Usługi dla pracowników naukowych

Z myślą o pracownikach naukowych i doktorantach Uniwersytetu Warszawskiego pracownicy Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przygotowali pakiet usług.

Naszym celem jest wsparcie Państwa w pracy badawczej, zwiększenie widoczności Państwa dokonań naukowych w Internecie i pomoc w rozbudowywaniu warsztatu badawczego.

Konsultacje

W ramach konsultacji chętnie porozmawiamy z Państwem o tym, co ważne dla naukowca:

 • wybór czasopisma i/lub repozytorium,
 • prawo autorskie i otwarte licencje,
 • dane badawcze – plan zarządzania danymi badawczymi, wybór repozytorium danych,
 • otwarta nauka,
 • wskaźniki bibliometryczne i altmetryczne,
 • identyfikatory dla naukowców – ORCID, SCOPUS ID, ResearcherID,
 • narzędzia do wyszukiwania materiału źródłowego i literatury przedmiotu,
 • style cytowań i menedżery bibliograficzne,
 • sposoby tworzenia abstraktów i dobierania słów kluczowych,
 • wizerunek naukowca w sieci.

Konsultacje prowadzimy w formie online na Google Meet. Na Państwa pytania odpowiadamy również mailowo.

Zgłoszenia na konsultacje prosimy kierować na adres email: naukowiec.buw@uw.edu.pl. W treści wiadomości prosimy o podanie proponowanych terminów spotkania oraz tematu konsultacji.

Szkolenia
 • Szkolenia z zakresu Otwartej nauki (w ramach Tygodnia Otwartej Nauki 25-31 października 2021 r.)

 

  • Publikowanie w modelu open access
   Otwarty dostęp to model publikowania w procesie komunikacji naukowej, w którym publikacje są dostępne dla każdego bez żadnych formalnych, prawnych czy technicznych ograniczeń. Ale czy rzeczywiście?
   Podczas szkolenia omówimy najważniejsze zasady publikowania otwartego, zapoznamy z modelami OA, podpowiemy, gdzie szukać informacji o otwartym dostępie oraz jak nie dać się złowić drapieżnemu czasopismu.

Termin: 25 października 2021 r., godz. 11-12.30
Link: meet.google.com/zyr-mvxh-wpb
Czas: 60 minut

  • Plan zarządzania danymi (data managment plan) w pracy naukowej
   Współcześnie udostępnianie danych badawczych stało się jedną z podstawowych form komunikacji naukowej.
   Podczas szkolenia wyjaśnimy, czym tak naprawdę są dane badawcze i w jaki sposób nimi odpowiednio zarządzać. Podpowiemy, jak przygotować plan zarządzania danymi (ang. data management plan) tak, aby nie było wyłącznie kolejną przykrą koniecznością, a wsparciem w pracy naukowej.

Termin: 27 października 2021 r., godz. 11-12.30
Link: meet.google.com/ash-grbx-gzm
Czas: 90 minut

  • Otwarty dostęp a finansowanie badań
   Instytucje i programy finansujące badania naukowe coraz częściej wymagają od naukowców publikowania wyników w otwartym dostępie.
   Na spotkaniu wyjaśnimy, co oznacza wprowadzenie polityki otwartego dostępu do danych i do publikacji powstałych w projektach badawczych. Omówimy, jakie zasady otwartego publikowania przyjęło Narodowe Centrum Nauki, a jakie Parlament Europejski. Podpowiemy też, jak łatwo i sprawnie można spełnić wymogi instytucji finansujących badania naukowe.

Termin: 29 października 2021 r.
Link: meet.google.com/mia-wksk-ajg 
Czas: 60 minut

 

 • Szkolenia w ramach cyklu „Pisz, publikuj i promuj swój tekst naukowy”.

Wszystkie szkolenia mają formę webinarium i odbywają się na platformie Google Meet. Na szkoleniach pokażemy jak w łatwy sposób przygotować bibliografię załącznikową dzięki specjalistycznym programom, jakie bazy pełnotekstowe i bibliograficzne udostępnia BUW czy też z jakich wyszukiwarek naukowych korzystać do wyszukiwania literatury naukowej.

Zapraszamy!

Analizy naukometryczne

W ramach tej usługi wykonujemy analizy dorobku naukowego.

Analiza obejmuje:

 • wyszukiwanie i wyliczanie wskaźników bibliometrycznych (Impact Factor, Indeks Hirscha, SNIP),
 • analizę dorobku naukowego pracownika na potrzeby rankingów, awansów zawodowych oraz wniosków grantowych: cytowania, punktacja ministerialna.

Przygotowujemy raporty dla indywidualnych pracowników naukowych i jednostek UW. Usługi są bezpłatne.

Uwaga! Wymogiem wykonania analizy jest przedstawienie przez Zainteresowanego wykazu publikacji, które mają być objęte raportem. Usługa zostanie wykonana w ciągu 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w oparciu o Ustawę 2.0, wytyczne Narodowego Centrum Nauki oraz wytyczne programu Horyzont 2020 i Horyzont Europe.

Poradniki BUW dla naukowców

Zachęcamy do skorzystania z naszych poradników:

Naukowiec w sieci

Dane badawcze

Zapraszamy do kontaktu:

Maja Bogajczyk
tel. (22) 55 25 184
e-mail: naukowiec.buw@uw.edu.pl

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).