Miniaturowe i różnorodne – o wybranych rycinach braci Behamów. Z rezultatów badań do katalogu: „Grafika dawna. Wiek XV do lat 20. XIX wieku. Szkoła niemiecka. Barthel Beham i Sebald Beham”. Wykład Małgorzaty Łazickiej

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące wydarzenia są dostępne tutaj.
27 października 2020 r.

Zwieńczeniem pracy nad katalogami zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie miały być działania promocyjne polegające m. in. na organizacji konferencji naukowej i prezentacji oryginalnych dzieł omówionych w poszczególnych tomach. Jednak ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, plany zostały zmodyfikowane. Autorzy przygotowali materiały audiowizualne w postaci krótkich spotów oraz wykładów na temat wybranych aspektów poruszanych w poszczególnych katalogach. Wystąpienia będą prezentowane chronologicznie, począwszy od XVI-wiecznych rycin Barthela i Sebalda Behamów, poprzez rysunki mistrzów niderlandzkich, flamandzkich i holenderskich XVII wieku, rysunki polskich artystów działających w XIII-XIX wieku oraz rysunki architektoniczne holenderskiego architekta Tylmana van Gameren.

Zapraszamy na cykl opowieści o wyjątkowych dziełach na papierze!

Małgorzata Łazicka, Miniaturowe i różnorodne – o wybranych rycinach braci Behamów. Z rezultatów badań do katalogu: „Grafika dawna. Wiek XV do lat 20. XIX wieku. Szkoła niemiecka. Barthel Beham i Sebald Beham”.

Norymberscy twórcy, Barthel i Sebald Behamowie od zawsze byli wiązani z postacią Albrechta Dürera, a niekiedy uznawani nawet za jego uczniów. Tym, co wyróżnia większość ich prac jest niezwykle zróżnicowana tematyka oraz miniaturowy rozmiar, dowodzący wirtuozerii i doskonałych umiejętności technicznych. Autorka katalogu – Małgorzata Łazicka – prezentuje rozległą tematykę prac na wybranych przykładach i proponuje interpretacje wieloznacznych, symbolicznych kompozycji braci Behamów – zwanych „bezbożnymi malarzami.”

Więcej informacji 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).