Informacja bibliometryczna dla pracownika naukowego

Oferujemy pakiet usług bibliometrycznych skierowanych do pracowników naukowych, pracowników dydaktycznych i doktorantów UW.

W zakres oferty wchodzą:

 1. Indywidualna analiza dorobku naukowego, czyli:
  1. wyszukiwanie i wyliczanie wskaźników bibliometrycznych (Impact Factor, Indeks Hirscha, SNIP);
  2. analiza dorobku naukowego pracownika na potrzeby rankingów, awansów zawodowych oraz wniosków grantowych.
 2. Indywidualne konsultacje, które obejmują następujące tematy:
  1. znaczenie moich badań – analiza bibliometryczna i altmetryczna dorobku naukowego. Po konsultacji uczestnik otrzyma (w zależności od potrzeb) raport zawierający:
   1. analizę bibliometryczną naukowca,
   2. analizę bibliometryczną i altmetryczną publikacji (szczegółową): IF, liczba cytowań, pobrania, polubienia;
  2. identyfikator naukowca (ORCID, SCOPUS ID, ResearcherID);
  3. poradę na temat jak i gdzie publikować, czyli strategia wyboru czasopisma (nowe wytyczne wg Ustawy 2.0).

Usługi są bezpłatne.
Uwaga, wykonanie analizy bibliometrycznej trwa 7 dni roboczych.

Kontakt:
Maja Bogajczyk
e-mail: m.bogajczyk@uw.edu.pl
tel. (22) 55 25 159

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).