych z dziedziny biznesu z archiwami od 1886 r.

W 2019 roku baza w swojej najpełniejszej wersji Ultimate (ponad 3,5 tys. tytułów pełnotekstowych czasopism) zastąpiła dotychczasową bazę Complete.


  biznes, ekonomia bibliograficzna, pełnotekstowa

 

Cairn.info
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Wszechstronny zbiór publikacji frankofońskich online z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Anglojęzyczna wersja platformy umożliwia dostęp do przetłumaczonych na język angielski abstraktów i wybranych artykułów z kluczowych czasopism znajdujących się w kolekcji.

Baza sponsorowana przez Wallonie-Bruxelles International.


Cambridge Journals
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Wielodziedzinowa kolekcja czasopism elektronicznych wydawnictwa Cambridge University Press z archiwami od 1997 roku. Dostępny jest moduł HSS (nauki humanistyczno-społeczne).

  wielodziedzinowa pełnotekstowa

CAS SciFinder (Chemical Abstracts)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Bazy danych udostępniane przez Chemical Abstracts Service (CAS) – oddział American Chemical Society na platformie CAS SciFinder. Platforma umożliwia m.in. wyszukiwanie informacji wg graficznych struktur chemicznych i schematów reakcji, zapewnia odsyłacze do pełnych tekstów materiałów źródłowych.
Dostęp do bazy wymaga wcześniejszej jednorazowej rejestracji na stronie WYDAWCY. Rejestracja możliwa wyłącznie dla właścicieli kont w domenie chem.uw.edu.pl).

  chemia pełnotekstowa

CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Czasopisma naukowe i e-booki z obszaru i na temat Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej publikowane w językach słowiańskich (również w jęz. polskim).

  nauki humanistyczne i społeczne pełnotekstowa

Counseling and Psychotherapy Transcripts, Client Narratives, and Reference Works
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza zawiera transkrypcje sesji terapeutycznych.

  psychologia, psychoterapia, doradztwo

Counseling and Therapy in Video
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza zawiera nagrane sesje terapeutyczne w wersji video.

  psychologia, psychoterapia, doradztwo

CUP - książki Cambridge University Press
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Książki z prawa i psychologii z wydawnictwa Cambridge University Press.

Kolekcja Law – ponad 3 tys. tytułów.

Kolekcja Psychology – ponad tysiąc tytułów.


Czytelnia Czasopism Prawniczych on-line
Wejście do bazy (z sieci UW)

Czasopisma z dziedziny prawa i administracji. Dostęp możliwy wyłącznie z komputerów w sieci UW.

  prawo, administracja, nauki polityczne pełnotekstowa


Dawsonera - książki elektroniczne
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Wielodziedzinowa kolekcja podręczników w języku angielskim.
UWAGA: Przy pierwszym wejściu do bazy należy zarejestrować się (Sign in w prawym górnym rogu, następnie Register > here). Przy następnych wizytach należy logować się na ustanowiony podczas rejestracji login i hasło, korzystając z pola Direct Login (wejście przez Sign in).


eBook Academic Collection (EBSCO) - książki elektroniczne
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Wielodziedzinowa kolekcja książek elektronicznych.

Uwaga! Aby wejść do bazy e-książek, należy wybrać eBook Academic z listy wszystkich dostępnych baz EBSCO!

Instrukcje wyszukiwania i korzystania z książek znajdują się tutaj.

UWAGA: Aby pobrać książkę należy założyć indywidualne konto użytkownika na platformie Ebsco (przycisk Zarejestruj się / Sign in widoczny w prawym górnym rogu ekranu). Wymagana jest również instalacja dodatkowego oprogramowania Adobe® Digital Editions, do którego link dostępny jest podczas pobierania książki.
Instrukcje pobierania książki oraz korzystania z aplikacji mobilnej EBSCO znajdują się tutaj

EMIS - Świat (Emerging Markets Information Service) + Municipium
Wejście do bazy (z sieci UW)

Baza raportów ekonomicznych, finansowych, notowań spółek z całego świata.
Instrukcje w pdf: EMIS, MUNICIPIUM
Z bazy można korzystać wyłącznie na terenie Uniwersytetu Warszawskiego.
Korzystanie z serwisu EMIS dozwolone wyłącznie w celach edukacyjnych, naukowych i dydaktycznych i niekomercyjnych.
Korzystanie z oprogramowania wspierającego pobieranie danych jest zabronione, o ile uzytkownik nie uzyska na nie pisemnej zgody Euromoney.

