OGUNY w BUW

W semestrze zimowym 2024/2025 BUW oferuje następujące przedmioty ogólnouniwersyteckie:

  • Akademickie zasoby informacyjne i narzędzia publikacyjne

Strona przedmiotu

  • Dawna książka – środek przekazu, dzieło sztuki, źródło badawcze

Strona przedmiotu

  • Sztuka na papierze. Jak badać i wykorzystywać w badaniach ryciny i rysunki

Strona przedmiotu

Za udział w każdym z przedmiotów można uzyskać 2 punkty ECTS.

Serdecznie zachęcamy do rejestracji.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).