Usługi dla pracowników naukowych

Z myślą o pracownikach naukowych i doktorantach Uniwersytetu Warszawskiego pracownicy Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przygotowali pakiet usług.

Naszym celem jest wsparcie Państwa w pracy badawczej, zwiększenie widoczności Państwa dokonań naukowych w Internecie i pomoc w rozbudowywaniu warsztatu badawczego.

Konsultacje

W ramach konsultacji chętnie porozmawiamy z Państwem o tym, co ważne dla naukowca:

 • wybór czasopisma i/lub repozytorium,
 • prawo autorskie i otwarte licencje,
 • dane badawcze – plan zarządzania danymi badawczymi, wybór repozytorium danych,
 • otwarta nauka,
 • wskaźniki bibliometryczne i altmetryczne,
 • identyfikatory dla naukowców – ORCID, SCOPUS ID, ResearcherID,
 • narzędzia do wyszukiwania materiału źródłowego i literatury przedmiotu,
 • style cytowań i menedżery bibliograficzne,
 • sposoby tworzenia abstraktów i dobierania słów kluczowych,
 • wizerunek naukowca w sieci.

Konsultacje prowadzimy w formie online na Google Meet. Na Państwa pytania odpowiadamy również mailowo.

Zgłoszenia na konsultacje prosimy kierować na adres (naukowiec.buw@uw.edu.pl). W treści wiadomości prosimy o podanie proponowanych terminów spotkania oraz tematu konsultacji.

Szkolenia
 • W lutym i marcu zapraszamy na szkolenia online w ramach cyklu „Pisz, publikuj i promuj swój tekst naukowy”. Wszystkie szkolenia mają formę webinarium i odbywają się na platformie Google Meet.

Na szkoleniach pokażemy jak w łatwy sposób przygotować bibliografię załącznikową dzięki specjalistycznym programom, jakie bazy pełnotekstowe i bibliograficzne udostępnia BUW czy też z jakich wyszukiwarek naukowych korzystać do wyszukiwania literatury naukowej.

 

 • W kwietniu zapraszamy na drugą edycję kursu „Otwórz znaczy pochwal się! Jak dzięki otwartej nauce wypromujesz swój dorobek naukowy”.

Podczas kursu opowiemy m. in.:

  • jak otworzyć dostęp do swoich publikacji naukowych i danych badawczych,
  • jakie może to przynieść korzyści badaczom,
  • jak przygotować plan zarządzania danymi badawczymi,
  • na jakich licencjach publikować prace naukowe i dane badawcze.

Szczegółowe informacje o zapisach i terminie kursu podamy już wkrótce!

Analizy naukometryczne

W ramach tej usługi wykonujemy analizy dorobku naukowego.

Analiza obejmuje:

 • wyszukiwanie i wyliczanie wskaźników bibliometrycznych (Impact Factor, Indeks Hirscha, SNIP),
 • analizę dorobku naukowego pracownika na potrzeby rankingów, awansów zawodowych oraz wniosków grantowych: cytowania, punktacja ministerialna.

Przygotowujemy raporty dla indywidualnych pracowników naukowych i jednostek UW. Usługi są bezpłatne.

Uwaga! Wykonanie analizy bibliometrycznej trwa 7 dni roboczych.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w oparciu o Ustawę 2.0, wytyczne Narodowego Centrum Nauki oraz wytyczne programu Horyzont 2020 i Horyzont Europe.

Zapraszamy do kontaktu:

Maja Bogajczyk
Anna Kamińska
tel. (22) 55-25-159
e-mail: naukowiec.buw@uw.edu.pl

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).