Uwaga! Aby pobrać dane z bazy EMIS, trzeba założyć w bazie swoje konto /profil (najlepiej z domeny student.uw.edu.pl; konta z gmail, yahoo itp. będą odrzucane).

Instrukcja założenia profilu


  biznes, ekonomia pełnotekstowa

ERIC (Educational Resource Information Center)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza udostępnia literaturę i zasoby edukacyjne. Uwzględnia czasopisma zawarte w Current Index of Journals in Education oraz Resources in Education Index.

  edukacja, wychowanie pełnotekstowa

ESO (European Sources Online)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Serwis informacyjny poświęcony problematyce Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych skupiających państwa europejskie, a także samych państw europejskich, ich regionów, kwestii dotyczących obywateli, interesariuszy i naukowców w całej Europie.

  europeistyka, prawo, administracja, nauki polityczne bibliograficzna, pełnotekstowa

European View of America 1403-1750 (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza stworzona przez EBSCO we współpracy z John Carter Brown Library, na podstawie bibliografii European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The Americas, 1493-1750.

  amerykanistyka, latynoamerykanistyka bibliograficzna


GreenFILE (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza GreenFILE zawiera informacje z badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych na temat globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty.

  nauki przyrodnicze, środowisko naturalne pełnotekstowa

Grove Music Online (Oxford)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Źródło informacji z zakresu światowej muzyki. Baza zawiera pełne teksty Grove Dictionary of Music and Musicians, The New Grove Dictionary of Opera i The New Grove Dictionary of Jazz, a także artykuły i biografie autorstwa muzykologów z całego świata.

  muzyka bibliograficzna, pełnotekstowa


Health Source - Consumer Edition (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza różnorodnych informacji dotyczących tematyki zdrowia, wśród nich znalazły się m.in.: żywienie, dietetyka, cukrzyca, zdrowie, starzenie się, fitness i in.

  dietetyka , zdrowie, kultura fizyczna bibliograficzna, pełnotekstowa

Health Source - Nursing/Academic Edition (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza zawierająca pełne teksty, abstrakty i cytowania z zakresu nauk medycznych, zwłaszcza na temat pielęgniarstwa i ochrony zdrowia. Zawiera także informator AHFS Consumer Medication Information, dotyczący leków wraz z nazwami produktów firmowych.

  medycyna, zdrowie, pielęgniarstwo bibliograficzna, pełnotekstowa


IBUK Libra - książki elektroniczne
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Kolekcja podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin nauki, dostępnych w formie czytelni online. Książek nie można pobierać, natomiast można odkładać je na wirtualnej półce myIBUK wraz z notatkami, zakładkami, itp. (opcja dla zalogowanych użytkowników).
Kod PIN? Biblioteka nie dysponuje indywidualnym kodem PIN. Dane do logowania to: numer karty bibliotecznej/ELS oraz hasło do konta bibliotecznego i pozostałych e-zbiorów.
Dostęp do większości książek wykupiony został dla 5 równoczesnych użytkowników. Dla książek, które są częściej czytane, wykupione zostały większe dostępy (dla 10 równoczesnych użytkowników).
NOWOŚĆ w IBUK Libra: Wielki Słownik PWN OXFORD (pol-ang, ang-pol).
Aby skorzystać ze Słownika PWN Oxford konieczne jest zalogowanie się na platformie IBUK Libra (założenie własnego konta użytkownika) i jednorazowa akceptacja regulaminu. Instrukcja logowania i korzystania ze słownika
Dostęp dla równoczesnych 20 użytkowników.
Instrukcje

Index Religiosus - International Bibliography of Theology, Church History and Religious Studies
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza bibliograficzna, zawiera prawie 600 tys. opisów publikacji naukowych z teologii, religioznawstwa i historii Kościoła.
Dostęp do bazy uzyskaliśmy dzięki udziałowi naszej uczelni (Wydziału Artes Liberales) w projekcie ReIReS (Research Infrastructure on Religious Studies).
Dostęp będzie możliwy w czasie trwania projektu, to jest do stycznia 2021 r.


