Otwarta Nauka

Aktualności

Toolkit przygotowany przez BUW projektem pilotażowym Sojuszu 4EU+

BUW, w ramach projektu TRAIN4EU+, pilotowała analizę najlepszych praktyk z zakresu Otwartej Nauki na uniwersytetach Sojuszu 4EU+.
Jednym z rezultatów naszego projektu jest zestaw narzędzi (ang. toolkit), który może służyć jako wsparcie w promowaniu i wspieraniu praktyk oraz inicjatyw Otwartej Nauki.
Zestaw składa się z czterech części i został przedstawiony w formie interaktywnej wizualizacji.
Narzędziownik uznano za projekt pilotażowy w ramach Sojuszu 4EU+ – to duże wyróżnienie naszej pracy.

Strona Sojuszu

Polityka otwartego dostępu do publikacji NCN

W październiku 2023 r. Narodowe Centrum Nauki opublikowało pismo dotyczące „Polityki otwartego dostępu do publikacji NCN” (dokument z dnia 27-05-2020 r.). Wynika z niego, że agencja wprowadza okres przejściowy i załagodzenie wymogów na udostępnianie w otwartym dostępie publikacji naukowych. Jest to wynikiem analizy informacji spływających ze środowiska naukowego do NCN, m.in. zaostrzeń polityk wydawców, które uniemożliwiają beneficjentom projektów publikowanie otwarte na zasadach podanych w Polityce.

Informacja na stronie Biura Obsługi Badań UW

Tabela poniżej przedstawia zakres zmian:

Polityki NCN dot. otwartego dostępu do publikacji Zmiany – Okres przejściowy (Pismo z NCN)
Okres obowiązywania Od konkursów ogłoszonych po 16 czerwca 2020 r. (umowy podpisane po 1 stycznia 2021 r.) Od 11.10.2023 r. do 31.12.2025 r. (dla raportów końcowych złożonych do 31.12.2025 r.).
Ścieżka 1. Centrum wymaga, aby publikacje, które zawierają wyniki będące efektem realizacji projektu, były dostępne (również te w wersji AAM lub VoR) w formie otwartego dostępu, na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa, CC BY.
Centrum zaleca domyślne korzystanie z licencji Creative Commons Attribution CC BY 4.0.
W przypadku publikacji naukowych objętych Polityką i udostępnionych zgodnie ze ścieżką 1. akceptujemy wszystkie licencje CC 4.0.
Ścieżka 2. W czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR2) lub Author Accepted Manuscript (AAM3) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line (bez embarga czasowego).

Repozytorium musi być zarejestrowane w Open Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR), a VoR lub AAM posiadać unikalny stały identyfikator (np. DOI, URN, UUID, Handle lub inne).

Jeśli wersja zdeponowana w repozytorium i wersja opublikowana są osobnymi wersjami (AAM i VoR), powinny mieć osobne identyfikatory.

Akceptujemy embargo pod warunkiem, że:

preprint tej pracy, od razu po jej opublikowaniu na stronie wydawcy, zostanie udostępniony na licencji CC BY w repozytorium indeksowanym w openDOAR; preprint musi mieć nadany numer PID (DOI lub równoważny); oraz

– po upływie embargo wersja AAM zostanie udostępniona w repozytorium indeksowanym w openDOAR.

Ścieżka 3. Centrum zaleca domyślne korzystanie z licencji Creative Commons Attribution CC BY 4.0.

Alternatywnie można publikować w czasopismach, w ramach umów transformacyjnych, na licencji CC-BY-SA. W przypadkach uzgodnionych z Centrum dopuszczalne jest opublikowanie pracy na licencji CC-BY-ND.

Bez zmian tj. dla Ścieżki 3. określonej w Polityce – CC BY 4.0, CC BY-SA 4.0 lub CC BY-ND 4.0 (w uzasadnionych przypadkach).
Dane badawcze Udostępniona na licencji CC0. Oprócz licencji CC0 akceptujemy również licencję CC BY 4.0.
APC Koszty związane z procesem publikacyjnym tzw. Article Processing Charges (APC) są kwalifikowalne w przypadku ścieżek 1 i 3.

Opłaty publikacyjne wydatkowane na opublikowanie pracy w czasopiśmie hybrydowym, w ramach ścieżki 2, są kosztami niekwalifikowalnymi dla projektu i nie mogą pochodzić ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Kwestia kwalifikowalności kosztów APC – Nie ulega zmianie (tylko kwalifikowane dla ścieżki 1. i 3.).
WYŁĄCZONE! Powyższe stanowisko obowiązuje z wyjątkiem międzynarodowych konkursów, takich jak POLONEZ BIS, konkursy ogłaszane przez sieci CHANSE, CHIST-ERA, ForestValue2, Biodiversa+, a także konkursy GRIEG, IdeaLab i POLS, które są finansowane z Funduszy Norweskich w ramach programu Badania podstawowe.

 

Cykl warsztatów Open Science

Czym jest Otwarta Nauka?
Jak wygląda proces publikacji artykułów naukowych?
Jak przygotować plan zarządzania danymi badawczymi?
Jak przygotować dane w modelu FAIR?
Jak nie paść ofiarą drapieżnych czasopism?
Czym jest Nauka Obywatelska?
Czym jest bibliometria nowej generacji?
To tylko niektóre z zagadnień poruszanych podczas  warsztatów online organizowanych przez uczelnie Sojuszu 4EU+, którego częścią jest Uniwersytet Warszawski. 

W cyklu odbyło się 14 spotkań (od listopada 2021 do lipca 2022) organizowanych w formie wideokonferencji.
Warsztaty były prowadzone w języku angielskim przez ekspertów z wszystkich sześciu uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola (Czechy), Uniwersytetu w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytetu Sorbońskiego (Francja), Uniwersytetu Kopenhaskiego (Dania) i Uniwersytetu w Mediolanie (Włochy).
UW reprezentowali: dr Zuzanna Wiorogórska z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii i Biblioteki Uniwersyteckiej (temat warsztatu: „Predatory Publishers and Identity Fraud – How to Identify Dubious Providers”) i Szymon Andrzejewski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (temat warsztatu: „Citizen Science: Producing Data with People for Innovating Research”).

Zajęcia były skierowane do doktorantów, naukowców i wszystkich zainteresowanych tematyką Open Science.

Formularze rejestracyjne na każdy z warsztatów oraz prezentacje i nagrania znajdują się na stronie 4EU+ >>

Na powyższej stronie znajdują się także nagrania z już przeprowadzonych warsztatów.

Zob. także: Webinaria Sojuszu 4EU+

Otwarta nauka i otwarty dostęp

Otwarte publikacje naukowe

Otwarte dane badawcze

Licencje Creative Commons

Programy otwartej nauki w UE

Otwarte Zasoby Edukacyjne

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).