Usługi dla pracowników naukowych

Z myślą o pracownikach naukowych i doktorantach Uniwersytetu Warszawskiego pracownicy Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przygotowali pakiet usług.

Naszym celem jest wsparcie Państwa w pracy badawczej, zwiększenie widoczności Państwa dokonań naukowych w Internecie i pomoc w rozbudowywaniu warsztatu badawczego.

Konsultacje

W ramach konsultacji chętnie porozmawiamy z Państwem o tym, co ważne dla naukowca:

 • wybór czasopisma i/lub repozytorium,
 • prawo autorskie i otwarte licencje,
 • dane badawcze – plan zarządzania danymi badawczymi, wybór repozytorium danych,
 • otwarta nauka,
 • wskaźniki bibliometryczne i altmetryczne,
 • identyfikatory dla naukowców – ORCID, SCOPUS ID, ResearcherID,
 • narzędzia do wyszukiwania materiału źródłowego i literatury przedmiotu,
 • style cytowań i menedżery bibliograficzne,
 • sposoby tworzenia abstraktów i dobierania słów kluczowych,
 • wizerunek naukowca w sieci.

Konsultacje prowadzimy w formie online na Google Meet. Na Państwa pytania odpowiadamy również mailowo.

Zgłoszenia na konsultacje prosimy kierować na adres (naukowiec.buw@uw.edu.pl). W treści wiadomości prosimy o podanie proponowanych terminów spotkania oraz tematu konsultacji.

Szkolenia
 • Wskaźniki naukometryczne – krótki przewodnik

Wskaźniki naukometryczne (cytowania, punktacja ministerialna) stanowią obecnie jeden z głównych elementów oceny działalności naukowej. Na spotkaniu omówimy różnice pomiędzy najpopularniejszymi wskaźnikami bibliometrycznymi (Impact Factor, SNIP, CiteScore) i podpowiemy gdzie ich szukać, wytłumaczymy dlaczego Indeks Hirscha różni się w zależności od źródła i jak wyliczyć punktację dla poszczególnych typów publikacji. Wyjaśnimy różnice między bazami bibliometrycznymi i podpowiemy, jak z nich korzystać.

Termin: Kolejne terminy podamy wkrótce
Czas: 90 minut

 • Trafiony zacytowany. Jak zwiększyć liczbę cytowań prac naukowych w 4 krokach

Pisząc o wynikach badań naukowych chcemy, by dotarły do jak największej liczby osób i w konsekwencji były zacytowane. Cytat jest wyrazem zainteresowania i oddziaływania prac naukowych. Podczas szkolenia omówimy główne czynniki wpływające na poziom cytowań prac naukowych. Podpowiemy, o co zadbać, by zwiększyć widoczność prac w Internecie i ich liczbę cytowań. Szkolenie skierowane jest zarówno do badaczek i badaczy początkujących, jak i tych z bogatszym doświadczeniem.

Termin: Kolejne terminy podamy wkrótce
Czas: 60 minut

 • Szkolenia online w ramach cyklu „Pisz, publikuj i promuj swój tekst naukowy”.

Wszystkie szkolenia mają formę webinarium i odbywają się na platformie Google Meet. Na szkoleniach pokażemy jak w łatwy sposób przygotować bibliografię załącznikową dzięki specjalistycznym programom, jakie bazy pełnotekstowe i bibliograficzne udostępnia BUW czy też z jakich wyszukiwarek naukowych korzystać do wyszukiwania literatury naukowej.

Analizy naukometryczne

W ramach tej usługi wykonujemy analizy dorobku naukowego.

Analiza obejmuje:

 • wyszukiwanie i wyliczanie wskaźników bibliometrycznych (Impact Factor, Indeks Hirscha, SNIP),
 • analizę dorobku naukowego pracownika na potrzeby rankingów, awansów zawodowych oraz wniosków grantowych: cytowania, punktacja ministerialna.

Przygotowujemy raporty dla indywidualnych pracowników naukowych i jednostek UW. Usługi są bezpłatne.

Uwaga! Wymogiem wykonania analizy jest przedstawienie przez Zainteresowanego wykazu publikacji, które mają być objęte raportem. Usługa zostanie wykonana w ciągu 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w oparciu o Ustawę 2.0, wytyczne Narodowego Centrum Nauki oraz wytyczne programu Horyzont 2020 i Horyzont Europe.

Poradniki BUW dla naukowców

Zachęcamy do skorzystania z naszych poradników:

Naukowiec w sieci

Dane badawcze

Zapraszamy do kontaktu:

Maja Bogajczyk
dr Anna Kamińska
tel. (22) 55-25-184
e-mail: naukowiec.buw@uw.edu.pl

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).