Infona
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Portal komunikacji naukowej, gdzie archiwizowane są również czasopisma z licencji krajowych. Serwis stworzony przez ICM UW.
Portal komunikacji naukowej

bibliograficzna, pełnotekstowa

International Bibliography of Art
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza bibliograficzna. Stanowi źródło informacji o literaturze naukowej na temat sztuki i historii sztuki od późnego antyku do czasów współczesnych. Jest kontynuacją Bibliography of the History of Art (BHA).


International Medieval Bibliography (IMB)
IOP science
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza Institute of Physics Publishing (dostęp do czasopism wraz z archiwami).
Baza Institute of Physics Publishing (dostęp do czasopism wraz z archiwami)

  fizyka, nauki ścisłe pełnotekstowa

 

JSTOR
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Obszerna kolekcja czasopism elektronicznych wraz z książkami w otwartym dostępie.

Dostępne są kolekcje Art&Humanities I-VIII.

Wykaz tytułów można sprawdzić tutaj

Wykaz czasopism w poszczególnych kolekcjach


pełnotekstowa

JSTOR Open Access Books - książki elektroniczne

 

Legalis
Wejście do bazy (spoza UW)

Legalis to polska baza prawnicza, zawierająca akty prawne, orzecznictwo oraz pełne teksty komentarzy, monografii i artykułów z czasopism Wydawnictwa C.H. Beck.

Użytkownicy mogą skorzystać z bazy logując się za pomocą numeru karty bibliotecznej i hasła do konta bibliotecznego. Licencja obejmuje 50 jednoczesnych dostępów.

Baza jest też dostępna na komputerach w sieci WPiA UW (dostęp nielimitowany).


LEX Omega
Wejście do bazy (z sieci UW)

Profesjonalna baza prawnicza, zawierająca m.in. akty prawne, orzecznictwo, komentarze i monografie. Dostęp możliwy wyłącznie z komputerów bibliotecznych w BUW. Licencja umożliwia jednoczesny dostęp 6-ciu użytkowników.
Instrukcje: webinaria, FAQ, Filmy instruktażowe

BUW posiada również dostęp do programu Lex Edytor, zaawansowanego narzędzia do tworzenia i aktualizacji pism, umów oraz innych dokumentów powołujących przepisy lub orzeczenia.

Program ten jest zainstalowany na oznakowanym stanowisku komputerowym w pobliżu Informatorium.

Więcej informacji o Lex Edytor


  prawo, administracja, nauki polityczne pełnotekstowa

L'Annee Philologique
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza bibliograficzna prac naukowych dotyczących wszystkich aspektów starożytnej cywilizacji greckiej i rzymskiej. Jej tematyka obejmuje grecką oraz łacińską literaturę i lingwistykę, w tym wczesnochrześcijańskie teksty i patrystykę, grecką i rzymską historię, sztukę, archeologię, filozofię, religię,
mitologię, muzykę, naukę oraz takie poddyscypliny naukowe, jak numizmatyka, papirologia i epigrafika. Baza L’Année philologique zawiera cytowania artykułów z czasopism i książek ze streszczeniami w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i włoskim.

  literatura, język, informacja

Library, Information Science & Technology Abstracts (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza materiałów dotyczących zagadnień takich jak: bibliotekarstwo, klasyfikacja, katalogowanie, bibliometria, pobieranie, przetwarzanie i zarządzanie informacją wraz z archiwami sięgającymi 1960 roku.

