ORCiD

Co to jest ORCiD?

ORCiD (Open Researcher and Contributor ID) to cyfrowy identyfikator służący do odróżniania naukowca w zasobach elektronicznych. Ma likwidować problem dublujących się nazwisk autorów, eliminować różne wersje zapisu imienia i nazwiska, a także precyzować tożsamość badacza.

Zgodnie z projektem rozporządzenia do nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ORCiD został wskazany jako obowiązkowy element w procesie oceny parametrycznej (Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (§ 2. 1)), kadra naukowa została zobligowana do posiadania unikalnego elektronicznego identyfikatora naukowca. Identyfikatorem tym ma być ORCiD. Ma on też być obowiązkowym elementem w procesie oceny parametrycznej jednostek naukowych.

Identyfikator składa się z 16 cyfr podzielonych na 4 części, zapisanych w formie HTTP URL (np. http://orcid.org/0000-0042-3766-2908). Profil autora składa się z krótkiego opisu naukowca (biografia, słowa kluczowe, strona internetowa autora lub instytucji, identyfikatory w innych systemach) oraz wykazu publikacji, projektów i grantów.

ORCiD Ind. to organizacja non-profit z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Zarządzana jest przez Radę Dyrektorów wybieranych spośród reprezentantów organizacji członkowskich. W skład organizacji wchodzą przedstawiciele środowisk naukowych, stowarzyszenia, wydawcy, firmy z branży IT i inne.

Kto może założyć ORCiD?

 • Pracownicy naukowi i dydaktyczni.
 • Doktoranci.
 • Studenci.
 • Wszyscy zainteresowani nauką.

Dlaczego warto?

 • Szybka identyfikacja dorobku konkretnego naukowca.
 • Ułatwienie identyfikacji autorów prac w przypadku:
  • zmiany nazwiska,
  • nazwisk zawierających znaki diakrytyczne,
  • rozróżnienia dorobku naukowców z tej samej dziedziny,
  • przy konsolidacji w jeden zbiór prac autora po zmianie afiliacji.
 • Uproszczenie procedury rejestracji przy wysyłaniu artykułów naukowych do wydawców (np. IEEE, Wiley, Springer) oraz przy składaniu wniosków grantowych, np. w programie HORYZONT 2020.
 • Automatyczna wymiana danych pomiędzy profilem naukowca w ORCiD a profilami w bazie Web of Science (ResearcherID) i w bazie Scopus.

Jak założyć ORCiD?

 1. Wejdź na stronę orcid.org.
 2. Wybierz opcję Register now! ze strony głównej lub kliknij Sign in, a następnie Register now!
 3. Wypełnij formularz rejestracyjny zgodnie z instrukcją.
 4. Ustal, kto może zobaczyć Twój profil:
  1. everyone – profil publiczny (dane są widoczne dla wszystkich),
  2. trusted parties – tylko dla zaproszonych (dane są widoczne tylko dla wybranych odbiorców),
  3. only me – profil prywatny (dane są widoczne jedynie dla właściciela profilu).
   Jeśli chcemy, aby ORCiD spełniał swoją funkcję, należy wybrać everyone lub trusted parties.
 5. Na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie, że jesteś właścicielem tego adresu.
 6. Uzupełnij profil danymi biograficznymi, wykształceniem, miejscem zatrudnienia, informacją o projektach i grantach, w których uczestniczyłeś. Dołącz własne publikacje.

 

Przydatne linki

ORCiD Profil 
Społeczność ORCiD 
ORCiD pomoc 
Typy i rodzaje publikacji w ORCiD 
ORCiD ID w PBN 

Poradnik

Skorzystaj z naszego poradnika „Naukowiec w sieci”

Kontakt

Potrzebujesz wsparcia?

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).