Pomoc

Wszelkie pytania, bądź uwagi dotyczące zasobu baz dostępnych ze strony BUW (np. tytuły czasopism, zakres dostępnych archiwów, itp.) prosimy kierować na adres: a.pelka@uw.edu.pl

Problemy techniczne (logowanie, odmowa dostępu) – serwis.buw@uw.edu.pl albo telefonicznie 22 55 25 506 (poniedziałek – piątek 9-16).

Polecamy też szkolenie: Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów. Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW.
Podczas szkolenia prezentowana jest pełna oferta licencjonowanych zasobów elektronicznych UW (e-czasopism, ebooków i baz) wraz z praktycznym omówieniem kilku najważniejszych narzędzi wyszukiwawczych. Omawiane są również możliwości pracy z dokumentami elektronicznymi (tj. pobieranie artykułów, książek i innych materiałów) oraz inne sposoby efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów. Więcej informacji

Ponadto polecamy poniższe pomoce:

EBSCO – Pomoce w języku polskim

JSTOR

Lex – bezpłatne szkolenia online z obsługi i działania platformy

Oxford Academic – User Guide

Web of Science – Trainings

Wiley Online Library – Training and Tutorials

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).