  bibliotekoznawstwo, informacja bibliograficzna, pełnotekstowa

Literary Reference Center Plus (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Pełnotekstowa baza literacka zawierająca informacje o autorach i ich dziełach. Zawiera m.in. książki, czasopisma, opowiadania, wiersze, biogramy autorów, wywiady, recenzje i materiały wideo.

  literatura, język, informacja pełnotekstowa


MathSciNet via EBSCOhost (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego (AMS) oferująca dostęp do recenzji, streszczeń i informacji bibliograficznych z nauk matematycznych.

  matematyka

MasterFILE Premier (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Wielodziedzinowa baza tekstów z czasopism, książek, dokumentów źródłowych, zawierająca także kolekcję fotografii, map i flag. Baza jest aktualizowana codziennie.

  wielodziedzinowa bibliograficzna, pełnotekstowa

MEDLINE (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza z informacjami z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Stworzona przez National Library of Medicine, codziennie aktualizowana. Indeksowana według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings).

  zdrowie, medycyna pełnotekstowa

Mental Measurements Yearbook with Tests in Print (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza testów psychologicznych, edukacyjnych i zawodowych. Baza Tests in Print (TIP) pełni rolę bibliografii testów w wersji drukowanej dostępnych na rynku angielskim.

  wielodziedzinowa bibliograficzna

MLA International Bibliography (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Bibliografia artykułów czasopism, książek i dysertacji przygotowana przez Modern Language Association (MLA). Zakres tematyczny m. in.: literatura, językoznawstwo, lingwistyka, teoria literatury, krytyka literacka, folklor, film, teatr, historia drukarstwa, nauka języków.

  wielodziedzinowa bibliograficzna

MLA Directory of Periodicals (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza czasopism, których większość jest zindeksowana w MLA International Bibliography. Baza wiodących tytułow, w których można publikować prace z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa.

  wielodziedzinowa bibliograficzna


Nature - portal
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Dostęp do 6 tytułów: Nature, Nature Chemistry, Nature Materials, Nature Nanotechnology, Nature Photonics, Nature Physics

  nauki przyrodnicze, środowisko pełnotekstowa

Newspaper Source (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Pełnotekstowe wersje amerykańskich i międzynarodowych gazet. Baza zawiera również teksty wybranych artykułów z gazet regionalnych wydawanych w USA. Ponadto dostępne są pełnotekstowe transkrypcje programów radiowych i telewizyjnych.

  wielodziedzinowa pełnotekstowa

Newswires (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza aktualnych wiadomości z całego świata z serwisów Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire oraz usiness Wire. Wiadomości pochodzą z ostatnich 30 dni.

  wielodziedzinowa pełnotekstowa


OECD iLibrary
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza zawiera książki, dokumenty, statystyki, analizy i dane zebrane przez OECD. Ponadto udostępnia treści publikowane przez: International Energy Agency (IEA), Nuclear Energy Agency (NEA), OECD Development Centre, PISA (Programme for International Student Assessment) i International Transport Forum (ITF).
Instrukcje
Instrukcja w języku polskim

  prawo, administracja, nauki polityczne

Oxford Dictionaries
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Portal popularnonaukowy związany z nauką języka angielskiego

  język, literatura pełnotekstowa

Oxford English Dictionary
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Elektroniczny słownik języka angielskiego z rozbudowaną częścią dla językoznawców.

  język, literatura pełnotekstowa

Oxford Journals
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Wielodziedzinowa kolekcja czasopism elektronicznych wydawnictwa Oxford University Press wraz z archiwami od 1996 roku.
Uwaga: UW nie posiadamy wykupionego dostępu do najstarszych zasobów tej bazy. Prosimy zwracać uwagę na komunikaty pojawiające się przy opisach (ekranach wyjściowych) poszczególnych tytułów.

  wielodziedzinowa pełnotekstowa


Passport
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza zawierająca demograficzne i ekonomiczne z 205 krajów oraz dane i analizy dotyczące światowego handlu detalicznego, produkcji i działalności firm.

  biznes, ekonomia pełnotekstowa

Proquest Central
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Platforma złożona ze wszystkich baz Proquest.
Instrukcje

  wielodziedzinowa pełnotekstowa

Philosopher's Index with Full Texts
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza jest pełnotekstową wersją The Philosopher’s Index.
Poza dostępem do bogatej bibliografii publikacji z filozofii i nauk pokrewnych wydawanych od 1902 roku (czasopism, monografii, recenzji książek), daje m.in. dostęp do ponad 250 pełnotekstowych czasopism, w tym dostęp do czasopisma The Journal of Philosophy.


