Nowości w kolekcji zasobów elektronicznych i dostęp testowy do baz

Zapraszamy do korzystania z nowości i testowania baz elektronicznych.

DeGruyter
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Biblioteka uzyskała dostęp do ponad 160 tys. książek elektronicznych wydawnictwa DeGruytera i 56 wydawnictw partnerskich.
Są to publikacje z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, ścisłych, technicznych i medycznych.

Dostęp testowy do 30 kwietnia 2024 r.

Ponadto dostępnych jest ponad 300 tytułów archiwalnych czasopism z lat 2021-2022, 150 tytułów czasopism OA i ponad 2500 tys. e-książek OA.

Oxford Classical Dictionary
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Słownik pojęć z filologii klasycznej. Jest częścią większej bazy Oxford Research Encylopedias.
Wyszukiwanie następuje we wspólnym okienku wyszukiwawczym dla ORE.

Dostep do bazy do 15 kwietnia 2024 r.


Oxford Dictionary of National Biography
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Słownik biograficzny. Podaje biogramy ponad 60 tys. osób, które wpłynęły na historię i kulturę brytyjską. Zakres chronologiczny od VI do XXI wieku.

Dostęp do bazy do 15 kwietnia 2024 r.


Oxford Scholarship Online
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Kolekcja liczy ponad 30 tysięcy książek elektronicznych z różnych dziedzin.

Reprezentowane kategorie tematyczne:

  • Arts and Humanities
  • Law
  • Medicine and Health
  • Science and Mathematics
  • Social Sciences

Oxford Scholarly Authorities on International Law
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

Baza zawiera publikacje dotyczące prawa międzynarodowego (literatura źródłowa i komentarze).

Dostęp do bazy do 15 kwietnia 2024 r.


Oxford Scholarly Editions Online
Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW

OSEO zapewnia dostęp do ponad 1750 publikacji, które powstały między VIII a XX wiekiem, a dodatkowo także do starożytnych utworów autorów rzymskich i greckich.
W zasobach bazy są m.in. wszystkie sztuki Szekspira, pisma Arystotelesa, Platona, Owidiusza i Wergiliusza, poezje Johna Donne’a oraz dzieła Adama Smitha i Jeremy’ego Benthama.

Dostęp do bazy do 15 kwietnia 2024 r.


Cała oferta dostępna jest na stronie 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).