Kolejny dar wydawnictwa Wolters Kluwer

Wydawnictwo Wolters Kluwer, od lat współpracujące z Biblioteką Uniwersytecką, podarowało do zbiorów kolejne książki z zakresu prawa i finansów.
Nasza współpraca trwa od dawna. Książki przekazywane nam przez Wydawnictwo Wolters Kluwer były wystawiane przed Czytelnią Ogólną. Obecnie, z powodu zamknięcia BUW, prezentujemy nowe tytuły online.

Przejrzyj listę tytułów 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).