ProQuest Dissertations and Theses A&I
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza doktoratów, głównie bibliograficzna, częściowo pełnotekstowa. Dla nauk humanistycznych i społecznych dostepny jest moduł The Humanities and Social Sciences Collection z pełnymi tekstami prac.

  wielodziedzinowa bibliograficzna

PsycArticles (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza opracowana przez American Psychological Association (APA). Źródło pełnotekstowych, recenzowanych artykułów naukowych z dziedziny psychologii, wydawanych przez stowarzyszenie American Psychological Association (APA) i fundację Educational Publishing Foundation (EPF), a także zaprzyjaźnione organizacje, takie jak Canadian Psychology Association oraz Hogrefe Publishing Group. Zakres chronologiczny materiałów sięga roku 1894, a zbiór obejmuje niemal wszystkie czasopisma APA od wolumenu 1, wydanie 1.

  psychologia pełnotekstowa

PSYNDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYNDEX Tests (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza PSYNDEX zawiera dwa segmenty: PSYNDEX Literature and Audiovisual Media, obejmujący rekordy publikacji z dziedziny psychologii autorstwa uczonych z krajów niemieckojęzycznych, materiały audiowizualne oraz opisy programów interwencyjnych, oraz PSYNDEX, zawierający szczegółowe opisy testów wykorzystywanych w krajach niemieckojęzycznych.

  psychologia bibliograficzna


Reaxys
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza materiałów naukowych z zakresu chemii, zawierająca różnorodne materiały: wyniki badań, patenty, literaturę oraz struktury wiązań chemicznych.

Regional Business News (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza zawiera regionalne informacje ekonomiczne z obszaru USA i Kanady. Kliknij tutaj, aby wyświetlić pełna listę tytułów. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej informacji.

  ekonomia, biznes pełnotekstowa

RILM Abstracts of Music Literature (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Bibliografia publikacji na temat muzyki. Narzędzie dla pracowników naukowych, studentów, bibliotekarzy, wykonawców, nauczycieli oraz miłośników muzyki.

  muzyka, sztuka bibliograficzna

RSC (Royal Society of Chemistry)

SAGE Journals
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Wielodziedzinowa kolekcja czasopism elektronicznych. W celu uzyskania dostępu do pełnych tekstów należy przejść do wyszukiwania zaawansowanego i zawęzić widok  tytułów do „SAGE Journals Available to Me”.
Instrukcje

  wielodziedzinowa pełnotekstowa

ScienceDirect (serwer wydawcy)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Wielodziedzinowa kolekcja zasopism elektronicznych wydawnictwa Elsevier wraz z archiwami od 1995 roku.

  wielodziedzinowa pełnotekstowa

Science Direct - książki elektroniczne
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Książki dostępne są na dotychczasowej platformie wydawcy ScienceDirect w zakładce Books (lista tytułów).
Aby uzyskać dostęp do tytułów pełnotekstowych należy użyć filtra All Access Types widocznego po prawej stronie ekranu i wybrać Full-text access).

Science Direct (serwer INFONA)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Archiwa czasopism Elsevier na polskojęzycznym Portalu Komunikacji Naukowej INFONA.
Uwaga – w dostępie z komputerów domowych mogą występować problemy techniczne uniemożliwiające korzystanie ze wszystkich funkcji bazy

  nauki przyrodnicze, środowisko pełnotekstowa

Scientific & Medical ART Imagebase (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza naukowych materiałów medycznych złożona głównie z ilustracji i animowanych grafik związanych z medycyną i naukami pokrewnymi.

  zdrowie, medycyna pełnotekstowa

Scopus
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Wielodziedzinowa baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku.

