Aktualności

Nowa Dyrektorka BUW

Szanowni Państwo, z dn. 1 lipca 2018 roku stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie obejmuje Anna Wołodko – bibliotekarz dyplomowany, ostatnio kierowniczka Oddziału Projektów Celowych […]

BUW w wakacje

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. Biblioteka pracuje w trybie wakacyjnym: Informatorium, Czytelnia Ogólna, Czytelnia Czasopism Bieżących, Wypożyczalnia Miejscowa, Wolny Dostęp poniedziałek, wtorek: 14-21 środa, czwartek, piątek:  […]

EMIS – zmiany w korzystaniu z bazy

Informujemy, że nastąpiła zmiana w korzystaniu z bazy EMIS Insights. Obecnie, aby pobrać dane trzeba założyć w bazie swoje konto/profil (najlepiej z domeny student.uw.edu.pl, konta […]

Kolekcja Lemkinowska w BUW

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie otrzymała od Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, przy wsparciu zewnętrznych mecenasów,  kolekcję publikacji, zawierającą zarówno klasyczne, jak i najnowsze […]

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).