Regulacje ogólnych zasad porządkowych

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące aktualności są dostępne tutaj.

W związku z koniecznością podniesienia bezpieczeństwa zbiorów specjalnych wprowadzono regulacje ogólnych zasad porządkowych obowiązujących w BUW.

1. Zabrania się wchodzenia w okryciach wierzchnich do Czytelni Ogólnej oraz do czytelni gabinetów zbiorów specjalnych;
2. Zabrania się wnoszenia do Czytelni Ogólnej oraz do czytelni gabinetów zbiorów specjalnych toreb, plecaków itd., które muszą pozostać w szatni lub w zamykanych szafkach ustawionych przy czytelniach;
3. Wstrzymuje się wydawanie w Informatorium kart dostępu do stref zbiorów specjalnych; użytkownika wpuszcza wyłącznie dyżurujący pracownik gabinetu po zgłoszeniu wizyty przez Informatorium;
4. Niezależnie od ogólnych Zasad korzystania ze zbiorów specjalnych BUW i Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w czytelniach gabinetów oraz w Czytelni Ogólnej mogą obowiązywać dodatkowe zasady porządkowe, z którymi użytkownik ma obowiązek się zapoznać;
5. W Czytelni Ogólnej mogą przebywać wyłącznie czytelnicy korzystający z zamówionych z magazynu zbiorów bibliotecznych;
6. Zabrania się udostępniania obiektów ze zbiorów specjalnych poza czytelniami gabinetów, a w przypadku zbiorów XIX wieku poza wydzielonymi miejscami w Czytelni Ogólnej – trzy stoły dla trzech indywidualnych czytelników w pierwszym rzędzie przed stanowiskiem bibliotekarza dyżurnego;
7. Udostępnienie zbiorów specjalnych w innym pomieszczeniu BUW (wykłady, pokazy, wystawy) wymaga każdorazowo zgody Dyrekcji BUW.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).