Baza zawiera też narzędzie do wizualizacji wiedzy: SciVal.

  bibliometria, wielodziedzinowa bibliograficzna

SocINDEX with Full Text (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza tekstów z czasopism, książek i materiałów konferencyjnych na temat badań socjologicznych. Zawiera zestaw rekordów z nagłówkami tematycznymi z tezaurusa socjologicznego opracowanego przez ekspertów i leksykografów.

  socjologia, nauki humanistyczne bibliograficzna, pełnotekstowa

SpringerLink - serwer wydawcy
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)


  nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, środowisko pełnotekstowa

SpringerLink - książki elektroniczne
Wejście do bazy (z sieci UW)

Książki wydawnictwa Springer: archiwa serii książkowych, w tym 17 serii od pierwszego woluminu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008 (patrz lista tytułów wszystkich tomów w seriach książkowych oraz pełną kolekcję 3009 książek elektronicznych wydanych przez Springera w roku 2005.
Instrukcja, Instrukcja

Springer - serwer (INFONA)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)


  nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, środowisko pełnotekstowa

SpringerMaterials - The Landolt-Börnstein Database
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)


  nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, środowisko pełnotekstowa


Taylor & Francis
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Wielodziedzinowa baza czasopisma elektronicznych z nauk humanistycznych i społecznych (Social Science. Humanities) oraz nauk przyrodniczych i technicznych (Science.Technology). Dostęp do archiwów czasopism począwszy od roku 1997.

  wielodziedzinowa pełnotekstowa

Teacher Reference Center (EBSCO)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza zawierająca indeksy i abstrakty najpopularniejszych czasopism dla nauczycieli i pedagogów.

  edukacja, pedagogika bibliograficzna

Thesaurus Linguae Greace. A Digital Library of Greek Literature
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Baza zawiera korpus literatury greckiej od czasów Homera do 1453 roku oraz słownik do tego korpusu. Jest ważnym źródłem informacji dla filologów klasycznych, archeologów, filozofów, historyków sztuki i innych badaczy interesujących się literaturą grecką.

W roku 2018/2019 dostęp do bazy sfinansował wydział Artes Liberales.Web of Science (serwer wydawcy)
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Wiodąca i najbardziej powszechna baza bibliomtryczna. W bazach WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska). Licencja krajowa obejmuje następujące bazy i zakresy czasowe: Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945, Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956, Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975, Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990, Book Citation Index (BKCI) od 2010, Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2015, Journal Citation Reports (JCR) od 1997, Essential Science Indicators oraz bazy dodatkowe: Biosis Citation Index, Data Citation Index, Dervent Innovation Index, Zoological Records, Medline, Current Chemical Reactions (CCR), Index Chemicus (IC), Current Contents Connect. Wszystkie bazy zgrupowane są na serwerze jako pakiet Core Collection.

Na platformie WoS dostępne są także narzędzia:

  • EndNote – menadżer bibliografii (ma dwie wersje: wersja rozszerzona dostępna testowo lub w subskrypcji oraz wersja bezpłatna: EndNote Web, wymaga tylko rejestracji),
  • Researcher ID  (portal bezpłatny),
  • InCites – narzędzie do wizualizacji wiedzy (bezpłatne).

  bibliometria, wielodziedzinowa bibliograficzna

Web of Science (serwer ICM)
Wiley Online Library
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Wielodziedzinowa kolekcja czasopism elektronicznych wraz z archiwami od 1997 r. W kolekcji dostępne również publikacje książkowe. Dostęp możliwy do publikacji oznaczonych symbolem otwartej kłódki.
Instrukcje

  wielodziedzinowa pełnotekstowa

Wiley Online Library - książki elektroniczne
Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Wielodziedzinowa kolekcja książek elektronicznych. Lista dostępnych tytułów w katalogu wydawcy. W celu przeglądania książek, w zakładce Publications należy wybrać Books (po prawej stronie ekranu). Aktywny dostęp wyłącznie do publikacji oznaczonych symbolem otwartej kłódki.
Instrukcje

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).