Otwarta Nauka

Opracował zespół pracowników Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW w składzie:

Dorota Bocian
Maja Bogajczyk
Anna Gimlewicz
Anna Książczak-Gronowska

Otwarta nauka i otwarty dostęp

Otwarte publikacje naukowe

Otwarte dane badawcze

Licencje Creative Commons

Programy otwartej nauki w UE

Otwarte Zasoby Edukacyjne

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).