Usługi dla pracowników naukowych

Z myślą o pracownikach naukowych i doktorantach Uniwersytetu Warszawskiego pracownicy Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przygotowali pakiet usług.

Naszym celem jest wsparcie Państwa w pracy badawczej, zwiększenie widoczności Państwa dokonań naukowych w Internecie i pomoc w rozbudowywaniu warsztatu badawczego.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w oparciu o Ustawę 2.0, wytyczne Narodowego Centrum Nauki oraz wytyczne programu Horyzont 2020 i Horyzont Europe.

Konsultacje

W ramach konsultacji chętnie porozmawiamy z Państwem o tym, co ważne dla naukowca:

 • wybór czasopisma i/lub repozytorium,
 • prawo autorskie i otwarte licencje,
 • dane badawcze – plan zarządzania danymi badawczymi, wybór repozytorium danych,
 • otwarta nauka,
 • wskaźniki bibliometryczne i altmetryczne,
 • identyfikatory dla naukowców – ORCID, SCOPUS ID, ResearcherID,
 • narzędzia do wyszukiwania materiału źródłowego i literatury przedmiotu,
 • style cytowań i menedżery bibliograficzne,
 • sposoby tworzenia abstraktów i dobierania słów kluczowych,
 • wizerunek naukowca w sieci.

Konsultacje prowadzimy w formie online na Google Meet. Na Państwa pytania odpowiadamy również mailowo.

Zgłoszenia na konsultacje prosimy kierować na adres (naukowiec.buw@uw.edu.pl). W treści wiadomości prosimy o podanie proponowanych terminów spotkania oraz tematu konsultacji.

Szkolenia

 

 • Szkolenia tematyczne.

Tematyka zajęć organizowanych przez Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń:

 • menedżery bibliografii (Mendley, Zotero)
 • oferta licencjonowanych zasobów elektronicznych UW
 • otwarta nauka
 • progrmay grantowe
 • analiza i ewaluacja dorobku naukowego
 • identyfikacja badacza w sieci (ORCiD, PBN, profile w Google Scholar, Scopus i Web of Science)
 • publikowanie naukowe

Szczegółowe informacje o szkoleniach i ich terminarz.

Analizy naukometryczne

W ramach tej usługi wykonujemy analizy dorobku naukowego.

Analiza obejmuje:

 • wyszukiwanie i wyliczanie wskaźników bibliometrycznych (Impact Factor, Indeks Hirscha, SNIP),
 • analizę dorobku naukowego pracownika na potrzeby rankingów, awansów zawodowych oraz wniosków grantowych: cytowania, punktacja ministerialna.

Przygotowujemy raporty dla indywidualnych pracowników naukowych i jednostek UW. Usługa jest bezpłatna.
Uwaga! Wymogiem wykonania analizy jest przedstawienie przez Zainteresowanego wykazu publikacji, które mają być objęte raportem. Usługa zostanie wykonana w ciągu 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.

Do odwołania nie przyjmujemy zleceń na analizy bibliometryczne od pracowników naukowych spoza Uniwersytetu Warszawskiego.

Miejsce do pracy w BUW

Pracownik naukowy może wynająć w BUW kabinę pracy indywidualnej.

BUW udostępnia dwa rodzaje kabin:

  • 5 kabin jednodniowych;
  • 15 kabin czternastodniowych.
 • Profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy zatrudnieni na UW uprawnieni są do użytkowania wszystkich rodzajów kabin. Mają do dyspozycji 4 kabiny jednodniowe i 15 czternastodniowych.
 • Dla profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów spoza UW przeznaczono jedną kabię jednodniową.

Warunkiem niezbędnym do korzystania z kabiny jest posiadanie ważnego konta bibliotecznego BUW oraz brak jakichkolwiek zaległości na tym koncie.
Kabiny czternastodniowe są wypożyczane na 14 dni roboczych.

Instrukcja rezerwowania kabiny pracy indywidualnej

 1. Kabiny jednodniowe są udostępniane bez uprzedniej rezerwacji pierwszemu uprawnionemu do tego Użytkownikowi, który danego dnia zgłosi taką potrzebę w Czytelni.
 2. Kabiny czternastodniowe należy zamówić przez katalog bibliotek UW:
  • W polu wyszukiwania należy wpisać: kabiny pracy indywidualnej BUW.
  • Następnie należy kliknąć BUW Czytelnia – stanowisko obsługi  by przejść do wykazu kabin. 
  • Do zamawiania (dotyczy kabin wolnych) lub rezerwowania (dotyczy kabin zajętych) służy zielony przycisk Zamów.
  • System poprosi o zalogowanie się na swoje konto biblioteczne.
  • Jako miejsce odbioru klucza do kabiny należy wybrać lokalizację BUW czytelnia.
  • Należy zwrócić uwagę na pole Status w wykazie kabin. Zapis: Zwrot+data oznacza, że kabina jest wypożyczona do dnia widniejącego na dacie. Taką kabinę można tylko zarezerwować.

Szczegółowe zasady wypożyczania kabin pracy indywidualnej są opisane w Regulaminie udostępniania kabin.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Informatorium lub Czytelni.

Poradniki BUW dla naukowców

Zachęcamy do skorzystania z naszych poradników:

Naukowiec w sieci

Dane badawcze

Zapraszamy do kontaktu:

Maja Bogajczyk
tel. (22) 55 25 184
e-mail: naukowiec.buw@uw.edu.pl

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).