Usługi dla pracowników naukowych

Z myślą o pracownikach naukowych i doktorantach Uniwersytetu Warszawskiego pracownicy Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przygotowali pakiet usług.

Naszym celem jest wsparcie Państwa w pracy badawczej, zwiększenie widoczności Państwa dokonań naukowych w Internecie i pomoc w rozbudowywaniu warsztatu badawczego.

Konsultacje

W ramach konsultacji chętnie porozmawiamy z Państwem o tym, co ważne dla naukowca:

 • wybór czasopisma i/lub repozytorium,
 • prawo autorskie i otwarte licencje,
 • dane badawcze – plan zarządzania danymi badawczymi, wybór repozytorium danych,
 • otwarta nauka,
 • wskaźniki bibliometryczne i altmetryczne,
 • identyfikatory dla naukowców – ORCID, SCOPUS ID, ResearcherID,
 • narzędzia do wyszukiwania materiału źródłowego i literatury przedmiotu,
 • style cytowań i menedżery bibliograficzne,
 • sposoby tworzenia abstraktów i dobierania słów kluczowych,
 • wizerunek naukowca w sieci.

Konsultacje prowadzimy w formie online na Google Meet. Na Państwa pytania odpowiadamy również mailowo.

Zgłoszenia na konsultacje prosimy kierować na adres email: naukowiec.buw@uw.edu.pl. W treści wiadomości prosimy o podanie proponowanych terminów spotkania oraz tematu konsultacji.

Szkolenia

Zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego na kurs online “Otwórz znaczy pochwal się! Jak dzięki otwartej nauce wypromujesz swój dorobek naukowy”

O czym i jak będziemy szkolić?

Podczas kursu opowiemy:

 • czym jest otwarta nauka i jak ją wykorzystać do promocji własnego dorobku naukowego,
 • gdzie i jak publikować teksty w otwartym dostępie,
 • na czym polega zarządzanie danymi badawczymi,
 • gdzie i jak publikować dane badawcze w otwartym dostępie,
 • jak przygotować plan zarządzania danymi badawczymi,
 • na jakich licencjach publikować prace naukowe i dane badawcze.

W kursie uwzględniamy wytyczne Narodowego Centrum Nauki, wytyczne programu Horyzont 2020 i Horyzont Europe, a także Ustawę 2.0

Kurs składa się z czterech spotkań, które odbywają się raz w tygodniu. Podczas kursu wykorzystujemy różne formy nauczania, tj. webinaria, filmy oraz multimedialne prezentacje.

Kiedy i gdzie?

Szkolenie będzie trwało od 17 listopada do 17 grudnia 2020 r. Spotykamy się w każdy wtorek o godz. 16 na Google Meet oraz Google Classroom. 

Jak się zapisać?

Zapisy na kurs zostały już zamknięte. 


W razie pytań, prosimy o kontakt z osobami prowadzącymi zajęcia:
Maja Bogajczyk, Anna Kamińska
naukowiec.buw@uw.edu.pl

Analizy naukometryczne

W ramach tej usługi wykonujemy analizy dorobku naukowego.

Analiza obejmuje:

 • wyszukiwanie i wyliczanie wskaźników bibliometrycznych (Impact Factor, Indeks Hirscha, SNIP),
 • analizę dorobku naukowego pracownika na potrzeby rankingów, awansów zawodowych oraz wniosków grantowych: cytowania, punktacja ministerialna.

Przygotowujemy raporty dla indywidualnych pracowników naukowych i jednostek UW. Usługi są bezpłatne.

Uwaga! Wykonanie analizy bibliometrycznej trwa 7 dni roboczych.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w oparciu o Ustawę 2.0, wytyczne Narodowego Centrum Nauki oraz wytyczne programu Horyzont 2020 i Horyzont Europe.

Zapraszamy do kontaktu:

Maja Bogajczyk
Anna Kamińska
tel. (22) 55-25-159
e-mail: naukowiec.buw@uw.edu.pl

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).