Nowości w kolekcji zasobów elektronicznych i dostęp testowy do baz

Zapraszamy do korzystania z nowości i testowania baz elektronicznych.

Reaxys (Elsevier)
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza materiałów naukowych z zakresu chemii, zawierająca różnorodne materiały: wyniki badań, patenty, literaturę oraz struktury wiązań chemicznych.


Oxford Scholarship Online
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Kolekcja liczy ponad 30 tysięcy książek elektronicznych z różnych dziedzin.

Reprezentowane kategorie tematyczne:

  • Arts and Humanities
  • Law
  • Medicine and Health
  • Science and Mathematics
  • Social Sciences

Cała oferta dostępna jest na stronie 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).